Nieuw patent laat zien dat globalisten van plan zijn om de mens digitaal te inspecteren en zijn kredietscore te berekenen

Een goedgekeurd patent stelt digitaal toezicht voor om mensen te vaccineren op basis van hun sociale kredietscores, en hun vrijheden te ontnemen.

Patenten- en merkenvertegenwoordiger Dr. Gal Ehrlich, en Maier Fenster van Ehrlich & Fenster, hebben onlangs een Amerikaans patent goedgekeurd voor een technologie, met het doel om mensen te bewaken en te inspecteren via hun digitale activiteit, hen vervolgens een score te geven, die ‘het potentiële niveau van superverspreidende activiteit van elk individu’ bepaalt, en daarna die mensen op basis van deze score te vaccineren.

Breed scala persoonlijke informatie

Het technologie patent kondigt aan om een ​​breed scala aan persoonlijke informatie te verzamelen uit bronnen als mobiele apparaten, apps, gegevens over het browsen op social media, betalingsgegevens, medische dossiers, arbeidsgegevens, gegevens bij de overheid, en gegevens uit bewakingscamera’s.

Het stelt óók voor om zeer specifieke persoonlijke informatie te verzamelen via de volgende bronnen:

-Nauwkeurige locatiegegevens
-Tijd die mensen doorbrengen op locaties die ze bezoeken
-Ventilatiesnelheid van de locaties die mensen bezoeken
-Afbeeldingen van mensen, die naar het scherm van hun mobieltje kijken
-Geluiden van de microfoons in hun persoonlijke apparaten
-Gegevens over gezichtsherkenning

 

Het patent beveelt vele bewakingstoepassingen aan voor deze gegevens, waaronder:
het detecteren wanneer mensen het openbaar vervoer gebruiken, door gebruik te maken van ‘geolocatie en/of regelmatige start-stop-bewegingen, die overeenkomen met een openbaar vervoersprofiel’, controleren wanneer mensen hun handen wassen door ‘geluiden te analyseren van stromend water, of bewegingen via een smartwatch’, en controleren of mensen wel een mondkapje dragen door ‘beelden te analyseren, die zijn gemaakt tijdens gesprekken, of andersoortig kijken op het scherm van een mobiele telefoon’.

 

Sociale kredietscore 

Zodra de gegevens zijn verzameld, analyseert de technologie die in het patent wordt beschreven, de gegevens. Vervolgens kent het een ‘score’ toe aan hun elektronische apparaat. Het stelt voor om deze score te gebruiken, om het ‘potentiële niveau van superverspreidingsactiviteit van elk individu’ te voorspellen, en het beveelt tevens aan om zich te laten vaccineren ‘overeenkomstig de score’.

Track en trace van burgers

Het patent stelt niet alleen massaal elektronisch toezicht voor op de mensen, om een ​​sociale kredietscore te geven, die bepaalt wanneer ze moeten worden gevaccineerd. Nee, het stelt ook voor dat deze technologie kan worden ingezet als onderdeel van een ‘speciale verplichte app’, waarbij ‘de overheid het volk kan bevelen om een ​​speciale app op hun smartphones (of andere slimme apparaten als tablets, smartwatches, slimme brillen, etc.) te installeren, om de overheid een handje te helpen met de logistiek van de vaccinatieprocedures’.

Wat is een sociale kredietscore?

De sociale kredietscore van een burger, ook wel burgerscore genoemd, wordt vastgesteld aan de hand van het gedrag en bepaalde persoonlijke kenmerken.

Verplicht systeem

Het patent voegt toe, dat, ‘in sommige uitvoeringen’ van dit verplichte systeem, ‘de app en/of het slimme apparaat is geconfigureerd, om te allen tijde de locatie van de gebruiker aan te geven, en te communiceren met slimme apparaten in de buurt (bijvoorbeeld via Bluetooth), om de interacties tussen de gebruikers te beoordelen, bijvoorbeeld de omgeving tussen gebruikers, de bewegingen van gebruikers, enzovoort’.

Als het gaat om factoren die de score van een persoon bepalen, stelt het patent voor dat het beroep van een persoon, zijn medische gegevens, de aard en het type locaties die hij bezoekt, zijn vaak bezochte locaties, en de tijdsduur die hij op die locaties doorbrengt, moeten worden gebruikt als onderdeel van de sociale kredietscore berekening.

Het patent voegt er iets belangrijks aan toe:

‘In sommige belichamingen, namelijk, onderwerpen die gevoelig zijn voor veelvuldige religieuze of seculiere gebeurtenissen, zoals in een synagoge, kerk, moskee of danslocatie, waar de mensen dicht bij elkaar zijn, praten, bidden, zingen en/of diep ademhalen, en meer contact hebben met elkaar, ontvangen een hogere score (bijvoorbeeld, voor zo’n enkele contactgebeurtenis) dan degenen, die niet vaak religieuze evenementen bijwonen’.

Steeds verdergaande bewakingsmaatregelen

Het patent werd op 31 augustus 2021 reeds goedgekeurd en volgt regeringen over de hele wereld, die steeds verdergaande bewakingsmaatregelen nemen tijdens het de ‘Coronacrisis’, zoals vaccinatiepaspoorten. Deze bewakingsmaatregelen willen en zullen mensen uitsluiten van economische en sociale activiteiten en apps, die geolocatie en gezichtsherkenning gebruiken, om toezicht te kunnen houden of men zich wel of niet aan zijn quarantaineplicht houdt.

Dit soort controle gaat al aardig in de richting van China’s sociale kredietsysteem op grond van hoe een burger zich gedraagt.

 

Bron:

Website run by Freemasons: New patent proposes digital surveillance to vaccinate people based on social credit style scores

You may also like