Onze gebeden zijn als atoombommen voor het kamp van de vijand!

Onze gebeden zijn als atoombommen, wanneer we geloven in Degene op wie we ons vertrouwen stellen. De vijand wil niet dat je dit geheim kent. Hij wil dat je je tijd verspilt. Besef dat, als bezoeker van de website, er ook voor je gebeden wordt.

 

Woord van de Heer

16 juni 2018

‘Ik heb jullie liefgehad, Mijn kostbare kinderen; Ik heb alles voor jullie gegeven.
Ik heb immens geleden voor alle zonden van de mensheid, en toch zie Ik het hart dat Ik voor jullie heb niet genoeg verdubbeld.

Ik wens voor al Mijn heilige kinderen, om met vasten en bidden te beginnen voor de verlorenen…
om te beginnen met het wijden van je tijd, die Ik je heb toegewezen, aan het bidden voor de zieken en voor hen die ontmoedigd zijn. Ik heb alles gegeven. Wil jij het jouwe niet geven?

Begin met het instellen van je wekker, om een uur eerder op te staan, en bid voor de toestand van de wereld.
Bid voor je buren, die op weg naar de hel. Bid voor de corrupte politici en hun families. Bid voor de ongeboren kinderen, dat ze nog een kans zullen krijgen. Bid, bid, bid, en aanbid Mij in de stilte van de ochtenduren. Bid, bid, bid, en als je niemand anders kunt bedenken om voor te bidden, bid dan voor de Mensenzoon, die iets heel moeilijks moet doen.

Ik moet een oordeel brengen over Mijn eigen speciale schepping, en het zal geen gemakkelijke taak zijn.
Zoals je bidt voor de verlorenen, bid dat Ik in staat zal zijn om te volharden tot het einde, terwijl Ik zie hoe Mijn geliefde kinderen tot hun God uitroepen om genade.

Ik heb je gemaakt naar Mijn beeld, en Ik heb je Mijn hart gegeven.
Ik verlang dat niemand verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

Volhard tot het einde met Mij; geef de strijd nooit op.’

Koning Jezus

 

Smeek onze heilige Vader vurig voor degenen die op weg zijn naar de hel

2 september 2018

‘Ik denk dat het een goed moment is om je een klein geheimpje te vertellen…
Op een dag zullen we voor de Heer staan. Klaar om voor de Heer te staan of niet? Wat we hier beneden doen met onze tijd, doet er echt wel toe.

De vijand wil niet, dat je dit zeer heilige geheim kent. Hij wil dat je je tijd verspilt met videogames en pornografie en de dingen van dit leven. Hij wil niet dat je je herinnert, wat Jezus deed aan het kruis, en dat onze redding kwam voor zo’n hoge prijs.

Vrienden, we hebben veel dierbaren op weg naar de hel, en we moeten ons hoofd uit het zand halen en beginnen te bidden, zoals we nog nooit gebeden hebben. Onze gebeden zijn als atoombommen voor het kamp van de vijand, wanneer we geloven in Degene op wie we ons vertrouwen stellen om ze te bezorgen! Ja, we moeten onze heilige handen blijven opheffen tot onze heilige Vader, Jezus Christus, en Hem vurig smeken voor degenen die richting hel gaan. De hel is echt! Onze tijd doet er wel toe.

Onze tijd is kostbaar.
Het is een hulpbron, die snel aan het verdwijnen is. Op een dag zal je naam worden opgeroepen om naar ginder te gaan, en Ik wil dat jij en Ik en al onze vrienden daar als één zijn.

Wil je vandaag een standpunt voor hen innemen, door de dingen van deze wereld op te geven? De tijd verspillende activiteiten, die niets doen aan het ten goede komen van het Koninkrijk van God.’

 

You may also like