Deel 4: Getuigenis Angelica Zambrano | Openbaring Hemel & hel en de Rapture

Dit is een getuigenis van Angelica Zambrano, een jong Ecuadoriaans meisje, het meisje dat 23 uur gestorven was, en de Hemel en de hel zag. Ook had zij een visioen van Jezus, die terugkwam tijdens de Opname, de Rapture.

Door Angelica Zambrano op 29 september 2009

Locatie: El Empalme, Ecuador

 

Terugkeer naar de Aarde 

Deel 4

Maxima:

Toen mijn dochter terugkwam, waren wij daar aan het wachten, en ze lag languit op de grond. Ze zei “Uuhmm,” en niets anders. Ik zei, “Dank U, Here, want mijn dochter is terug!” We gaven allemaal dank aan de Here!

Al snel daarna begon zij langzaam te ademen, beetje voor beetje. Na ongeveer vijf uren was ze in staat om haar ogen te openen en om te praten. In het begin konden wij moeilijk verstaan wat ze zei. Het was niet duidelijk. Ze had geen kracht. We moesten de ramen bedekt houden, want haar ogen konden niet tegen het licht. Nieuwsgierig geworden, wilden we allemaal van haar horen wat ze gezien had. Maar omdat ze zo zwak was, kon ze ons maar een klein beetje vertellen.

Het duurde twee weken, voordat ze in staat was om haar volledige getuigenis te delen! Daarna kwamen er demonen om haar te kwellen. Ze kon ze goed zien. Ze probeerden zich te verschuilen in schaduwen. Ze kwamen drie dagen na haar terugkeer aan, voordat zij goed kon praten. Ze vroeg hen wat zij wilden, en ze zeiden:

“We zijn gekomen om een verbond met je te sluiten. Je moet je stilhouden. Je mag niets zeggen van hetgeen je daar beneden hebt gezien, want als je spreekt, zullen we je doden.”

Ze beschreef de demonen als lelijk, groot, dik en afgrijselijk. Ze zei dat er geen woorden voor waren om te beschrijven, hoe afschuwelijk zij eruit zagen. Zij bestrafte ze, maar ze wilden niet vertrekken. Als ze kwamen, sprongen ze op haar, en probeerden ze haar te wurgen. Ze vocht terug en bestrafte hen, maar ze had geen kracht. Op een keer, toen zij hen bestrafte, verscheen er een onvoorstelbaar groot licht, en toen vluchtten ze weg! Het was de Heer.

Wat mijn dochter meemaakte, was niet gemakkelijk. Aan haar was een belangrijke boodschap gegeven voor de gehele mensheid, om God te zoeken! Maar de mensheid denkt dat wat zij doen, goed is. De jeugd, die verslaafd is aan alcohol en drugs, denkt dat dit goed is, maar dat is het niet!

Eén van de grootste ervaringen, die mijn dochter had, was dat zij vele artiesten in de hel zag, inclusief dansers, en ook Paus Johannes Paulus II. Het is tijd om de Here te zoeken, om berouw te hebben en jezelf te vernederen voor Hem. Het Woord van God is waar, dat zegt: De hemel en de aarde zullen voorbijgaan; maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.  Markus 13:31

Het Woord van God zal vervuld worden op Gods vastgestelde tijd. De Here liet haar ook een tunnel zien, waar mensen naar de hel liepen. Veel mensen zijn al in de hel. Het is echt! Maar zelfs Gods volk gelooft dit niet! Velen geloven het gewoon niet.

De belangrijkste boodschap was, dat wij de Here moeten zoeken, niet alleen met onze lippen, maar vanuit het diepste gedeelte van ons hart. Want de Komst van de Here is aanstaande. Jezus zei, “Ik sta niet langer aan de deur; Ik ben al door de deur heen gegaan. Ik zal spoedig komen. Mijn komst is nabij. Mijn volk heeft Mij verlaten en is teruggegaan naar wereldse dingen. Vertel Mijn volk om terug te keren naar de oude wegen (Zijn wegen).” De kerk van vandaag moet naar de oude Bijbelse weg terugkeren; dat is waar wij in het vuur zijn, de Heer zoekende. Als de trompet wordt geblazen, moeten wij klaar zijn om de Here te ontmoeten, en het zal wonderlijk zijn!

Evangelist Angelica Zambrano ?

 

BANNED VIDEO: Testimony Angelica Zambrano | Revelation Heaven & hell and Rapture HD

 

De urgente boodschap van de Heer

Angelica spreekt in de bijeenkomst:

De Heer vertelde me, “Dochter, in die dagen zal de Heilige Geest niet langer op de aarde zijn. In die dagen zal Hij niet langer op de aarde zijn.” (2 Thessalonicenzen 2:7)  En ik zag een enorme verkeersdrukte met ongelukken. Veel mensen wilden zichzelf doden, maar Jezus zei, “Zij zullen de dood zoeken, maar de dood zal wegvluchten van de mensheid. De dood zal er niet meer zijn in die tijd.” Ik zag mensen naar de TV kijken en naar nieuwsbladen, die zeiden: “Duizenden mensen zijn verdwenen.” Vele wisten al dat Christus was gekomen voor Zijn heilig volk. Diegenen die de Here kenden, maar achtergelaten waren, liepen wenend door de straten en zij wilden zichzelf doden, maar zij konden niets doen.

Terwijl ik in de Hemel was, zei Jezus, “Ik zal komen voor een heilig volk en Ik zal spoedig komen voor Mijn gemeente.” En twee weken geleden zei de Heer tegen mij: “Dochter, Ik heb er vreugde in in hetgeen je doet, dat je vervult hetgeen Ik je gegeven heb. Maar vertel niet aan Mijn volk dat Ik spoedig kom. Maar vertel Mijn volk dat Ik er direct aankom.” Opnieuw zei de Heer, “Vertel Mijn volk dat Ik er direct aankom, en dat Ik kom voor een Heilig volk. Vertel Mijn volk dat enkel de heiligen, enkel die heilig zijn, Mij zullen zien! En wees niet stil; blijf verklaren wat Ik je heb verteld!”

 

Angelica bidt met de aanwezigen 

Iedereen, sluit jullie ogen, en plaats je rechterhand over je hart. Doe je linkerhand omhoog, en als je voelt dat je moet huilen, huil dan. Vertel nu aan de Heer, wat je in je hart voelt. Voor degenen die de Here willen aanvaarden, zeg mij na:

“Here, ik dank U voor Uw liefde en Uw genade. Dank U, Heer, voor het Woord dat vandaag mijn hart heeft aangeraakt. Vader, ik vraag om Uw vergeving. Vergeef mij. Was mij met Uw kostbaar bloed. Schrijf mijn naam in het Boek des Levens. Accepteer mij als Uw kind, Here. Op dit moment vergeef ik iedereen, die ik nog niet kon vergeven. Ik verwerp mijn tekort aan vergevingsgezindheid. Ik verwerp alle hindernissen, die Uw Geest tegenhielden. En ik vraag U mij te veranderen en mij elke dag met Uw aanwezigheid te vullen. Dank U, Vader, Zoon en Heilige Geest, in de naam van Jezus, Amen.” 

 

Angelica: De hel is echt! 

Dit getuigenis is geen leugen; het is geen grap. Het is geen verhaaltje; het is geen droom. De hel is echt! De hel bestaat! Aan iedereen die niet gelooft, wil ik vertellen dat de hel echt bestaat, heel echt. Ik kan geen woorden bedenken om je te vertellen hoe echt het is! Ik wou dat je het zelf zou kunnen meemaken.

Angelica spreekt met een interviewer:

De tijd komt spoedig. God staat toe, om aan de mensheid openbaringen te geven over hetgeen staat te gebeuren. Blijf niet in de veroordeling hangen; dat is wat de duivel wil! Vraag jezelf eens af of je al door de tunnel van de hel wandelt. Vandaag is de dag van redding! Vandaag is de dag om Jezus uit te nodigen: om je Redder in je leven te laten komen. Dit zijn simpele en toch grote woorden om uit te spreken: “Ik aanvaard U, Jezus, als mijn Here en mijn enige Redder. Ik geef U mijn leven en mijn ziel met mijn gehele hart. Ik wil bij U zijn in eeuwigheid.”

Angelica Zambrano with husband and child 2018

 

Kies uw uiteindelijk bestemming: Leven of dood, hemel of hel, Jezus of de duivel.

Het is duidelijk: u behoort of aan Jezus, of aan de duivel toe. Of u doet wat recht is, of u doet wat fout is. U kiest uw bestemming: eeuwig leven of de poel van vuur. Denk erover na. Beslis nu. Jezus Christus stierf aan het kruis voor een ieder van ons, voor onze zonden, en Hij gaf ons de gelegenheid om gered te worden door Zijn genade! Accepteer Christus als uw enige Redder! Nu u dit getuigenis hebt gehoord of gelezen, laat dit niet het moment zijn, waar u later voor eeuwig spijt van zult hebben, omdat u dit hebt afgewezen en voor eeuwig in de hel terechtkomt.”

 

Bronnen:

http://www.theymetjesus.com/documents/angelica_eng_3/angelica_eng_part_3.htm

http://www.theymetjesus.com/dutch/documents_dutch/angelica_dut/angelica_dut_part_4.htm

http://www.theymetjesus.com/dutch/word-pdf/angelica_dutch.pdf

http://www.theymetjesus.com/word-pdf-eng/23_horas_muerta_english.pdf

You may also like