Het WEF heeft plannen om CO2-rechten in te voeren die zullen beperken wat u doet, koopt en eet

CONVID-19 was ‘de test’ voor sociale verantwoordelijkheid. ‘Mijn koolstof’ (‘My carbon’ in het Engels) is het volgende dat zal worden gepusht op nietsvermoedende burgers. Bovendien, zal koolstofhandel onderdeel van onze toekomst zijn? 

Eindtijdnieuws.com
15 oktober 2022

 

In zijn boek ‘The Denial’ uit 2020 beschrijft mainstream media journalist Ross Clark een dystopische toekomst, waarin alles wat we kopen of doen een koolstofwaarde (CO2) heeft, en elk huishouden, en elk individu een koolstofvrijstelling heeft, die de maximale hoeveelheid CO2 is, die ze elke maand mogen gebruiken.

Geen enkel huishouden of individu mag zijn CO2-emissierechten dus overschrijden, tenzij hij deel uitmaakt van de elite en/of Illuminati, die uiteraard geen beperkingen hebben op hun CO2-gebruik.

Merk op, dat dit artikel geschreven werd door gecontroleerde oppositie, die beide kanten bespeelt en dit graag recht in je gezicht wil aankondigen!

‘The Denial’ was fictie… tot 14 september 2022

Dat is nog maar een paar weken geleden.
Op 14 september 2022 publiceerde Klaus Schwab van het World Economic Forum (= 222) een artikel, getiteld:
‘My carbon’ (= 44): An approach for inclusive and sustainable cities

Het is geen toeval dat ‘My carbon’ tussen aanhalingstekens staat geschreven…
Fallen angel = 44
Barack Obama was de 44ste President van de VS

 

Het WEF meldt drie ontwikkelingen:

Deel 1 – COVID-19 was de test voor sociale verantwoordelijkheid

Ja, u leest het goed. De afgelopen vijf tot zeven jaar hebben zich op sociaal, milieu- en technologisch gebied belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, die zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van ‘Mijn koolstof’-initiatieven, om de toekomst vorm te geven in de richting van slimme en duurzame steden.

Een enorm aantal onvoorstelbare beperkingen voor de volksgezondheid werd door miljarden burgers over de hele wereld aanvaard, gaat het WEF verder. Er waren wereldwijd talrijke voorbeelden van het bewaren van sociale afstand, het dragen van mondkapjes, massale vaccinaties, en de acceptatie van toepassingen voor het opsporen van contacten voor de volksgezondheid, hetgeen de kern van de individuele sociale verantwoordelijkheid aantoonden.’

De elites zijn verbaasd hoe gemakkelijk wij ons onderwerpen, schrijft The Exposé.
Werkelijk? Ik denk eerder dat ze zich een bult lachen, dat wij overal zo makkelijk in meegaan en alles klakkeloos aannemen, zonder het eerst te onderzoeken, te testen.

Deel 2 – Technologie doorbraken van de vierde industriële revolutie
Vooruitgang in opkomende technologieën, zoals AI, blockchain en digitalisering, kunnen het mogelijk maken persoonlijke koolstofuitstoot te volgen, het bewustzijn te vergroten, en ook individuele adviezen te geven over koolstofarmere en ethische keuzes voor de consumptie van producten en diensten.

Er is grote vooruitgang geboekt op het gebied van slimme thuistechnologieën, vervoerskeuzes met koolstofimplicaties, de uitrol van slimme meters, die individuele keuzes bieden om energie gerelateerde uitstoot te verminderen, de ontwikkeling van nieuwe, gepersonaliseerde apps, om persoonlijke uitstoot te verantwoorden, en betere, persoonlijke keuzes voor voedsel en consumptie gerelateerde uitstoot.

Er is een aanzienlijk aantal software programma’s en toepassingen, waarmee burgers kunnen bijdragen aan koolstofuitstoot, door hen diepgaand bewust te maken van de keuzes voor persoonlijke koolstofuitstoot voor voedsel, vervoer, energiegebruik thuis, en levensstijl.

De apps voor energie-efficiëntie geven suggesties, en geven statistieken over de uitstoot van broeikasgassen. Ook bieden de apps manieren om je persoonlijke voetafdruk te verkleinen. Het bijhouden van het energieverbruik in huis, en het motiveren van mensen, om hun levensstijl te veranderen en hun steentje bij te dragen aan de verbetering van het milieu…

Dus door de vooruitgang in technologie, en middels computers en smartphones, kan men onze persoonlijke koolstofuitstoot nu nog beter volgen!

Deel 3 – Meer bewustzijn en betrokkenheid bij natuur en milieu

De laatste jaren is er een toegenomen bewustzijn en publieke bezorgdheid over klimaatverandering, vooral onder jongeren, schrijft het WEF.
Dit, terwijl de globalisten alles wat natuurlijk is, onder onze voeten weg willen halen.

 

Hoe zullen onze koolstofrechten worden gecontroleerd, denkt u?

Dit is wat onze machthebbers van plan zijn om ons individuele koolstofverbruik te controleren:

Economisch gedrag – globalisten zullen de prijs van koolstof-intensieve activiteiten blijven verhogen. Doel: de mensen zullen minder eten, sneller ziek worden, hun huizen minder verwarmen, minder producten kopen, minder reizen, en eenzamer worden.

Cognitief bewustzijn – we zullen onze persoonlijke koolstofvoetafdruk moeten gaan controleren, zodat we ons koolstofverbruik zullen verminderen, als onderdeel van de overgang naar een maatschappij zonder koolstofuitstoot. Zoals het artikel uitlegt, zal het verminderen van onze individuele koolstofvoetafdruk de meeste gebieden van ons leven bestrijken: voedsel, vervoer, energiegebruik thuis, en levensstijl.

Sociale normen – we krijgen allemaal vaste hoeveelheden van wat een ‘eerlijk aandeel’ en ‘aanvaardbare niveaus’ van persoonlijke uitstoot wordt genoemd. Deze zogenaamde ‘eerlijke aandelen’ en ‘aanvaardbare niveaus’ zullen worden vastgesteld door de wereldmachthebbers!

Voor het geval u niet gelooft dat dit eraan komt, lees het volledige artikel op het WEF.

 

Koolstofhandelaars?

Er is echter één aspect dat het World Economic Forum niet vermeldt in haar artikel. Ik vermoed dat deze regeling voor koolstofemissierechten ook een ‘koolstofhandel’ zal omvatten. Hierdoor kunnen gewone mensen een deel van hun koolstofrechten verkopen aan koolstofhandelaars, die ze vervolgens doorverkopen aan de rijke politieke, zakelijke en media-elites. Dit zal ervoor zorgen, dat de zeer rijken een leven van onbeperkte luxe kunnen blijven leiden, met onbeperkt reizen, het beste en duurste voedsel, en andere van hun levensgenoegens… terwijl de meesten mogelijk in kleine, nauwelijks verwarmde huizen, met plaatselijk geteelde aardappelen en kool, insecten of kweeknepvlees eet.

 

Don’t be scared; be prepared, and pray

 

Bronnen:

Expose-news (= 44): The Great Reset: Klaus Schwab’s WEF has plans to implement a ‘Carbon Allowance’ that will restrict what you do, buy and eat

WEF: ‘My Carbon’: An approach for inclusive and sustainable cities

You may also like