2023, onze huidige Gregoriaanse kalender, infodemie en andere zaken

22 van 2022 is het Bouwmeester getal in de Vrijmetselarij. Het was het jaar dat zij alles opbouwden, om bevend en verpletterend naar beneden te komen…

Eindtijdnieuws.com
2 januari 2023

 

Volgens onze godslasterlijke Gregoriaanse kalender van 12 maanden, die in oktober 1582 voor het eerst werd ingevoerd, was het gisteren 1 januari en dus een ‘nieuw jaar’. Want in de jaren 1570 gaf Paus Gregorius XIII de Jezuïet opdracht aan astronoom Christopher Clavius, om met een nieuwe kalender op de proppen te komen. En zo werd in 1582 de Gregoriaanse kalender geboren en ingevoerd.

Wat heeft de moderne Engelse taal met Gematria te maken?

Het is diezelfde kalender, die samen met de nieuwe moderne Engelse taal werd opgebouwd en gecodeerd met zijn 26 letters, die we nu kennen. Merk op: de Vrij-Metselaars zijn bouwers. Vandaar dat bijna alles gecodeerd wordt door de elite, met behulp van numerologie en gematria. Niet te vergeten, dat ook dit nieuw geconstrueerde ‘Nieuwjaar’ een occult ritueel is, wanneer de Hondsster Sirius elke Oudejaarsavond rond middernacht zijn hoogste punt aan de hemel bereikt!

Wat is de eigenlijke Nieuwjaarsdag?

Het echte Nieuwjaar is eigenlijk eind maart, wanneer de lente komt, en alles weer begint te groeien. Nu, zo was het in ieder geval met de oude Juliaanse kalender van 45 voor Christus, een van de vele kalenders, die het licht ooit hebben gezien. Dit maakt het moeilijk om de juiste kalender te vinden; ik zou het u in ieder geval niet kunnen vertellen.

2022 en het getal 22

Nu, 22 is het Bouwmeester getal in de Vrijmetselarij. Het was het jaar dat ze alles opbouwden, om vervolgens schuddend en verpletterend naar beneden te komen. Dus 2023 zal mogelijk erger zijn dan het jaar 2022 was.

2(0)23

Let op de zon(aanbidding) in het midden, de zespuntige ster of hexagram, en de G van de Vrijmetselarij, etc. in de Google Doodle hierboven afgebeeld.
En niet te vergeten, 2023 wordt geschreven als 223 in de numerologie. 223 is 322 achterstevoren, zoals zij het doen. En 322 is gewoon Orde 322: Skull and Bones Vrijmetselarij. Hun liefde om dingen achterstevoren te doen (of te zeggen), wordt ook getoond in hun gebruik van gematria, wanneer we het getal 322 achterstevoren bekijken als in 223 (of 2023.)

Skull and Crossbones = 223
The Synagogue of Satan = 223
Masonic = 223
Internet Shutdown = 223 (de infodemie, zie beneden) 

Twenty three = 55
Recession = 55
Disruption = 55
Protesting = 55 (ze houden ervan en pushen u om te gaan protesteren!)
New Age = 55
Coup = 55
Laws = 55 

Wat betekent dit?

Dus ja, zij zullen doorgaan met de in gang gezette scripts, om hele massa’s mensen Agenda 2030 binnen te lokken. Zeer waarschijnlijk zullen ze dit jaar nog een tandje bijzetten! Vrijmetselaars/Jezuïeten/Satanisten zijn, mijns inziens, het voetvolk van de Illuminati, en zij voeren vele psyops uit, veel geënsceneerde en valse schietpartijen, valse vlag operaties, en dergelijke. Dus verwacht hier meer krantenkoppen van te zien dit jaar.
Het woord  Illuminati is trouwens afgeleid van Lucifer (satan) en betekent ‘houders van het licht’… vals licht. Opmerkelijk is ook, dat het woord Illuminist gelijk is aan 777.

We weten reeds waar ze naartoe werken…

en dat is de Digitale ID, het Sociale Krediet Score Systeem, en het uitroeien van uw ‘koolstof’voetafdruk, wat ofwel de dood ofwel totale slavernij betekent. En het eerste dat eraan komt, is de ‘Internet Quarantaine’, zoals in de Infodemie, en de Convid sencuur, en het verbieden van alles wat tegen het geaccepteerde beleid en de regering ingaat, alles wat kan worden beschouwd als ‘verkeerde informatie’. Mensen die de waarheid vertellen, zullen als terroristen worden bestempeld.

Infodemie
Infodemic (=66) is ook weer zo’n woord, dat de Illuminati hebben bedacht…
Het internet wordt momenteel geschrapt van veel waarheden, of het nu artikelen, video’s, afbeeldingen, of andere zaken betreft. Duidelijk is ieder geval, dat het vandaag de dag steeds moeilijker is geworden om nog goede informatie op het internet te vinden, zonder al teveel inmenging van leugens of halve waarheden. Daarom, toets alles en behoud het goede. Ik ben het ook niet altijd eens met de bron in alle dingen, maar soms schrijft hij keigoede artikelen.

 

Het volgende had ik recentelijk op mijn social media gedeeld…

Kolossenzen 2: 8-10,15,18-20

Pas op dat niemand u verzwakt [kracht ontneemt] door wijsbegeerte en ijdel bedrog, of verzwakt door overleveringen van mensen [Kerstmis/Christ-Mass/valse heilige dag, Nieuwjaarsdag, Oudejaarsavond], volgens de overleveringen van de wereld, en niet naar Christus. Want in Hem woont alle volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt volkomen in Hem, die het Hoofd is van alle Vorstendom en Macht.
En (Jezus) heeft de Vorsten en Machten hun macht ontnomen, en heeft hen openlijk tentoongesteld, en heeft over hen gezegevierd aan hetzelfde kruis.  [Dank U, Heer! Halleluja!]
Laat niemand voor zijn plezier over u heersen door nederigheid van geest, en het aanbidden van engelen, zich opwerkend in die dingen, die hij nooit heeft gezien, onbedachtzaam en opgeblazen met zijn vleselijk denken, en die zich niet vasthoudt aan het Hoofd, waaruit het gehele lichaam [van Christus], door gewrichten en banden ondersteund en samengehouden, zijn wasdom ontvangt met het toenemen van God [in hun leven]. Daarom, indien gij met Christus dood zijt voor de verordeningen van de wereld, waarom zijt gij, alsof gij in de wereld leeft, belast met tradities [Kerstmis, Oudjaar, Nieuwjaar, etc.]?

Gods zegen

 

Don’t be scared; be prepared, and pray

 

Bron:

2023, Calendars, Fasting, Freemasonry, and Other Stuff

You may also like