Het WEF begint geheime Smart City operaties in Nederland, te beginnen bij Apeldoorn

Globalistische bewakingsstaat: óók voor de overige gemeenten staat het Smart City Project op de agenda. Duizenden sensoren volgen de Apeldoorners overal!

Eindtijdnieuws.com
21 juni 2022

 

Apeldoorn is door het World Economic Forum (WEF), zonder enig overleg met haar inwoners, omgevormd tot de eerste ‘Smart City’ (geobserveerde stad) van Nederland.

Op basis van geheime overeenkomst

RadioLED, een onbekend Oostenrijks bedrijf, heeft, op basis van een geheime overeenkomst met de gemeente, een 5G-netwerk uitgerold in de stad. Volgens zeggen, ontvangt de gemeente geen opbrengsten uit het project; de regie ligt bij RadioLED. Dat bedrijf beheert ook de data, die worden verkregen uit duizenden sensoren, die de Apeldoorners overal volgen!

Apeldoorn Smart City, slechts één van de vele projecten die het WEF in Nederland uitvoert!

De netwerkorganisatie (WEF) uit Zwitserland is via vele tentakels verweven met Nederlandse politici – van koningin Maxima tot Sigrid Kaag en Mark Rutte. Zij geven uitvoering aan de wereldwijde agenda van de grote leider, Klaus Schwab: de Great Reset!
Schwab streeft naar een wereldwijde vierde industriële revolutie, die een digitale identiteit voor elke inwoner op aarde moet omvatten, en zelfs de versmelting van mens met de gevallen engelen technologie, door onder meer de implantatie van microchips in het menselijk lichaam.

Kritiek op de invloed van het WEF neemt toe

De organisatie is ondemocratisch. De agenda, die haar afgezanten in Nederland uitvoeren, is niet onderworpen aan parlementair of publiek debat.

Schwab zelf maakt geen geheim van zijn invloed

In een interview in 2017 op Harvard vertelde hij openlijk, dat het WEF regeringen penetreert.
Het WEF biedt een training aan voor de zogenaamde politieke talenten. Deze training is in het verleden doorlopen door talloze (wereld)leiders, waaronder Angela Merkel, Emmanual Macron, Nicolas Sarkozy, Tony Blair en Bill Gates. WEF-lid Ben Verwaayen, officier in de Orde van Oranje Nassau, onthulde in een interview:

“Schwab kan iedere wereldleider opbellen.”

 

Burgers moeten aan de zijlijn blijven staan en toekijken

In Apeldoorn is door het Oostenrijkse techbedrijf RadioLED een openbaar 5G-netwerk uitgerold, een primeur in Nederland. Echter, wat dit bedrijf precies doet met die data van burgers, en wat er verder nog voor afspraken zijn met de gemeente, wordt geheim gehouden! Navraag bij de gemeente levert ook niets op.

Apeldoorn eind 2021 reeds gestart met het Smart City Project

Een traject waarbij de stad, als eerste gemeente in Nederland, wordt voorzien van een razendsnel en gratis openbaar 5G-netwerk, met verkeerslichten die regelen dat fietsers, wanneer het regent, niet al te lang op groen licht hoeven te wachten, met lichtjes op een kruising die aangeven of er een andere weggebruiker in aantocht is, en sensoren die bijhouden hoe schoon de lucht is die men inademt.

Vragen rijzen als, Wanneer is de rest van Nederland aan de beurt?

De mensen wordt voorgehouden, dat dit alles zou moeten bijdragen aan een leefbare stad. Het zou problemen van duurzaamheid, klimaat, huisvesting en transport moeten gaan aanpakken. Voorstanders zeggen: “Slim! Het maakt het leven in de stad efficiënter, gemakkelijker en leuker!” Werkelijk?

En wat houdt het Smart City Project concreet in?

Wie profiteert ervan? Hoeveel antennes komen er nog bij, en waar worden ze opgehangen? Hebben burgers wel inspraak? Wanneer is de rest van Nederland aan de beurt? En ook, Hoe zit het met onze privacy? Wat zijn de risico’s voor onze gezondheid?

Wat weten we eigenlijk van het bedrijf RadioLED?

RadioLED is een Oostenrijks techbedrijf, dat draadloze netwerken met een eigen gepatenteerde technologie ontwikkelt, bouwt en exploiteert in binnen- en buitenland. Voor de uitvoering van het Smart City Project hebben de gemeente Apeldoorn en RadioLED in 2021 een geheime overeenkomst gesloten, waarin aan RadioLED toestemming werd verleend om 500 kleine zenders (vierkante witte kastjes) aan lantaarnpalen te bevestigen. De kosten tot nu toe bedragen 1,7 miljoen euro. Het project komt overigens uit de koker van het World Economic Forum.

Nog veel meer witte kastjes komen eraan!

In de toekomst zal het aantal witte kastjes in de openbare buitenruimte worden uitgebreid. De totale kosten van dit project zullen naar schatting 17,8 miljoen euro bedragen en komen volledig voor rekening van RadioLED. Over hoe deze investering terugverdiend wordt, houdt het bedrijf voor zichzelf, maar ga er maar van uit dat het gaat om het verzamelen en verkopen van uw data. Een lucratieve business, waarbij de burger het kind van de rekening is! De gemeente Apeldoorn ontvangt geen opbrengsten uit het Smart City Project, meldt de fakestream media; alle winst is voor RadioLED.

Maar waarom dan zo geheimzinnig?

De volledige regie over het Smart City Project ligt dus in handen van een onbekend Oostenrijks techbedrijf, meldt de media. Desalniettemin valt er op de site van de gemeente Apeldoorn te lezen, dat zij het Smart City Project vormgeven, ‘samen met inwoners, bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen. Daarbij stellen we ons altijd de vraag: Willen we wat kan?’
Maar waarom heeft de gemeente dan een geheime overeenkomst gesloten? En waarom beantwoordt de gemeente Apeldoorn vragen van burgers met de mededeling, dat zij zich, met inhoudelijke vragen over het Smart City Project, dienen te wenden tot RadioLED? En zitten de inwoners eigenlijk wel te wachten op het Smart City Project? De leden van de Werkgroep Bezorgde Burgers in ieder geval niet.
Zij willen dat Apeldoorn de uitvoer van de Smart City onmiddellijk staakt, totdat de burgers volledig zijn geïnformeerd, en ook inspraak en inzage hebben gekregen, en totdat er duidelijkheid is over de aansprakelijkheid van het schenden van privacy en/of gezondheid.

Ook voor de overige gemeenten staat het Smart City Project op de agenda!

Echter, het marionettendebat over het dossier ‘Straling en 5G’ in politiek Den Haag is inmiddels volledig verstomd. Desalniettemin blijkt uit het in 2020 door de Gezondheidsraad gepubliceerde adviesrapport ‘5G en Gezondheid’, dat de invloed van 5G op de gezondheid ‘deels nog niet is onderzocht’, dat de daadwerkelijke gezondheidsrisico’s ‘niet bekend zijn’, en dat samenhang tussen 5G en gezondheidsschade ‘voor een aantal ziekten’ niet is uit te sluiten. Feitelijk maakt dit ons nog meer tot proefkonijnen.

De eerste fase van 5G is inmiddels een feit

Opbrengst voor de staat: 1,23 miljard euro!

De tweede fase van 5G staat voor eind 2022 op de agenda

Dat brengt ons landje een landelijke dekking door middel van een uitgebreid netwerk van 5G small cells (micro-antennes). Met 5G zal onze privacy letterlijk op straat liggen in een totaal gecontroleerde maatschappij!

 

Bron:

Globalist Surveillance State: WEF Begins Secret ‘Smart City’ Operations in the Netherlands (EN)

In het web van het WEF – Apeldoorn eerste Smart City op basis van geheime overeenkomst (NE)

You may also like