Massale dierensterfte en onverklaarbare sterfgevallen van zombievogels | Profetische waarschuwing

Honderden vogels in meerdere Amerikaanse staten en Europa, onder andere, hebben gezwollen ogen en vreemde symptomen en gedragsveranderingen door een dodelijke aandoening – en niemand weet helemaal zeker wat het is.

Vrijdag schreef het Kentucky Department of Fish and Wildlife Resources op Facebook, dat het meldingen had ontvangen van vogels met zwelling van de ogen en korstige afscheiding, evenals neurologische symptomen, zoals gedragsverandering.

Natuurbiologen in Indiana, Ohio, Washington D.C., Virginia, Maryland en West Virginia hebben soortgelijke gevallen gedocumenteerd.

Er is op dit moment geen definitieve oorzaak of oorzaken van ziekte of sterven vastgesteld. De vogels zijn onder meer Blue Jays, Grackles en Europese spreeuwen, hoewel ook andere soorten getroffen kunnen worden.

We weten inmiddels van 5G straling, dat het niet alleen schadelijk is voor de mens, maar ook voor planten en dieren.
Ik acht de kans groot dat dit een van de oorzaken is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over HAARP. En ook nu weer hetzelfde verhaal: niemand heeft enig idee wat de oorzaak kan zijn van deze plotselinge vogelsterfte… totdat men gaat kijken naar wat er precies gebeurde, juist op het moment dat die vogels dood neervielen. 5G tests? HAARP? Chemicaliën?

 

Profetische waarschuwing: de massale sterfte

Elizabeth Marie

‘Op 9 oktober 2019 werd ik midden in de nacht wakker en hoorde deze onheilspellende woorden:

“Als je alle vogels ziet sterven, weet je dat je lot bezegeld is.”

Bij het wakker worden dacht ik aan de uitdrukking ‘de kanarie in de kolenmijn’, die waarschuwt voor een groter gevaar of grotere problemen door een verslechtering van zijn gezondheid of zelfs dood. De dode kanarie in de mijnen was voor de mijnwerkers een signaal, namelijk van gevaarlijke luchtkwaliteitsomstandigheden in hun werkomgeving.

Ik herinnerde me toen ook Hosea 4, waar de Heer over spreekt in onderstaand bericht.’

…omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.  Hosea 4:1-3

 

‘De Heer gaf me het volgende, wat betrekking heeft op dit woord van kennis:’

Buig neer voor je Koning. Verneder jezelf zodat ik je kan optillen.
Ik ben de Koning der koningen en Heer der heren. Er is er niet één boven Mij. Allen zullen op een dag voor Mij buigen en erkennen wie Ik ben.

Er zal een grote sterfte zijn, zoals er in Hosea 4 staat.

Mijn schepping zal de toetssteen zijn van de toestand van de wereld. 

Het gif dat vrijkomt in de atmosfeer, zal al het leven beïnvloeden.

Velen zullen ziek worden; velen zullen sterven. Dit is het doen van de mens, die door de vijand wordt gebruikt om de dood te brengen!

De zendmasten worden bakens van de dood.

En de lucht is gevuld met vette chemicaliën, die op al het leven vallen.

De plannen zijn om de mensheid te doden.

Ze zijn echter niet God, hoewel ze voor ‘God spelen’ en doen alsof ze de touwtjes in handen hebben.
Alleen Ik heb de sleutels tot leven en dood! Ze worden uiteindelijk alleen gebruikt voor Mijn doel. Door dood en verderf zal een nieuw begin komen. Uit de dood komt het leven; een zaadje moet eerst sterven, om een ​​spruit van leven voort te brengen.

Mijn handen zijn niet gebonden, maar vrij om Mijn perfecte wil te volbrengen.

Wanhoop niet, want Ik heb een plan en het zal worden uitgevoerd. (Jeremia 29:11-12)
Het leven kan een tijdje uit de hand lopen, maar vergeet niet, dat Ik de ultieme ‘poppenmeester’ ben, en maar zo veel zal toestaan.
Hoewel dood, ziekte en vernietiging komen, zal er leven, vreugde en vrede op Mijn mensen neerkomen, die klaar zijn om te ontvangen.

Ik ben de vijand altijd een stapje voor.

Wanhoop niet. Alles komt nu naar voren… de weeën en de geboorte. En dan zal er rust zijn, Mijn geliefden!
Weet dat je gezegend bent, wanneer je door toetsen, beproevingen en verdrukking gaat. (Hebreeën 12:7-8) Dit betekent dat jullie zonen en dochters zijn, dus verheug je! (Jakobus 1:2-3)
Blijf dicht genoeg bij Mij, zodat je Mijn stem kunt horen, wanneer Ik roep. Voor dit seizoen is het essentieel dat we open communiceren!

Het maakt niet uit wat je hebt gedaan, laat Mijn bloed je zonden bedekken.

Je bent vergeven en gekocht door Mijn offer aan het kruis. Je draagt ​​je zonde niet meer, maar Ik heb het weggegooid, zo ver als het oosten van het westen is! (Psalm 103:12)
Dus wees niet zwaar belast. In plaats daarvan, neem Mijn last, want het is licht! (Mattheüs 11:29-30)
Binnenkort zullen we elkaar van aangezicht tot aangezicht zien. Wees alsjeblieft klaar voor die glorieuze dag!

Je bent ongelooflijk geliefd,

Je Messias,

Jezus

 

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen.  Jeremia 29:11-12

 

Zie ook:

WAS A SOLAR STORM TO BLAME FOR THOUSANDS OF UK RACING PIGEONS “VANISHING INTO THIN AIR” LAST WEEKEND?

Mass animal deaths list 2021

You may also like