Een effectief gebed over het voedsel dat we eten

Ons eten, maar ook drinken, is niet meer wat het zou moeten zijn. Hoe te bidden voor onze dagelijkse maaltijden, voor ons drinken en alles wat we nuttigen.

Eindtijdnieuws.com
23 oktober 2022

 

Hier volgt een gebed voor elke maaltijd, voor je eten en/of drinken. Gebruik het, en voeg naar wens toe, of laat dingen weg. Laat je ook daarin leiden door de Heer:

 

Hemelse Vader, Here Jezus en Heilige Geest, 

Dank U voor dit voedsel dat U vandaag hebt voorzien. Dank U voor Uw hand van voorziening over mijn leven! Dank U voor Uw grote liefde en trouw. Ik wil U danken voor al Uw zegeningen en voor mijn gezondheid. 

Ik vraag, verkondig en verklaar nu, in de naam van Jezus, dat dit eten en drinken dat ik ga eten, geheiligd, gezuiverd en gereinigd zal zijn, almachtige God, tot eer van U alleen.
Wilt U het zijn, die het zegent en gebruikt om mijn lichaam vandaag te sterken en gezond te houden. 

In Jezus Christus’ naam heeft U mij alle autoriteit gegeven over de vijand; dank U daarvoor!
Daarom berisp, weersta, snij, vernietig, verbreek en maak ik dit voedsel en drinken los van alle vervloekingen, vergif, en wat voor vorm van hekserij en toverij dan ook!
 

Amen 

 

Lukas 10:19

Zie, Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle macht van de vijand, en niets zal u deren.

 

You may also like