Waarschuwing: Rijen hongerige mensen en hongerkampen

Urgent: ‘Voor een tijd als deze!’ God schiep jou om een unieke rol in je leven te vervullen, iets dat je kunt doen dat niemand anders kan doen. Je werd geplaatst op een strategische plek, waar je bent ‘voor een tijd als deze’.

Eindtijdnieuws.com
25 mei 2024

 

Voor alle TV verslaafden en radio verslaafden en overige media verslaafden – ja, ook de social media verslaafden:
Wentel je niet in de media-beerput; blijf er niet in hangen! Bereid je voor – in zoverre dat in je vermogen ligt om te doen – op wat komen gaat.

Dit is wat de Heer Elizabeth Marie liet weten, toen zij een tijdje terug aan het bidden was. Hij herinnerde haar eraan…. en dat het nodig was om het opnieuw te posten, omdat we nu in dat tijdsbestek zitten.

Het is vermoedelijk Amerika, dat als eerste onder zal gaan; dit weet ik niet. Wel weten wij, door ‘Svali’, dat hoge Illuministen in de VS reeds een woning hebben in Europa. De echte macht zal in Europa liggen, van waaruit ook de economie ‘hersteld’ en geregeld zal worden.

 

‘…. voor een tijd als deze’

‘De financiële ineenstorting komt eraan!

Ik houd het tegen, zodat Mijn mensen zichzelf nog in positie kunnen brengen voor wat komen gaat. Ik heb er bij iedereen op aangedrongen om zich voor te bereiden, niet alleen geestelijk, maar fysiek…. want spoedig zullen er ‘honger-rijen’ en kampen op de hele aarde zijn. Velen denken dat ze veilig zijn voor deze storm, maar ze zullen worden ontdaan van hun vermogen, hun overvloed, hun rijkdom.

Ik zal voor Mijn eigen mensen zorgen

Maar Ik vraag jullie om te doen wat je kunt doen; Ik zal dan voor de rest zorgen.
Leer om Mij nu te vertrouwen in de kleine dingen, zodat, wanneer deze harde test komt, je niet zult struikelen, maar vertrouwen zult hebben in Mij om voor jou te zorgen….
Houd vast wat je in hebt in Mij. Koester onze tijden samen. Houd jezelf puur en heilig, want niemand zal de Heer zien zonder heiligheid.

Blijf omhoog kijken in deze tijden van duisternis!

Wentel je niet in de ‘beerput van de media’, maar richt je ogen op Mij. Plant je inspanningen, je tijd en je leven alleen in Mij. Kijk naar het Licht [Jezus] en niet naar de duisternis, Mijn geliefden. [Wees niet geobsedeerd en bezig met de duisternis om je heen, hoewel je er wel mee te maken hebt.]

Jullie zijn hier bij toeval, maar bestemd voor een tijd als deze

Denk over deze dingen na.

De storm zal toenemen [zo ook de censuur op het exposen van de duisternis door het in Gods Licht te plaatsen]….

maar Mijn genade, kracht en bevrijding zal óók toenemen.

Onthoud dat Ik spoedig kom!’

Halleluja, dank U, Heer!

 

Don’t be scared; be prepared, and pray
GodLove, and JesusWins

 

Bron:

Elizabeth Marie

You may also like