Pas op voor wolven in schaapskleren, en getuigenis Steven Bancarz: van New Age tot Jezus

Een getuigenis van een jonge New Ager, hoe hij uit de misleiding van de New Age beweging kwam in 2016. Verder, de waarheid over wijlen Dr. Jack Hyles.

Eindtijdnieuws.com
24 maart 2022

 

‘Ik ben een ex-New Ager, die Christen is geworden na een wederom geboren ervaring door Jezus Christus. Dit is mijn getuigenis van hoe ik uit de misleiding van de New Age beweging kwam. Bedankt voor het kijken en blijf kijken voor meer video’s!’ – Steven Bancarz 

 

From New Age To Jesus – My Testimony

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Hoewel Stevens video 6 jaar geleden met de wereld werd gedeeld, en er vele video’s volgden, waarin deze jongeman bewijzen aanvoerde dat de New Age beweging satanisch is, lijkt zijn werk zo goed als komen stil te liggen. En dat is ronduit jammer.

Hoe is het nu met Steven Bancarz?

We weten dus niet goed, hoe het nu met deze destijds nog jonge Christen in de Heer gesteld is, hoewel ik een aantal pogingen heb gedaan om hem te contacteren.

New Age influencer

In de New Age had hij een enorme invloed vóórdat hij Christen werd. De vraag is, werd de weerstand hem te zwaar, nadat hij de duisternis aan het licht bracht en velen uit de New Age misleiding trok?
Kwam hij bewust of onbewust in contact met voorgangers, die in feite wolven in schaapskleren waren?
Werd hij misleid door Bethel en Hillsong, zogenaamde ‘christelijke’ muziek, doordrongen van het occulte en New Age?
Werd hij beïnvloed door verkeerde contacten en valse leraren, zoals Paul Begley, L.A. Marzulli, etc.?
Ik weet het niet, maar dit soort gevaren zijn helaas realiteit.

Een van Stevens websites, ExposingTheNewAge.com, is uit de lucht…
Vraag is natuurlijk, waarom?

 

New Age: het Nieuwe Satanische Tijdperk

Je gaat de geestelijke strijd verliezen, tenzij je verborgen bent in Jezus Christus, de Enige die je heeft gewaarschuwd dat de New Age een valstrik is, en dat het zelfs de climax is om op planeet aarde te worden uitgespeeld. In de New Age wordt duisternis verkocht als licht, wordt satan vermomd, en promoot het de grote misleiding van eigenliefde en spiritualiteit!

Hekserij en het occulte in opmars

In 1970, toen John Todd de Illuminati ontmaskerde voor wat ze werkelijk zijn, was 75 procent van Amerika onder hekserij en het occulte, zei hij. Hoeveel moet dit dan nu wel niet zijn, denk je?

Waarom het belangrijk is om naar de vruchten van de ‘boom’ te kijken

De nog jonge John Todd in het geloof keek tegen een zekere voorganger op. Zijn naam is wijlen Dr. Jack Hyles. Het is heel goed mogelijk dat John door hem werd beïnvloed.
De teachings van Jack Hyles lijken echter geweldig goed. Hij lijkt spijkers met koppen te slaan! Mijn oog viel namelijk op slechts één teaching, over het feit dat Christenen betoverd zijn door vele dingen. Zijn invloed was enorm! De waarheid komt echter altijd aan het licht…

Een video van een dochter van Jack Hyles, genaamd Linda Hyles Murphrey, spreekt van de werkelijke vruchten van haar vader, en die zijn op z’n zachts gezegd schokkend:

 

WATCH: PROOF Curtis Hutson Knew the TRUTH About Jack Hyles and Protected Him

Een brief, die op 23 november 1990 is verzonden, onthult dat de toenmalige president en redacteur van de Sword of the Lord, Curtis Hutson, wist van financiële ongepastheden en immoraliteit, maar weigerde om Jack Hyles van de ‘Sword Board’ te verwijderen.
Hij verklaarde ook expliciet dat hij niet zou prediken met degenen, die zich uitten tegen Jack of Dave Hyles, uit angst om schade aan het fundamentalisme aan te richten.

De brief eindigt letterlijk met Hutson, die beweert dat hij alles zou ontkennen wat hij eerder in de brief had gezegd, wanneer het openbaar zou worden. Dit is het bewijs van een massale doofpot operatie binnen de IFB (Independent Fundamental Baptists).

Linda Hyles Murphrey onthult voor het eerst publiekelijk het geheime leven dat ze moest leiden als de dochter van de voormalige leider van een megakerk in Indiana, wat een sekte werd.
Linda groeide op, terwijl ze toekeek hoe haar vader, Jack Hyles, het grootste deel van de gemeente bekeerde tot volledige gehoorzaamheid en loyaliteit aan hem. Ze vertelt hoe ze de organisatie verliet en haar eigen weg koos, los van de mind control, afgoderij, en hypocrisie!

Luister naar Linda, die moedig haar waarheid deelt over hoe ze opgroeide met het beschermen van de geheimen, en getuige was van de blinde toewijding in één van Amerika’s grootste kerken.

John Todd wist blijkbaar niets van Hyles’ geheime leven af rond 1970

De ‘meest gevreesde man ter wereld’ bleek zeer invloedrijk te zijn. Hij bezat bijvoorbeeld het grootste deel van de stad, waar zijn kerk was gevestigd.

Nu worden mensen, invloedrijk of niet, ook wel in een psychiatrische inrichting gestopt, wanneer ze de waarheid over bijvoorbeeld Covid aan het licht brengen, net als John Todd de waarheid vertelde over het Satanisme en de Illuminati. Niemand lijkt met zekerheid te weten of John Todd nog leeft of is vermoord, en welke poortwachters of misschien zelfs voorgangers hier achter zaten.

Ook bijzonder om te weten

John Todd, die meer van hekserij afwist dan wie dan ook, weet dat Christenen wel degelijk bezeten kunnen raken, en niet slechts gedemoniseerd, zoals Derek Prince aanneemt.

John Todd wist dat het de Satanisten waren, die de Christenen wijsmaken dat er geen verdrukking is, en geen Opname (Rapture). Het is dus echt een leer van hen, en daarom is satan zo ontzettend vurig in het verdedigen van die leer, dat er geen Opname voor de verdrukking bestaat.

John Todd werd hevig gecensureerd

Mark Dice, een Con, net als Alex Jones, hebben John Todd helemaal naar beneden proberen te halen. Dus alles wat John Todd ooit zei, werd door hen afgebroken. Dat zijn dus de echte poortwachters, zodat niet nog meer over de Illuminati naar buiten zou worden gebracht.

Bid voor Christenen die de waarheid over New Age, Vrijmetselarij/Satanisme, occultisme, en wolven in schaapskleren – waar zij ooit onderdeel van waren – aan het licht proberen te brengen.

 

Zie ook:

Beware of the Wolves in Sheepskin The Snakes that Run Our Churches Exposed The Truth about the Jack Hyles Pastor Army

 

You may also like