Kan een simpele zoutoplossing SARS-CoV-2… en wellicht alle virussen stoppen?

Het antwoord is Ja. Bewezen impact van een eenvoudige neuszoutoplossing op virale belasting bij patiënten met COVID-19.

Nu hebben we een studie, die een nog eenvoudigere preventie- en behandelingsmethode voorstelt.
Het kan in zowat elk land worden gemaakt, ongeacht hoe arm en afgelegen het is. Namelijk, een eenvoudige oplossing van zout in water, wel zodanig dat de zoutconcentratie ongeveer 1,5% is. Het had een 100% effectiviteit bij het stoppen van SARS-CoV-2 replicatie. Oh, en het had ook geen bijwerkingen!

Nieuw onderzoek toont aan, dat een eenvoudige zoutoplossing het vermenigvuldigen van SARS-CoV-2 – het ‘virus’ dat COVID-19 veroorzaakt – vrijwel stopt.

Het onderzoek begon begin 2020

Het werd in augustus 2020 gerapporteerd op de preprint-server bioRxiV. Het is nu gepubliceerd in het tijdschrift Pharmacology & Translational Science, waarin de auteurs het volgende zeggen:

“In deze studie ontdekten we dat 1,5% NaCl (Natriumchloride) de virusreplicatie met 100% remde in Vero cellen, en 1,1% NaCl was voldoende om de virusreplicatie met 88% in Calu-3-cellen te remmen.”

 

Vero cellen zijn een lijn van cellen, die gebruikt worden in celculturen. De ‘Vero’ stam werd geïsoleerd uit nierepitheelcellen van een Afrikaanse groene aap.

Calu-3 is een menselijke longkankercellijn, die vaak wordt gebruikt bij kankeronderzoek en de ontwikkeling van Big Pharma geneesmiddelen.

 

Eerder bevestigd succes met andere virussen

De onderzoekers baseerden hun werk op eerder bevestigd succes met in vitro activiteit van natriumchloride (NaCl) tegen andere RNA-virussen, zoals het Mengovirus, Respiratoir Syncytieel virus (RSV of RS-virus, wat verkoudheid veroorzaakt), Influenza A, Coxsackievirus B3, enzovoorts.

De oplossing die ze gebruikten, bevat een hogere concentratie opgelost NaCl dan normaal. Met behulp van de formule op niercellen van apen, ontdekten ze dat het mogelijk is dat dergelijke oplossingen kunnen worden onderzocht als een preventieve behandeling, of een alternatieve behandeling voor COVID-19 patiënten.

Merk op, dat een vernevelde behandeling met 3% hypertone zoutoplossing voor zuigelingen, met een matige tot ernstige bronchiolitis (luchtweginfectie) veilig is zonder enige bijwerkingen als bronchospasme, hoesten, of verergering van een piepende ademhaling.
En eerdere onderzoeken tonen ook aan, dat hypertone neusspoeling met zoutoplossing en gorgelen een rol spelen bij het verminderen van de symptomen en de duur van de ziekte, veroorzaakt door COVID-19.

 

Neusspoelingen met zoutoplossing: veilig en veelgebruikt

Ze worden gebruikt voor de behandeling van uiteenlopende aandoeningen van de neus en de sinussen, waaronder sinusitis, rhinitis en infecties van de bovenste luchtwegen, etc. Bij correct gebruik zijn deze spoelingen een veilige en gemakkelijke remedie, die zonder enig recept verkrijgbaar is! Bovendien is gebleken, dat babyshampoo een veilig additief is dat als oppervlakte-actieve stof functioneert, wanneer een kleine hoeveelheid aan de zoutoplossing wordt toegevoegd. Het kan dan gemakkelijker een groter oppervlak bereiken.

Studies hebben aangetoond dat het gebruik van eenvoudige, vrij verkrijgbare neusspoelingen met zoutoplossing de virale uitscheiding kan verminderen, waaronder dus ook het ‘Coronavirus’, dat nog nooit geïsoleerd is. De neuszoutoplossing kan het virus verder neutraliseren.

 

Neuszoutoplossing ook succesvol tegen overdracht van virussen 

Het is onze hypothese, dat een spoeling met nasale zoutoplossing of neuszoutoplossing met babyshampoo de virale uitscheiding of virale belasting en virale transmissie, secundaire bacteriële belasting, en nasofaryngeale ontsteking, kan verminderen bij patiënten die zijn geïnfecteerd met het Coronavirus.

Zeer goedkope remedie zonder bijwerkingen

Deze observatie zou kunnen leiden tot eenvoudige, veilige en goedkope remedies in verschillende stadia van de behandeling van COVID-19, waardoor de prognose van geïnfecteerde patiënten wordt verbeterd en de sociale en economische kosten van de plandemie worden verminderd.

Nee, geen noodzaak voor financieel verwoestende vaccinatiecampagnes van miljarden dollars, en de gevolgen voor de volksgezondheid op de lange termijn door de bijwerkingen, die alle vaccins hebben! Er zijn al onderzoeken met zowel dieren als mensen, die aantonen dat een verhoogde zoutinname via de voeding de status van het immuunsysteem verbetert en mogelijk zelfs effectief is tegen kanker.

Merk op dat ook dit ‘gezondheidsartikel’ gewoon nog op de website van Dr. Mercola te vinden is, en dus niet werd verwijderd na al 2 dagen, zoals werd aangegeven. Dus waar was die hele poppenkast nu voor nodig? Nee, helaas hebben we al gezien dat hij is gelinkt aan niet minder dan Sacha Stone en de VN.

 

Bronnen:

Simple saline solution stops SARS-CoV-2… and maybe all viruses?

Could a Simple Saline Solution Stop COVID — and Maybe All Viruses?

You may also like