Te laat…. De laatste woorden van beroemdheden op hun sterfbed

Ongelovigen – atheïsten, occultisten, satanisten, Luciferianen, Vrijmetselaars – geconfronteerd met de dood, in schril contrast met gelovige Christenen. 

Eindtijdnieuws.com
26 januari 2024

 

Het doel is niet om iemand de hemel in te jagen; het is om je te laten nadenken over wat er zal gebeuren als je sterft. Dit is een onderwerp, waar de meesten niet aan denken, en al helemaal niet op voorbereid zijn. Wanneer heb je voor het laatst nagedacht over wat er zou gebeuren als je sterft? Het zou een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste vraag in je leven moeten zijn. Je zou erover na moeten denken. Als wat de Bijbel zegt waar is, zou je dan niet willen weten hoe je deze vraag kunt beantwoorden?

Ik gebruik onderstaande citaten ook om het grote verschil te laten zien tussen een gelovige en een ‘ongelovige’ – beroemd of niet – wanneer ze de dood onder ogen zien. Dus laten we eens kijken naar deze laatste woorden van stervende mensen.

De stichter van de Church of Satan (Kerk van Satan), de beroemde satanist Anton Szandor LaVey’s laatste woorden op zijn sterfbed waren: “Oh my, oh my, what have I done! There’s something very wrong, there’s something very wrong, there’s something very wrong!”, vertaald in het Nederlands:

“O jee, o jee, wat heb ik gedaan! Er is iets heel erg mis, er is iets heel erg mis, er is iets heel erg mis!”

Dit laat tevens zien, dat zelfs de hoogste satanisten wel zó misleid zijn door Lucifer/satan, dat ze echt geloven dat ze de ‘goede god’ dienen, omdat satan hen wijsmaakt dat onze God de ‘slechte God’ is.

De beroemde satanist Aleister Crowley krijste en gilde: “I am perplexed! Satan get out!”, vertaald in het Nederlands:

“Ik ben perplex! Satan, ga weg!”

Satan zelf kwam hem ophalen op het moment van overlijden, maar dan in zijn echte gedaante, althans, zo lijkt het.

Aleister Crowley (‘the Beast 666’, beoefenaar van ‘Magick’, heks, satanist, occultist, tovenaar)

‘Aleister Crowley, die sommigen van jullie misschien kennen, – anderen misschien niet – verliet de Golden Dawn, de privé heksenkring (private coven in het Engels) van de Rothschilds, en richtte zijn eigen groep op. Hij liet niet alle Illuminati vallen, maar werd bijna vermoord, omdat hij twee boeken publiceerde, (één) genaamd ‘The Order of the Golden Dawn’. Ze vonden dat allemaal niet erg, behalve dan dat hij de tempel van de persoonlijke Rothschild-heksenkring tekende! Hij tekende alle banieren op de muur, waar de Orde was opgezet! Maar de mensen vingen alles op! En het toeval wilde, dat er op hetzelfde moment een boek uitkwam over het Mormonisme, met daarin de Vrijmetselarij met precies dezelfde afbeelding van een tempel van een Vrijmetselaar. Dat is mijn verklaring over Vrijmetselaars. [de bron en oorsprong van deze occulte, verborgen organisaties is allemaal hetzelfde, namelijk: satan].’

De macht ligt in bloedoffers

‘Satanisme beoefent een vorm van opoffering in sommige groepen. Heksen beoefenen deze praktijk ook. En als je op een hoger niveau komt, het 4de, 5de, of 6de, kom je erachter dat de macht in het bloedoffer ligt. Je wordt wat men noemt een menselijk offer (offeraar?). Met andere woorden, je bewijst satan, door het bloed en de dood van deze persoon, dat je volledig aan hem bent toegewijd. Ook al geloven zij niet in satan; ze bewijzen dit aan Lucifer.
Wat me altijd verbaasde was, dat als we een god van liefde, vrede en vreugde aanbidden, waarom doden we dan iemand om hem te aanbidden? Dat was één van de dingen, die ik nooit kon begrijpen. Eén van de interessantste boeken, die dit bewijst – ik zeg het voor heksen, die hier aanwezig zijn, niet voor de Christenen! Laat het boek met rust – ligt in de Aleister Crowley bibliotheek, waarin staat dat hij betrokken was bij mensenoffers! En hij was een meester-magiër of -heks of -tovenaar, wat voor term je ook maar wilt gebruiken! Dus het is nog steeds gaande. In feite, wanneer je een heks van het 6de niveau wordt, moet je het wel uitvoeren.’ – Wijlen John Todd

De oorspronkelijke afbeelding in dit artikel komt van een opgeschort Twitter account.
Andere niet-gelovigen:

Frank Sinatra, met zijn serie affaires, uitbundige escapades en vier vrouwen, bezweek droevig zonder God, toen hij uitriep: “Ik ben aan het verliezen”, en vervolgens blies hij zijn laatste adem uit.

Elizabeth I, Koningin van Engeland, verkondigde vlak voor haar sterven: “Al mijn bezittingen voor een momentje.”

Goethe’s laatste woorden waren: “Meer licht!”, waarschijnlijk starend in de ondoordringbare duisternis, toen hij stierf.

Thomas Paine, de belangrijkste atheïstische schrijver in de Amerikaanse koloniën: “Blijf bij me, in godsnaam. Ik kan het niet verdragen om alleen gelaten te worden! O Heer, help mij! O God, wat heb ik gedaan om zoveel te lijden? Wat zal er hierna van mij worden? Ik zou werelden geven als ik ze had, dat ‘The Age of Reason’ nooit was gepubliceerd. O Heer, help mij! Christus, help mij! Nee, ga niet weg; blijf bij me! Stuur zelfs een kind om bij me te blijven, want ik ben hier alleen aan de rand van de hel. Als de duivel ooit een agent had, dan was ik het wel!”

Sir Thomas Scott, Kanselier van Engeland: “Tot dit moment dacht ik dat er noch een God noch een hel was. Nu weet en voel ik dat beide er zijn, en ik ben gedoemd tot verdoemenis door het rechtvaardige oordeel van de Almachtige.”

Voltaire, de beroemde antichristelijke atheïst: “Ik ben in de steek gelaten door God en de mensen; ik geef je de helft van wat ik waard ben als je me zes maanden geeft om te leven.”
Hij zei dit tegen Dr. Fochin, die hem vertelde dat dit niet mogelijk was.
“Dan zal ik sterven en naar de hel gaan!”
Zijn verpleegster zei: “Voor al het geld in Europa zou ik niet nog een ongelovige willen zien sterven! De hele nacht huilde hij om vergeving.”
Blijkbaar had hij al zijn kansen, die de Heer hem gedurende zijn leven had gegeven, reeds verspeeld.

David Hume, atheïstisch filosoof en beroemd om zijn filosofie van empirisme en scepticisme ten opzichte van religie, riep luidkeels op zijn sterfbed: “Ik ben in vlammen!” Er wordt gezegd dat zijn wanhoop een gruwelijk tafereel was.

Sir Francis Newport, het hoofd van een Engelse atheïstenclub, tot degenen die zich rond zijn sterfbed verzamelden: “Je hoeft me niet te vertellen dat er geen God is, want ik weet dat er een is en dat ik in Zijn aanwezigheid ben! Je hoeft me niet te vertellen dat er geen hel is. Ik voel mezelf al wegglijden. Ellendelingen, hou op met jullie loze praatjes over hoop voor mij! Ik weet dat ik voor altijd verloren ben! Oh, dat vuur! Oh, de ondraaglijke pijnen van de hel! O, kon ik maar duizend jaar in het vuur liggen dat nooit gedoofd wordt, om de gunst van God te verwerven en weer met Hem verenigd te worden. Maar het is een vruchteloze wens. Miljoenen en miljoenen jaren zullen mij niet dichter bij het einde van mijn kwellingen brengen dan één armzalig uur. Oh, eeuwigheid, eeuwigheid voor eeuwig en altijd! Oh, de ondraaglijke pijnen van de hel!”

Karel IX – Franse Koning. Aangespoord door zijn moeder, gaf hij het bevel voor de afslachting van de Franse hugenoten, waarbij 15.000 zielen alleen al in Parijs werden afgeslacht en 100.000 in andere delen van Frankrijk, om geen andere reden dan dat ze van Christus hielden. Uiteindelijk stierf hij, badend in bloed, dat uit zijn aderen stroomde. Tegen zijn artsen zei hij in zijn laatste uren: “Slapend of wakker, ik zie de verminkte vormen van de hugenoten voor me voorbijgaan. Ze druipen van het bloed. Ze wijzen naar hun open wonden. O, had ik tenminste de kleine baby’s aan hun boezem gespaard! Wat een bloed! Ik weet niet waar ik ben. Hoe zal dit eindigen? Wat zal ik doen? Ik ben voor altijd verloren! Oh, ik heb verkeerd gedaan!”

David Strauss, leider van het Duitse rationalisme, na een leven lang het geloof in God uit de gedachten van anderen te hebben gewist: “Mijn filosofie laat me volkomen verloren achter! Ik voel me als iemand, die gevangen zit in de genadeloze kaken van een automatische machine, niet wetend op welk moment een van zijn grote hamers mij zal vermorzelen!”

Napoleon Bonaparte, Franse generaal en keizer, die, net als Adolf Hitler, miljoenen mensen de dood injoeg om zijn hebzuchtige, machtswellustige, egoïstische ambities voor wereldverovering te bevredigen: “Ik sterf vóór mijn tijd en mijn lichaam zal worden teruggegeven aan de aarde. Dat is het lot van hem, die de grote Napoleon wordt genoemd. Wat een afgrond tussen mijn diepe ellende en het eeuwige Koninkrijk van Christus!”

Jozef Stalin, Sovjet-Russische politicus en dictator. Svetlana Stalin, de dochter van Stalin, over de dood van haar vader: “Mijn vader stierf een moeilijke en verschrikkelijke dood. God gunt een makkelijke dood alleen aan de rechtvaardigen. Op wat het allerlaatste moment leek, opende hij plotseling zijn ogen en wierp een blik op iedereen in de kamer. Het was een verschrikkelijke blik, krankzinnig of misschien boos. Zijn linkerhand was opgeheven, alsof hij naar iets daarboven wees en een vloek over ons allen afriep. Het gebaar zat vol dreiging! Het volgende moment was hij dood.”

Ghandi zei bij zijn dood: “Voor het eerst in 50 jaar bevind ik me in het moeras van de moedeloosheid. Alles om me heen is duisternis. Ik bid voor licht.” 

Sigmund Freud, psychiater: “Nu is het niets anders dan marteling en heeft het geen zin meer.”

Robert Ingersoll, een zeer invloedrijke atheïst: “O God, als er een God is, red mijn ziel, als ik een ziel heb, uit de hel, als er een hel is!”

Clarence Darrow, de advocaat van het Scopes Trial in het beroemde debat van 1925, vroeg op zijn sterfbed aan verschillende geestelijken om: “alstublieft voorbede voor mij te doen bij de Almachtige. Tijdens mijn leven heb ik me vaak tegen Christenen uitgesproken, en ik realiseer me nu dat ik het misschien bij het verkeerde eind had.”

Edward Gibbon, schrijver van ‘The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (De geschiedenis van de neergang en val van het Romeinse Rijk, uitgegeven als Verval en ondergang van het Romeinse Rijk): “Alles is verloren, onherstelbaar verloren. Alles is donker en twijfelachtig.”

Sir Julian Huxley, Engels evolutionist, bioloog en overtuigd atheïst, op zijn sterfbed: “Dus het is toch waar, dus het is toch waar!”

Tancredo Neves, gekozen President van Brazilië, zei tijdens de verkiezingscampagne van 1985: “Als ik 500.000 stemmen van mijn partij krijg, zal zelfs God me niet van het presidentschap ontslaan.”
Op 14 maart 1985, een dag voor zijn inauguratie, werd hij erg ziek en kort daarna stierf hij. God wint altijd!

De Britse Premier en beroemde Vrijmetselaar Winston Churchill, de man wiens visie en strijdkreet was om nooit op te geven, zei op zijn sterfbed: “Ik ben ervan overtuigd dat er geen hoop is.”

Een bekende ongelovige met de naam Adams riep deze laatste woorden: “Ik ben verdwaald! Verdwaald! Verloren! Ik ben verdoemd! Verdoemd! Verdoemd voor altijd!” Zijn doodsangst was zo verschrikkelijk, dat hij zijn haren uit zijn hoofd trok, toen hij de eeuwigheid binnenging.

Goodman(?) Brown: “Duivels staan in de kamer klaar om mijn ziel mee te sleuren naar de hel! Het heeft geen zin om nu naar Jezus te kijken; het is te laat!”

Een 14-jarig meisje slikte een fles aspirine in om een einde aan haar leven te maken. Terwijl ze gereanimeerd werd, bleef ze maar roepen: “Mama, help me! Zorg dat ze weggaan! Ze proberen me pijn te doen!”

 

Vergelijk deze laatste woorden op het sterfbed nu eens met de woorden van Gods volk, voor wat de dood betreft:

De apostel Paulus: “O dood, waar is uw angel?”

Stefanus, vol van de Heilige Geest, keek op naar de hemel en zag de heerlijkheid van God, en Jezus staande aan de rechterhand van God. “Kijk”, zei hij vlak voordat hij gestenigd werd, “ik zie de hemel open en de Mensenzoon staan aan de rechterhand van God.” Terwijl ze hem stenigden, bad Stefanus: “Heer Jezus, ontvang mijn geest.” Toen viel hij op zijn knieën, en riep uit: “Heer, reken hun deze zonde niet aan.” Toen hij dit gezegd had, viel hij in slaap [stierf hij].

Koning David: “Ja, al ga ik door het dal van de schaduw van de dood, ik vrees het kwaad niet.”

Tenslotte zegt de Here Jezus Christus tegen jou en mij: “Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft, al was hij dood, toch zal hij leven.”

“Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft en niet gedoopt is, zal veroordeeld worden.”  Markus 16:16

 

Bronnen: 

https://eindtijdnieuws.com/john-todd-tape-2-deliverance-from-witchcraft-deceived-christians-and-much-more-transcript/

https://eindtijdnieuws.com/john-todd-tape-1-bevrijding-van-het-occulte-het-kwaad-van-hekserij-transcript/

Famous last words of people who were dying

You may also like