John Todd Tape 1: Bevrijding van het occulte, het kwaad van hekserij (Transcript)

UPDATE 24-01-2023  Tape 1: Kort getuigenis, Johns territorium in 1972 toen hij Christen werd, de kracht van het Bloed van Jezus, hekserij leugens, corruptie wereldwijd, exorcisme, ‘verschijningen’, de Katholieke kerk, de Raad van Dertien, Jesus Rock, een demon in uw huis, religies, de macht van bloedoffers, zelfverklaarde heksen, astrologie, hoe kun je een heks detecteren, en wie is de kracht achter hekserij?

Eindtijdnieuws.com
20 januari 2023

 

Onderstaande audio met videobeelden is te vinden op het internet. Sommige delen zijn niet goed (meer) te verstaan, maar ik heb mijn best gedaan om het zo goed als in mijn vermogen ligt, te vertalen:

 

John Todd Tape #1 The Occult

Translation => Click on the CC (subtitle) button > then click the Gear wheel > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Transcript:

Voordat ik begin vandaag, wil ik een Bijbeltekst bij iedereen achterlaten; ik probeer het in het hele land achter te laten. Toen ik gered werd, wist ik absoluut niets van de Bijbel, behalve wat basislessen, die ik ‘per ongeluk’ had opgepikt in een Nazarener kerk, toen ik ongeveer tien jaar oud was. Toen de mensen, door wie ik was opgevoed en die aan hekserij deden, ontdekten dat ik naar deze kerk was gegaan, ontploften ze van woede! En dat was het dan, zodat ik verder niets over het woord van God kon horen. Dus alles wat ik van de Bijbel weet, heb ik in de laatste vijf jaar geleerd. En ik had een paar heel goede leraren. Eén van hen gaf mij die tekst. Ik heb het aan Christenen doorgegeven, omdat we in deze tijd, waarin we zoveel om ons heen zien gebeuren, uit het oog verliezen wie er achter wat er om ons heen gebeurt, zit! We verliezen uit het oog dat, als het goed of positief is, het van de Heer is, en als het slecht en rebels is, het van de duivel is.

Vaak kijken we naar onze tienerkinderen, en denken dat zij de duivel zijn. En de kinderen kijken naar hun ouders, en denken dat zij de duivel zijn! Ik denk dat we uit het oog verliezen wie onze vijand is in deze oorlog waar we in zitten! Ik weet zeker dat velen van u het al kennen. Maar als u het nog niet kent, raad ik u aan om het in uw Bijbel te markeren en het uit uw hoofd te leren:

Efeziërs 6:12

‘Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten en tegen de wereldlijke machthebbers, de vorsten van de duisternis van deze wereld, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.’

 

Ik heb vandaag mijn Amplified Bible niet bij me, maar de Amplified Bible geeft een veel duidelijkere beschrijving:
‘Want wij worstelen niet met vlees en bloed, maar tegen de alleenheersers, tegen de machten, tegen de meestergeesten die de wereldbeheersers van deze huidige duisternis zijn, tegen de machten van goddeloosheid in de hemelse (bovennatuurlijke) sfeer.’

Zo vaak is er sprake van politieke corruptie, en corruptie in dingen die gebeuren

En dit zijn een paar dingen, die ik vandaag ga bespreken. We verliezen echter uit het oog wie er achter die politieke corruptie zit! We keken naar Nixon, en we kijken naar sommige van de dingen, die Jimmy Carters vandaag de dag doet, en we weten dat het geen Christelijke daden zijn. We weten dat ze niets met de Heer te maken hebben, maar we schuiven het wel op de man zelf af. We moeten ze juist afschuiven op de vijand, niet op de mens, want de mens is niet de vijand.

Ik was als heks opgevoed

Hoe velen van jullie zijn Baptist opgevoed? Bent u uw hele leven zo opgevoed, van toen u klein was tot nu toe? Hoeveel van jullie zijn opgevoed in een Christelijk gezin? In de Pinksterkerken, die ik zoveel mogelijk probeer te vermijden, hebben ze een term, die ‘Home Grown Pentecostal’ heet.

Nu, ik was een ‘Home Grown Heks’. Vanaf de tijd dat ik vijf jaar oud was, wist ik niets anders dan hekserij. Ze nemen je zeer, zeer jong! Nog voordat ze beginnen te praten over de zogenaamde ‘positieve aspecten van hekserij’, praten ze over de ‘negatieve aspecten van het Christendom’. Dus, dat ik een Christen ben, is een wonder, niet omdat ik uit de hekserij wilde, maar dat ik het Christendom zou gaan beschouwen als de enige uitweg. Omdat ze je van jongs af aan hersenspoelen, dat de Christen het meest kwaadaardige wezen of schepsel in het universum is, dat hij niets liever wil dan de alledaagse heks eruit halen, en hen doodschieten en verbranden en ophangen, of wat hij ook maar zou kunnen doen, en dat ze de meest hatelijke wezens zijn, die ooit hebben bestaan, op hetzelfde niveau als misschien Adolf Hitler! Dus dit is hoe ik werd opgevoed, om dat te geloven.

Mijn achternaam is Todd

En dat is pas zo’n zestig jaar geleden veranderd. Tot die tijd was onze naam ‘Collins’. De familie Collins, mijn directe stamboom, was verantwoordelijk voor de hekserijgeschiedenis en ook een paar geschiedenisboeken, voor het brengen van hekserij naar de Verenigde Staten. Dus toen ik veertien was, – en sommigen van jullie beschouwen dat als een zeer jonge leeftijd, maar dat was het niet; het was een best late leeftijd hiervoor. Toen ik veertien was, werd ik ingewijd in de georganiseerde hekserij. Met andere woorden, ik werd voorganger, een dienaar. Ik werd geordineerd.

Ik was betrokken bij een schietincident

Een paar jaar later, toen ik in dienst ging, hoefde ik eigenlijk niet te gaan, omdat ik vrijgesteld was van dienstplicht, omdat ik een gewijde voorganger was van een wettelijk erkende kerk… Gewijde voorgangers zijn vrijgesteld. Ik meldde me aan en doorliep de dienst, totdat ik betrokken raakte bij een schietincident in Duitsland, nadat ik terugkwam uit Vietnam.

Mijn krijgsraadgegevens uitgewist

Ik was me aan het gereedmaken om voor de krijgsraad te komen. In feite hadden ze alles vastgelegd. In feite was ik zo goed als verdwenen, levenslang! We hadden mijzelf schuldig verklaard, dus: 35 jaar, en daarna voorwaardelijk. Ze wilden dat echter niet eens overwegen! Er was een agent gedood in de situatie!
En ik wachtte min of meer gewoon op overplaatsing naar Leavenworth, om daar de tijd uit te zitten, toen de Hekserij Kerk, waarvan ik dacht dat het gewoon een groepje mensen was waartoe ik behoorde, een politiek lid van die kerk naar Duitsland stuurde: een Staatssenator, twee van hen, een senator of een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Amerika. Zij namen de situatie in handen, en 24 uur later was ik een burger in de Verenigde Staten, met al mijn rangen en een eervol ontslag. Mijn krijgsraadgegevens bestonden niet meer.

Hekserij is meer dan een religie!

Ineens besefte ik dat ik niet in iets zat, waarbij je alleen maar kaarsen en wierook aansteekt en af en toe magische woorden uitspreekt, en spelden in poppen steekt. Er zat iets meer achter dan alleen een religie! Ik verliet New Jersey en ging terug naar Columbus, Ohio, en vroeg mijn echte moeder. Ik heb twee moeders. Ik heb een pleegmoeder en een echte moeder. Ze zei, “Hier is een envelop met 2.000 dollar en een enkeltje New York City. Je neemt het volgende vliegtuig, en ik vertel hen dat je eraankomt”. Maar ze vertelde me niet wie ze het ging vertellen, of wat dan ook maar. Dus ik vloog naar New York City… 

Zes maanden lang leerde ik allemaal nieuwe hekserij

Tot dan toe was mij geleerd, wat de meeste tieners leren. En ik wil de tieners hier snel iets vertellen. Ik geloof zeker, dat de meesten van jullie waarschijnlijk hier naar school gaan, maar wanneer je op een gewone school zou zitten, zou je overal heksen tegenkomen! We horen dit door het hele land. Bijna elke middelbare school heeft hen (heksen), vooral in Californië. Ze vertellen de jongeren leugens. Ze vertellen hen, dat het buitenzintuigelijke waarneming is. Ze vertellen hen, dat het ‘psychische kracht’ (helderziendheid) is, of ze zeggen dat het ‘geesten van de doden’ zijn.

Ze vertellen hen alles, behalve wat het echt is!

Ik werd verondersteld een hogepriester te zijn, die een kerk leidde, die dertien voorgangers of dienaars had, plus een paar honderd mensen in deze gemeente. En zelfs ik geloofde dat toen! En toen ontrafelde Dr. Bucklin plotseling zes maanden lang alles voor mij, en vertelde me dat er één god was. Daarvoor geloofden we, dat het er vier waren! Er was er één, en zijn naam was Lucifer! En hij vertelde me heel snel, dat dat niet satan was. Hij wilde niet dat ik ideeën kreeg, dat Christenen de waarheid zouden kunnen vertellen! Ik had toen al moeten denken, dat als ze bijna achttien jaar lang tegen mij hadden gelogen, ze nu waarschijnlijk ook tegen mij logen. Maar ik ging door en geloofde het.

Ik volgde zes maanden lang lessen in hekserij, waarvan ik niet eens wist, dat deze dingen konden gebeuren, die gebeurd waren. Daarna werd ik overgeplaatst naar Los Angeles, en zes maanden lang leerde mijn pleegmoeder mij iets, dat jullie voorgangers heel goed kennen: de politieke situatie van het occulte. Opeens besefte ik, dat hekserij niet alleen betoveren door middel van spreuken was, maar een doel had!

En toen begon ik een beetje bang te worden…

Want toen ik tien was, leerde ik iets over de Bijbel. Het waren ‘toevallig’ allemaal openbaringen, die ik leerde. En plotseling werd er binnen de hekserij gesproken over een wereldheerser, die persoonlijk geleid zou worden door Lucifer, en die op bovennatuurlijke wijze de controle over de hele wereld zou kunnen krijgen, en de gedachten van mensen zou kunnen overnemen! Natuurlijk zeiden ze niet, dat er een verdediging hiertegen bestond (het Bloed van Jezus). De manier waarop zij spraken, raakte iedereen; ze zeiden echter niets over het ‘Bloed van Jezus’.

We zaten daar, en gedurende zes maanden leerden we de politieke structuur en de geschiedenis van hekserij. Daarna werd ik meegenomen naar Colorado, en werd ik geplaatst in een initiatie in de 6de Dimensie. Deze inwijding bestond uit een bloedoffer (mensenoffer).

Vanaf dat moment kreeg ik een territorium van dertien staten

Dit was niet toevallig een van de staten, die aan mijn pleegmoeder toebehoorde, maar ik had de leiding over alle occulte, politieke en drugsactiviteiten in dertien staten!

Dit is waar ik was in 1972, toen ik de Heer ontmoette

Eerst zei ik vele jaren ‘toevallig’. Ik ben echter gaan beseffen, dat er niet zoiets bestaat als toevallig of per ongeluk, wanneer het om Jezus gaat. Hij had alles perfect gepland! Het was een combinatie van een persoonlijk getuigenis in een koffiehuis, een Jack Publications Traktaat, en de film ‘The Cross and the Switchblade’ (‘Het Kruis in de Asfaltjungle’), en nog een heleboel dingen, bijvoorbeeld, de gemeente, die bad en vastte opdat ik gered zou worden. Ze dachten dat als ik gered zou worden, de rest van de heksen spoedig zou volgen. Dat gebeurde niet echt op die manier, maar het maakte wel een einde aan de situatie. Dus dat was heel snel mijn getuigenis.

Wat ik vandaag wil doen voor de jongeren en de volwassenen hier:

een gelegenheid geven voor vragen en antwoorden, omdat sommigen van jullie misschien situaties zijn tegengekomen, of misschien vragen hebben over hoe om te gaan met mensen, die hierin zitten. Ik wil één woord bij u achterlaten… Het enige antwoord op hekserij, de enige manier waarop iemand het ooit heeft verslagen en eruit is gekomen, is door het Bloed van Christus.

Hekserij is echt en bovennatuurlijk!

Ik herinner mij dat de voorganger, die voor mij aan het getuigen was, zei dat hij altijd al was opgevoed om te geloven dat heksen een fabeltje waren, en rondvlogen op bezemstelen op Halloween nacht. Ineens werd hij wakker en ontdekte dat het heel reëel was! Als u wilt weten wat de kracht erachter is, en hoe het kan worden verslagen, raad ik u het 16de hoofdstuk van Handelingen aan. Paulus behandelt het daar heel mooi. Als er één ding is, dat ik kan getuigen tegenover alle tieners, dan is dat de leugens waarmee jullie geboren worden over hekserij: de leugen die ze jullie meegeven.

Ik verloor alle macht van hekserij
Toen ik gered werd, en de voorganger daar achter in deze gemeente de demonen die in mij zaten, naar buiten riep, verloor ik al die macht van hekserij. En ik heb er nooit spijt van gehad. Als die kracht van demonen kwam, dan heb ik de demonen niet nodig! Dus voordat jullie tieners gaan spelen met astrologische kaarten (horoscopen) en het Ouija bord, check dan het 18de hoofdstuk van Deuteronomium, en ontdek dat je er dan een demon bij oppikt, erbij krijgt. En als je er één oppikt, dan blijf je doorgaan.

Hekserij: de sterkste verslaving die ik ken!

Mijn pleegmoeder schreef een boek, en ze zei, “Eén toverspreuk doen, of één seance praktiseren in hekserij, is als van een hoge berg of wolkenkrabber springen. Er is geen weg terug”. Het is de sterkste verslaving, die ik ken! David Wilkerson zei, dat hij vaak mensen heeft zien afkicken van drugs, maar toen hij slechts één heks heeft zien afkicken van het occulte, verbrijzelde het zijn geest. Ik heb duizenden mensen geholpen met afkicken van hekserij en met het afkicken van drugs. En als je eenmaal hebt gezien hoe iemand afkickt van hekserij, zou je denken dat drugs iets is wat je op een kleuterschool doet. Zó gewelddadig en zó verwoestend is het, vooral zonder Christus! En wat ik begon te zeggen was, dat niemand ooit succesvol was om eruit te komen, omdat ze je eenvoudig zullen doden met een spreuk!

Nu weet een broeder uit getuigenissen van andere mensen met wie ik omging, dat zij dit niet konden doen met mij of iemand anders, die is vrijgekomen. Een paar mensen zijn echter wel fysiek gedood, die uit de hekserij kwamen en Christen werden. Ze hebben dit geprobeerd bij mij en mijn vrouw, enzovoort, maar het is hen nog nooit gelukt. We leven nog steeds, maar we moeten ons volledig op Jezus richten om in die situatie te blijven.

Voordat jullie jonge mensen besluiten dat hekserij iets leuks is, zullen ze jullie vertellen dat je er altijd weer uit kunt stappen. Echter, als je er eenmaal in zit, staat er een prijs op je hoofd, wanneer je ooit vertrekt! En het maakt hen niet uit of je dertien of veertien jaar oud bent. De premie begint bij 10.000 dollar, en ze sturen een professional. Ze sturen geen doorsnee persoon.

Als je je afvraagt, waarom ik nog leef…

Het is niet makkelijk. Ik heb kogelgaten in de gebouwen, en de gebombardeerde gebouwen en al het andere. Jezus hield ons in leven in elke situatie! Je loopt niet een gebouw binnen, dat in je gezicht wordt opgeblazen, en loopt er vervolgens weer uit zonder een schrammetje, tenzij de Heer er is om je te beschermen! Het occulte is zeer gevaarlijk.

Traktaat ‘The Broken Cross’

Chick Publications heeft ‘The Broken Cross’ uitgegeven, dat vandaag hier te koop is. Het enige traktaat dat ik ken, dat mensen heeft gered uit hekserij. Ze werkten aan dit boek, en om die reden verhuisden ze naar een ander gebouw, met kogelvrij glas en bomvrije muren. Dat is de situatie. De artiest tekent zijn verhalen nu thuis in een woning, zodat ze niet weten waar hij is, in plaats van te proberen naar zijn werk te rijden en in gevaar te zijn. En Jacks personeel is altijd bezig met hem, zodat hij voorzichtiger zal zijn, omdat ze proberen hem van de weg te rijden, en dergelijke We proberen hem bijvoorbeeld over te halen om in een Cadillac te gaan rijden, die misschien wat beter overeind blijft, maar hij zegt dat de Heer hem in zijn Toyota net zo goed kan beschermen als in een Cadillac. Dus blijft hij in een Toyota rijden. Het is geen grap; het is een ernstige situatie!

Het occulte geeft minder mensen op voor bekering dan enig ander ding!

En het is niet omdat deze mensen er niet uit willen. Ze willen er wanhopig graag uit! We gingen naar Minneapolis, waar de heksen een conventie hielden. We namen 10.000 exemplaren van ‘The Broken Cross’ mee om gratis uit te delen, en ze waren zo bang voor de komst van dit traktaat boekje, dat ze de conventie afgelastten, in plaats van het traktaat in handen te laten vallen van de mensen, die uit heel Europa en de Verenigde Staten zouden komen, om het bij te wonen!

Er kwamen echter mensen (heksen) naar onze eigen bijeenkomsten…

Toen ze luisterden en wij klaar waren, vroegen ze mijn vrouw, mijzelf en andere voorgangers: “Als u ons in een veilige plaats van bescherming kunt onderbrengen, komen we eruit”. Ze willen eruit. Ze weten dat het Christendom de enige weg is, maar ze zijn fysiek bang om eruit te komen! Je denkt dat de maffia bang is voor mensen, die naar de Godfather hebben gekeken of zo… er is geen angst vergeleken met wanneer de occulte mensen achter je aan komen.

Toevluchtsoord

Een broeder zal één van de weinige mensen in de Verenigde Staten zijn, die weet hoe bekeerlingen naar het toevluchtsoord te krijgen, dat wij aan het voorbereiden zijn. Wij bereiden een plaats voor, niet waar zij zich permanent kunnen verbergen, maar waar zij kunnen groeien in het Woord en in fysieke kracht, totdat zij op zichzelf kunnen gaan wonen. Jack Chick zal op de achterkant van al deze publicaties voor het occulte de telefoonnummers van de verschillende zaken zetten, en hij zal één van de telefoonnummers zijn die de mensen kunnen bereiken.

Stel dat we een bekeerling hebben, die uit het occulte is gewonnen, hoe krijgen we hem dan naar dit toevluchtsoord? Hij zal een van de weinigen in de Verenigde Staten zijn, die weet waar deze plek is. Het ligt in de bergen, en wordt goed bewaakt. Dus we vragen om uw gebeden en om uw vragen als u die heeft.

 

Vragen en antwoorden

Vraag: Iemand vraagt hoe en waarop ze kinderen selecteren in het occulte.

Antwoord: Nu, twaalfjarige meisjes worden… het is bekend dat ze tot tien jaar gaan zelfs, maar ze beginnen meestal bij twaalf of dertien en gaan tot vijfentwintig jaar. Voor degenen die graag meeliften, dat is hoe ze hen allemaal oppikken. En natuurlijk zal de politie aan de ouders vertellen, dat de kinderen gewoon wegliepen van school.

Ze gebruiken hen voor seksuele en mensenoffer doeleinden. Voor degenen, die zich afvragen of dat toeval is… je woont in Los Angeles, toch? De Sherif Afdeling van L.A. County heeft een heel geheim undercover ding. Ik weet niet eens of je dit kunt ontdekken, maar ik heb met hen gepraat. Het heet de ‘Occult Squad’ (‘Occulte Politiepatrouille’). Ze vertelden mij in 1973, dat ze vijfendertig lichamen van meisjes hadden gevonden in Los Angeles County dat jaar. En ik sprak met hen in december, en zij wisten dat het mensenoffers waren, die zij vermeldden als ‘verkrachtingszaken’ aan het publiek. De statistieken die tot nu toe binnenkwamen dit jaar, zijn bijna 125, en het jaar is nog niet eens voorbij. Dat zijn meisjes, die gebruikt zijn voor mensenoffers. Als u het nog niet wist, er zijn een aantal verkrachtingszaken rond Halloween in het nieuws geweest. En voor zover wij weten, waren de omstandigheden van elke dood menselijke opoffering. Je zult er echter nooit iets over horen, dat dat de reden is.

We hebben vier verschillende verantwoordelijken, die ik kende in het gebied, aangegeven bij de Los Angeles County Sherif Afdeling, en ze hebben hen alle vier gearresteerd en veroordeeld. In elke veroordeling noemden ze het een verkrachtingsmoord. Ze wisten wel beter.

Vraag: Iemand vraagt over necromantie en waarzeggende geesten en helderziendheid.

Antwoord: Ja, het staat in het 18de hoofdstuk van Deuteronomium: de raadplegen van doden, waarzeggende geesten, helderziendheid… Alles wat spiritueel, paranormaal, is, is een vervalsing van Gods macht door de duivel! Het geval van de vrouw, die de toekomst voorspelde in het 16de hoofdstuk van Handelingen, dat was helderziendheid. Toen Paulus de demon uitdreef, kon ze geen toekomst meer voorspellen! Daarmee is de kous af.

Vraag: Iemand vraagt naar bijgeloof.

Antwoord: Bijgeloof is een Christelijke vorm van hekserij. Ze vroeg me of het een vorm van hekserij is; het is een Christelijke vorm van hekserij! Eén ding wil ik de jongeren echt snel voorleggen. In de meeste, serieuze occulte winkels verkopen ze geen Ouija Borden; ze noemen het een ‘christelijk instrument’, en zeggen dat Christenen de enigen zijn, die dom genoeg zijn om het te gebruiken! Heksen weten dat de duivel het beheert en controleert! Ze weten meer dan sommige Christenen.

Vraag: Een andere vraag gaat over exorcisme.

Antwoord: Ik ben blij dat u dat vraagt! Het ritueel, dat de Katholieke Kerk gebruikt voor exorcisme… zij hebben een paar woorden veranderd, ik denk zo’n zes woorden. Het is het hekserij ritueel van exorcisme. Het is vele duizenden jaren oud! De Katholieke Kerk is niet zo oud, OK?

Vraag: De volgende vraag is over ‘verschijningen’.

Antwoord: Het is hetzelfde ding, van dezelfde spirituele kerk in Amerika of van welke hekserij organisaties dan ook! Het worden ‘Aura’s’ genoemd. Zoals u weet, geen van hen is zuiver wit. Ik kom uit het occulte, en ik ken het systeem van kleuren! En er zijn zeven vorstendommen, en alle demonen daaronder hebben de kleur van hun leider, hun generaal. De occulte demon Rege verschijnt als een blauwe slang of blauwe mist. Ik heb duizenden verslagen gehoord, waaronder die van Jeane Dixon, die zegt dat haar gidsen, haar spirituele of geestengidsen of waarzeggende geesten, blauw van aard zijn, wanneer ze met haar communiceren. En natuurlijk betekent rood lust, enzovoorts. Het is een lange lijst. De ‘heiligen’ of ‘verschijningen’; ik wil hier snel op ingaan…

Het altaar van de Katholieke Kerk, behalve dan het mes op het altaar, is precies hetzelfde altaar als dat van de hekserij. En volgens mijn informatie over het Concilie van Nicea, kwamen de meeste ministers van het Concilie van Nicea, die deze ketterij hadden opgesteld, uit de tempel van Diana, wat hekserij is. Dus alles – de klokken, de wierook, het hele ritueel, het heilige water wat een zoutwatermengsel is… komt gewoon uit de hekserij, waarmee ze duivel uitdrijvingen doen. Alles wat ze doen, komt voort uit hekserij, en ze kunnen er niet omheen!

Vraag: Volgende vraag is om de Raad van Dertien uit te leggen.

Antwoord: Ik zal uitleggen wat dat is. U vroeg zich waarschijnlijk af wat hun doel of strekking is. Pak snel een biljet van 1 dollar uit uw portemonnee. Op de achterkant van het één dollar biljet ziet u het wapen met de piramide erin. Er zijn een paar nieuwe organisaties, maar die piramide in de Illuminati bestaat uit drie piramides en een sfinx, en hun wapen is dit wapen. De Illuminati is de occulte organisatie waartoe wij behoorden. Het betekent ‘Lichtdragers’. De heksen noemen het ‘Moriah, de veroverende Wind’. De sluitsteen boven: het oog is Lucifer! De driehoek of de sluitsteen is het tribunaal van de familie Rothschild, die de ‘Heilige Familie’ wordt genoemd. Zij leiden de Illuminati! Zij zijn ‘de Paulus en Petrus van de Katholieken, en Maria en al de ‘heiligen’, alles en iedereen die erin is gerold, en de Paus. Zij zijn de stem!

De leer van het occulte leert, dat Lucifer komt en aan hun eetkamertafel gaat zitten. Als ze de tafel zien, laten ze dertien stoelen staan, en de dertiende is voor Lucifer zelf om in te zitten. Ze geven hem een bord en alles. Nu ben ik daar in het herenhuis geweest en ik heb dit zien gebeuren. Zij gaan op hun beurt naar het bovenste blok van de piramide. Dat bovenste blok is de Raad van Dertien, de Grote Druïdenraad, waar ik lid van was. Nu, het druïde regeringssysteem is niet zo dat de politici alles besturen; het is hetzelfde systeem dat Rome had: De priester laat wie dan ook de regering regeren, maar de priester moet de heerser regeren.
Nu laat ik dat even bezinken, en ik wilde dit erin gooien, omdat dit veel controverse zal veroorzaken. Maar het is een feit. Sinds de tijd van Woodrow Wilson, inclusief hijzelf, is er nooit een President van de Verenigde Staten geweest, die niet tot de Illuminati behoorde. Dat zal bij een paar mensen hun ideeën over onze ‘christelijke’ President verbrijzelen, maar het is hoe dan ook een feit! En de Grote Druïden zijn gewone mensen zoals ik. Kijk nu naar mij; ik heb dit gewicht nu. Ik had een ander gewicht toen ik in de hekserij zat, en een deel van mijn gezag was, dat welke gouverneurs, senatoren, of politieke mensen dan ook in mijn gebied waren, directe politieke orders van mij kregen. Orders, die ik op mijn beurt niet zelf bedacht, maar gewoon de orders van hen vertaalde, die wij uit Londen kregen, van de Rothschild familie. Dat is nu de Raad van Dertien!

De stuwkracht is, dat toen ik wegging in 1972, ze een grafiek hadden die zei dat ze in acht jaar tijd de hele wereld zouden hebben. En als ik me die grafiek herinner, heb ik niet één ding in de nieuwsmedia gezien, dat niet volgens dat schema gebeurde! Dus ik zou zeggen dat het zo ongeveer klopt. Ik zou zeggen, dat het woord vandaag Maranatha zou zijn, dat Hij heel snel komt, want die van hen (NWO) komt heel snel… Ze hebben het; het is niet zo ver weg.

Vraag: Iemand stelt een onhoorbare vraag stelt…

Antwoord: De man die mij uit de gevangenis haalde, werd procureur-generaal onder Ford. Het was William Saxby. Dat geeft je een paar namen om mee te beginnen. De beste manier om dat te weten, is door uit te zoeken wie tot de CFR behoren, of behoorden.

Vraag: Vraag over welke rol zionisme binnen de Illuminati speelt.

Antwoord: Het is een beetje belachelijk, lachwekkend. Ik weet dat ik op een paar mensen hun tenen ga trappen, die over de Illuminati hebben gelezen. Rothschild, en een paar andere mensen in de Illuminati, zijn geboren Joden, maar het zijn geen Joden. Ik zal dit in het woord van God opzoeken om het te vinden.

Het systeem is deze: dezelfde boeken, die beweren  dat de Illuminati een Joodse organisatie is, beweren ook dat het een Luciferiaanse organisatie is. Je kunt niet beide hebben! Een ware Jood gelooft in Jahweh, en de Illuminist (ik ben geen Jood) gelooft in Lucifer, de ‘god van het licht, vrede, liefde’, bla, bla bla, enzovoorts. Het heeft er niets mee te maken, omdat er misschien een paar Joden in geboren zijn, en ze hebben misschien wat banden met Zionistische bloedlijnen. Maar de organisatie zelf heeft totaal niets te maken met het Jodendom. Het is totaal, 100 procent, druïdisch, occult! En dat is hun doel.

De reden zelfs dat de Rothschilds nog in Londen wonen, is omdat Engeland voor de heksen het ‘heilige land’ is, waar ze visioenen krijgen. Je gaat daar op pelgrimsreis naartoe, je gaat er langs en kust de stenen op het Rothschild Huis voor geluk, enzovoort. Als je toevallig een Rothschild ontmoet, en hij geeft je een gezegend teken, of wenst je een gezegend zijn, dan staat je hele leven vast. Het is dat soort karakter.

Er is wel iets interessants dat ik erbij wil vermelden. Veel heksen dragen iets dat de ‘Davidsster’ heet. David was al lang dood, voordat die ster ooit werd getekend. Zijn zoon tekende hem. Het heet het hexagram. En het woord om te vloeken met de hex/beheksing komt van het hexagram. Als heksen magie bedrijven, tekenen ze een vijfpuntige ster om erin te staan, en roepen ze demonen op in het kwade teken van wat wij de ‘Davidsster’ noemen. Dus voordat Christenen het om hun nek gaan hangen, het heet de ‘Demonenster’, of de ‘Dodenster’, en daarom werd het getekend.
Voor een paar mensen, die zich misschien zorgen maken over het Salomo aspect… Toen hij terugviel van het geloof, werd hij de heiligste persoon in het occulte. Alles wat wij beoefenen, is gebaseerd op boeken die hij schreef en tekeningen, die hij maakte toen hij terugviel, inclusief exorcisme: hij schreef het!

Vraag: Iemand vraagt naar hekserij in sommige programma’s die uitkomen.

Antwoord: Ik geef u twee snelle voorbeelden. Allereerst, ik vertelde dit in het hele land. De meest rampzalige film, die ooit is uitgekomen om hekserij te promoten… duizenden mensen die Christen zijn, gingen ernaar kijken en kijken er nog steeds naar. Ik kreeg van een hoop Christelijke mensen in de Verenigde Staten, en in elke stad waar ik kwam, te horen: “U moet deze film gaan zien. Er is geen seks, er is geen geweld. Het is gewoon een serie ruimtefilms…!” Dus ik ging ernaar kijken. Het gebruikte woorden en overtuigingen, die de diepste gelovigen in hekserij gebruiken! Er wordt niet eens openlijk over gesproken. En heksen noemen het geen hekserij, ze noemen het ‘The Force’ (‘De Kracht’). De film heet ‘Star Wars’, en twee derde van de film is gebaseerd op ‘De Kracht’, dat je sterker bent als je sterft, dat je wordt gereïncarneerd! Je ontvangt leiding van mensen, die dood zijn. Het is buitenzintuigelijke waarneming! De grootste leugen over hekserij is, dat het niet slecht is; het is goed noch slecht! Het is de persoon, die goed of slecht is, en deze film benadrukt dat sterk, namelijk, dat hekserij oké is zolang je een goed mens bent. Dus volwassenen, voordat u hen laat gaan…

Een andere, die ik heel snel wil noemen is… hoe velen van jullie herinneren zich ‘Bewitched’? Waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen waarom hekserij groeide, en door ‘Dark Shadows’. ‘Bewitched’ werd geschreven door een heks! Het geloof van hekserij is, dat je als heks geboren wordt, en dat de stervelingen, of de gewone mensen die het niet praktiseren, ‘dummies’ (dommeriken) zijn. Herinnert u dat aan iets? Het was meer een komedie. Ze gingen nooit in op heksenceremonies of sabbatten, of iets van die aard.

Gisteravond vroeg iemand mij, om te kijken naar wie het script las van de nieuwe film ‘Tabitha’. Dus ik keek ernaar. Er zat hekserij in, overal, echte hekserij, ceremonies, Halloween, alles! Ze komen nu sterker naar buiten! U kunt maar beter uitkijken wat uw kinderen op de TV aanzetten. Er is de laatste vijf jaar geen enkele hekserijfilm geweest die iets met satan te maken had, zonder dat satan won, openlijk in beeld!

Vraag: Iemand vraagt naar de Illuminati.

Antwoord: De naam Illuminati wordt niet veel meer gebruikt. Heksen gebruiken het niet. De organisatie gebruikt het niet. Moriah is het occulte deel van de Illuminati, en het politieke deel heeft een (eigen) naam in elk land. In de Verenigde Staten heet het de Council of Foreign Relations (CFR). Dat is voornamelijk hoe ze erin zijn gekomen. U denkt misschien dat u een President kiest, maar ik zeg u dat u kiest wie ze maar naar voren brengen.

Toen ik in 1972 werd gered, kwam ik op een tv-uitzending, die door heel zuidelijk Texas en Mexico en zo ging. Het was een talkshow, genaamd de 7de Club, in de ochtend. Ik had een voorganger van de gemeente bij me. Ze vroegen mij over het politieke aspect dat zou gebeuren, en dit was de verkiezing van Nixon en McGovern in die tijd. Ik wil er nu niet op ingaan, maar één van de dingen die ik zei, was dat tijdens de laatste verkiezingen die zouden plaatsvinden… de laatste President, die gekozen zou worden, zou de laatste gekozen President in de Verenigde Staten zijn. Dat betekent niet dat het de laatste verkiezing is, maar dat hij de laatste President is. En toen hij gekozen werd – het was zo belangrijk dat hij gekozen zou worden – dat de persoon die tegen hem zou lopen ook Illuminati zou zijn, om opzettelijk alles te doen tijdens de campagne, om de verkiezing te vervalsen.
We hebben gesproken met Ronald Reagans zoon en andere mensen. Zij hebben ons verteld over gewelddadige bedreigingen, omkopingen, doodsbedreigingen, moordaanslagen, en alles wat nooit de nieuwsmedia heeft bereikt.

Vraag: Iemand anders vraagt iets, over school.

Antwoord: Het is niet makkelijk. Ik heb een brugklasser, die elke dag dat ze naar school ging, thuiskwam en zei: “Papa, hier is het”, en gooide het in de vuilnisbak tijdens het Halloween seizoen. De kabouters, de spoken, de heksen… ze begreep het! Ze begreep dat Halloween absoluut niets met het Christendom te maken had. Christenen zouden het niet eens moeten aanraken. Het komt van het woord ‘Sjamaan’. Dat betekent de dag dat de doden terugkomen en praten. Het is uitgevonden door heksen en overgenomen door de Katholieken, maar het heeft niets met Christenen te maken. Niets! Wie wil de dag vieren, waarop heksen over de hele wereld duizenden mensen offeren?

Vraag: Nog een vraag, over Witte Magie.

Antwoord: Witte Magie en Zwarte Magie zijn Katholieke termen. Toen ze mensen op de brandstapel legden, omdat ze heksen waren, wilden ze zichzelf beschermen die het zelf ook praktiseren! Dus bedachten zij de term ‘Witte Hekserij’, of ‘Witte Magie’ of ‘Zwarte Magie’. Heksen vertellen je in hun boeken, dat het niet bestaat, en dat het in Star Wars wordt genoemd.
En toch zullen ze, wanneer ze een Christen proberen te bekeren, zeggen dat ze een Witte Heks zijn en geen Zwarte Heks. En toch zullen ze je in hun boeken vertellen, dat het niet bestaat. Dat betekent dat ze alles zeggen om je maar te kunnen bekeren, maar zoiets bestaat niet. De duivel is slecht, dus je kunt hem niet witwassen, of iets wat hij doet goedpraten. Je kunt het buitenzintuiglijke waarneming noemen, maar het is en blijft hekserij. 

Vraag: Over hypnose…

Antwoord: Hypnose is van de duivel, eenvoudig en duidelijk.

Vraag: Iemand vraagt naar de Charismatische beweging.

Antwoord: Er is gevoel en niet het Woord. Ik ga naar Charismatische kerken, en spreek daar. Ze kunnen niet begrijpen, dat ze geen jongeren hebben. Ze kunnen niet begrijpen waarom de jongeren hekserij beoefenen. Het is, omdat ze het Woord nooit onderwezen hebben. Ze hebben geprobeerd een vorm van discipline te brengen, zonder liefde; sterke discipline, maar geen liefde die erbij hoort, en niet het Woord, alleen emotie. Nu, en dan vragen ze zich af waarom iemand drie maanden gered is, en dan drie maanden later weer in de wereld belandt. Een goed voorbeeld hiervan is Melodyland. Het is waarschijnlijk een van de slechtste kerken, afgezien van Calvary Chapel, in de Verenigde Staten, omdat zij absoluut niet het Woord onderwijzen! Ze hebben een heel Bijbel College, maar ze onderwijzen niets anders dan emotie, en theorieën! Ze onderwijzen het Woord niet.

Vraag: Er wordt gevraagd naar satanisme.

Antwoord: Satanisten geloven in satan; heksen niet, en er is een verschil. Heksen wordt geleerd, dat satan en de hel een leugen zijn. Ik was uren gered, voordat ik ooit wist dat er een duivel was. Ik concentreer me op de Schrift. Ik concentreer me op het 16de hoofdstuk van Handelingen, Efeziërs 6:12, en het 18de hoofdstuk van Deuteronomium…

Vraag: De voorganger vraagt over Vrijmetselarij initiaties in vergelijking met die van Hekserij.

Antwoord: Het eerste niveau in Hekserij en het eerste niveau in Vrijmetselarij zijn identiek. Het enige verschil is, dat mijn pols werd doorgesneden en ik met bloed heb getekend; en ik was naakt en zij zijn gekleed. Dat is het enige verschil. De woorden, de handeling, de tijd, alles, zelfs de belofte van geheimhouding, zijn precies hetzelfde! En de 6de niveau initiatie van Hekserij bloedoffers zijn dezelfde inwijdingen, tot aan het hoogste niveau van de Vrijmetselarij: de 35ste graad. Het heet de ‘Rite of the Warrior on the Block’ (‘Ritueel van de Krijger op het Blok’). De meesten van onze politici zijn 35ste graad Vrijmetselaars.

Vraag: Over de Warlock (Heksenmeester)

Antwoord: Er bestaat niet zoiets als een Warlock. Als je getuige bent van een heks, noem hem dan heks, tenzij hij een satanist is, een tovenaar of… Een heks, als je hem iets anders moet noemen, noem hem dan maar een idioot… Nu, dat is waar; ik was een idioot… iedereen die erin zit is dat. Ze geloven niet in de hel. Ze geloven dat als zij sterven, ze terug zullen komen in een ander leven.

Over John Todd toen hij in de Raad van Dertien zat

Ik nam alleen orders aan van het Rothschild Tribunaal in Londen. Zij beweren, dat ze hun orders rechtstreeks van Lucifer krijgen, en daarom wonen ze daar. Iemand vroeg me of de Rothschilds in Californië wonen. Niet diegenen, die verbonden zijn aan het Tribunaal; zij verlaten Engeland niet. Sommigen wonen in Frankrijk, maar ze komen altijd naar Engeland, omdat ze geloven dat Lucifer daar het meest vloeiend is, en hij meer persoonlijk tot hen kan spreken dan ergens anders. En uit gesprekken met Christenen in Engeland blijkt, dat slechts twee procent van de bevolking in Groot-Brittannië Christen is.

Enkele vrienden van mij brachten zojuist Christenen terug van waar ze huizen bouwen met bezemstelen, die uit de schoorstenen komen, zodat de heksengeesten erop kunnen landen om hun huizen te zegenen. Dit zijn geen onwetende mensen. Dit zijn miljoenen dollars huizen, die gebouwd worden! Niet gewoon een bijgeloof. Het land is echt weer teruggegaan naar hekserij. Het was oorspronkelijk totale hekserij, waar ik uit voortkwam.

Ik werd gered op Labor Day van 1972 in San Antonio, onder andere door een film ‘The Cross and the Switchblade’, en een Koffiehuis bediening, die hoorde bij een gemeente daar. Later volgde er bevrijding door diezelfde kerk. Ik heb diensten geleverd aan mensen in het occulte. Het afgelopen jaar heb ik vooral Christenen bediend, die met het occulte spelen…

U ziet niet wat er achter Rock muziek zit!

Ouders, als u compromissen sluit met uw jongeren en ze mogen Rock muziek hebben in uw huis, dat u als Christelijke ouders bezit, en waarvoor u verantwoordelijk bent voor het aangezicht van de Heer, dan heeft u het mis. En ik raad u aan nu naar huis te gaan en het in de vuilnisbak te gooien, onmiddellijk! En dit is de reden waarom. U ziet groepen op de televisie, en hoort hen op de radio en op concerten, en dergelijk… U ziet echter niet het ding dat erachter zit! Hier volgt een feit… Zodiac Productions, de toonaangevende Texaanse platenmaatschappij… het is nu van naam veranderd. In de tijd dat ik erbij was, was ik de eigenaar van Zodiac Productions. Het was de belangrijkste bron van concerten in Texas! Haar kantoor was in San Antonio. Omdat ik de eigenaar was, ontmoette ik de meeste van de groepen, die toen bestonden. Sindsdien konden er wel enkelen uitkomen, maar het is nog steeds hetzelfde soort ding. Want bijna allemaal geloven ze openlijk in het occulte, op de een of andere manier. De meesten zitten in het satanisme!

Coven en Billy Jack films

Nu, hoeveel Christenen en jongeren herinneren zich Billy Jacks song, ‘One Tin Soldier’? Enkelen… De naam van de groep, die u op de radio hoorde met de naam ‘Original Cast’, is Coven. De groep Coven werd geleid door Tom Laughlins dochter. Tom Laughlin speelde Billy Jack, samen met zijn vrouw, zijn zoon David, die het produceerde, en zijn beide dochters. Zij zitten allen in het satanisme. In feite produceerden zij de (enige) acht nummers met een complete satanische stap voor stap ceremonie, gedaan door Coven. En Coven is de groep, die One Tin Soldier deed! Ik heb alle films gezien, behalve de nieuwe die nu uitkomt. En elk van de Billy Jack films is anti-Christelijk en pro-occult! De film over de rechtszaak van Billy Jack ging over demonen. Het had meer ceremonies van hekserij en satanisme erin dan iets over een rechtszaak van Billy Jack! Het waren constante stap voor stap ceremonies! Het ging over reïncarnatie, waarzeggende geesten kwamen zijn lichaam binnen in de eerste Billy Jack, en zij spraken tot hem… Telkens weer was er het occulte aspect. En dat is nog maar één groep!

The Rolling Stones

Rolling Stones: Mick Jagger vertelde steeds maar weer op televisie, “Ik weet niet waar onze Christelijke jongeren waren toen het gebeurde”. En dat gebeurde, toen hij in de gevangenis zat, nog voordat The Rolling Stones ooit gevormd was, namelijk: hij verkocht zijn ziel aan de duivel! Dat is onmogelijk (zegt u?) Maar hij deed het wel; hij verkocht zijn ziel aan de duivel, om de leidende rockgroep in het land te worden, plus om uit de gevangenis te komen. Hij is de leidende rockgroep in het land, en in de wereld! Hij heeft liedjes geschreven, die de duivel prijzen. En ik weet dat de duivel het hem doorgaf, omdat de duivel altijd aan zichzelf denkt. En in één liedje, dat Jagger schreef, zei hij, “Het is niet dat ik je voor de gek houd over wie ik ben. (Iedereen weet: ‘ik’ is de duivel.) Het is de aard van mijn spel, dat jou in de war brengt”. En dat is hoe satan werkt. 

Jezus of de duivel: dat is waar je de grens trekt!

Kijk, wij hebben een aantal regels die we moeten gehoorzamen, maar hij, satan, gehoorzaamt ze niet. Het is net als met de Illuminati. Zij bezitten de naties. Ze kiezen geen partij in een oorlog! Ze veroorzaken een oorlog, en zetten beide landen tegen elkaar op, ook al zijn beide landen eigendom van hen! Ze hebben geen partijen, ze hebben een doel. Satan heeft elke religie, behalve dat wat onder het Bloed van Jezus is! Dat is waar de verwarring van het spel zit. We proberen dingen te rationaliseren: goed of slecht, maar dat kunnen we niet doen. We rationaliseren dingen op deze manier: Jezus of de duivel; dat is waar je de grens trekt. En dat geldt ook voor Rock muziek.

Ik heb de meesten van hen in de muziek ontmoet

De meesten van hen zaten in het occulte, maar de meesten van hen waren ook aan de drugs. Hoe velen herinneren zich een groep, genaamd Bloodstone van Bloodrock? Ik denk dat het het nummer D.O.A. was. Ze deden dit nummer terwijl ze aan de drugs zaten. Ze kregen op dat moment de woorden! Ik sprak met een van hen, en hij zei dat het een demon was. Nu, hij noemde het geen demon, maar hij noemde het de geest van een meisje, dat was gestorven in een auto-ongeluk. De demon imiteerde het meisje. Het meisje verscheen aan hem en gaf hem, tijdens de LSD trip: de noten, de woorden, en alles! Ze dienden het daarna in bij een copyright advocaat.

De dag, nadat de groep het had ingediend, kwam een andere groep binnen, die in die tijd bekend was. Zij kregen dezelfde song, noot voor noot, woord voor woord! En toen ik in het occulte zat, vond ik het interessant genoeg om het na te trekken, want ik schreef voor een occulte krant, en zette het verhaal in de krant. Zij (die andere groep) kregen de song op dezelfde manier tijdens een LSD trip, dezelfde nacht, van een demon die de geest imiteerde van iemand, die zij kenden en gestorven was.

Dat is wat jullie kopen en betalen!

De meeste Rockmusici krijgen hun muziek terwijl ze drugs gebruiken, of van spirituele gidsen, geleidegeesten, welke demonen zijn. Dat is wat jullie jongeren kopen en betalen!

Heksen verbinden een demon aan elk boek en elke plaat

Nu geef ik u iets bovennatuurlijks, dat u kunt weggeven als u het niet wilt ontvangen, of neem het mee naar huis en ga aan de slag, en kijk of het mogelijk is. Als heksen een boek schrijven, spreken ze er een toverspreuk over uit, zodat het verkoopt. En ze bevelen een demon, om in elk exemplaar te komen, dat van de pers komt. Dus als u een boek over hekserij bezit, heeft u een demon, die in uw huis verblijft, gratis.
De musici, die in hekserij zitten en die de muziek maken, doen hetzelfde met hun platen en albums, hetzelfde! Dus als u dat vriendelijke album ziet, vraag uzelf dan af, was de muzikant een heks? Heeft hij een spreuk over de plaat uitgesproken, zodat de duivel een (legale) overeenkomst zou hebben om in mijn huis te komen, omdat ik de plaat bezit? Er is méér aan de hand dan ‘slechts’ platen en boeken!

Uw oorlog is niet fysiek; het is geestelijk

En elke Christen zou Efeziërs 6:12 moeten onthouden en daarin gaan staan! Kijk verder dan wat u ziet met uw ogen, en weet dat de duivel duizenden en duizenden jaren ervaring heeft. En tenzij wij denken met de denkwijze van Christus, zal hij over ons heen lopen! Dat is waarom u onder het Bloed van Jezus moet blijven.

Kan er een spreuk over een Christen worden uitgesproken?

Een jongeman kwam naar me toe en vroeg me, “Kan een heks een toverspreuk uitspreken over een Christen?” Hij kan het uitspreken over elke Christen, die niet in het licht wandelt en leeft. Wanneer u afdwaalt van het geloof, of compromissen sluit, dan bent u een wijd open doelwit voor elke heks in de wereld! Wanneer u onder het Bloed wilt blijven, en de smalle weg wilt gaan, en binnen het Woord en de Geest van God wilt blijven, en de volle wapenrusting van God draagt, dan komt het goed met u en hoeft u zich geen zorgen te maken. Maar ik denk dat we allemaal weten, wat het betekent als we naar de kerk komen en in de dienst gaan zitten, en vervolgens de hele week als de duivel leven, en dan denken dat we immuun zullen zijn voor alles van de duivel. Wanneer u in zijn territorium gaat leven, gaat hij in het uwe leven. En dat geldt ook voor de Rock muziek!

Muziek, de belangrijkste reden dat jonge mensen tegenwoordig in de hekserij gaan

Rock muziek is niet ontstaan met Elvis Presley. Het is duizenden jaren oud. Als je het weghaalt, dan kunnen heksen geen hekserij meer bedrijven. Ze kunnen niet functioneren zonder de muziek. Het is een derde van hun macht! In ieder geval weten ook veel moderne kerken wie hun krachtbron is…. (satan).

Illuminati kaart met compleet tijdschema voor volledige wereldcontrole

Het was in 1972, toen ik de kaart zag. Ik werd gered op Labor Day. De kaart was één van de belangrijkste redenen dat ik werd gered. Ik wilde weg, nadat ik die kaart had gezien. De kaart was een compleet tijdschema, dat de Illuminati volledige wereldcontrole gaf, zonder China, binnen acht jaar! Waarom zonder China? Ze zijn van plan China volledig uit te schakelen, om hen te ontbinden die willen heersen, en hen te ontmantelen en uit te wissen. Laat dat even bezinken.

Oprichting Scientology Kerk op bevel van de Rotschilds

De Scientology Kerk is opgericht door een heksenkring in Californië, waarvan de leider uit Engeland kwam, op bevel van de Rothschilds. Er zijn een paar religies, waarvan we niet kunnen bewijzen dat ze fysiek bij de organisatie (Illuminati) horen, maar we hebben de financiering wel hun kant op zien gaan. Ik heb heel wat onderzoek gedaan sinds ik gered ben, vanwege feiten die ik hoorde, toen ik in de hekserij zat.

Kijk niet alleen naar religies, zoals Scientology, Jehova’s Getuigen, Mormonisme…

Kijk zelfs naar ‘Christelijke’ kerken binnen Bijbelgetrouwe denominaties! Er waren een paar ‘Jesus People rotzooi kerken’, die een paar jaar geleden begonnen in L.A., Costa Mesa, enzovoort. Ze hadden een paar honderd kinderen. Opeens verhuisden de voorgangers naar een huis van een half miljoen dollar, en de kerken brachten hun offergaven weg in gepantserde auto’s. Nu, waar hadden ze het geld vandaan, om een gebouw van twee miljoen dollar te kopen binnen één dag? Ze predikten ooit het evangelie; nu prediken ze vuilnis, rotzooi.

Jesus Rock muziek

Eén van hen is verantwoordelijk voor de zogezegde Jesus Rock, die de helft van de goede Christelijke jongeren vandaag de dag heeft geruïneerd! Nu spreek ik nooit tegen iets, tenzij ik het eerst uitzoek, onderzoek. En ik ging naar Costa Mesa, en ik zag iets dat grensde aan hekserij op hun Oakland concertavond in Calvary Chapel op zaterdagavond. Er waren mensen, die elkaar duwden, en bedelden om een plaatsje te bemachtigen! Ze stuurden honderden mensen weg. Er werd niets gezegd over Jezus, en een homoseksueel leidde de dienst. Je moest blind zijn geweest om het niet te zien. En het was een totaal LSD rockachtig concert, in de naam van Jezus! Nu, dat is dezelfde groep, die al uw liefdesliedjes albums uitbrengt, en al dat spul waar mensen naar luisteren. Dus ik probeer Christenen te waarschuwen voor dingen, die ik heb ontdekt! Als u wilt aannemen wat ik zeg, denk ik dat u een beetje sterker zult wandelen, een beetje sterker zult worden. Als u echter naar die dingen wilt blijven luisteren… Ik kan naar Christenen kijken en zien hoe sterk ze in de Heer zijn, en waar ze mee wandelen: door het soort muziek waar zij naar luisteren! En dan ben ik zo, als ik iets in mijn leven vind dat ik niet wil opgeven, geef ik het meestal op, weet u. Zo simpel is het. Als u iets niet wilt opgeven, probeert de duivel u er gewoonlijk aan vast te houden.

Onderschrijf ik dat Oral Roberts een lid van de hekserij is, vraagt u?

Wanneer u erin duikt om dat uit te vinden – en dit is een feit dat u kunt vinden in zijn boeken…. voordat hij ooit overwoog de handen op zieken te leggen, zodat ze genezen zouden worden, vertelde een Cherokee medium hem dat hij het kon doen. En hij woonde haar seances regelmatig bij. Wat hij nu is, kan ik niet zeggen. Ik weet alleen het feit van wat hij was. Ik was ooit een heks. Dus hij zou nu een Christen kunnen zijn; ik weet het niet. Ik heb geen idee! Ik weet dat hij nu meer uit het Pinkster Charismatische is gekomen, en meer Schriftuurlijk gebaseerd op de Bijbel dan op het gevoel is geworden dan voorheen.
Bovendien, ik heb veel voorgangers gekend, die ooit onder het mom van ‘Christen’ een heks waren, en halverwege veranderden en Christen werden. Maar liever dan hun bediening te ruïneren, hebben ze het nooit aan iemand verteld. En ik ken er een paar, die op de loonlijst van de Illuminati stonden en nu Christen zijn! Dus ik weet het niet.

Kan een demon een Christen bezetten?

Nee. Kan een demon een Christen beïnvloeden? Ja. Ik was twee weken gered en opnieuw geboren, en probeerde wanhopig om het te redden, voordat de andere voorgangers in de gemeente waar ik zat, besloten dat ik het nooit zou redden, tenzij ze dat wat ik in mij had uitgenodigd door hekserij, uit me zouden kregen, omdat het er nog steeds was. Het had dan wel heel veel controle verloren, daarvóór kon ik helemaal niets doen van wat ik wilde doen. Maar vanaf het moment dat ik Jezus accepteerde, verbrak dat de controle. Echter, het had dus nog steeds invloed in mijn leven, dat weg moest gaan. En voor degenen die aan de drugs zijn geweest, en degenen die in het occulte zijn geweest, – en er zijn er een paar geweest die me dat verteld hebben – ze zullen waarschijnlijk hetzelfde getuigen.

Ontwenningsverschijnselen van hekserij

Iemand, die uit de hekserij komt en er sterk in is geweest, en in het bijzonder demonen aanbad, kan het ene moment daar zitten, echt praten over de Heer en de Schrift voorlezen, en de volgende minuut iedereen neerslaan tussen u en de deur. Ik heb hen met hun blote vingers aan de muur zien krabben, in een poging de kamer uit te komen. Ze gingen door ontwenningsverschijnselen heen, alleen al om eruit te komen, omdat de kracht aan de andere kant hen terugriep: de andere heksen. Dit is wat ze eerst doen. Als ze je dan niet kunnen terughalen, proberen ze je bovennatuurlijk te doden. Dat werkt niet op een Christen. De meeste heksen hadden het daarom opgegeven om mij bovennatuurlijk te doden.

Eerst ging ik naar Minneapolis, en ze hadden de boodschap blijkbaar niet begrepen. Dus begonnen ze toverspreuken uit te spreken, die helemaal niet werkten. Maar je kon ze voelen in de lucht. En toen ze er na een week achter kwamen dat dat niet werkte, hadden de boodschap nog steeds niet begrepen. Echter, ze leren langzaamaan dat ze de spreuken niet op een Christen kunnen richten, wanneer de Christen gekocht en betaald is door het Bloed, en een overgegeven leven leidt. Ik weet zeker, dat een paar mensen weten dat er mensen zijn, die Jezus als Redder hebben, en dat er mensen zijn, die Jezus als Heer hebben.

Mijn vrouw werd gered tijdens een bijeenkomst, een paar jaar nadat ik gered was. Haar titel was Lady Diana. Dat was haar heksennaam. Ze was de hogepriesteres van de staat. Ze regeerde alles in de staat Ohio wat met hekserij te maken had. Ze was ook de heksenkoningin van één van de denominatie Broederschappen, The Watcher. Op een schaal van misschien 1 tot 25 in dit land was ze waarschijnlijk een van de tien machtigste heksen in de Verenigde Staten, voordat ze gered werd. Ze heeft bijna 50.000 dollar op haar hoofd, omdat ze er uitkwam en omdat ze met me getrouwd is en omdat ze gered is. En we namen haar mee naar een rehabilitatie bediening. Toen begonnen we uit te gaan, en we trouwden, enzovoort. Maar ze doet een prima bediening op dit moment. Ze staat op het punt om een baby te krijgen, misschien zelfs vandaag. Dus ze is niet echt aan het dienen de laatste tijd.

Is een mensenoffer een hekserij praktijk?

The Broken Cross is geschreven door mij en Jack Chick. Toen het werd gereproduceerd, wijzigde de man, die de bewoording in het boekje deed, een paar woorden. Hij dacht dat die krachtiger waren. Hij veranderde het woord hekserij op een paar plaatsen in satanisme. En hij veranderde het woord Lucifer in satan. Dat verknalde het hele traktaat! We ontdekten het pas onlangs. Al die jaren heb ik het gelezen, maar ik sloeg het over omdat het in mijn gedachten hetzelfde betekent, maar wanneer een heks, die niet in satan gelooft, het leest, verknoeit het alles! Het boekje werd immers niet geschreven vanwege satanisme, maar hekserij. In de volgende druk die uitkomt, veranderen ze de woorden zoals ze behoren te zijn.

De macht ligt in bloedoffers

Satanisme beoefent een vorm van opoffering in sommige groepen. Heksen beoefenen deze praktijk ook. En als je op een hoger niveau komt, het 4de, 5de of 6de, kom je erachter dat de macht bij het bloedoffer ligt. Je wordt wat men noemt een menselijke …. Met andere woorden, je bewijst satan, door het bloed en de dood van deze persoon, dat je volledig aan hem bent toegewijd, ook al geloven ze niet in satan. Ze bewijzen dit aan Lucifer.

Wat me altijd verbaasde was, dat als we een god van liefde, vrede en vreugde aanbidden, waarom doden we dan iemand om hem te aanbidden? Dat was één van de dingen, die ik nooit kon begrijpen. Eén van de interessantste boeken, die dit bewijst – ik zeg het voor heksen, die hier aanwezig zijn, niet voor de Christenen! Laat het boek met rust – ligt in de Aleister Crowley bibliotheek, waarin staat dat hij betrokken was bij mensenoffers, en hij was een meester-magiër of -heks of -tovenaar, wat voor term je ook maar wilt gebruiken. Dus het is nog steeds gaande. In feite, wanneer je een heks van het zesde niveau wordt, moet je het wel uitvoeren.

Nog meer tegenstrijdigheden in hekserij

Jonge meisjes die in de hekserij willen gaan, vertelt men dat homoseksualiteit niets te maken heeft met hekserij. Echter, om een hogepriesteres te worden, moet het meisje biseksueel zijn. Ze moet een biseksuele handeling verrichten! Dus ziet u, elk niveau waar je naar toe gaat, vertelt je een ander verhaal. En ze vertellen je dat je nog niet klaar bent, of was, om het te ontvangen. Dus bij elke stap op de ladder is alles, wat je eerder is verteld, een leugen. Opeens leer je een ‘nieuwe waarheid’. 

Zelfverklaarde heksen

De enige heksen die onwetend zijn, – er zijn er hier vandaag een paar – zijn de zelfverklaarde heksen, degenen die buiten de organisatie om alleen praktiseren. En ze denken dat ze alles weten. Ze zullen er een dezer dagen achter komen, wanneer een handhaver van de organisatie hen komt vertellen dat je je moet aansluiten, of je sterft, dat het geen spel meer is. Het is net als de maffia: wanneer je niet functioneert, dan schakelen ze je uit.

De belangrijkste leugen in hekserij is die over God zelf

En dat is de leugen, die Lucifer ofwel satan aan Adam en Eva gaf in de Hof van Eden.

Astrologie is de hoeksteen van hekserij en toverij

Astrologie komt uit Babylon. De hogepriesters van Babylon werden de Chaldeeërs genoemd; zij vonden de astrologie uit. Het is de hoeksteen van hekserij en toverspreuken. Als je de astrologie wegneemt, kan men niet langer beheksen of betoveren door middel van spreuken.
Het 18de hoofdstuk van Deuteronomium somt de doodstraffen op, die de Joden kregen voor het doen van dergelijke dingen. Het volgen van de sterren is er één van. Dus als iemand komt en zegt, “Welk teken ben jij?” Zeg dan, “Het teken van het kruis”.

In de hekserij hebben ze een geloof dat zegt, dat je bent wat je bent toen je geboren werd

Je kan nooit veranderen; er is geen plaats voor wonderbaarlijke verlossing in hun doctrine. Ik zat in de hekserij, en ik had de persoonlijkheid van een stier (teken van de occulte dierenriem), totdat ik gered werd. Ik heb niets meer van die persoonlijkheid nu. Je verandert dus wel: door het Bloed van Jezus! Als u wilt geloven dat u op een bepaalde manier geboren bent, en een bepaalde persoonlijkheid hebt, prima. Ontvang verlossing door het Bloed van Jezus Christus, en u zult ontdekken wanneer u naar Zijn wil wandelt, u allen één persoonlijkheid hebt: die van Jezus.

Astrologie versus Astronomie

Ik krijg steeds Christenen over de vloer, die willen dat ik hen toestemming geef, door te zeggen, ‘Ja, astrologie is in orde, maak je er geen zorgen over’. Het verbaast me. Ze vragen me, en ik zeg Nee. Ze vragen me nogmaals, en ik zeg Nee. Ze vragen me nog een keer, en ik zeg Nee. Ze blijven gewoon doorvragen, en ik blijf Nee zeggen! En ze gaan er zo’n acht keer mee door! Ik heb het idee dat ze denken, dat ze me uiteindelijk van mijn stuk zullen brengen. Het antwoord is en blijft Nee. Astrologie is van de duivel! God gebruikt de sterren niet.
Dan zeggen ze, “En de wijzen dan?” De wijzen waren geen astrologen, maar astronomen. Een nieuwe ster verscheen. Maar als je de tijden en de astrologie weghaalt, kunnen heksen geen toverspreuken meer uitspreken, want spreuken zijn gebaseerd op astrologie.

Vingernagels lezen is een vorm van hekserij

Ik weet dat de leider van het occulte in de Verenigde Staten, Gavin Frost, je vingernagels leest. En ik vroeg hem, toen ik nog in het occulte zat: “Gavin, er is geen occulte leer over vingernagels!” Hij zei, “Lance, nu, jij weet het. Jij weet, dat als ze de kaarten neerleggen, ze de kaart niet lezen! Ze lezen plaatjes en boodschappen, die tot hen komen (door boze geesten). Daarom is het individueel. Het is niet hoe de kaarten vallen. De kaarten zijn gewoon een rekwisiet, decor, in het spel. Ze krijgen nog steeds paranormale boodschappen door. Het is allemaal een vorm van paranormaal, helderziend lezen, waarvan ze je de definitie niet gaan geven”. Hij zei, “Ik heb raak nu gewoon de vingernagels aan, omdat mensen iets fysieks accepteren, voordat ze iets bovennatuurlijks accepteren”.

Hekserij is de laatste tijd zo gegroeid, want nu is het ineens:

Telekinese en ESP (Buitenzintuiglijke Waarneming) en Klinische Parapsychologie… allemaal namen voor de kracht van de duivel. Dus het is nu meer aanvaardbaar. Het is echter nog steeds hetzelfde!

Hoe kun je een heks detecteren?

Bovennatuurlijk of fysiek? Nu, ik zal u dit vertellen. De heks zal u detecteren als u Christen bent, voordat u hen detecteert.
Je kunt heksen echter detecteren via sieraden, meestal de vijfpuntige ster in een cirkel, of de zespuntige ster, of het kruis met een slang eromheen verstrengeld… blijf er vandaan! Dat is hun kleine zelfmoordgroep. Dat is waar Charles Manson toe behoort. Verder, de geitenkop, driehoek(en)… En dat is één van de redenen waarom ik er ook eentje had en gebruikte in de duistere wereld. Het zijn (hun) sieraden.
In bepaalde gebieden, afhankelijk van de leider, laten ze de vrouwen (vrouwelijke heksen) zich op bepaalde sensuele manieren kleden, maar hier doen ze dat niet.

Herkenning aan de ogen, vooral bij een vrouw

Als we een heks redden van hekserij, mogen zij bijna drie maanden geen make-up meer aanraken (opdoen), omdat ze make-up hebben voor hekserij, waar het oorspronkelijk ook voor uitgevonden werd. En ze kunnen het drie maanden niet aanraken, vanwege de geest die naar buiten kwam, en daarna probeert terug te keren in hen, via make-up! We hebben hier later veel mensen door verloren. Wanneer zij echter groeien en sterk zijn in de Heer, als ze een klein beetje make-up willen gebruiken, dan kan dat. Maar ze gaan nooit meer terug naar de manier, waarop ze geleerd hebben make-up te gebruiken in hekserij.

Bovennatuurlijke herkenning van een heks

U kunt het detecteren door de ogen. Veel mensen, na een tijdje in de buurt van heksen te zijn geweest, beginnen het verschil te zien tussen de ogen van heksen en de ogen van ieder ander. Het zijn gewoon de demonen die in hen zijn, en de wijsheid die ermee gepaard gaat.

Wapencontrole en de nieuwe wapenwet

De procureur-generaal die we nu hebben, voordat Carter hem benoemde en, tussen haakjes, ook verantwoordelijk was voor Carters campagne… Hij zei dat de man, die de nationale lobby voor wapenbeheersing vormde, meer dan $5 miljoen van zijn eigen financiën had uitgegeven, om wapens in het land te verbieden.

Nu, we krijgen twee dingen te horen over de wapenbeheersing, wapencontrole. Ik zal u vertellen, wat de nieuwe wapenbeheersingswet is, die we onlangs hebben gezien. De wapenbeheersingsactivisten zeggen, ‘We willen alleen handwapens verbieden’. Wel, ze bewezen dat dat een leugen was, toen ze probeerden alle wapens te verbieden, en de Nationale Garde het recht gaven om deze in beslag te nemen!
En het andere was, dat gezagsgetrouwe burgers wapens mogen bezitten. Je kunt nu in Frisco een pistool bezitten, wanneer je toestemming krijgt, nietwaar? Ze geven echter niemand toestemming.

De reden dat ik het over wapens heb…

De reden voor de nieuwe wapenwet is, dat hun tijdschema (van de Illuminati) nooit zal worden geaccepteerd en nooit zal werken, als individuen wapens mogen kopen. Dat is één van hun belangrijkste doelstellingen om van wapens af te komen! Engeland was daar een schoolvoorbeeld van, en dat was te danken aan de Rothschilds. Volgens de nieuwe wapenwet mag je alleen een enkelloops, of een dubbelloops jachtgeweer met breekactie bezitten, met niet meer dan twee patronen tegelijk. Alleen geweren, en alle munitie en alle wapens die overblijven, moeten bij het politiebureau, of de wapenkamer worden ingeleverd, en bij zonsopgang worden opgehaald. En alle afgevuurde hulzen moeten worden ingeleverd en geteld, zodat u geen munitie achterhoudt! Dat is Carters nieuwe wapenwet; hij verwacht dat het binnen twee jaar een wet is.

Het tijdschema zegt:

‘verwacht binnen zes tot negen maanden uw wapen te verliezen in Californië’. Ik heb een bevriende Christen, die een speciale onderzoeker is en die ik twee dagen geleden aan de telefoon sprak voor het kantoor van de procureur-generaal in Californië… Brown (?) heeft vorige week in het geheim een speciale geheime jury bijeengeroepen, om een totaal wapenverbod en confiscatie in Californië te overwegen. Dat betekent dat ze, zonder huiszoekingsbevel, naar uw huis kunnen komen en alle wapens in beslag kunnen nemen! Hij verwacht dat het wordt goedgekeurd…

Heeft u ooit gehoord van de Aquarius bijbel?

Ik bezat een occulte winkel, en mijn vrouw bezat ook een occulte winkel. In feite, mijn vrouw, toen zij gered werd, was de eigenares van de grootste occulte winkel in de VS, aldus de heksen. De winkel verkocht deze ‘bijbel’. Het is een boek, dat de zogenaamde ‘ontbrekende eerste twaalf jaar van het leven van Christus’ bevat. Het boek zegt, dat Hij niet de Zoon van God was, maar dat Hij in Egypte en India de praktijken van hekserij onderwees, inclusief zichzelf opwekken uit de dood, en dat hij een meesterheks was. Dat is het Aquarius evangelie!

Mormonen zijn geen Christenen

Christen betekent volgeling van Christus. Christus zei dat Hij de enige weg is, en dat je opnieuw geboren moet worden. Mormonen geloven niet in een wedergeboorte. Nee, dat doen ze niet! Ik heb tientallen Mormonen gesproken. Hun bijbel is volledig in strijd met onze Bijbel. Ik ga hier niet zitten debatteren over het Mormonisme, maar zij geloven niet in een wedergeboorte ervaring, niet zoals de Bijbel het zegt: de wedergeboorte ervaring door bekering, en door het Bloed van Jezus Christus. Zij geloven ook niet in een Tweede Komst en veel dingen, die in de Bijbel staan beschreven. Ik sprak met hun voorgangers; ik sprak met de Vrijmetselaars, met hun oudsten. Ik sprak met de voorganger, verantwoordelijk voor de tempel van de Vrijmetselaars, en dat men niets zal weten als men geen lid is van hun Loges. Ik vroeg, “Wat geloven jullie?” En het kwam niet overeen met het Christelijke geloof. Echter, met dat wat ze zeiden, probeerden ze het wel zo te laten klinken. Toen citeerde ik een direct Bijbelvers, en vroeg, “Geloven jullie het op deze manier?” En zij zeiden, “Nee”. – John

 

Mocht u de beschikking hebben of weten over de complete Engelse transcripts van de verschillende tapes, die John Todd aan de wereld achterliet, laat het mij alstublieft weten. Of misschien zelfs in een andere taal, die ik dan kan omzetten in het Nederlands.

 

Bron:

John Todd

You may also like