Het is officieel! Chrislam bevestigd en in gang gezet onder leiding van Paus Franciscus

Paus Franciscus, vergaderd met de leiders van de wereld- en traditionele religies in Kazachstan, op 14 en 15 september 2022. Let op de symbolen!

Eindtijdnieuws.com
29 september 2022

 

Franciscus ondertekende het document over Menselijke Broederschap met de groot-imam van Al-Azhar.
Met de goedkeuring van het document door het 7de World Religions Congress, gecreëerd door paus Franciscus en Mohamed bin Zayed, is Chrislam nu de officiële One World Religion (Eén Wereldrelgie), meldt NowTheEndBegins. Het is officieel; Chrislam is nu algemeen vastgelegd, bekrachtigd en goedgekeurd, gefinancierd en gepromoot door Mohamed bin Zayed van de VAE (Verenigde Arabische Emiraten).

Raad eens wiens naam nergens wordt genoemd…

Juist, Jezus Christus! Zijn naam verschijnt nergens en wordt nooit genoemd tijdens het congres.

De paus heeft nu het functionele politieke, religieuze en financiële raamwerk opgezet en in gang gezet, waarop de Eén Wereldreligie van de Chrislam zal opereren. Al ruim 12 jaar wordt er gewaarschuwd, dat de Chrislam eraan zat te komen. En nu is het hier.

 

Enkele ‘hoogtepunten’ van het 7de World Congress of Religions

Wij zullen het hier gaan noemen, ‘Enkele leugens van 7de World Congress of Religions’:

“We merken op, dat pluralisme in termen van verschillen in huidskleur, geslacht, ras, taal, en cultuur, uitingen zijn van de wijsheid van God in de schepping. Religieuze diversiteit is door God toegestaan ​​en daarom is elke dwang tot een bepaalde religie en religieuze doctrine onaanvaardbaar.

We erkennen het belang en de waarde van het document over Menselijke Broederschap voor wereldvrede en samenleven tussen de Heilige Stoel en Al-Azhar Al-Sharif (aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in resolutie A/RES/75/200 van 21 december 2020), en de Verklaring van Mekka (aangenomen in Mekka in mei 2019), die oproepen tot vrede, dialoog, wederzijds begrip en wederzijds respect tussen gelovigen voor het algemeen welzijn.

We roepen religieuze leiders en prominente politieke figuren uit verschillende delen van de wereld onvermoeibaar op, om de dialoog te ontwikkelen in naam van vriendschap, solidariteit en vreedzaam samenleven.

We doen een beroep op alle mensen van geloof en goede wil, om zich te verenigen in deze moeilijke tijd, en bij te dragen aan het waarborgen van veiligheid en harmonie in ons gemeenschappelijke huis – planeet Aarde.

De slotverklaring van het congres werd bijgewoond door meer dan 108 (18 = 3 x 6 = 666) religieuze en wereldleiders.

 

Vrijmetselaars noemen het graag ‘Chrislam’

Hoewel het Christendom hier absoluut geen deel aan heeft – wel het Katholicisme – maar de Islam zeker wel! Dus de term Chrislam is in mijn optiek op z’n minst misleidend.

New Age

Wat, als de officiële Nieuwe Wereldreligie straks ‘gewoon’ New Age blijkt te zijn? Een religie van de Nieuwe Wereldorde, waar geen plaats zal zijn voor Christenen!
Zoals Altiyan Childs de wereld al waarschuwde: dat we zullen gaan horen over de New Age, ‘vrij van Jezus Christus’, die ze aan het uitwerken zijn:

‘Merk op dat de New Age een nieuw evangelie heeft. Jezus zegt: “Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat zeer wel”.

Degenen die de aarde regeren, zijn degenen die uit de hemel zijn gevallen, en zij worden ‘de Meesters’ genoemd. Dit zijn de gevallen engelen van de Bijbel! Dit zijn de Meesters van de Maçonnieke New Age! En ze zullen een volledige reorganisatie in het levenssysteem van de aarde brengen. Christus wordt overal genoemd, maar niet Jezus Christus. Nee, dit is de antichristelijke geest, die zich uiteindelijk zal manifesteren en als één man aan de wereld zal verschijnen. Ja, het is duidelijk dat de vijand Bijbelse termen gebruikt. Christus, de anti van de echte Christus, is hun redder.’ – Altiyan Childs

Christelijke website gerund door Vrijmetselaars

Helaas is de bron van dit artikel een ‘Christelijke’ website, gerund door Vrijmetselaars. Dit, vanwege de Vrijmetselaarkanalen en -websites die zij graag promoten, en zij op hun beurt NowTheEndBegins! Neem gewoon een kijkje onder Sites We Like, waarvan ze zeggen dat je deze sites moet bezoeken.

Ik zou daarom willen adviseren, steun hen niet, en deel ook geen persoonlijke gegevens met hen.
‘Wees slim als een slang en zo onschuldig als een duif.’ – Jezus

 

Bron:

CHRISLAM CONFIRMED: Led By Pope Francis, Leaders Of The World’s Religions Formally Adopt Human Fraternity Document At 7th Congress

You may also like