Visioen over hoe de wereld werkelijk werkt en in elkaar steekt

Dit kan voor veel mensen verontrustend zijn, omdat het visioen feitelijk laat zien waar het in de wereld echt om draait…

Eindtijdnieuws.com
11 juli 2022

 

Deze video is eigenlijk gebaseerd op twee visioenen, die deze vrouw (Kamie) nog geen vier jaar geleden van de Heer heeft mogen ontvangen, en die uiterst relevant zijn voor wat er nu in de wereld gebeurt.

Als je de Here Jezus nog niet kent…

smeek ik je om contact met Hem te maken. Je kunt gewoon met Hem praten. Hier is het eenvoudige proces om Jezus Christus als je Heer en Verlosser te aanvaarden…

Geef toe dat je een zondaar bent:

Dit is waar oprecht berouw leidt tot oprechte bekering van het zondigen tegen de rechtvaardige God, en er is dan een verandering van hart. God verandert namelijk ons hart, en vernieuwt ons van binnenuit.

Geloof in je hart:

Geloof in je hart dat Jezus Christus voor jouw zonden stierf, werd begraven, en dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dit is vertrouwen met heel je hart, dat Jezus Christus is wie Hij zegt te zijn.
Roep de naam van de Heer aan. Dit is ook met heel je hart vertrouwen, dat Jezus Christus is wie Hij zei dat Hij was zo’n 2.000 jaar geleden. Elke persoon, die ooit heeft geleefd sinds Adam zal zijn knie buigen en met zijn mond belijden dat Jezus Christus Heer is, de Heer der heren en de Koning der koningen.

Hier volgt de video met de twee visioenen. Deel het alsjeblieft waar mogelijk:

 

Vision 2020 How The World Really Works (WILL DISTURB YOU)

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

Of bekijk de video hier.

 

Gedeeltelijk en vrij vertaald:

2020: ‘Ik wil gewoon een paar visioenen met jullie delen, die ik ongeveer twee jaar geleden heb gekregen. Ik voel me altijd een beetje vreemd als ik het woordje ‘visioen’ gebruik, maar ik geloof wel dat God mensen toestaat om dromen te dromen en visioenen te hebben volgens Zijn wil. [Note: ook de tegenstander, satan, kan visioenen en dromen geven; velen vergeten dit!]

Wanneer zoiets je persoonlijk overkomt, is het behoorlijk moeilijk om Nee te zeggen tegen God, en er niet mee voor de dag te komen. Dus ik wil gewoon gehoorzaam zijn aan wat ik voel dat God op mijn hart heeft gelegd. Bovendien wil ik ophouden met aarzelen, of me zorgen maken over hoe ik eruitzie en overkom, of hoe anderen over mij denken.

Ongeveer twee jaar geleden was ik bezig met wat persoonlijke ontwikkeling, dat een beetje samengaat met coaching. Om een lang verhaal kort te maken, ik kwam erachter dat sommige dingen waar ik naar luisterde, onderwezen door ‘christenen’, eigenlijk misleidend waren en geworteld in dingen, die je feitelijk van God wegtrekken! Ik voelde me hierdoor zó overdonderd en verward, dat ik in tranen tot de Here God bad in een gebed…

Ik wilde gewoon de waarheid weten

Ik vroeg Hem om alstublieft mijn ogen te openen voor de waarheid, omdat ik in mijn hart voelde dat er iets niet klopte. De samenleving, de kerk, de regering… ik kon er niet helemaal mijn vinger op leggen, op wat er nu precies mis was. Maar ik was het gewoon beu om me als een verwarde vis in het water te voelen.

En God verhoorde mijn gebed…

Ik begon de overeenkomsten tussen heidense feestdagen en ‘christelijke’ religieuze feestdagen te onderzoeken, evenals een deel van de occulte symboliek in ons dagelijks leven. Het was iets dat mijn aandacht had getrokken. En ik was echt gefascineerd, maar ook verontrust door de vermenging van het christendom met het heidendom en New Age, terwijl wij als Christenen juist geroepen zijn om apart gezet te worden van de dingen van deze wereld! Het was iets dat ik voelde bij al het onderzoek dat ik deed, alsof God min of meer met mij samenwerkte in het ontdekken van al deze informatie. Weet je, al die nieuwe dingen, die ik gewoon nog nooit eerder had geweten… Dus ik was hier echt over aan het bidden, over de dingen, die ik ontdekt had.

Op een dag, van mijn werk op weg naar huis, reed ik in mijn auto…

Terwijl ik aan het rijden was, ervoer ik dat er een paar ogenblikken lang bijna een soort van sluier van voor mijn ogen werd weggehaald. Het is een beetje moeilijk om te omschrijven wat ik precies zag. Deze foto echter zou denk ik de beste vergelijking geven, om te laten zien hoe het eruit zag…

Ik zag iedereen als het ware buigen voor het kwaad, zonder dat ze het zo bedoelden.

Zelfs de meest toegewijde liefhebber van God boog zich in de behoefte aan satanische en Luciferiaanse dingen, gewoon door hun dagelijkse leven te leiden. Het was niet alsof mensen naar de hel zouden gaan of zoiets; het was gewoon meer een soort van bespotting. Ik zag Christenen voor mij in de geest, die onbewust buigen voor satanische dingen, terwijl satan lachte.

Daarna was het alsof de sluier weer voor mijn ogen viel…

En alles zag er weer normaal uit. Ik was geschokt, en ging huilend naar huis. Ik probeerde mijn man te vertellen wat ik had gezien, en ik ben zo dankbaar dat hij luisterde! Ik vertelde niet veel mensen wat ik had gezien, omdat ik wist hoe crazy het klonk. Dus ik hield het voor mezelf.

Ongeveer zes maanden nadat dit was gebeurd…

ontdekte ik echter dat een oude kennis van mij, van de middelbare school, diep verzonken was geraakt in de Dalai Lama. Slechts enkele details van dit geloof, deze religie: het is feitelijk een religie, of een filosofie, geworteld in occultisme, yoga, mystiek en Kabbala. En hoe dan ook, deze persoon bleef maar in mijn gedachten opduiken! Dus ik besloot voor hen [meerdere personen] te bidden, denkend dat dit misschien de reden was waarom ze steeds in mijn gedachten terugkwamen.

Terwijl ik voor deze persoon aan het bidden was…

zag ik hen in mijn geest, volledig verstrengeld, ingesnoerd, in de armen van een duister, roodachtig zwart gekleurd wezen. Het was alsof dit ‘ding’ zichzelf om deze persoon had verstrengeld. En toen keek dit wezen mij recht aan. Ik was bang en erg bezorgd, en ik begon te bidden voor bescherming over mijn familie en mijzelf, totdat de angst wegebde. Ik was behoorlijk geschokt door wat ik had gezien, maar probeerde het gewoon weg te wuiven. Want ik weet dat ik door God, door Jezus Christus, wordt beschermd, net als mijn man en mijn kinderen. Het is echter beangstigend om zoiets te zien.

Ongeveer 10 of 15 minuten later gebeurde er iets buitengewoon verontrustends met me

Terwijl ik naar een podcast zat te luisteren, kwam er een willekeurige gedachte in mijn hoofd… ‘Wat als in de Hof van Eden, Lucifer had geprobeerd om Eva geheime kennis te geven, die haar werkelijk had geholpen, en hij (satan) de ware god van deze wereld is, en niet God de Schepper (van hemel en aarde)?’ Ik voelde toen hoe het zou zijn om precies te weten wie God, onze Vader is, en desondanks wendde ik mij in plaats daarvan tot satan, en geloofde zelfs [even] ‘dat hij de verlosser is van de onderdrukkende en hatelijke Schepper’.

Laat me nu iets heel erg duidelijk maken, voordat ik verderga…

Ik heb nog nooit in mijn leven ook maar een flauw vermoeden gehad van een gedachte als deze! Ik blijf niet zitten uitzoeken en stilstaan bij wie satan is. Ik heb de denkwijze gevolgd van, ‘als je niet uitgebreid stilstaat bij het kwaad, dan zal het je ook niet verwarren of je leven moeilijk maken’. En ik heb nog nooit de duivel (Lucifer, satan) beschouwd als verkeerd begrepen. Door veel zwart te dragen, was ik ooit het dichtst in de buurt van het verkennen van de duistere kant. Want ik droeg veel zwart op de middelbare school. Dus dit intens bedrieglijke gevoel dat over mij kwam, was meer dan huiveringwekkend!

Ik begon te bidden en God te vragen om het te laten verdwijnen in de naam van Jezus

En God liet het verdwijnen. Ik voelde me weer normaal, hoewel ik er een beetje misselijk van was. Maar ik was voor altijd veranderd… Ik bad over wat het nu was dat mij zo overkwam, en waarom.

Dit is wat ik denk dat de twee visioenen samen bedoeld waren om over te brengen…

Ik begon te begrijpen dat deze wereld niet ons thuis is, en dat de god van deze wereld satan is. Er zijn echt mensen op hoge plaatsen, die precies weten wie God onze Schepper is. Desondanks kiezen zij satan met opzet, omdat ze geloven dat hij aan de mensen geheime kennis heeft gegeven, wat hij inderdaad heeft gedaan, en zelfs nog meer dan de verboden vrucht in de Hof van Eden!

Het verlangen om als god te zijn, is sterk in mensen!

Is deze denkwijze misleiding? 100 procent zeker! Het is een zeer krachtige misleiding! Terwijl er sommigen zijn, die volledig bewust zijn van wie ze dienen, zijn er ook sommige mensen, die deze kracht waaraan zij hun trouw zweren, niet als satan herkennen. Ik denk dat het feit, dat satan in de samenleving is gemaakt tot dit soort karikatuur met hooivork en hoorns… ik denk dat dat er iets mee te maken heeft. En ook de misvatting, die jullie allemaal wel kennen, dat alle ‘duivelaanbidders’ zwart dragen, tatoeages hebben, of dieren offeren… Mensen worden misleid door deze misvatting over satan, met wie ze zich werkelijk op één lijn stellen.

Deze Luciferiaanse denkwijze, waar ik het over heb, is verweven door de gehele wereld:

Nationale en plaatselijke overheidssystemen, Hollywood, eigenlijk alles dat massale invloed en macht heeft. Dat wil niet zeggen, dat echt iedere persoon binnen deze systemen Luciferiaans is. Maar je kunt het bewijs van dit kwaad zien, dat doorsijpelt en zich geïnfiltreerd heeft in maatschappelijke normen, in de films die we kijken, in de symboliek van onze alledaagse producten, in muziekreclames, logo’s, en zelfs ons geld. Ik weet dat veel hiervan als complottheorie kan klinken. En wanneer ik die visioenen niet had gehad, nadat ik God om de waarheid had gevraagd, dan zou ik het zelf waarschijnlijk niet eens hebben geloofd.

Deze wereld is niet ons thuis

En dit is niet slechts een cliché dat Christenen zeggen, om ons door moeilijke tijden heen te loodsen. Het is de waarheid! Proberen jezelf te betrekken in politiek, of sociale rechtvaardigheid, of je geest te begraven in amusement om aan de realiteit te ontsnappen, is gewoon jezelf onderdompelen in de agenda, die is ontworpen om ons weg te trekken van onze hemelse Vader, en je in de armen van de vijand te laten vallen. Of je nu kiest voor het duistere spul, of het schijnbaar goede heldenspul, het is allemaal vergif!

Het goede nieuws is:

Yeshua Hamashiach, Jezus Christus, onze Heer en Redder, heeft ons de weg naar onze Vader verschaft, door Zijn bloedoffer aan het kruis. Zodat, wanneer je in Hem gelooft, eeuwig leven met Hem zult mogen hebben, en bevrijd kan zijn van elk plan dat de vijand voor ons heeft opgesteld. Ik voel in mijn hart dat Jezus zeer binnenkort komt om Zijn gelovigen te komen halen [in de Rapture].

De Gemeente in het Nieuwe Testament verwijst naar de gelovigen. Denk daarbij niet aan een gebouw met een torenspits; denk daarbij aan de geroepenen. In de Bijbel wordt het woord ‘ekklèsia’ gebruikt; dat betekent: geroepenen.

Ik bid dat dit iemand mag zegenen. Bedankt voor het kijken.’

 

Commentaar (in het Engels):

You did bless me sister! My faith has been challenged with all the Freemason stuff saying Jesus was a made up person. He has all the gematria numbers & bla bla bla. I needed your video this morning. Thank you

 

Lukas 21:34-36

‘Zie toe op uzelf, opdat uw hart niet te eniger tijd verdrukt wordt door overdaad en dronkenschap, en de zorgen van dit leven, en dat die dag u niet onverwachts overkomt, want als een strik zal hij komen over allen, die op het oppervlak van de hele aarde wonen. Waak daarom en bid voortdurend, dat u waardig zult worden geacht om te ontsnappen aan al deze dingen die zullen gebeuren, en dat u voor de Zoon des mensen zult staan.’ – Jezus 

 

Bron:

Kamie Littlefield

You may also like