Waarschuwingsdroom: Dodelijke tornado en stormen & de kracht van God

‘Wat de Heer mij liet zien over een zwarte killer tornado en extreme weersomstandigheden, die komen gaan.’ Waarschuwing voor een toename van deze stormen, niet alleen in het fysieke! 

Eindtijdnieuws.com
1 mei 2024

 

‘Ik kreeg niet specifiek te zien naar welke rampen de Heer verwees, maar ik geloof dat veel van deze rampen met het weer te maken hebben. En de laatste tijd zien we zeker een toename van deze rampen over de hele wereld, zoals ‘Rusland getroffen door zwaarste storm ooit’, vulkaanactiviteit, vulkanen IJsland, bijbelse hagelbuien, rivieren die rood kleuren, etc.

Daarna kreeg ik op 12 november 2023 een droom en een waarschuwing voor een toename van deze weer-gerelateerde stormen, niet alleen in het fysieke, maar ook in het geestelijke.’

 

Droom

…. plotseling, toen ik onder het bed lag, zwol mijn geloof in mij op. En met de kracht van de Heilige Geest schreeuwde ik het uit en beval de tornado om weg te gaan, op te lossen en te verdwijnen, in de machtige naam van Jezus!

Ik wachtte een paar minuten onder het bed, en hoorde niets. Langzaam stond ik op. Toen ik uit het raam keek, was ik geschokt! Er was niets anders dan een prachtige blauwe lucht te zien!

Dolgelukkig rende ik het huis uit, om te zien of de tornado echt weg was. Eenmaal buiten zag ik dat er sneeuw op de grond lag. Toen keek ik op en zag overal om mij heen complete verwoesting. Ik zag een heuvel met huizen voor me, maar er was er niet één overgebleven. Ze waren allemaal omgeploegd en weggevaagd! Zo’n groot verdriet greep mij aan dat ik er wakker van werd.

Als we dromen krijgen over rampen, zijn dat waarschuwingen voor ons, om te bidden dat ze niet zullen gebeuren, en dat de genade van de Heer over Zijn volk zal zijn in deze tijden. Als deze rampen uit de hand van de vijand komen, dan moeten we ze bestraffen, maar als het oordelen van de Heer zijn, dan blijven ze en zullen ze niet weggaan.

Ik geloof dat deze droom verwijst naar de weerrampen die hier zijn, en die toenemen als nooit tevoren! Sommige zullen rechtstreeks van de hand van God komen, en andere zullen weeroorlogen van de hand van de mens zijn. Maar het laat ons ook zien, dat er een machtige kracht aan ons gegeven is in de naam van Jezus!’

“Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.”  Lukas 10:19 

 

Weerkaart:

‘De weerkaart, in de droom, leek te wijzen naar een plaats met veel vingerinhammen van een groter waterlichaam. Ik kreeg ook het gevoel dat het in de buurt van een kust was. Mijn eerste gedachte was de Oostkust.

New Orleans

De verwijzing naar New Orleans in de droom zou symbolisch kunnen zijn voor een vorm van ‘inside job’, zoals weerwapens, of zou zelfs kunnen staan voor hekserij of tovenarij, dat tegen Amerika wordt gebruikt om vernietiging te brengen.

Dus laten we dit principe niet vergeten….

We kunnen de werken van de duivel verpletteren, met de autoriteit die ons gegeven is! Laten we deze macht als Christen gebruiken, met de leiding van de Heilige Geest, nu wij een toename zien van deze rampen en andere weermanipulaties in de laatste dagen!’

 

Rhema woord

“De tornado vertegenwoordigt de rampen, die komen…. sommige door Mijn hand, en andere door de vijand.

Wanneer deze dingen komen, verschrompel dan niet in angst en beven, maar sta op en neem gezag over wat er tegen je komt. Jullie hebben die kracht in jullie. Het is dezelfde kracht, die Mij uit de dood deed opstaan; het leeft nu in jullie, maar Mijn mensen weten het niet!

“Ik (Paulus) bid ook dat, jullie de ongelooflijke grootheid van Gods kracht zullen begrijpen voor ons, die in Hem geloven. Dit is dezelfde machtige kracht, die Christus uit de dood heeft opgewekt en Hem heeft geplaatst op de ereplaats aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten.”  Efeziërs 1:19-20

 

Mijn mensen hebben zelfs nog grotere kracht dan toen Ik op aarde rondliep. Toch hebben ze niet geleerd hoe erin te wandelen, of zelfs hoe er toegang toe te krijgen.

Het komt alleen door geloof en gehoorzaamheid. Net zoals Ik de winden beval te stoppen, zo zullen jullie dat ook doen, wanneer jullie leren te wandelen in geloof en de leiding van Mijn Heilige Geest.

In Mijn Woord staat dat, wanneer de rechtvaardigen het uitroepen, de Heer hen zal horen en hen zal verlossen uit al hun problemen!  Psalm 34:17

Pas dit toe, getuig dan over de wonderen die eruit zullen voortkomen! Want Mijn kracht is groot en het komt door Mijn vaten, die onderdanig en trouw zijn.

Ik ben trouw aan Mijn Woord, hoewel weinigen geloven.

Ik verricht wonderen, om diegenen aan te moedigen en te helpen geloof te vinden. Dus deel jullie getuigenissen, want zij zullen geloofsopbouwers zijn en velen naar Mij leiden!”

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.  Romeinen 8:11

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/?s=storm+doug+riggs

 

Bron:

Elizabeth Marie

You may also like