Tekenen aan de hemel, zon, maan en sterren; dingen veranderen zeer snel

14-12-2022  Een waarschuwing om dicht bij Hem te komen, en dat er op dit moment planetaire bewegingen zijn, die impact hebben op de aarde, wat men verbergt.

Eindtijdnieuws.com
17 december 2022

 

Toen Elizabeth Marie aan het bidden was, zag zij in de geest een grote, zeer donkere, grijze, blauwachtige maan met donkere wolken erlangs. Toen veranderde het beeld, en zag ze een zeer grote, roodachtige zon aan het ondergaan aan de horizon. Ook de zon leek schemerig en donker.

Lichten aan het firmament, ook bedoeld als tekenen

En God zei: “Laat er lichten zijn aan het uitspansel van de hemel, om de dag van de nacht te scheiden, en laat ze zijn tot tekenen, en tot seizoenen, en tot dagen en jaren. En laat ze als lichten zijn aan het uitspansel van de hemel, om licht te geven op de aarde”, en het was zo.  Genesis 1:14-15

 

Bericht:

‘Er is iets nieuws aan het plaatsvinden: tekenen in de zon, maan en sterren.’

Dan zullen er tekenen zijn in de zon, en in de maan, en in de sterren, en op de aarde onrust onder de natiën, met verbijstering; de zee en de wateren zullen bulderen.  Lukas 21:25

‘Mijn handwerk wordt tentoongespreid, om Mijn glorie te openbaren! Echter, weinigen zullen Mijn glorie zien; velen zullen Mijn wraak zien.
Wat over de aarde komt, is episch, dat de meeste mensenharten zullen vrezen.

Celestiaal, planetair

Er vinden celestiale bewegingen plaats, die impact hebben op de aarde. Dingen worden verborgen voor de mensheid, dingen in de lucht, waarvan ze niet willen dat je ze ziet. Ze bedekken, verbergen, het met hun door de mens gemaakte pogingen. Echter, spoedig zullen ze dat niet meer kunnen doen! Want Ik zal laten zien wat er komt, zodat alles gezien kan worden!

Botsende orbitale massa’s

Orbitale massa’s (massa’s die om hun baan draaien) zullen botsen, en de atmosfeer van de aarde beïnvloeden. Dit zal het schudden en de bevingen veroorzaken, waarover Ik heb gesproken. De stabiliteit van de aarde zal wankelen en onstabiel worden.

Ik zal toestaan dat deze veranderingen plaatsvinden, om velen wakker te schudden

Want velen denken, dat ze de baas zijn over zichzelf en hun eigen bestemming, maar ze houden zichzelf alleen maar voor de gek. Ik heb de sleutel in handen tot hun bestaan en hun overlijden. Zij zijn niet de kapitein van hun eigen schip; Ik ben dat! Ze weigeren Mij te erkennen als hun Schepper en Redder, dus zullen ze de oordelen voelen en kennen, die over hen komen.

Enige God en Redder

Allen zullen op een dag voor Mij buigen, en erkennen dat Ik de enige God en Redder ben!
Tot die tijd blijf Ik Mijn macht en genade tonen aan hen, die hun harten hebben geopend voor de waarheid. Ik ben de Waarheid, Ik ben de Weg: de enige weg naar verlossing.
Als je Mijn stem hoort, deins dan niet terug, maar open de deur en ga een relatie met Mij aan.

Dingen zijn heel snel aan het veranderen

Aarzel niet om Mij snel tot je prioriteit te maken. Ik zal dan Mijn barmhartigheid, liefde, geduld en genade over je uitstorten.’

En toen Elizabeth Marie een paar baby vogels zag in hun nest in de geest, met hun bek wijd open, terwijl de moeder vogel hen begon te voeden, hoorde zij:

‘Open je mond en ontvang. Ik zeg dat nog een keer: Open je mond en ontvang!

Je genadige Koning,’

Jezus

 

Nadat ze dit alles gehoord en opgeschreven had, vroeg ze de Heer wat wij zouden moeten doen… 

‘De enige manier, waarop je je kunt voorbereiden op wat komen gaat, is op je knieën, alleen onderworpen aan Mij. Er is geen andere manier. Kom nu dicht bij God. Bekeer je van al je zonden, bekend, onbekend, verborgen, en die in je onderbewustzijn (onbewuste zonden).

Was je, en blijf dan rein!

(Met andere woorden, wandel in berouw en bekering.)
Ga niet terug in de beerputten van modder, en wentel je er niet opnieuw in (in je zonden).  Kom er nu uit. Laat je niet zonder berouw (onberouwvol) betrappen (zonder enige bekering)!
Dit is een laatste oproep, één van de vele!’ – Jezus

 

Toen zei Petrus tot hen: Verander uw leven en laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de heilige Geest ontvangen.  Handelingen 2:38

De aarde zal voor hem beven, de hemelen zullen schudden, de zon en de maan zullen donker zijn, en de sterren zullen hun glans intrekken.
Daarom, ook nu zegt de Heer: Keer u tot Mij met heel uw hart, en met vasten, en met geween, en met rouw, en ‘verscheur’ uw hart, en niet uw kleren; en wend u tot de Here, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, traag tot toorn en van grote goedertierenheid, en heeft berouw van het zenden van onheil. Wie weet of Hij berouw heeft, en zich omdraait en een zegen achterlaat, ja, een spijsoffer en een drankoffer voor de Here, uw God? Blaas de bazuin in Sion, heilig een vasten, roep een plechtige bijeenkomst bijeen.  Joël 2:10, 12-15

De aarde zal heen en weer geslingerd worden als een dronken man, en zij zal worden weggenomen als een tent, en haar ongerechtigheid zal zwaar op haar rusten, zodat zij zal vallen en niet meer opstaan. En te dien dage zal de Heer het heer (de legermacht van gevallen engelen) boven, die in den hoge is, bezoeken, zelfs de koningen der wereld, die op de aarde zijn. En zij zullen verzameld worden als de gevangenen in de put; en zij zullen opgesloten worden in de gevangenis, en na vele dagen zullen zij bezocht worden.  Jesaja 24:20-22

De zon zal in duisternis veranderen en de maan in bloed, voordat die grote en opmerkelijke dag van de Heer komt.  Handelingen 2:20

En ik zag, toen Hij het zesde zegel geopend had, en zie, er was een grote aardbeving, en de zon was zo zwart als een haren zak, en de maan was als bloed.  Openbaring 6:12

En de vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan werd verduisterd; en de dag werd getroffen, zodat het derde deel daarvan niet kon schijnen, en evenzo de nacht.  Openbaring 8:12

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/de-nieuwste-planeet-x-fotos-dode-astronomen-en-planeet-x-reposted/

 

Don’t scared; be prepared, and pray

 

You may also like