Kustlijnen wereldwijd onder vuur: Stormvloeden, tsunami’s en zeespiegelstijging kunstmatig gecreëerd

Deborah Tavares praat over kunstmatige zeespiegelstijging, kunstmatig veroorzaakte tsunami’s en het gedwongen verplaatsingsplan van kuststeden wereldwijd.

Velen vragen zich af, hoe ze de informatie naar buiten kunnen krijgen.
U kunt helpen om de informatie, met of zonder video, overal te verspreiden en te delen waar mogelijk.

Desinformanten in de reguliere media creëren een opstand, maar voor uw vrienden die de ‘klimaatverandering’ leugen geloven:

 

Coastlines Under Attack: Storm Surges and Sea Level Rise Artificially Created HD

Of bekijk de video hier.

 

Headlines gedeeltelijk en vrij vertaald (t/m 40 minuten):

Dit is urgent. Waar we het over gaan hebben, is kunstmatig geproduceerde stormvloeden en kunstmatig gecreëerde stijging van de zeespiegel, wereldwijd. Door in te stemmen met de klimaatactieplannen hebben we in feite helaas ook hiermee ingestemd.

Weather weapons veroorzaken een verandering van klimaat

Geo-engineering oftewel weerwapens is opzettelijke, grootschalige manipulatie van het klimaat op aarde. Het veroorzaakt klimaatveranderingen. En dit is de reden achter alle klimaatactieplannen, aangenomen in elke stad of dorp, staat, land en natie over de gehele wereld… allemaal onder het mom van ‘koolstofuitstoot vermindering’!

Militaire overname wereldwijd

We hebben nu – in 2018 – een militaire overname, een wereldwijde militaire overname.
We hebben documenten gevonden; één daarvan is:

‘Military Expert Panel Report: Sea Level Rise and the U.S. Military’s Mission’

Alle takken van het leger hebben hiermee te maken. De vraag is, wat doen we als alle takken van het leger, alle overheidsinstanties, alle ministeries, en alle ambtenaren in status slechts bestaan in naam alleen?
We weten, dat de federale regering van de Verenigde Staten is ontbonden door de Emergency Banking Act van 9 maart 1933, afgekondigd door president Roosevelt. We weten dat de curatoren van het faillissement van de Verenigde Staten de internationale bankiers waren, via de VN, de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. We weten ook dat wij, de mensen, de vijand zijn! Vandaar de reden waarom we werden en worden vergiftigd met elk type leveringssysteem dat beschikbaar is: in onze cosmetica, in de kleurstoffen, in onze kleding, in de lucht, het water, het voedsel, het vaccin… Onze geest wordt vergiftigd door desinformatie op school, en de lijst is absoluut eindeloos. De regering bestaat vandaag de dag alleen nog maar in naam, en we zijn in zeer ernstig gevaar.

Een oorlogsverklaring aan ons gericht

Dit wetsvoorstel, waaruit ik nu citeer, spreekt over ‘klimaatverandering als het ‘nieuwe normaal’. Zaken doen is niet langer houdbaar: niet-duurzaam. Ook de huidige structuur is niet-duurzaam. Er is een nieuwe benadering nodig om de ‘klimaatrisico’s’ te beperken. Het gaat verder met: het brandseizoen gaat het hele jaar door, en is ons nieuwe normaal. En: het toenemende risico van de gevolgen van klimaatverandering moet worden gedeeld door de hele samenleving!’

Zeespiegelstijgingen en stormvloeden

Laten we het nu gaan hebben over de stijging van de zeespiegel en stormvloed, en hoe dit allemaal wordt gemanipuleerd. We moeten begrijpen, dat zeespiegelstijging kunstmatig wordt gecreëerd. Het volgende komt uit het NASA Oorlogsplan.

NASA’s Blast Wave Accelerator

Terwijl het NASA Oorlogsplan een paar maanden voor 9/11 als PowerPoint werd gepresenteerd, hebben we vele uren met vele klokkenluiders besteed aan het doornemen van dit plan. Wat ze doen en wat ze gebruiken, wordt de Blast Wave Accelerator genoemd, in het Nederlands: Explosie Golfversneller. En het is waarschijnlijk slechts één van de aspecten, dat wordt ingezet om de hogere zeespiegels te creëren. Het creëren van hogere golven, en het dagelijks meer en zwaarder klotsen van de golven tegen de zeekusten, veroorzaakt meer erosie van de kustlijnen. Het is het doelbewust en op grote schaal manipuleren van de zeekusten op aarde! De Blast Wave Accelerator is een oudere technologie. We gaan het straks hebben over de nieuwere technologie.

Op pagina 59 van het NASA document lezen we, dat deze explosie golfversneller een wereldwijde precisieaanval is, goedkoop is, dat het niet buldert en geen pluim vormt, en daarom excellent onopmerkzaam is!

Dit is wat de Blast Wave Accelerator moest doen:

In 1944 werkte het Amerikaanse leger samen met de Nieuw-Zeelandse regering, en ontwikkelde een verwoestende tsunami-bom, om een 33 meter hoge golf te sturen naar de Japanse kust, ontworpen om kuststeden te vernietigen: een uiterst geheime tsunami-bom uit de Tweede Wereldoorlog. Dit was het geplande backup wapen, wanneer ‘Fat Man’ en ‘Little Boy’, – de codenamen voor de twee atoombommen die in de Tweede Wereldoorlog boven Japan waren gevallen – niet zouden ontploffen.

De codenaam is ‘Project Seal’

Codenaam Project Seal is een massavernietigingswapen. Het was gebaseerd op een reeks van tien grote offshore ontploffingen, en werd destijds getest voor de kust van Nieuw-Caledonië en Auckland. Nu wordt het ingeschakeld als de explosie golfversneller.

Duivelse missie

Alle takken van het leger hebben getekend voor de missie om ‘klimaatverandering’, hetgeen een bedrog is, te bestrijden. Nu in 2018 zijn ze bezig met de verplaatsing van alle laaggelegen militaire operaties wereldwijd naar hoger gelegen gebieden. Ze weten namelijk, dat de zeespiegelstijging en de erosie aan de kusten opzettelijk tegen ons wordt gebruikt! Dit is absoluut oorlog.

Veel van dit alles vindt plaats door een beleid, gepleegd in overleg, en wordt geniepig geïmplementeerd, zonder medeweten van het publiek en geïnformeerde toestemming, op basis van nep-wetenschap, ook in overleg! Waarom heb ik het telkens over overleg? Omdat het militaire document, genaamd ‘Military Expert Panel Report: Sea Level Rise and the U.S. Military’s Mission’ ons vertelt, hoe het hele document was gebaseerd op consensus. Consensus houdt in, dat iedereen de beslissing accepteert en ondersteunt, en de redenen begrijpt om die beslissingen te nemen. En je zult vaak horen over adviesbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn echter gebaseerd op consensus, door getrainde, gemanipuleerde leiders, die de illusie wekken dat uw ideeën zullen worden omgezet in beleid voor uw gemeenschap, maar dat zal niet gebeuren!

De Delphi techniek: een methode om concensus onder experts te bereiken

Velen van jullie hebben misschien gehoord van de Delphi-techniek: een methode van groepsbesluitvorming en prognoses, waarbij achtereenvolgens de oordelen van experts worden verzameld. Het is een vorm van manipulatie en controle, om het plot, de zogenaamde overeenstemming te kunnen bereiken, namelijk, een valse overeenstemming!

the Delphi Methode or Delphi Technique - False consensus

Het is een nauwlettend gecontroleerde controle van de aanwezige burgers in een manipulatie, die nodig is om de illusie te creëren, dat wij, de mensen, dit beleid creëren. Nogmaals, dat doen ze niet!

 

Doel om ‘Zero CO2’ te bereiken is genocide!

De klimaatactieplannen zijn ontworpen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze willen dat onze uitstoot van broeikasgassen uiteindelijk zal dalen tot bijna nul of zelfs onder nul. Er is geen leven mogelijk met zulke eisen van vermindering van broeikasgas emissies. Het is een genocide programma!

Wat doen we als…

Het volgende komt uit een Russisch document over klimaatactie uit Rusland. Dit is interessant, omdat ik deze vraag moet stellen: Wat doen we als het leger deze klimaatactieplannen heeft aangenomen, die zijn opgesteld door Rothschild en Rockefeller en de internationale bankiers? Wat doen we als we beginnen te veranderen in een realiteit, waar mensen niet langer in staat zullen zijn om te overleven, en wanneer ons eigen leger ook achter ons aan komt en deel uitmaakt van dit complot?

Wat Rusland zegt over klimaat

‘Handel in kooldioxidequota ofwel CO2-rechten is een pure, onvervalste mythe, zoals handel in lucht! Het creëren van valse uitstootpercentages zou een bron van inkomsten zijn voor alle overheidsbegrotingen!’
En dat is wat er nu gebeurt. We worden misleid! Ze zeggen verder, dat de klimaatactieplannen een internationaal bestuur creëren. De Russen vertellen ons ook, dat het protocol de milieuvereisten zou aanscherpen en de samenwerkende controle zou toestaan, terwijl het geleidelijk aan de kleinere inefficiënte industrieën zou laten verdwijnen.

Er is geen verband tussen klimaat en CO2

Vandaar dat het Kyoto protocol een wetenschappelijke zwendel is! Het protocol maakt deel uit van de EU-samenzwering, om de kosten van goederen van concurrenten te verhogen via vergroening.
We hebben reeds documenten van de Wereldbank gevonden, met investeringsstrategieën om enorme hoeveelheden geld en winst te maken door het creëren van wereldwijde ontwrichting.

Ze creëren letterlijk oorlogen en doden miljoenen mensen. Ze vertellen de wereld, dat we het zogenaamde broeikas effect moeten verminderen, maar tegelijkertijd zeggen ze, dat zelfs met grotere inspanningen om deze broeikasuitstoot te beteugelen, we ons moeten voorbereiden op en ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering! Het is logisch dat het niet werken zal, omdat klimaatverandering kunstmatig wordt veroorzaakt door de geo-engineering programma’s.

De nadelige gevolgen van deze ‘klimaatverandering’ zijn onder meer:

*Zeespiegelstijging
*Temperatuurstijging
*Vaker extreme neerslag en hitte
*Meer ernstige droogten en toename van natuurbranden
*Verzuring van de oceanen

Het is belangrijk om te begrijpen dat dit een enorm kunstmatig ontworpen plan is van stormvloeden en zeespiegelstijging en meer.

Wat doet de American Bar Association?

Het steunt de klimaatverandering. Het onderzoekt hoe wetten kunnen worden gewijzigd, verfijnd of zelfs ingebeeld, om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Ik herhaal, een deel van die wetten wordt verfijnd, gewijzigd en ingebeeld. Het is een duivelse, wereldwijde hoax!

Technologie om tsunami’s en zeespiegelstijging te veroorzaken

Laten we het nu hebben over de geavanceerde technologie van explosie golfversnellers, en het creëren van tsunami’s en stormvloeden en zeespiegelstijgingen, en hoe dit de gemeenschappen rond de kust reeds wereldwijd heeft beïnvloed.

Poseidon, Russian nucleair super weapon that can create tsunamis

De Russische super kernonderzeeërs zijn echt

Op 3 februari 2018 leerden we dat er een Russische supernucleaire robotonderzeeër bestaat, die een megatsunami zou kunnen veroorzaken, om bijvoorbeeld Florida aan de oostkust weg te vagen. We ontdekten, dat het Russische super kernapparaat een megatsunami kon veroorzaken, die maar liefst  100 miljoen mensen zou kunnen doden in kustgebieden!

Eerder, in 2017, kregen we te horen, dat rapporten uit Rusland aangaven, dat een nieuwe drone-onderzeeër gericht zou worden, met een kernkop van 100 megaton. Nu, dit is vergelijkbaar met, maar ver gevorderd over de explosie golfversneller, die werd uitgevonden in de Tweede Wereldoorlog.

Dus nu hebben we deze Russische super robotonderzeeër, die een mega-tsunami kan veroorzaken! De Russen zouden in staat zijn, om uitgebreide radioactieve besmetting te bereiken. Het wapen, dat een zogenaamde kobaltbom gebruikt, is een nucleair wapen, ontworpen om grotere hoeveelheden radioactieve neerslag te produceren dan de reguliere kernkop dat doet. De ontwikkeling van dit nucleaire aanvalsvoertuig onder water is slechts één onderdeel van een verontrustende Russische strategische nucleaire opbouw.

Samenwerking Rusland met de globale elite

Herinner je dat de VS dit duivelse wapen in de Tweede Wereldoorlog zouden gaan gebruiken, om de kustlijn van Japan weg te vagen. Dus de Russen werken zeer zeker samen met alle machten, die deze planeet controleren! Zelfs het Pentagon heeft bevestigd, dat de nieuwe Russische nucleaire onderzeese drone een enorme kernkop draagt, om kuststeden en militaire bases te kunnen vernietigen.

Merk op dat dit soort wapens werd getest in 2018. Dus denk je eens in wat voor arsenaal aan superwapens men op dit moment heeft; dat zal nog veel geavanceerder zijn. U kunt deze informatie gewoon zelf opzoeken als u meer wilt weten.

Zeespiegelstijging van wel 3 meter mogelijk

Wetenschappers erkennen, dat het voorspellen van de hoeveelheid zeespiegelstijging moeilijk is. Maar, zeggen ze, dat we een zeespiegelstijging van 1.5 meter eerder tegemoet kunnen zien dan we voorheen dachten! Verder geven ze aan, dat de zeeën wel 3 meter kunnen gaan stijgen.

Geplande strategie

Klimaatplannen en -acties worden allemaal uitgevoerd op basis van nep consensus technieken door trainers, die al deze klimaatplannen al hebben gecreëerd!
Gezien de onzekerheden van de klimaatwetenschap en de efficiëntie van aanpassingsstrategieën, zal geplande terugtrekking van de kustlijnen een strategie blijven. Dus onzekerheden en nogmaals onzekerheden. Desondanks verhuizen ze kuststeden en dorpen over de hele wereld.

Ze zijn van plan om de zeespiegel te laten stijgen langs de hele kust van de Stille Oceaan, de Golf van Mexico, de Atlantische Oceaan, de Atlantische kust, en verder alle kustlijnen wereldwijd. Dit is oorlog, en ze gebruiken hiervoor explosie golfversnellers, en de nieuwe strategie van de tsunami bom.

 

Bronnen:

https://odysee.com/@StopTheCrime:d?&sunset=lbrytv

http://www.stopthecrime.net/docs/nasa-thefutureof-war.pdf

You may also like