Deel 3: Getuigenis Angelica Zambrano | Openbaring Hemel & hel en de Rapture

Dit is een getuigenis van Angelica Zambrano, een jong Ecuadoriaans meisje, het meisje dat 23 uur gestorven was, en de Hemel en de hel zag. Ook had zij een visioen van Jezus, die terugkwam tijdens de Opname, de Rapture.

Door Angelica Zambrano op 29 september 2009

Locatie: El Empalme, Ecuador

 

Vervolg: De Here Jezus Christus

Deel 3

Angelica:

De Here zei, “Dochter, er zijn ook mensen die Mij kennen, die naar deze plaats toe wandelen.” Ik vroeg, “Here, hoe kan het dat mensen, die U kennen hier komen?” Hij antwoordde, “Diegene die Mijn wegen verlaten heeft en een dubbel leven leidt.” Hij begon mij mensen te laten zien, die naar de hel liepen. Zij waren gebonden van hun handen tot aan hun voeten.

Elk van hen droeg een wit kleed, maar het was gescheurd, smerig en gerimpeld. Jezus zei, “Dochter, zie hoe Mijn volk is weggelopen van Mij. Dochter, Ik wil je vertellen, dat Ik niet zal komen voor deze mensen. Ik zal komen voor een heilig volk, klaar, zonder smet, zonder rimpels en zonder bevuiling. Ga en vertel hen terug te keren naar de oude wegen.” Ik begon velen van mijn ooms en vele andere mensen te zien, die waren weggewandeld van de wegen van de Here.” Ga en vertel hen dat Ik op hen wacht, totdat zij hun lasten aan Mij overgeven, en Ik zal hen rust geven.” Jezus weende, “Dochter, zij komen deze kant op. Ga en vertel jouw ooms, ga en vertel je familie dat ze deze kant opkomen (de hel)! Dochter, velen zullen je niet geloven, maar Ik ben Je getrouwe Getuige, Ik ben je getrouwe Getuige. Ik zal je nooit verlaten. Zelfs als ze je niet geloven, dochter, ga en vertel hen de waarheid, want Ik ben met je. Dochter, Ik zal je ook nog laten zien, hoe deze mensen aankomen in deze plaats.”

We gingen naar een tunnel, waar er een hele menigte van mensen in de afgrond viel. Niet 1.000, niet 2.000, maar zoveel als het zand der zee… niet te tellen! Ze vielen bij de seconde, als handen vol met zand, dat naar beneden wordt gegooid. De zielen vielen snel. Jezus weende; Hij zei, “Dochter, dit is hoe de mensheid verloren gaat, dit is hoe het verloren gaat! Dochter, het doet Mij pijn om te zien hoe de mensheid verloren gaat.”

Jezus zei, “Demonen houden ook vergaderingen in deze plaats.” En ik zei, “Demonen houden vergaderingen?” Jezus zei, “Ja, dochter, zij vergaderen om plannen te maken, zij maken plannen over wat zij de mensheid zullen aandoen. Ze houden dagelijks geheime bijeenkomsten.” En tegelijkertijd nam Jezus mij mee naar een cel, waar ik stoelen rondom een houten tafel zag. En daar waren demonen; allerlei verschillende soorten demonen. Jezus verklaarde, “Dochter, zij zijn nu van plan om de familie van de voorgangers te vernietigen, de zendelingen, de evangelisten en allen die Mij kennen. Dochter, zij willen hen vernietigen; ze hebben vele pijlen.”

De demonen lachten en spotten en zeiden, “Laten we de mensheid vernietigen en in deze plaats brengen.” Jezus zei, “Ga en vertel hen dat Ik met hen ben. Vertel hen om geen deuren open te laten staan, om geen plaats te geven aan satan, want satan gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. (1 Petrus 5:8)  Maar het Woord zegt: ‘hij gaat rond als’, omdat de enige echte Leeuw de Leeuw van Juda is, Jezus Christus van Nazareth!

Jezus zei, “Dochter, ze willen speciaal de familie van voorgangers vernietigen.”
Ik vroeg, “Waarom willen ze de familie van voorgangers vernietigen?” En Jezus antwoordde, “Omdat ze verantwoordelijk zijn voor duizenden mensen, die de schapen van de kudde zijn: de schapen van de kudde, die de Here hen gegeven heeft. Zij willen dat deze mensen weer terugkeren naar de wereld, om terug te kijken en in de hel te eindigen. Ga en vertel de voorgangers om de waarheid te spreken. Ga en vertel hen de waarheid te prediken, en om alles te vertellen wat Ik aan hen vertel, en het nooit voor zichzelf te houden wat Ik hen vertel!”

Terwijl wij deze plaats verlieten, vertelde Hij mij, “Ik wil je iets anders laten zien… er zijn ook kinderen in deze plaats.”
En ik reageerde, “Kinderen in deze plaats, Here? Waarom zijn er kinderen hier? Uw Woord zegt: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der Hemelen. (Mattheüs 19:14)  Jezus antwoordde, “Dochter, het is waar, van zulke is het Koninkrijk der Hemelen, maar dat kind moet naar Mij komen, want degene die naar Mij komt, zal Ik niet uitsluiten.” Onmiddellijk liet de Heer mij een 8 jarige jongen zien, die door vlammen gefolterd werd. De jongen huilde: “Here, heb genade met mij, haal me uit deze plaats; ik wil hier niet zijn!” Hij bleef huilen en schreeuwen. Ik zag demonen rondom deze jongen, die op stripfiguren leken. Daar was de Dragon Ball Z, Ben 10, Pokémon , Doral, etc. “Here, waarom is deze jongen hier?” vroeg ik. Jezus liet mij het leven van deze jongen zien op een groot scherm. Ik zag hoe hij al zijn tijd besteedde voor de TV, en naar deze tekenfilms keek.

Angelica Zambrano 1st testimony of Heaven and hell - children in hell

Jezus zei, “Dochter, deze animatie filmpjes, deze films, deze soaps, die dagelijks op de TV worden vertoond, zijn de instrumenten van satan om de mensheid te vernietigen. Kijk, dochter, hoe dit tot stand kwam.” Ik zag hoe die jongen rebels en ongehoorzaam was tegenover zijn ouders. Als zijn ouders tot hem spraken, rende hij weg. Hij was niet gehoorzaam en gooide met dingen naar zijn ouders. Na deze gebeurtenis overreed een auto hem, en eindigde zijn leven. Jezus vertelde mij, “Sinds die tijd is hij in deze plaats.”

Ik keek naar de jongen, terwijl hij gefolterd werd. Jezus zei, “Dochter, ga en vertel ouders hun kinderen op te voeden, zoals het in Mijn Woord geschreven staat.” (Spreuken 22:6)  Het Woord van God is echt, het vertelt ons om kinderen te corrigeren met de stok, maar niet op elk moment, alleen als het kind ongehoorzaam is aan zijn ouders. (Spreuken 22:15)

De Here vertelde mij iets dat erg pijnlijk en erg verdrietig is. Hij zei, “Dochter, er zijn veel kinderen in deze plaats, vanwege animatie tekenfilms, vanwege rebellie.” Ik vroeg Hem, “Here, waarom zijn deze animatie films hier schuldig aan?” En Hij verklaarde, “Omdat dit demonen zijn, die rebellie, ongehoorzaamheid, bitterheid, en haat aan kinderen overdragen. En andere demonen gaan bij deze kinderen naar binnen, zodat ze geen goede dingen doen, maar datgene doen wat slecht is. Wat ze ook zien op TV, doen ze in de praktijk.” De hel bestaat, de hel is realiteit! En zelfs kinderen moet beslissen met wie ze verdergaan.” Ik zei, “Here, vertel mij, waarom zijn deze kinderen in deze plaats?” En Jezus antwoordde, “Als kinderen de wetenschap hebben, dat er een Hemel en een hel is, dan hebben zij een plaats om te kiezen.”

 

Het Koninkrijk van de Hemel

Er is nog veel te vertellen over de hel, maar nu wil ik met u delen, wat ik in de Hemel zag.
Jezus zei, “Dochter, nu ga Ik je laten zien, wat Ik klaargemaakt heb voor Mijn heilig volk.” Wij verlieten die plek en gingen eruit via een tunnel. Terwijl wij door de tunnel gingen, kwamen wij plotseling uit, waar er licht was. Ik zag geen duisternis, vlammen of folteringen meer. Hij zei, “Dochter, Ik ga je Mijn glorie laten zien,” en wij begonnen op te stijgen naar het Koninkrijk van de Hemel! We arriveerden spoedig bij een deur met gigantische letters, geschreven in goud, en het zei: “Welkom in het Koninkrijk van de Hemel.”

Jezus zei, “Dochter, ga in, want Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.”  Johannes 10:9
Nadat de Here deze woorden had gezegd, ging de deur open, en we gingen naar binnen.

Ik zag engelen glorie en eer geven aan de hemelse Vader!  (Openbaring 7:11-12)
Terwijl wij bleven wandelen, kwamen wij bij een tafel, waarvan ik wel het begin ervan kon zien, maar niet het einde. (Openbaring 19:9)  Ik aanschouwde een grote troon en een kleinere troon, omringd door duizenden stoelen. Tussen de stoelen waren klederen met kronen. De Here zei, “Dochter, de kroon die je daar ziet, is de kroon des levens.”  (Openbaring 2:10)

Jezus zei, “Kijk dochter, dit is wat Ik bereid heb voor Mijn volk.” Ik zag dat de tafel was bedekt met een wit tafelkleed met gouden randen. Er stonden borden op, gouden bekers, fruit: alles stond klaar. Het was zo mooi! Er stond een heel groot vat in het midden van de tafel, dat gevuld was met wijn voor het diner. En Jezus zei, “Dochter, alles is klaar voor de Komst van Mijn Gemeente.”

We gingen naar een andere plaats, waar ik veel mensen zag in een tuin. Daar waren bekende mensen van de Bijbel, maar zij waren niet oud maar jong. Daar was een jongeman met een grote doek in zijn hand, die al ronddansend de Here prees. Jezus zei, “Dochter, die jongeman, die je daar ziet, is Mijn dienaar David.” Hij was eer aan het geven aan onze Vader. Plotseling passeerde er een andere jongeman, en Jezus vertelde mij, “Dochter, dat is Jozua… dat is Mozes, en die andere jongeman is Abraham.” Jezus riep hen bij hun naam. Zij hadden allemaal dezelfde verschijning! Jezus zei, “Dochter, die vrouw die je daar ziet, is Mijn knecht Maria Magdalena; en Mijn knecht Sara.”

Maar toen vertelde Hij mij, “Dochter, dat is Maria, Maria uit wie Jezus is geboren, Die Ik ben. Dochter, Ik laat je weten, dat zij niets van de dingen, die op de aarde gebeuren, afweet. Ik vertel je dat je de mensheid moet vertellen, – vertel aan afgodenaanbidders – dat de hel echt bestaat, en dat afgodendienaars Mijn Koninkrijk niet zullen binnengaan! Maar ga en vertel hen, dat als zij zich hiervan bekeren, dat ze dan Mijn Hemelse woonplaats kunnen binnengaan. Ga en vertel hen dat Ik van ze hou, en vertel hen dat Maria niets weet van hetgeen hier op aarde gebeurt. En de enige die ze moeten verhogen, is MIJ, omdat niet Maria, of heilige Gregory of enige andere heilige, redding kan brengen. Ik ben de Enige, die redt, en buiten Mij is er niemand, niemand, niemand, die redt!

Hij herhaalde het drie keer, dat niemand kan redden. Alleen Hij kan redden! De mensheid is bedrogen, door te geloven in een aangenomen heilige, die het niet is, maar een demon is, die door een beeld werkt, gemaakt door mensenhanden! Maar laat mij je vertellen, dat de Here je het beste wil geven. Hij wil dat je het Koninkrijk van de Hemel binnengaat. Bekeer je en verlaat de afgoderij! Want afgoderij zal je niet redden. Jezus Christus is de enige die redt, die Zijn leven gaf voor jou en voor mij en voor de gehele mensheid. De Here heeft een grote boodschap voor de mensheid. Terwijl Hij weende, vertelde Hij mij, “Alsjeblieft, dochter, wees niet stil; ga en vertel de waarheid, ga en vertel wat Ik je heb laten zien.”

Ik zag hoe Maria de Heer aanbad, en ik zag vrouwen met zeer mooi lang haar. Ik zei, “Here, wat een prachtige manier van haardracht.” Hij zei, “Dochter, hetgeen je ziet, is de sluier die Ik aan vrouwen heb gegeven.” Hij voegde toe, “Dochter, ga en vertel vrouwen om zorg te dragen voor hun sluier, die Ik aan haar heb gegeven.”

Toen vertelde Hij mij, “Ik heb iets belangrijks, dat Ik je wil te laten zien.” Ik keek heel ver en ik zag een schijnende stad, een stad van goud! Ik zei, “Here, wat is dat? Ik wil daarheen!” Hij antwoordde, “Dochter, Ik zal je laten zien wat daar is. Wat je ziet, is de Hemelse woonplaats, de Hemelse woningen, die gereed zijn voor Mijn volk.”

Wij begonnen te lopen tot wij een gouden brug bereikten. Toen we erover gelopen waren, kwamen we op straten, die van puur goud gemaakt zijn!  (Openbaring 21:21)
Alles was zo mooi, zo prachtig, als schijnend glas. Het was absoluut bovennatuurlijk, onverklaarbaar! We zagen hemelse woningen, en keken toe hoe duizenden engelen deze aan het bouwen waren. Sommige engelen bouwden heel snel, sommigen bouwden langzaam, en anderen bouwden helemaal niet. Ik vroeg de Here, “Waarom bouwen sommige engelen snel, terwijl anderen langzaam bouwen, en sommigen zijn gestopt met bouwen?”
Toen legde de Here het uit, “Dochter, dat is hoe Mijn volk op aarde werkt, en de engelen werken hetzelfde als Mijn kinderen op aarde. Dochter, Mijn volk verspreidt het evangelie niet meer op aarde. Mijn volk vast niet meer. Mijn volk gaat niet meer naar de straten, om traktaten met de waarheid te verspreiden. Mijn volk schaamt zich nu. Ga en vertel Mijn volk, om terug te keren naar de oude wegen. Die engelen die je niets zag doen, behoren tot de degenen die van Mijn wegen zijn afgedwaald. Dochter, ga en vertel Mijn volk terug te keren op de oude wegen.” En dit zeggende, begon Hij te wenen.

Ik hoorde mensen zingen, dus vroeg ik Hem, “Heer, ik wil dat U mij meeneemt daar naartoe, waar die mensen zingen.” Jezus sloeg mij gade, en ik wist dat Hij mij observeerde, maar ik kon Zijn gezicht niet zien, enkel de bewegingen van Zijn gezicht. Terwijl Zijn tranen over Zijn kleed stroomden, vroeg ik Hem, waarom Hij zo huilde. Maar Hij wou het niet uitleggen aan mij.

Later arriveerden wij in een prachtige tuin. Daar, tussen de hemelse woningen, zag ik bloemen die op en neer zwaaiden. Dat moet het zingen zijn geweest, dat ik hoorde. De Here wees met Zijn vinger, en zei, “Dochter, kijk, zij loven Mij, zij aanbidden Mij! Mijn volk doet dit niet meer zoals voorheen. Mijn mensen lofprijzen Mij niet meer. Zij aanbidden Mij niet meer; ze zoeken Mij niet meer zoals voorheen. Daarom vertelde Ik je, dochter, ga en vertel Mijn volk om Mij te zoeken, want Ik zal komen, want Ik zal komen, want Ik zal komen, voor een volk dat Mij zoekt in geest en in waarheid, voor een volk dat klaar staat, voor een heilig volk!” En huilende zei Hij, “Ik kom eraan, Ik kom eraan!” Toen begreep ik waarom Hij huilde, want Hij komt eraan, maar niet voor degenen die halfslachtig zijn. Hij zal enkel terugkomen voor een volk, dat Hem zoekt in geest en in waarheid.

Toen vertelde de Here mij, dat ik terug moest keren naar de aarde. Ik zei, “Here, ik wil niet terug naar de aarde! Wat bedoelt U – aarde? Ik wil bij U blijven. U bracht mij hier en ik ga nergens anders heen, omdat ik bij U ben! Jezus zei, “Dochter, het is nodig dat je terugkeert naar de aarde, om te getuigen dat Mijn glorie echt is. Dat wat Ik aan je zal laten zien, is echt. Dat wat je gezien hebt, is echt, zodat de mensen naar Mij komen, berouw hebben en niet verloren gaan.”

Wenende, viel ik aan Zijn voeten, en daar zag ik wonden aan Zijn voeten. Ik vroeg, “Here, waarom zijn die wonden hier?” Hij antwoordde, “Dochter, het zijn de littekens van die dag uit het verleden, toen Ik Mijn leven gaf voor de mensheid.”
Hij liet mij ook de littekens in Zijn handen zien. Ik vroeg, “Here, waarom heeft U die nu nog steeds?” Hij vertelde me, “Dochter, het is het litteken dat gebleven is.” Dus vroeg ik, “Zal dit weggaan?” Hij reageerde, “Dochter, dit zal weggaan als al de heiligen hier zijn verenigd. Dochter, Ik moet je meenemen naar de aarde. Je familie en de volkeren wachten op je.”

Ik probeerde te weigeren, maar Hij wees naar de aarde beneden met Zijn vinger, en zei, “Kijk, deze mensen die je daar beneden ziet, zijn je familieleden. Dat lichaam dat je daar ziet, is waar je naar terug moet keren. Het is tijd om deze plaats te verlaten.” Toen nam Hij me mee naar een mooie kristalheldere rivier, en zei, “Dochter, ga de rivier in en dompel jezelf onder.” Voordat ik die rivier van levend water inging, ervaarde ik een onbeschrijflijke vreugde! Maar nadat ik mezelf ondergedompeld had en eruit kwam, was ik opgetogen. Ik dacht dat ik niet naar huis hoefde terug te keren, maar de Here zei tegen mij, “Dochter, je moet terugkeren naar de aarde. Dochter, Ik ga je iets laten zien: Hoe Ik zal terugkeren naar de aarde voor een heilig volk. Ik ga je laten zien, hoe de dag van de Opname zal zijn.”

 

De Opname en vervolging

Wij liepen naar een plaats met een groot scherm, en ik zag er mensen op. Ik kon de hele wereld overzien! Toen opeens zag ik duizenden mensen verdwijnen. Zwangere vrouwen verloren hun zwangerschap, en ze leken gek te zijn geworden en ze schreeuwden! Kinderen waren overal verdwenen. Veel mensen renden heen en weer, schreeuwend, “Dit kan niet waar zijn! Dit kan niet waar zijn! Wat gebeurt er?”
Ik zag ook degenen, die de Here hadden gekend, maar waren achtergelaten. Ze zeiden dat Christus was gekomen, en de Opname was geschied. Ze schreeuwden en wilden zichzelf vermoorden, maar ze konden het niet. De Here zei, “Dochter, in die dagen, zal de dood vluchten. Dochter, in die dagen zal de Heilige Geest niet langer op de aarde zijn.” Er waren ongelukken, maar ik zag geen enkele persoon die dood was; ze waren allemaal levend, alhoewel gewond.

Ik aanschouwde een enorme verkeersdrukte van duizenden mensen. Hij vertelde mij, “Dochter, kijk, dit is hoe alles zal gebeuren.” Toen zag ik mensen rennen van de ene naar de andere plek, schreeuwend, “Christus kwam, Christus kwam!” Zij pleitten, “Here, vergeef mij, vergeef mij! Neem mij met U mee!”

Maar helaas zei de Heer: “Het is te laat. De tijd voor bekering en berouw is nu. Dochter, ga en vertel de mensheid om Mij te zoeken, want gedurende die tijd zal er verder geen gelegenheid meer zijn. (Jesaja 55:6)  Dochter, het zal te laat zijn voor degenen, die achterblijven. Toen Jezus keek hoe mensen achtergebleven waren, begon Hij te huilen en zei, “Dochter, Ik zal naar de aarde gaan zoals het geschreven staat in 1 Thessalonicenzen 4:16-17  Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”

Maar niet iedereen zal met de Here meegaan, alleen degenen die Zijn wil doen (Mattheus 7:21), en een heilig leven lijden. Want de Here vertelde mij: “Alleen degenen, die heilig zijn, zullen het Koninkrijk van de Hemel binnengaan (Hebreeën 12:14). Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen! (Mattheüs 24:36) Op het scherm zag ik mensen rondrennen. De kranten en het TV nieuws vertelden dat “Christus was gekomen.”

Het scherm sloot, en Jezus eindigde door te zeggen: “Ik zal komen voor een Heilig volk.” Dit was alles wat Hij me liet zien. Hierna bracht Hij me naar de aarde terug.
Met de engelen rondom ons vergaderd, begonnen we af te dalen op deze prachtige trap, met bloemen omringd. Ik huilde de hele weg, terwijl wij naar beneden gingen, pleitend tot Jezus: “Here, alstublieft, laat mij niet hier. Neem me met U mee!” Hij reageerde, “Dochter, de volkeren en je familie wachten op je. Dochter, je moet dat lichaam binnengaan. Je moet leven ontvangen, dochter, zodat je kunt gaan en getuigen van hetgeen je gezien hebt! Velen zullen je niet geloven, en velen zullen je geloven, maar Ik ben je getrouwe Getuige. Ik ben met je! Ik zal je nooit verlaten.”

***wordt vervolgd!***

 

BANNED VIDEO: Testimony Angelica Zambrano | Revelation Heaven & hell and Rapture HD

 

Bronnen:

http://www.theymetjesus.com/documents/angelica_eng_2/angelica_eng_part_2.htm

http://www.theymetjesus.com/dutch/documents_dutch/angelica_dut/angelica_dut_part_3.htm

http://www.theymetjesus.com/dutch/word-pdf/angelica_dutch.pdf

http://www.theymetjesus.com/word-pdf-eng/23_horas_muerta_english.pdf

You may also like