Een man (71) ontvangt een visioen van de Opname, ook wel de Rapture genoemd

Een oudere man (Paul) gaat voor het eerst van zijn leven live om zijn visioen met u te delen op YouTube…   

‘Hallo, mijn naam is Paul. Dit is de eerste keer dat ik ooit heb geprobeerd een YouTube video te uploaden, dus ik hoop dat u dit proces met me zult volhouden.

De reden voor deze video is, dat ik onlangs een visioen had, en ik voelde me sterk geleid om deze met u allen te delen om die te kunnen zien.’

 

A man’s vision of The Rapture

Of bekijk de video hier.

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

De bron van deze video (in HD) vond ik helaas pas veel later vandaag…
Ik ben dankbaar dat Paul deze ervaring met ons wilde delen. Ook ik bid voor allen die kijken… dat het een bemoediging voor iedereen mag zijn: een inspiratie voor de gelovigen, maar ook voor degenen die U nog niet kennen, Here Jezus.

Gebruik de ondertiteling optie, om de video in uw eigen taal te bekijken!

 

Over de Komst van de Heer – 1 Thessalonicenzen 4:13-18

Doch wij willen u niet onwetend laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die gestorven zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de Komst des Heren, zullen in geen geval hen die gestorven zijn voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin Gods, neerdalen van de Hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
Bemoedig elkaar dus met deze woorden.

 

Vraag de Heer in gebed

Het hele punt is denk ik, dat als je geen persoonlijke relatie met Jezus Christus hebt, Hem dan zoekt, want de tijd is dringend. Besef gewoon dat je een zondaar bent en een Verlosser nodig hebt. Vraag de Here Jezus om je Heer en Verlosser te zijn en om je je zonden te vergeven. Weet, dat Jezus was God, gemanifesteerd in het vlees. Als een man wandelde Hij een zondeloos leven op aarde, en gaf Zijn leven aan het kruis op Golgotha. Hij betaalde volledig de grote schuld, die ieder van ons verschuldigd is voor al onze zonden in het verleden, heden en toekomst. Geloof dat Christus stierf en werd begraven. God de Vader wekte Hem op uit de dood op de derde dag. Dit gaf ons, gelovigen, de belofte van de opstanding om voor altijd bij Hem te zijn.

Gods zegen

 

Nog een visioen…

‘Ik zag pas geleden een beeld van een klok; het was 5 voor 12.
De cijfers 1 tot en met 11 gloeiden als van vuur, alleen de 12 nog niet.’

Tiny

 

Ook ik had ongeveer een maand geleden voor het eerst van mijn leven een droom ontvangen van de Heer… in 3D. Nog nooit eerder heb ik dromen van God ontvangen. Laten we zeggen, het was een zeer ontmaskerende droom. Ik houd niet van mensen te moeten exposen, maar als de Heilige Geest er echt op aandringt om dit te doen, dan zal ik daar gehoor aan geven. Ik denk niet dat het passend is om de droom in deze post te plaatsen, omdat het niet over de Opname ging, maar over de valse profeet Benjamin Cousijnsen.

Uiteraard mag je altijd contact met me opnemen, en dan vraag ik de Heer wat ik wel en niet kan delen.

 

Bron:

https://www.youtube.com/watch?v=jk6XjQYb70o&t=1s

You may also like