Direct Air Capture: Peperdure machines die onze broodnodige CO2 uit de lucht zuigen

Deze bedrijven zuigen koolstof rechtstreeks uit de lucht! Maar is CO2 opzuigen uit de lucht wel zo’n goeie oplossing?

Investeerders in deze slimme technologie stapelen zich ieder geval op, en de beloften om daarmee ‘de planeet te redden’ ook. Inmiddels, zo beweren zij, is het een klimaatcrisis geworden.

Terwijl de wereld juist méér CO2 nodig heeft, wordt het de schepping juist onthouden en zelfs afgenomen!

De fakestream media blijft beweren, dat de oorzaak van klimaatverandering ondubbelzinnig menselijke activiteit is. En als het de mensen zijn, die al die ‘overtollige’ koolstofdioxide in de lucht hebben gepompt, ‘waarom proberen we het dan niet gewoon weer op te zuigen? Letterlijk. Waarom geen kooldioxide uit de lucht zuigen?’ Zo is hun redenatie, en ze praten er al tientallen jaren over.

Wereldwijd zijn er 19 Direct Air Capture (DAC) installaties actief

Ze vangen meer dan 0,1 miljoen ton CO2/jaar op. En een DAC installatie van 1 miljoen ton CO2/jaar is in ontwikkeling in de Verenigde Staten.

De nieuwste fabriek, die in september 2021 online kwam, vangt maar liefst 4 kt CO2/jaar op voor opslag in basaltformaties in IJsland.

Net Zero klimaat vóór 2050

Om de ‘opwarming van de aarde’ te beperken, is in de klimaatafspraken van de Verenigde Naties besloten, om de wereldwijde CO2-uitstoot te halveren vóór 2030, en Net Zero te bereiken vóór 2050. Die doelen komen alleen binnen handbereik als vrijwel alle sectoren van de wereldeconomie transformeren, beweert de fakestream media.

Nederland

Nederland speelt een belangrijke rol als knooppunt voor de wereldwijde energiehandel. De primaire focus van het Nederlandse energiebeleid is de overgang naar een koolstofarm energiesysteem. De Klimaatwet van 2019 stelt wettelijk bindende doelstellingen vast, om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 49% te verminderen tegen 2030 en met 95% tegen 2050 (vergeleken met het niveau van 1990), en om tegen 2050 100% van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te halen.

 

Is CO2 opzuigen uit de lucht de oplossing?

Is het rechtstreeks opzuigen van CO2 uit de lucht een oplossing voor de klimaatverandering, of juist een verwoester van het leven op aarde en een onbruikbare dure techniek? De enorme CO2-zuiger van het jonge Zwitserse bedrijf Climeworks moet oplossingen bieden, zo wordt gepropageerd.

 

Orca: grootste installatie ter wereld 

Climeworks startte in de buurt van de IJslandse hoofdstad Reykjavik zijn installatie Orca op. Dat is de grootste fabriek ter wereld, die CO2 uit de lucht zuigt:

* Orca – de naam verwijst naar Orka, het IJslandse woord voor ‘energie’ – zal 4.000 ton CO2 per jaar opzuigen. Dat komt overeen met de uitstoot van 870 wagens. Het gaat om vier units, die elk zo’n 1.000 ton CO2 per jaar opvangen.

* Die koolstofdioxide wordt daarna opgevangen in een ondergrondse opslagplaats van het IJslandse bedrijf CarbFix, waar het vermengd met water op hoogstens twee jaar tijd verandert in gesteente, door de natuurlijke mineralisatie drastisch te versnellen.

* Daarmee is Orca naar eigen zeggen de grootste klimaatpositieve installatie ter wereld.

* De CO2 wordt opgevangen uit de gewone lucht. Dat maakt de techniek heel duur, zowat 500 tot 700 euro per ton opgevangen CO2. Climeworks hoopt de kostprijs binnen de vijf jaar terug te dringen tot 85 euro per ton.

* De installatie zelf draait uitsluitend op groene energie.

 

‘Direct Air Capture’

Het project wordt door klimaatwetenschappers wereldwijd met argusogen gevolgd, en dat is niet zonder reden. De gebruikte techniek, ‘rechtstreeks CO2 uit de lucht zuigen’, lijkt op het eerste gezicht veel te duur en te ingewikkeld om op grote schaal toe te passen. Maar volgens de elite kan het opzuigen van CO2 één van de technieken worden, die de wereld zal gebruiken in de strijd tegen broeikasgassen. Daarom zijn ze druk bezig met het zoeken naar meer investeerders, ja ook particulieren zoals u en ik.

Pseudowetenschappers hebben de theorie naar voren gebracht, dat broeikasgassen het klimaat kunnen veranderen sinds de 19de eeuw. Alleen de ‘bekeerlingen’, de pseudowetenschappers die de hele zaak zien als een manier om rijk en beroemd te worden, denken dat het bewijs overtuigend is. Onafhankelijke wetenschappers geven echter toe, dat er geen echt bewijs is dat de aarde opwarmt.

Gesteund door topbedrijven

Vooral de topbedrijven, zoals Microsoft, Swiss Re, Audi, Stripe en Shopify geloven in de techniek. Zij hebben alvast koolstofverwijdering door Climeworks aangekocht in het kader van hun eigen klimaatbeleid! In Nederland is Climeworks ook gevestigd.

De ‘bubbels’ van Coca-Cola

Climeworks heeft ook een grote CO2-zuiger in het Zwitserse Zürich staan, die elk jaar meer dan 900 ton CO2 uit de atmosfeer zuigt. Het Zwitserse bedrijf doet dit niet ‘alleen ten goede van het klimaat’. Nee, de opgezogen CO2 wordt aan Coca-Cola doorverkocht, die er bubbels voor frisdranken mee produceert, en aan Audi onder andere.

Het bedrijf Climeworks is een van de weinige, die de technologie aanbiedt om koolstof op te zuigen uit de lucht.

Redden van de planeet?

CAP zou wel eens de grootste milieu-industrie kunnen gaan worden, die gericht is op het ‘redden van de planeet’. Echter, CO2 is broodnodig voor het leven hier op aarde. Zonder CO2 zou leven op onze planeet niet mogelijk zijn! Want als het waar is, dat het CO2-gehalte in onze lucht nog steeds historisch laag is, 450-500 ppm, en zich niet ver boven de gevaarlijke ondergrens van 300 ppm bevindt, dan begint onder dat niveau al wat leeft op aarde te sterven.

 

Zie ook:

Klimaatverandering leugens en waarheden

 

Bronnen:

https://www.iea.org/reports/direct-air-capture

https://businessam.be/co2-uit-de-lucht-zuigen-grootste-installatie-ter-wereld-opgestart-in-ijsland/

https://www.cnbc.com/2021/07/23/these-companies-are-sucking-carbon-from-the-atmosphere.html

You may also like