Vitamine D tekort, een wereldwijde epidemie

Willens en wetens wordt verzwegen dat dit Vitamine D tekort ernstige gevolgen heeft voor het welzijn van miljarden mensen.

De wetenschappelijke bewijzen zijn er al lang en heel duidelijk! De meest simpele onderzoeken rondom Vitamine D tonen heftige resultaten in dit verband. Maar waarom wordt dit dan niet grootst gepubliceerd, vraag je je af? Waarom wordt hier niet vanuit een Ministerie van Gezondheid stimulerend op gewerkt?

Big Pharma, jazeker, daar zijn ze weer

Big Pharma verkoopt chemisch-synthetische stoffen als ‘medicijn’ tegen de verschijnselen van Vitamine D tekort(en). Hieruit blijkt eens temeer: bij deze farmaceutische medicijnen gaat het in feite alleen om de verkoop ervan. De farmaceutische industrie heeft een tegengesteld belang met dat van hun ‘klanten’, die ze beweren te helpen. Deze bedrijven is het allereerst om winst en macht te doen. U is het om gratis, natuurlijke gezondheid te doen, geen kunstmatige! Laat staan chemisch-synthetische, waar je dan ook nog eens heftig voor moet betalen.
Welke krachten zijn achter de schermen bezig om Vitamine D, de meest noodzakelijke stof die je immuunsysteem nodig heeft, te ondermijnen?

Er is een epidemie van Vitamine D tekort, die over de wereld golft.

Het is de oorzaak van veel serieuze ziekten, zoals kanker, diabetes, osteoporose (botontkalking), hartkwalen, obesitas, depressie, vermoeidheid, spierzwakte, lage rugpijn, hoge bloeddruk, hartkwalen, slechte weerstand tegen allerlei infectieziekten…

Signs of Vitamin D deficiency

 

Maar liefst 88% van de wereldbevolking heeft een tekort aan vitamine D, en ruim het merendeel van de Nederlanders heeft een tekort aan vitamine D.

Een studie toont aan dat er een verband is tussen een Vitamine D tekort en opgeslagen lichaamsvet. Zonlicht zorgt namelijk voor afbraak van lichaamsvet. Daarbij is Vitamine D waarschijnlijk het hormonale mechanisme, dat ervoor zorgt dat dit vetafbraak-mechanisme werkzaam is.

Vitamine D = de ‘trigger’ voor je immuunsysteem!

Vitamine D activeert ons immuunsysteem, door ‘T-cellen’ zodanig uit te rusten, dat zij in staat zijn om infecties te bestrijden! Dit onderzoek, dat geleid werd door Professor Carsten Geisler, van de afdeling ‘International Health, Immunology and Microbiology’, toont aan dat deze vechtcellen, de ‘T-cellen’ dus, slapend blijven, wanneer zij geen Vitamine D als prikkel ontvangen. Ze blijven dan van weinig of generlei waarde om binnendringende micro-organismen en virussen te bestrijden! Maar met genoeg Vitamine D in je bloed blijkt dat deze ‘T-cellen’ tot de tanden bewapend zijn en zich heel druk gaan maken om binnendringende vreemde lichamen op te sporen, om ze vervolgens te vernietigen en uit het lichaam te verwijderen.

Met andere woorden: Vitamine D werkt een beetje als de contactsleutel in je auto.

De auto gaat niet starten als je deze sleutel niet omdraait… In je lichaam gebeurt dus niets op het gebied van immuunsysteem-activatie, totdat biochemische processen, aangedreven door Vitamine D, in werking worden gezet!

Wanneer je het griepseizoen tegemoet treedt met een ernstig Vitamine D tekort, dan is je immuunsysteem feitelijk kansloos tegen deze griep.

Het is daarom niet zo verwonderlijk dat een optimale vitamine D status je kan beschermen tegen de (gevolgen van) besmetting met bijvoorbeeld het Coronavirus.
Wetenschappers hebben altijd al geweten dat Vitamine D een uiterst belangrijke stof is, die er onder andere voor zorgt dat calcium opgenomen wordt in je botten, en dat deze Vitamine D ook een uiterst belangrijke rol speelt bij het uitblijven of ontstaan van allerlei ziekten. Maar wat we ons niet hebben gerealiseerd, is dat Vitamine D een essentiële rol speelt in het activeren van het immuunsysteem.

Het lijkt erop dat de Amerikaanse CDC (Centre for Disease Control) en de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) uiterst ‘onwetend’ blijven inzake deze onderzoeksresultaten, anders hadden ze ongetwijfeld Vitamine D ingezet om COVID-19 te bestrijden, in plaats van met massale vaccinaties!

Recommended Vitamin D dose

 

Ook in Nederland zijn veel publicaties verschenen over het belang van Vitamine D.

Dr. Schuitemaker heeft een grote faam op het gebied van vitamine D, en adviseert zelfs een dagdosis van 50 mcg ofwel 2000 IE vitamine D. Vitamine D zou vele malen effectiever zijn geweest en economischer (lees goedkoper), tegen de ‘pandemie’, dan alle vaccinaties bij elkaar. Terwijl vaccins vaak uitermate ongewenste effecten hebben, zoals ernstige neurologische schade, bij kleine groepen gevaccineerden, is de enige ‘ongewenste bijwerking’ van Vitamine D, dat het waarschijnlijk 77% van alle kankers voorkomt.

Vitamine D tekort grootste noemer achter alle moderne ziekten

Van nierpatiënten is het bijvoorbeeld bekend dat zij, bijna zonder uitzondering, een tekort hebben aan Vitamine D, en ook diabetes patiënten kunnen zeer vaak in dezelfde categorie ‘Vitamine D tekort’ worden ingedeeld. Mensen die lijden aan een vorm van kanker, zijn bijna altijd lijders aan ernstig Vitamine D tekort! Zo ook geldt dat voor mensen, die lijden aan botontkalking en Multiple Sclerose (MS).
Het Amerikaanse Kankerinstituut, één van de meest kapitaalkrachtige non-profitorganisaties in de wereld, plaatst advertenties, die proberen mensen bang te maken voor zonlicht, wat tot gevolg heeft dat zij in ernstige staat van Vitamine D tekort zullen blijven! Hoe is het mogelijk?
Tegelijkertijd bevelen de officiële instanties wel de synthetische, gepatenteerde, hoogst-winstgevende medicaties aan, die feitelijk niets genezen!

De waarheid moet verborgen blijven: een gratis geneeswijze (zonneschijn) is reeds lang beschikbaar!

Ook de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit, de FDA (Food & Drug Administration) wil kennelijk niet, dat mensen achter de waarheid over Vitamine D komen. Elke patiënt die voldoende Vitamine D neemt, is weer één patiënt minder, die geld spendeert aan kankermedicijnen, diabetesmiddelen, of medicijnen tegen hartkwalen.
En dat geldt gewoon ook voor non-profitorganisaties, die het uitbannen van kanker in hun vaandel hebben staan en claimen dat ze geld verzamelen voor menig fictief ‘zoek-naar-de-kankeroplossing’-onderzoek, een onderzoek dat al krankzinnig was vóórdat het begon.

Enkele waarheden over Vitamine D

*  Vitamine-D-tekorten kunnen eenvoudig worden gecorrigeerd door Vitamine D supplementen te slikken, en door het verstandig gebruik van het zonlicht op de huid.

*  In feite zorgen zonnebrandmiddelen voor een blokkade van de productie van Vitamine D. Nadat je bijvoorbeeld 15-30 minuten van zonnebrandcrème-vrije tijd in de zon hebt doorgebracht, moet je jezelf wel goed beschermen.

Vitamine D supplementen zijn uitermate voordelig. Het is een geringe investering in je gezondheid, die zich honderdvoudig of meer zal terugbetalen, via besparing op de gezondheidszorg.

Vitamine D is uiterst veilig! Er zijn feitelijk geen negatieve bijwerkingen bekend, zelfs in doses, waarvan lijkt dat ze extreem hoog zijn, zoals 4000 tot 8000 IE per dag.

Vitamine D zorgt ervoor dat de vatbaarheid van het menselijk lichaam voor infectieziekten dramatisch daalt.

*  Vitamine D is hiermee een betere kankerbestrijder dan kankermedicijnen. Het is een beter osteoporose medicijn dan osteoporose medicijnen.

*  En Vitamine D is een betere behandeling tegen diabetes dan diabetes medicijnen.

 

Bronnen: 

https://www.wanttoknow.nl/overige/n-epidemie-van-vitamine-d-tekort-golft-over-de-wereld/?fbclid=IwAR04dxoa446BtIQtks2g5JI4rDEJxam6UAXrmVoiTquCbwRrlx33a_JeZYU

You may also like