Yoga: ontspanning of occult? Door onwetendheid worden demonen uitgenodigd

Waarschuwing voor Yoga, en hoe het je leven onbedoeld openzet voor boze geesten, of je dat nu wilt of niet.

Yoga is het ‘gebed’ tot een heidense godheid.

Wat is de betekenis van Yoga?

Yoga komt van het Sanskriet woord Yug, wat ‘vereniging’ betekent: vereniging en eenheid met het ‘goddelijke’, ‘je hogere zelf’, of ‘god zelf’. Yoga is een weg om je gewone geest te transcenderen ofwel te overstijgen, om op te gaan in je ‘hogere ik’ of ‘god zelf’.

Een veranderd bewustzijn?

Yoga betekent ook onder een juk komen, onder een juk komen van Brahman, dat wil zeggen: ‘de oneindige’, ‘de universele geest’, de kracht, die de Hindoes ‘god’ noemen. Dit gebeurt via een veranderd bewustzijn, waarbij men zich ‘uit de slavernij van eindeloze reïncarnatie losmaakt’. Reïncarnatie is echter een leugen van satan, ook wel de god van deze eeuw genoemd, en de prins van de macht van de lucht! Yoga komt uit de hindoeïstische Veda’s. Het is terug te voeren op Patanjali, die een religieuze leider was. Shiva, één van de drie machtigste goden van het Hindoeïsme, stond bekend als ‘de verwoester’; hij wordt ‘Yogi Swara’ of de ‘Heer van de Yoga’ genoemd.

De fakestream media zal je dit echter niet vertellen

Daarom wordt Yoga afgeschilderd als lichaamsbeweging, als onschuldig, kalmerend, rustgevend en genezend. Yoga zal je lichaam, geest en adem niet samenbrengen of in harmonie laten samenwerken; ook dit is een leugen!

Christelijke Yoga?

Helaas hebben zelfs Christenen deze leugen overgenomen. Sommigen noemen het zelfs ‘christelijke Yoga’. Ja, je leest het goed. Elke Yogaleraar is in feite een hindoeïstische of boeddhistische missionaris, ook al draagt ​​hij of zij misschien een kruisje, houdt hij vol dat Jezus een grote yogi was, en protesteert hij door te zeggen dat Yoga geen religie is, maar wetenschap. Toch wordt het op die manier wijdverbreid verkondigd en geloofd. Yoga en andere vormen van hindoe-boeddhistisch occultisme op openbare scholen, te beginnen op de kleuterschool en in bijna elk ander deel van de huidige samenleving, worden onderwezen en geaccepteerd als zijnde wetenschap! Het Christendom is uit de scholen gegooid. En het wordt verdrongen uit elk ander gebied! Het bijbelse geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, en God de Schepper van hemel en aarde, wordt beetje bij beetje vervangen door New Age.

Yoga is New Age

Yoga is duidelijk een New Age concept, dat diep religieus en pantheïstisch van oorsprong is. Het wordt op grote schaal toegepast en ondersteund door New Age aanhangers. De New Age beweging ontkent de realiteit van zonde, en gelooft dat de mens goed en goddelijk is. Ze leren dat er een god in ons is, en we moeten die gebruiken en ontwikkelen door middel van meditatie en andere technieken. Ze leren dat het enige wat mensen nodig hebben, verlichting is met betrekking tot hun ‘goddelijkheid’. Ze geloven dat de mens door ‘reïncarnatie’ wordt herenigd met God. Ze geloven in karma, een schuld die men verschuldigd is, vanwege zijn vorige leven. Ze geloven en onderwijzen ook de valse evolutieleer, in tegenstelling tot de schepping die in Gods Woord wordt onderwezen.

Yoga is gevaarlijk

Yoga wordt ook geassocieerd met beeldspraak, visualisatie, hypnose, geest magie (mentale krachten magie), het opzeggen van mantra’s, positief denken, en Silva geesttechnieken, die niet alleen onbijbels zijn, maar ook potentieel gevaarlijk! Wanneer het wordt beoefend, laat je een geestelijke invloed van buitenaf in je leven toe.

De beoefening van Yoga is occult

De leringen komen voort uit de Oosterse religies, die allemaal leren dat men zelf god is; alleen realiseren wij ons dat niet, beweren zij. Het doel van Yoga is ‘zelfrealisatie’, zo zeggen zij. Yoga is de religie van de antichrist! En voor het eerst in de geschiedenis wordt het in de hele westerse wereld op grote schaal beoefend, net als Transcendente Meditatie, en andere vormen van Yoga.

Yoga noemt zichzelf wetenschap

Door zichzelf wetenschap te noemen, is Yoga, dat het hart is van het Hindoeïsme, een integraal onderdeel geworden van de westerse samenleving, waar het wordt onderwezen in bijna elke YMCA of YWCA, in clubs, op openbare scholen, in de industrie en in veel kerken. Gekleed in westerse kleding, heeft Yoga ingang gevonden in de geneeskunde, psychologie, onderwijs en religie, met termen als ‘centreren’, ‘ontspanningstherapie’, ‘zelfhypnose’ en ‘creatieve visualisatie’. Yoga is ontworpen om te leiden tot de ‘realisatie’ van iemands ware ‘godheid’, door middel van een innerlijke meditatieve reis…

 

Enkele soorten Yoga

Hatha Yoga

Hatha Yoga is een populaire vorm van Yoga, die tegenwoordig wordt beoefend door mensen, die op zoek zijn naar een vorm van ontspanning en niet-inspannende oefeningen.

Hatha Yoga is echter ‘één van de zes erkende systemen van het orthodoxe Hindoeïsme’, en is in de basis religieus en mystiek. Het is ook één van de moeilijkste en potentieel geestelijk gevaarlijke vormen van Yoga.

De term Hatha is afgeleid van het werkwoord ‘hath’, hetgeen ‘onderdrukken’ betekent. De beoefening van Hatha Yoga is bedoeld om de stroom van psychische energieën door deze kanalen te onderdrukken, – symbolische of psychische passages aan weerszijden van de wervelkolom – waardoor de ‘slangenkracht’ ofwel de kundalini kracht wordt gedwongen, om door het centrale psychische kanaal in de ruggengraat (de sushumna) te stijgen, en verder omhoog door de chakra’s, de veronderstelde psychische centra van menselijke persoonlijkheid en kracht.

Kundalini art - serpent of light - kundalini energy - occult

Westerlingen geloven ten onrechte dat men Hatha Yoga kan beoefenen zonder de filosofische en religieuze overtuigingen, die eraan ten grondslag liggen. Dit is een absoluut verkeerd idee; je kunt de oefeningen niet scheiden van de filosofie! De bewegingen zelf zijn een vorm van meditatie. De voortdurende beoefening van de verschillende oefeningen zal, of je het nu wel of niet wilt geloven, en of je het nu wel of niet zo bedoeld hebt, jou uiteindelijk beïnvloeden in de richting van een Oosterse of mystieke kijk. Dat is waar het voor bedoeld is. Er bestaat per definitie niet zoiets als ‘neutrale’ Yoga!

 

Laya Yoga

Laya Yoga: Pad van universeel lichaam. In Laya Yoga is de macrokosmos, het universum, direct verbonden met de microkosmos, het menselijk lichaam. Er zijn 5 centra – 5 chakra’s of ‘wielen’ of ‘cirkels van energie’, langs de ruggengraat, en één tussen de wenkbrauwen, die direct overeenkomt met een bepaald aspect van de schepping. Deze chakra’s zijn verbonden via een etherisch kanaal langs de ruggengraat. Een oorspronkelijke creatieve energie, kundalini, sluimert aan de basis van de wervelkolom in de wortelchakra.

De Laya Yogi – iemand die Laya Yoga beoefent – zal door middel van meditatie en asana’s, houdingsoefeningen, deze kundalini energie overhalen, om door het kanaal door elke chakra omhoog te reizen, totdat het zijn oorsprongspunt bovenaan de schedel bereikt. Op dat moment zal de yogi zijn ‘versmolten met de bron van de schepping’. Als de yogi er vervolgens voor kiest om het proces om te keren, zal de kundalini energie terug door het kanaal reizen, en elk centrum opladen met een verhoogde hoeveelheid Prana, levenskrachtenergie. Het resultaat is dat de yogi dan ‘meer begrip en controle heeft over alle aspecten van de schepping, elke keer dat dit proces wordt gedaan’.

 

Karma Yoga

Karma Yoga: Pad van onzelfzuchtige actie. Actie, die wordt uitgevoerd met het doel om een verlangen te bevredigen. Dit heeft tot gevolg dat nieuwe verlangens worden opgewekt, die aanvullende acties vereisen. Verslaving aan genot, in welke vorm dan ook, is hier een goed voorbeeld van! Als het verlangen eenmaal is bevredigd, genereert het meer verlangen, dat vervolgens tot in het oneindige moet worden bevredigd. In Karma Yoga probeert men deze cyclus te beëindigen, door niet gehecht te zijn aan de uitkomst van wat hij ook doet. Acties worden dus uitgevoerd op basis van wat in een bepaalde situatie passend lijkt. De persoon die de actie uitvoert, maakt zich geen zorgen of het eindresultaat ‘goed’ of ‘slecht’ is. Omdat de acties niet worden uitgevoerd voor zelfbevrediging, is de persoon er vrij van. Als gevolg van het niet gehecht zijn aan de uitkomst, kan een persoon volledig betrokken raken bij alles wat hij doet. Op deze manier proberen yogi’s de eeuwige cyclus van dood en ‘wedergeboorte’ te beëindigen.

 

Jnana Yoga

Jnana Yoga: Pad van Transcendente Kennis. Dit type Yoga is gericht op diegenen, die een intellectuele nieuwsgierigheid hebben, die graag redeneren en analyseren. De ‘gewone geest kan nooit uiteindelijk en absoluut weten’. Daarom is het doel voor de gewone geest, om dat te beseffen en daarbij aan de kant te gaan ofwel uit de weg te gaan. In feite gebruikt men de gewone geest om de gewone geest te transcenderen! Geleidelijk onthult de gewone geest zijn ware aard aan zichzelf. In het ‘Wie ben ik?’ onderzoek, zoals onderwezen door de grote Indiase goeroe Ramana Maharshi, worden de valse identiteiten van de geest één voor één weggenomen, totdat hij uitgeput is. Zodra de geest al zijn antwoorden heeft uitgeput, kan het ‘hogere Zelf’ tevoorschijn komen, zo redeneert men.

 

Bhakti Yoga

Bhakti Yoga: Pad van toewijding. Bhakti Yoga wordt beschouwd als de eenvoudigste van de Yoga’s. Bhakti is een beoefening van zelfovergave, met als doel om je uiteindelijk te identificeren met de bron van liefde, ofwel het ‘hogere Zelf’. Het is niet anders dan toewijding en dienstbaarheid, die in het Westen worden geassocieerd met religie. De yogi kiest een heilige, een goeroe, of een andere figuur, om zijn toegewijde liefde te leiden. Elke handeling in het dagelijks leven wordt gedaan, om de geliefde te dienen. Visualisaties en mantra’s maken ook deel uit van de Bhatki Yoga beoefening. Het doel is om de geliefde de hele tijd te visualiseren. In het begin kan men een afbeelding of representatie hebben om naar te kijken, terwijl de visualisatievaardigheid wordt ontwikkeld. Tegelijkertijd met de visualisatie wordt een geluid herhaald. Hoewel er veel woorden kunnen worden geselecteerd, is het geluid van ‘GM’ (A-U-M) een mantra, die iedereen kan gebruiken. Deze oefening is vooral geschikt voor mensen met een intense emotionele aard. Sleutelwoorden zijn: aanbidding, toewijding, zelfovergave, visualisatie en mantra.

 

Raja Yoga

Raja Yoga: Pad van Stilte. Bij Raja Yoga is het doel om de geest tot rust te brengen door middel van meditatie, waarbij de aandacht wordt gevestigd op een object, mantra of concept. Telkens wanneer de geest afdwaalt, wordt hij teruggebracht naar wat het object van concentratie is. Na verloop van tijd zal de geest ophouden met afdwalen en volledig stil worden. Een staat van geconcentreerde, ononderbroken concentratie zal dan optreden. Vanuit deze staat zal de yogi uiteindelijk versmelten met het ‘hogere Zelf’.

 

Kriya Yoga

Babaji’s Kriya Yoga is een ‘kunst en wetenschap van zelfbewustzijn en realisatie van god, allerhoogste geest’. De grote meester van India, Babaji Nagarag, heeft het nieuw leven ingeblazen als een synthese van oude leringen van de ‘18 Siddha traditie’. Kriya Yoga beweert een geïntegreerde transformatie van het individu tot stand te brengen op alle vijf de bestaansniveaus: fysiek, vitaal, mentaal, intellectueel en spiritueel. Het omvat een reeks van 144 technieken of ‘kriya’s’ genoemd, die weer zijn ondergebracht in vijf fasen of onderdelen:

1 Kriya Hatha Yoga
2 Kriya Kundalini Pranayama
3 Kriya Dhyana Yoga
4 Kriya Mantra Yoga
5 Kriya Bhakti Yoga

 

Yoga: het zich openstellen voor occulte geesten

Dus als iemand geïnteresseerd is in fysieke oefeningen, die ontworpen zijn om iemands lichaam te helpen, dan moet hij zeker niet bij Yoga zijn.

Yoga is ontworpen voor de dood. Door Yoga te beoefenen, stelt men zich open voor boze geesten: demonen! Door Yoga te beoefenen kan met dus echt bezeten raken.

Zelfs de fysieke houdingen in Yoga komen rechtstreeks uit de Hindoe geschriften. Ze werden onder meer ontworpen om iemand in een staat van bewustzijn te brengen, waar hij zich verbeeldt god te zijn. Beoefenaars denken beweging, ontspanning, rust, genezing, of wetenschap te ontvangen, maar krijgen er religie en gebondenheid voor in de plaats! Yoga is fout gelabeld en is zeer gevaarlijk.

De ware natuur van Yoga

Als men ooit aan Yoga of Transcendente Meditatie heeft gedaan, dan heeft men bevrijding nodig, want Yoga is in werkelijkheid zuiver occultisme! De ware natuur van Yoga kan zelfs ‘dood of krankzinnigheid’ betekenen. Een ander weinig geweten feit is, dat praktisch elke belangrijke goeroe in India soortgelijke waarschuwingen heeft afgegeven, dat wil zeggen: diepe ademhalingstechnieken, zoals die geleerd worden in Yoga, zijn een vanouds geprezen methode om toe te treden tot veranderde toestanden van bewustzijn, en voor de ontwikkeling van zogeheten psychische kracht. Yoga is een van de fundamentele middelen om deze veranderde toestand van bewustzijn te bereiken. En deze veranderde toestand is de deur naar het occulte! Je nodigt de demonen als het ware uit om intrek te nemen.

Mensen leren zichzelf hoe ze gedemoniseerd en bezeten kunnen worden

Sir John Eccles, Nobelprijswinnaar voor zijn onderzoek naar de hersenen, zei dat de hersenen ‘een machine zijn, die een geest kunnen bedienen’. In een normale bewustzijnstoestand vinkt de eigen geest de neuronen in zijn hersenen af en bedient zijn lichaam. Wij zijn geesten verbonden met een lichaam, zegt hij. Maar in een veranderde staat, bereikt onder drugs, Yoga, hypnose, enzovoort, wordt deze passieve maar alerte staat, – de verbinding tussen de geest en de hersenen – losgemaakt. Dat stelt een andere geest in staat om tussenbeide te komen, de neuronen in de hersenen af te vinken en een heel universum van illusie te creëren! Je hebt jezelf dan letterlijk opengesteld. Het heet toverij! Mensen leren zichzelf letterlijk hoe ze gedemoniseerd en zelfs bezeten kunnen worden, allemaal in de naam van het ontwikkelen van je ‘volledige potentieel’.

 

Bedrieglijke macht van de duisternis:

Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.  Efeziërs 6:12

Vergis je niet, wanneer je Yoga beoefent, of ermee experimenteert, ben je goed op weg om jezelf van God te vervreemden en een verboden wereld van duisternis binnen te gaan, waar maar weinigen ooit aan ontsnappen.

Ook ik – als tiener – dacht ooit dat het onschuldig was… Ik moest echter bevrijd worden van de gevolgen van het beoefenen van Yoga, en ook van Transcendente Meditatie.

 

Bron: 

Yoga – Relaxation or Occult?  (Link verwijderd na het vertalen van het artikel!)

You may also like