John Todd: De Illuminati en Hekserij (reposted)

Zijn naam was John Todd, een voormalig lid van de Illuminati. Hij waarschuwde ons voor hun plannen voor wereldheerschappij, voordat hij er door de Illuminati werd ingeluisd en effectief in diskrediet gebracht en gevangengenomen. De woorden die hij op zijn geluidsbanden heeft achtergelaten, komen nog steeds uit, wat veel geloofwaardigheid geeft aan zijn bewering dat hij een insider was, voordat hij Christen werd. Deze geluidsbanden spreken over de kwade plannen van de Illuminati voor wereldcontrole. 

Dit is gewoon weer een stukje van de puzzel, waarin wordt uitgelegd wat er gaande is in de wereld van vandaag. Er zijn maar weinig mensen, die enig idee hebben van de opzettelijke satanische ondermijning van Amerika en de gehele wereld door de Illuminati.

 

Van tape opgenomen lezingen door John Todd, ex-Grand Druïde Heks, in de Bible Baptist Church, Elkton, Maryland, VS, 1978.

Er is geen reden om angst in je hart hebben. Er is niets om bang voor te zijn, als het gaat om de duivel. Satan werd 2.000 jaar geleden verslagen!

Ik heb geleerd wat de meeste heksen niet weten, namelijk dat de goden die ze aanbidden demonen zijn. Ze houden ervan om hen spirit gidsen (geleidegeesten, ‘engelen’, channelers) te noemen, en dat er maar een god is, en zijn naam is Lucifer. Mij werd uitgelegd, dat Lucifer een goede god is en niet een kwade god, en dat Jezus de imitator (naäper) is.
Wij, de hekserij, waren de religie van een politieke organisatie, genaamd de Illuminati. Het zegel van de Illuminati zegt: “Deze Nieuwe Orde, die in 1776 begon”, niet de 4de juli, maar 1 mei 1776, de oprichtingsdag van de Illuminati.

 

Op de top van elke piramide zie je een sluitstuk, hoeksteen, met een oog erin.

Illuminati pyramid2

Het sluitstuk is de Rothschild familie of het Tribunaal, die de Illuminati regeert; zij waren de ontwerpers. Het (alziend) oog is Lucifer: hun god en hun stem. Het bovenste blok is de Raad van 13, de Grand Druïde Raad genoemd. Ze volgen alleen orders van de Rothschilds op. Ze zijn hun eigen priesterschap. De Raad van 33 is direct onder hen, dat zijn de 33 hoogste Vrijmetselaars in de wereld. Dan komt de Raad van 500, enkelen van de rijkste mensen ter wereld.
De Golden Dawn is Rothschilds privékring. Het Aquarius Art Festival is de organisatie, die alle Occulte Broederschappen (ordes, loges) met elkaar verbindt.
De Nationale Raad van Kerken, de satanische Broederschap van Amerika, Scientology, Unity, is het belangrijkste platform voor heksen, om sprekers te zijn voor wat zij beschouwen als christelijke mensen; de Kerk van Wicca is weer een andere benaming.
De ‘Proces Kerk van het Laatste Oordeel’ is een kerk, waar Charles Manson toe behoorde.

Zij geloven in menselijke offers.

En zij geloven dat het enige antwoord op het Christendom is, hun kerken te bombarderen en de Christenen uit te bannen!

De Garnarian Broederschap is de traditionele hekserij in Engeland. De Orde van Rozenkruisers is een opofferingsorde. En de Heilige Orde van Kousenband is een andere traditionele Engelse hekserij groep.
De Trilateral Counsel is de Verborgen Raad binnen de Raad van Buitenlandse Betrekkingen; dat is de Amerikaanse naam voor de Illuminati. Ze zijn er niet zonder volledige kennis van zaken, en ze zijn er persoonlijk door David Rockefeller uitgepikt, de leider van de Illuminati in de Verenigde Staten.

Zonder de Sphinx zou het mysterie van de Illuminati geen macht hebben.

Dit is waar alle kracht vandaan komt. Het hoofd hiervan is de familie Rothschild en de Raad van 500. Daaronder: Rockefeller, Dupont, Kennedy, Onassis, en andere families.

Koningin Juliana behoorde ook tot de Raad van 500.

Merk op: zij regeerde tot 1980; daarna zou koningin Beatrix tot de Raad van 500 behoren…

In het centrum is het hart:

De Bank van Engeland, de Bank van Frankrijk, de Federal Reserve Act, een aandeelhouderbedrijf dat eigendom is van particulieren. Een groot deel van de aandelen is in handen van niet-Amerikanen.
Veel banken en beroemde bedrijven zijn eigendom van of worden gecontroleerd door de Illuminati. Vrouwen kunnen niet winkelen zonder van een bedrijf te kopen, dat eigendom is van de Illuminati; dat is onmogelijk.

“Atlas Shrugged”

In 1966 beval Phillip Rothschild een van zijn minnaressen een 1100-pagina’s tellend boek te schrijven, dat aan alle heksen zou omschrijven, hoe zij controle over de wereld krijgen door de Illuminati. Het heet “Atlas Shrugged”. Een derde van het boek beschrijft, hoe zij de olieprijzen zouden verhogen en dan later de olievelden zouden vernietigen, en vervolgens de steenkool volledig zouden stilleggen.

Hun enige doel is om hun eigen bedrijven failliet te laten gaan en te vernietigen, totdat ze de valuta van de hele wereld vernietigd hebben, en desondanks financieel zó sterk zijn, dat ze het zullen weerstaan​​!

Grand Druïden

De Grand Druïden komen acht keer per jaar op de heksensabbat samen, op verschillende locaties over de wereld. De Grand Druïde Raad is niets anders dan de verheerlijkte bankiers. Ze schrijven elke maand miljoenen dollars aan cheques uit voor mensen op politieke en religieuze terreinen.

Plan voor wereldovername en ‘zoon van Lucifer’

Hoewel ik deel uitmaakte van het opzetten van een wereldregering, heb ik het nooit serieus genomen, totdat we twee brieven openden:
In de eerste stond een tabel, dat een plan vermeldde voor een wereldovername.
In de andere brief stond:

“We hebben een man gevonden, van wie we geloven dat hij de zoon van Lucifer is. Wij geloven dat door middel van zijn werken en onze steun, hij heerser van deze wereld kan worden, stoppen met alle oorlogen, en uiteindelijk vrede kan brengen aan deze door oorlog geteisterde wereld.”

We hadden een persoon gevonden, zó fantastisch bekrachtigd, dat hij mensen kon overtuigen dat hij hun enige redding was – in Christelijke termen, demonisch bezeten, zoals nog niemand ooit had gezien!  (Openbaring 13)

Basis voor alle praktijken in de hekserij

De hoeksteen van de gehele basis van hekserij is, dat je geen drankje kunt mixen, je geen plechtigheid of kerkgebruik kunt doen, zonder een gedegen kennis van de astrologie. Het is de basis voor alle praktijken in de hekserij! En een van hun leringen is, dat je als een vastgestelde persoonlijkheid geboren bent, en er is niets wat je kunt doen om die vastgestelde persoonlijkheid te veranderen. Je verlaat hekserij niet! Als je er eenmaal in zit, blijf je er in!

De grootste tovenaar, die ooit geleefd heeft, was koning Salomo. Zo groot als zijn geschriften in onze Bijbel waren, zo groot waren ze in de Hekserij bijbels: initiatie-plechtigheden, hoe demonen op te roepen. Alles, zelfs hoe men menselijke offers brengt, zijn geschriften die hij creëerde.
De Ster van David wordt recentelijk de Ster van David genoemd. Duizenden jaren geleden heette het  ‘het Hexagram’ of ‘het Magische zegel van Salomo’.

Pentagram en hexagram

Nu, wanneer een heks hekserij wil beoefenen, gaat men in een pentagram staan, dat is de vijfpuntige ster in de cirkel, de sterkste vorm van bescherming.

Daarna zullen ze de zespuntige ster, of hexagram neerleggen – wat het werkwoord heksen betekent, of zwarte magie opwerpen, of een toverspreuk of vloek op iemand leggen. Ze zullen het hexagram in een cirkel op de grond leggen, en dit zal ertoe leiden dat de demonen verschijnen op hun instructies. Het is het meest kwaadaardige symbool van hekserij! Het is gevaarlijk om het in je bezit te hebben of het te dragen.

Het pentagram, met het hoogste punt omhoog wijzend, betekent hekserij, twee punten omhoog betekent duivelaanbidding of satanisme. De vijfpuntige ster met de twee punten omhoog symboliseert de geitenkop, die representatief is voor de duivel.

Ankh

Ankh

 De Ankh betekent dat je maagdelijkheid veracht, gelooft in de vruchtbaarheidsrituelen, de vruchtbaarheidsrituelen praktiseert en de zonnegod Ra aanbidt. Ra is de Egyptische naam voor Lucifer.

 

 

Vredessymbool

peace symbol

Het vredessymbool is het gebroken kruis. Als een Christen lid wil worden van hekserij, dan moet hij of zij een keramisch kruis nemen, deze op z’n kop zetten, en de twee dwarsbalken afbreken, als symbool van hun verwerping van Golgotha! Er wordt gezegd dat dit voor je gemoedsrust is terwijl je hekserij beoefent. Dat is waar het woord vredesteken vandaan komt!

 

Ze zijn in de testfase nu, en ze testen dingen.

Ze testen hoe het zou zijn om zonder brandstof te zitten, om je huis te verwarmen. Ze gaan kijken of ze je niet kunnen verhongeren, en absoluut alle elektriciteit afsluiten.
Het tijdschema in het boek “Atlas Shrugged” eindigde met dit:

“Als de lichten van New York City uitgaan, voor de laatste keer, zullen we de wereld hebben.”

Richting het einde zullen ze de steden volledig afsnijden van elektriciteit, volledig platleggen, en er zal maanden niets bewegen…
Ze bereiden de vernietiging voor van alle opgeslagen voedsel en landbouwgrond, zodat we zonder voedsel zullen zitten, in de steden of op het land, of waar dan ook, behalve in de pakhuizen van de overheid. Niets zal zich meer kunnen verplaatsen. Als je in een grote stad woont, hoe kom je dan aan eten, wanneer ze het niet meer vervoeren? Alles wordt lamgelegd, er zal niets meer bewegen. Tegelijkertijd zullen er rellen en revoluties in de hele wereld zijn.

Charles Manson ging naar de gevangenis met een reden.

Er is een massaleger in elke gevangenis, van kust tot kust; hij heeft hen verenigd. Hij heeft een leger verzameld en het enige, dat hun plan niet kan tegenhouden, is wanneer er geen wapenwet wordt aangenomen. Hen is toegezegd dat alle wapens in beslag worden genomen, voordat ze in actie komen.
Het massaleger is opgezet, alleen maar om een miljoen mensen te doden. En ik laat het aan je verbeelding over, wie gepland is om te worden gedood. Dit is enkel zo, opdat ze de nationale staat van beleg kunnen uitroepen.
De hele kwestie is, als je onafhankelijk bent van hulp van de overheid, hun plan niet zal werken. Je moet dus afhankelijk zijn van de federale regering voor elke hap voedsel, elke energiebron voor je huis… je moet van hen afhankelijk zijn.

De Communistische Partij wordt gerund door de Illuminati, niet de communisten.

In 1776 zei Albert Pike – het hoofd van de Illuminati, tevens hoofd van de Vrijmetselaars in die tijd – dat ze een politieke partij nodig hadden, die de wereld angstig zou maken en met elkaar aan het vechten houden, tot ze vrede in de wereld konden scheppen – en vervolgens kwam Karl Marx opdagen. Nu, als je naar het Britse Museum gaat, kun je twee cheques vinden voor een paar duizend pond op naam van Karl Marx, ondertekend door Nathan Rothschild. Ik kan doorgaan met hoe Lenin en Trotski in het Krupp herenhuis in New York verbleven, gefinancierd door Rockefeller en Krupp en Schiff: hoe ze vier miljoen dollar ter waarde van Jakob Schiffs goud ingezet hebben, om de revolutie te financieren.

Betrokken organisaties:

B’nai B’rith; American Civil Liberties Union; de Schotse Rites; de New York Rites; de Jaycess; de Junior Chamber of Commerce; de Vrijmetselaar Loges; de Knights of Columbus; de Knights of Philistivis en de Oddfellows.
De leiders (hoge graden) gebruiken deze organisaties voor hun doeleinden. Dit betekent niet dat de leden (lagere graden) van deze organisaties weten, wat er werkelijk aan de hand is.
De 33ste Graad Vrijmetselaars beschouwen Jezus als de imitator en de ware god is Lucifer.

Tarotkaarten: elke tekening betekent iets, en de demonen bepalen hoe ze vallen. Niets in de hekserij is ooit 100% accuraat.
De Illuminati zal gebruikmaken van Israël, om de controle over de wereld te krijgen. Het enige wat de Illuminati angstig maakt, is een onafhankelijk persoon die kan leven, eten, slapen, zich warm houden en verdedigen, los van federale hulp.
De Illuminati zijn nog nooit zo georganiseerd geweest.

Is Rockmuziek een uitvloeisel van hekserij?

Je kunt hekserij zonder Rock beoefenen! Het merendeel van de rockgroepen is echter lid van een hekserij kerk; dat is hun religie. Wanneer ze een lied hebben, vragen ze de heksenkring of de -tempel, om een spreuk over dat nummer uit te spreken, zodat het een hit wordt en het goed verkoopt. Wanneer een heks een spreuk uitspreekt, geven ze opdracht aan demonen om dingen te doen.

we will rock you

Wanneer je een album aanschaft, krijg je een gratis verrassing…

Het is wel een demon! Het gaat met de plaat/CD/DVD mee. Een groot deel van de muziek is geschreven in heksentaal dóór heksen. Elton John heeft verklaard, dat hij nooit een song heeft geschreven of gezongen, die niet in de heksentaal was. “Beyond the Yellow Brick Road” is 100% heksentaal. Dat is waarom je zoveel nummers niet begrijpt. Dat is waarom veel mensen, die ernaar luisteren het niet begrijpen, totdat ze high worden op drugs, en ​​de betekenissen voor hen ineens duidelijk worden. Veel nummers zijn geschreven in heksentaal, zoals het hele album van Carol King, genaamd “Tapestry”.

Het boek van profetie aan heksen is het Witte dubbelalbum, dat de Beatles produceerden met het nummer “Helter Skelter”. Elk nummer van het album is profetie. Oh, laten we eens kijken… “Horse With No Name”, “One Tin Soldier”…, ik kan duizenden nummers opnoemen, die op deze manier geschreven werden. Ze hebben zeker weten demonische invloed!

Heb je de toename van opstand bij tieners in huis gemerkt?

Het is jouw schuld, als je ze als ouder laat luisteren naar deze muziek. Het wekt rebellie op. Het zijn niet de woorden in het lied; het is de muziek! Heksen weten het, wanneer ze met opzet bepaalde akkoorden gebruiken. De muziek is hypnotiserend. Het wekt een oorlogsachtige natuur op in jonge mensen. Het is de waarheid: het bovennatuurlijke is verbonden met de muziek.

De meest perfecte beschrijving van Lucifer die ooit heeft bestaan, staat in het 28ste hoofdstuk van Ezechiël: de vorst van Tyrus. Het beschrijft Lucifer als zijnde gemaakt met muziekinstrumenten, ingebed in zijn lichaam. Hij denkt dat hij god is en daarom moet hij muziek hebben, omdat goden muziek moeten hebben. (Zie ook Jesaja 14:4-21)

Ik kijk in iemands ogen als ik met hen praat. Ik wil weten met wie ik praat en met wie ik niet praat. Als je in een bovennatuurlijke wereld hebt gewoond, en je bent omgegaan met demonen, is het niet anders dan wanneer je ze ter plaatse in een persoon ziet die belijdt Christen te zijn, maar er niet naar leeft.
Een demon kan door gebed en het Bloed en de Naam van Jezus worden uitgeworpen. Vertel de duivel om eruit te komen! We mogen autoriteit over hen nemen in de Naam van Jezus!

Ik probeer uit de buurt van de politiek te blijven.

Ik was erg politiek ingesteld toen ik een heks was. Ik probeer zeer Christelijk-minded te blijven, en je kunt niet beide zijn.
Ik geloof niet dat Christenen boeken kunnen hebben, die geschreven zijn door heksen.
Veel conservatieve politieke organisaties hebben de Illuminati in hun magazines…  het is allemaal één grote samenzwering. Het is onmogelijk om zoiets te doen, zonder een bovennatuurlijke leiding: de ‘Prins’ en de ‘Macht van de Lucht’… ze hebben Lucifer die hen leidt.
Ezechiël 28, vers 11: Toen Lucifer werd geschapen, was hij het volmaakte toppunt van alle schoonheid en wijsheid. God werd niet geschapen, maar nooit is een geschapen wezen ooit met een dergelijke schoonheid en wijsheid gemaakt, en dat was Lucifer… totdat hij de hemel moest verlaten, omdat hij rebelleerde.

“Praktiserenden”

Heksen zeggen geen “Hekserij”, en geen “Heksen”, maar zeggen “Praktiserenden” of iets dergelijks, en ze noemen het: “de kracht”. Ze beschrijven hem, satan, als “de kracht”.
“Star Wars” is het grootste, wat hekserij ooit heeft voorgebracht, om haar leer in de wereld te verspreiden. Er is niets dat gebeurt door toeval! En wat te denken van Harry Potter in de huidige samenleving.

De duivel is onze aanklager.

Hij komt voor de troon van God om ons voortdurend te beschuldigen.
Kleuren zijn uiterst belangrijk voor de duivel. Alles wat hij doet is in kleuren; zonder kleuren gebeurt er niets.
Bestrijd hem echt heftig, en ik kan je garanderen dat hij zal opduiken in je leven. Hij zal bij je langskomen en hallo ​​zeggen! Als je begint met tegen hem te strijden en hij komt niet opdagen, zal hij iemand langs sturen.

De duivel kan alleen iets doen in het leven van een Christen door verschillende factoren:
Als je bang voor hem bent en je hem aanbeden hebt, kan hij komen.
Wanneer je zelf iets hebt wat hem toebehoort, zoals sieraden, boeken over het occulte, astrologie, en dingen die opgesteld zijn door de duivel, zoals rockmuziek, geeft hem dit eveneens legaal recht om je leven te beïnvloeden of binnen te dringen.
Zonder dat kunnen heksen bijvoorbeeld niet functioneren. Wanneer heksen een boek schrijven, doen ze een spreuk over het manuscript, en commanderen ze de demonen, die onder hun gezag staan, om in elk manuscript te komen dat uit de pers rolt, elk exemplaar van dat boek! Dus als je dat boek koopt, krijg je een klein ‘geschenk’. Nu, je krijgt een gratis demon, helemaal gratis.

Het merendeel van de Rock groepen doen hetzelfde; dat is de reden waarom platen zo goed verkopen, en dan krijg je er ook nog gratis je eigen privé-demon bij. Jij bent verantwoordelijk voor de spullen in je huis, want je bent het hoofd van het huis. Misschien is dat de reden waarom je financiën zo’n chaos zijn. Misschien is dat de reden waarom jij en je kinderen telkens ziek zijn. Hoeveel eer geef je de duivel voor ziekte? Onderzoek wat er nog in je huis is, en doe het weg!

Er zijn zeven overheden in het koninkrijk van de duivel.
Er is satan en er is Beelzebub, zijn prins. Onder hen staan de zeven overheden. En onder de overheden staan de heerschappijen, en onder de heerschappijen: miljarden demonen.

 

De zeven overheden zijn als volgt:

1  Rege, die de overheid van het occulte is  (Deuteronomium 18). Wanneer een vrouw zwanger is, en iemand een medaillon heeft en het over zijn hand zwaait, en zegt: “Laten we eens kijken of je een meisje of een jongen krijgt”… Dat heet waarzeggerij! Je kunt er problemen van oplopen door het te laten gebeuren!
Het verschil tussen hekserij en toverij is: tovenarij is het gebruik van bepaalde occulte drugs. Timothy Leary zei in zijn boek over LSD: “Je zult niet hallucineren wanneer je zuur inneemt. Zuur blokkeert namelijk de fysieke zintuigen, zodat je de bovennatuurlijke wereld zien kunt!”

2  De volgende is Lazers, seksuele lust…

3  Na Lazers komt Bacchus, de Romeinse god van de wijn; hij omvat de vorstendommen van verslaving. En het kan hem niet schelen wat je hem voedt, zolang je er maar verslaafd aan bent. Voedsel, cafeïne, alcohol, sigaretten en drugs… wanneer je het moet hebben en je het gebruikt als een oplossing voor je problemen: “Ik moet eerst mijn kop koffie hebben!”

4  De volgende is Pan. Pan zegt: “Welke dwazen zijn de stervelingen”. Pan is de overheid van de mind, je geest, je gedachten. Dit is de favoriete speeltuin van de duivel: de ziel en de geest. We worden door Pan bestuurd, meer dan door enige andere demon, als gevolg van de demon van afwijzing, waar hij weer boven staat.

5  Afwijzing is de basis voor seksuele problemen, drugs problemen, en occulte problemen. Als kind al pakt men deze demon op, soms zelfs voordat men zelfs maar geboren is. Dan dragen zij dit ding mee, dat hen openstelt voor andere demonen, en proberen voeding en voldoening te geven aan de demon, die hen berijdt van binnenuit. Hij gaat ook over neuralgie, depressie, zelfmoord, schizofrenie, paranoia… alle psychische aandoeningen. Dit is de reden waarom mensen met afwijzingsproblemen diepe depressies hebben. Ze proberen zichzelf te vermoorden en ze zijn altijd nerveus.

6  De volgende is Set, de overheid van de Dood. Hij was de Egyptische god van de onderwereld. Set gaat over alle ziekten (er zijn 39 belangrijke ziekten), en het occulte crediteert hem met 39 heerschappijen. En het is interessant te weten en te geloven dat Christus 39 striemen onderging voor onze genezing!

7  De zevende heeft geen naam, omdat heksen hem niet gebruiken. Ze noemen het een ‘christelijke overheid’. Het heet de overheid van tevredenheid’. Je kunt de kracht voelen, de overheid in de lucht van tevredenheid.

 

Lucifer beschrijvend:

Ik heb hem zien zitten aan tafels bij maaltijden. Ik heb hem zelfs seksuele relaties met vrouwen zien hebben op hogere hekserij bijeenkomsten.
Hij verscheen ongeveer 2,13 meter lang, meestal gekleed in diep paars, soms in het rood, soms in goud – paars en goud.
Nadat ik gered was, verscheen hij als satan gekleed in het zwart, en niet alleen knap, maar zéér mooi. Gitzwart haar, sneeuwwitte huid, en de kleur van zijn ogen: in plaats van blauw, bruin, of wat dan ook, was diep violet, bijna diep paars. En als je in die ogen keek, was het net alsof je naar de Grand Canyon keek. Het is net als een put, die gewoon bodemloos is, deze kracht! En geloof me, als hij voor je verschijnt, zul je weten dat je in zijn aanwezigheid bent!
Op naar het fysieke koninkrijk: 

De Illuminati betekent “De Dragers van het Licht”.

Noem het de Grote Samenzwering, noem het “Moria”, wat “De Zegevierende Wind” betekent. Noem het de CFR (Councel of Foreign Relations/Raad voor Buitenlandse Betrekkingen)…., het is nog steeds de Illuminati!
Haar officiële geboortedag is 1 mei 1776. 1 Mei is de heiligste dag, omdat het dan Beltane is, ofwel Heksen Nieuwjaarsdag, en alle dingen beginnen op Beltane. Het is de dag dat Lucifer terugkomt van de onderwereld en boven in de hemel woont, aldus de heksen. Heksen noemen zichzelf heidenen, omdat zij geloven in “pre-christelijke religie”.

Het bouwwerk zijn drie piramides, elk groter dan de andere.

Op alle van hen is de Hoeksteen, het Sluitstuk.
De eerste piramide is “Organisatie”; hier vind je de Vrijmetselaars, de Grand Lodges van het Oosten. Dat is waar de Illuminati begon. De Schotse Rites, de York Rites, de Oddfellows, de Jayees, iedere organisatie die geheim is, of die een verborgen groep naast de uiterlijke groep heeft, zo lang het maar niet direct occultisme is. B’nai B’rith (Joodse leden organisatie) is een zeer krachtige Illuminati organisatie. De Illuminati konden niet doen wat ze vandaag de dag doen, zonder B’nai B’rith!

De Civil Liberties Union, ook een nieuwe organisatie, gecreëerd door mensen die momenteel eigenlijk het brein van de Illuminati zijn. Isaac Bonovitz, de Aquarius Anti-Laster Bond: het is de Anti-Laster Bond voor de occultisten, welke ook iedereen aanvalt, die kritiek heeft op de Joden of Israël, en hen beschuldigt van “anti-semitisme”.

Illuminati - Three pyramids

Aan de bovenkant van elke piramide vind je de World Banking System.

Het is een raad van de 500 rijkste mensen ter wereld, en bestaat al honderden jaren. David Rockefeller, Nelson Rockefeller, Phillip en Edward Rothschild, in feite alle Rothschilds behoren er toe.
Vervolgens (daarboven) is er de Raad van 33, de 33 hoogste Vrijmetselaars in de wereld. Daarboven komt de Raad van 13, de Grand Druïde Raad; daar zat ik in. Daarboven komt er een Hoeksteen, het Rothschilds Gerechtshof – Edward, Phillip en Richard zijn degenen die momenteel in het Rothschilds Gerechtshof zitten. Daarbinnen is de leider van de Illuminati: het alziend oog, Lucifer!

pyramid of power with fallen angels on top

 

Hekserij symbolen

De TV maakt gebruik van hekserij symbolen.
Ook zetten ze de symbolen bij hun winkelnamen; je winkelt waarschijnlijk met satan. Er is geen oliemaatschappij, waar je je benzine vandaag de dag koopt, die niet 100% in handen van Illuminati aandeelhouders is!

Plan van Wereldheerschappij

Een plan van wereldheerschappij zal nooit haar uitwerking hebben, wanneer je onafhankelijk bent van die wereldheerschappij. Je moet er binnenin functioneren voor elk beetje voedsel en iedere druppel benzine. De Illuminati is bang voor elk privé-eigendom wapen. Het vormt een bedreiging voor hen!

The Beatles worden in de occulte wereld ingedeeld als de “vier grote profeten”.

Hun Witte dubbelalbum wordt beschouwd als het Boek van Openbaring voor heksen, dat en “Atlas Shrugged”! Daarin staat het lied, genaamd “Helter Skelter”: het betekent een tijd, waarin de put zou worden geopend en de demonen zouden worden bevrijd, en de wereld krankzinnig zou worden in minder dan 24 uur, en ze iedereen zouden doden – hun buren, hun kinderen, hun vrouw, iedereen! De wereld zou gewoon compleet en massaal krankzinnig worden gedurende de nacht…

Gevangenissen en FEMA kampen

Charles Manson ging naar de gevangenis, omdat in de zeven jaar dat hij er in zat, hij vanuit zijn gevangeniscel elke gevangenis in de VS heeft georganiseerd.
Ze wachten op een tijd, waarop de wereld volslagen krankzinnig zal worden, dat ze de gevangenissen en FEMA kampen zullen laten ‘overstromen’. En ze zijn er vast van overtuigd dat ze dit land – deze wereld – zullen gaan overnemen. Wanneer Manson uit de gevangenis komt, en wanneer “Helter Skelter” begint, zullen in het eerste jaar een miljoen staatsburgers van de VS voor dood gemarkeerd zijn. [Er zijn geruchten dat Charles Manson nog leeft, nadat hij voor dood was verklaard.]
Straks zal alles stilstaan. Als wat er dan gebeurt… hoelang kan je dan nog in leven blijven? De meesten zouden je vertellen dat binnen twee weken iedereen honger lijdt.

“Atlas Shrugged” was vermoedelijk een roman, geschreven door een van Phillip Rothschilds vriendinnen, op zijn instructies. Het is een gecodeerd boek voor heksen, dat hen vertelt hoe ze de controle over de wereld kunnen krijgen. In dit boek is er een soort gelijkenis over New York City, waarin New York City min of meer de gelijkenis met de wereld is. Het boek vertelt: ‘Toen alles was stilgelegd, toen de lichten voorgoed uitgingen…”

Dollarteken
Het Dollarteken is een hekserij symbool, dat ‘te controleren en te geselen/kastijden’ betekent. Het symbool is 6000 jaar oud. Isaac Bonovitz zegt, “Door dit symbool zullen we nu heersen en de wereld controleren”, en het boek eindigt. Door heel het boek heen laten zakenlieden, die behoren tot deze organisaties, doelbewust hun bedrijf failliet gaan, of ze vernietigen het, zodat er geen bedrijven meer zijn. En anderen drijven ze uit het bedrijfsleven! En de hele weg gebruiken ze het strijdplan, genaamd: “De aanwezigheid van beneden en de aanwezigheid van boven”. Iedereen die het communisme bestudeerd heeft, kent hetzelfde plan! Dat betekent dat de duivel alle voorschriften moet vernietigen, en de bankier doet het op deze manier. En raad eens wie er tussen zit?
Wij!

 

Bijdrage John Todd

John Todd ex-Illuminati member

De meesten hebben geen flauw benul van de bijdrage, die John Todd heeft geleverd aan zijn medemens, door de onthulling van de geheime machtsstructuur (de Illuminati) van het  Rothschild complex, dat naar Lucifer kijkt voor hun leiding.
Todd heeft machtige vijanden gecreëerd, toen hij “de Koninklijke familie” verliet, “De Grand Druïde Raad van 13”. De vijanden van John Todd hebben allen krachtige “middelen” tot hun beschikking om een persoon aan te vallen, te neutraliseren of te vernietigen, om zichzelf en hun imago te beschermen, en zeker niet om het Christendom te bevorderen: de gebruikelijke techniek tegenover iemand, die een deel van haar geheime operaties onthult! Het religieuze gebied is, waar zij het liefst in opereren, en met héél veel geld. Todd werd grondig in diskrediet gebracht, het zwijgen opgelegd en vermoord.

 

Bronnen:

http://www.illuminati-news.com/0/JohnTodd.htm

Eindtijdnieuws.blogspot.com

You may also like