Hoe de Illuminati militairen programmeren als onderdeel van hun plan

14-11-2000  Een heel hoofdstuk over hoe de programmering van de krijgsmacht wordt gedaan. En enkele suggesties voor hulpverleners.

Eindtijdnieuws.com
16 december 2022

 

De Illuminati: Hoe de sekte mensen programmeert 

door ‘Svali’

Hoofdstuk zeven: Militaire programmering

Ik wil een heel hoofdstuk wijden aan militaire programmering, en hoe dat gebeurt. Waarom? Zoals opgemerkt in hoofdstuk drie, benadrukken de Illuminati steeds meer het belang van militaire training, als onderdeel van hun plan voor uiteindelijke overname. Alle kinderen van de huidige generatie (Illuminati) ondergaan een vorm van militaire training, als onderdeel van dit plan.

De militaire training begint met 3 jaar

Vaak wordt al op driejarige leeftijd begonnen met eenvoudige oefeningen. De kinderen worden door hun ouders meegenomen naar een oefenterrein, dat een grote zaal binnen kan zijn, of een afgelegen gebied buiten, waar trainingsmanoeuvres worden uitgevoerd. Er worden tenten opgezet, met commandocentra voor de verschillende bevelhebbers en militaire trainers.

Marcheren

De kinderen wordt geleerd op tijd te marcheren in een rechte lijn. Ze worden gestraft met schoppen, schokken met een stroomstok, of slagen met een wapenstok, wanneer ze van hun plaats afwijken. Ze worden gekleed in kleine uniformen, in navolging van de volwassenen.

Rangen, badges, medailles, insignes…

De volwassenen hebben rangen, badges en insignes, die hun niveau in de sekte hiërarchie en het leger aangeven. Insignes en medailles worden uitgereikt, om aan te geven welk niveau iemand heeft bereikt in zijn opleiding, en welke tests hij heeft afgelegd. Bevelhebbers zijn vaak wreed, en zullen zelfs de jongste kinderen met harde maatregelen onderwijzen.

Kinderen geconditioneerd om mensen te doden

De kinderen worden gedwongen lange afstanden te marcheren, die toenemen naarmate ze ouder worden, in alle weersomstandigheden. Ze worden gedwongen te leren over obstakels te lopen. Als ze jong zijn, krijgen ze ‘nep’ geweren met losse flodders. Deze geweren zijn perfecte replica’s van echte geweren, maar schieten met losse flodders. De kinderen wordt geleerd om alle soorten vuurwapens, zowel echte als namaak, te laden en af te vuren, onder streng toezicht van volwassenen. Ze zullen urenlang leren te richten, in het vizier te houden, en te schieten op doelen. In het begin zijn de doelen stierenogen, maar naarmate de kinderen ouder worden lijken de doelen op politie-uitsneden van mensen. De kinderen wordt geleerd te richten op het hoofd, of op het hart. Later gaan ze over op realistische testpoppen. Dit conditioneert hen om een mens te doden.

Gewelddadige oorlogsfilms en moordtechnieken

Ze krijgen gewelddadige oorlogsfilms te zien, veel explicieter en grafischer dan normale films in groepslessen. Moordtechnieken worden in slow motion getoond. Het motief ‘doden of gedood worden’ zal er steeds weer in geslepen worden. De trainer zal de kinderen vragen, welke fouten de gedode mensen maakten. Gedood worden wordt beschouwd als zwakte; een moordenaar zijn als kracht.

Simulatie van gevechtsomstandigheden

De kinderen worden op zeven- of achtjarige leeftijd gedwongen, om op hun buik te kruipen met gesimuleerde losse flodders, die boven hun hoofd worden afgevuurd. Er wordt hun niet verteld, dat dit losse flodders zijn, en ze zijn uiterst pijnlijk als het kind in de rug of billen wordt geraakt. Ze leren snel om onder vuur te blijven. Gevechtsomstandigheden worden gesimuleerd, terwijl de kinderen jaren van ‘boot camp’ training doorlopen.

Beloning met onderscheidingen

Ze worden beloond met onderscheidingen voor goede prestaties, zoals het afleggen van een hindernisbaan, of koel blijven onder vuur. Met andere woorden, de sekte creëert een microkosmos van echte militaire training voor hun kinderen en jongeren!

Nazi-concentratiekampen worden gesimuleerd, met bewakers en gevangenen

De ‘bewakers’ zijn meestal oudere kinderen of jongeren, die het goed hebben gedaan. De ‘gevangenen’ zijn jongere kinderen, of degenen die gestraft worden, omdat ze niet goed hebben gepresteerd bij manoeuvres. Er is een sterke druk, om de rol van bewaker te willen en geen gevangene te zijn, want gevangenen worden opgesloten, geslagen, geschopt en uitgelachen.

Jacht- en opsporingsspelen

Jacht- en opsporingsspelen, waarbij de gevangenen een half uur voorsprong krijgen, komen vaak voor. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van speciaal getrainde honden, die leren de prooi neer te slaan, maar niet te doden. Oudere kinderen wordt geleerd, om met de honden om te gaan en ze te gebruiken. Jeugd wordt geleerd, om de volwassenen te helpen de honden te trainen.

Militaire en SS training van de Nazi’s als principe

Tieners kunnen worden beloond door ‘jeugdleiders’ te worden, die de weekactiviteiten mogen plannen. De militaire training volgt nauwgezet de principes van de militaire en SS training van de Nazi’s! De trainers spreken vaak in het Duits tegen de kinderen, die de taal moeten leren. Alle bevelhebbers en hooggeplaatste volwassenen spreken tijdens deze oefeningen in het Duits. Zij kunnen ook in het Frans spreken, aangezien talenkennis wordt aangemoedigd binnen de Illuminati.

Jeugdleiders wordt geleerd om ongeschikte leden te doden

De oefeningen voor oudere jongeren omvatten spelletjes, waarbij groepen tegen elkaar strijden en de oudere tiener leidt, met hulp van een volwassen adviseur. Groepen die winnen, worden beloond. Groepen die verliezen, worden gestraft. De jeugd wordt geleerd de zwakke, of trage leden achter te laten. Ongeschikte leden worden doodgeschoten of gedood, en de jeugdleider leert deze taken uit te voeren. Hen wordt geleerd hun eenheid door gesimuleerde gevechten met andere eenheden te loodsen. En koele, cognitieve logica onder deze omstandigheden wordt beloond. Het doel is het creëren van cognitieve leiders binnen de militaire systemen, die los staan van emoties onder de stress van gevechtsomstandigheden!

Training in crowd control

De jongeren en hun volgelingen worden onderwezen en getraind in allerlei vormen van crowd control, het beheersen van mensenmassa’s. Zij krijgen speciale films te zien, waarin alle mogelijke reacties op een militaire overname, en de reactie van de menigte, aan bod komen. Deze situaties worden vervolgens tijdens oefeningen nagespeeld. En van de oudere jeugdleiders en hun eenheden wordt verwacht, dat zij met de verschillende reacties om kunnen gaan. De ‘menigte’ wordt door hun trainers gecoacht, om op verschillende manieren te handelen.

Kortom: een training voor de komende overname van de wereld

Het uiteindelijke doel van dit alles is het creëren van een georganiseerd leger van kinderen, jongeren en volwassenen, die precies zullen weten wat ze moeten doen tijdens de komende overname van de wereld. De training, die ik beschreef, vindt niet alleen plaats in de VS, maar in elk land ter wereld. Top trainingscentra bevinden zich in Duitsland, België, Frankrijk en Rusland. Militaire trainers worden vaak naar deze landen gestuurd, om nieuwe technieken te leren, en vervolgens teruggestuurd naar hun eigen land.

 

Suggesties voor hulpverleners

Wat te doen?

Het is belangrijk te beseffen, dat militaire alter ego’s binnenin extreem hiërarchisch zijn. Ze hebben vaak een rang binnenin met lagere ‘voetsoldaten’ of soldaten, die verantwoording afleggen aan alter ego’s binnenin met hogere rang. Hoe hoger de militaire rang, hoe hoger de alter ego in het systeem. Een soldaat zonder rang heeft niet veel kennis of invloed binnen het systeem. Zijn enige taak is anderen blindelings te gehoorzamen, na jaren van conditionering om dit te doen.

Innerlijke officieren (alter ego’s) zullen vaak gemodelleerd zijn naar daders, officieren of trainers van buitenaf. Een innerlijke generaal zal vaak veel meer kennis hebben dan lagere rangen, en moet bevriend worden, omdat ze kunnen helpen met de therapie.

Het zal tijd, moeite en geduld kosten voor zowel de overlevende als de therapeut, om deze militaire officieren te leren kennen. Ze zijn vaak abrupt, arrogant en extreem vijandig tegenover therapie. Ze zijn vaak sterk loyaal aan de sekte, en trots op hun insignes, onderscheidingen en prestaties, die ze met jaren van traumatisering en hard werken hebben verdiend! Ze willen dit vaak niet opgeven, vanwege het vermeende ‘verlies’, dat het verlaten van de sekte met zich meebrengt.

Zij zullen ook een sterke programmering om zich heen hebben, waaronder een suïcidale programmering van ‘eer/oneer’. De dappere, eervolle soldaat zal namelijk liever sterven dan zijn groep te verraden, enzovoort. Het is belangrijk, om met de suïcidale programmering en de intense limbische (emotionele) conditionering, waaraan veel van deze alter ego’s zijn onderworpen, om te gaan, en tegelijkertijd te redeneren met de hoger geplaatste leden.

Ze hebben een fotografisch geheugen en herinneren zich alle aspecten van de militaire geschiedenis. Door hen overdag veilige, passende, fysieke uitlaatkleppen te geven, kunnen ze stoom afblazen. Dit zijn zeer fysiek geconditioneerde alter ego’s, die genieten van rennen, wandelen, schietoefeningen met geweren, en oefeningen met messen. Hen laten wandelen, met een veilige begeleider, en outdoor vaardigheden laten oefenen, kan nuttig zijn.

Erkenning van hun belang voor de overlevende, en het trauma dat zij hebben ondergaan, respect voor hun loyaliteit, moed, en een beroep op hun eergevoel, om het systeem te helpen om veilig te blijven, (deze alter ego’s hebben vaak een sterk ontwikkeld, zij het misplaatst, eergevoel), kan helpen. Innerlijke lof voor moed, zelfs een innerlijke prijsuitreiking, – want ze zijn dit gewend – voor de delen, die besloten hebben de sekte te verlaten en het lichaam te beschermen, kan worden uitgevoerd. Zij zijn gewend aan lof en erkenning voor goed uitgevoerd werk, en hebben deze motivatie nodig. Zij waren gewend, om dit van de sekte te krijgen, maar de overlevende kan de locus of controle inwendig omkeren, in plaats van uitwendig, om de banden met de sekte te verbreken.

Militaire beschermers kunnen hun taak veranderen in het veilig houden van het lichaam, weg van de daders. Zij kunnen de grootste troef van een systeem zijn, omdat zij goed tegen een stootje kunnen en niet snel bang zijn. Zij kunnen tegen daders van buitenaf zeggen, dat ze de overlevende met rust moeten laten, en de overlevende beschermen tegen toegang van buitenaf.

Hen toestaan hun gevoelens te uiten in therapie, in dagboeken, op foto’s en in collages kan ook helpen. Hoewel hogere officieren innerlijk vaak sterk van hun gevoelens vervreemd zijn, kunnen zij zich beginnen in te leven in de anderen onder hen, die hun pijn en het leed van de wrede, bestraffende ervaringen hebben ondergaan. Ze moeten bereid zijn te erkennen, dat ze ooit misbruikt zijn, dat ze bedrogen en gebruikt zijn. Het vinden van de jongste alter ego’s, waarvan zij zijn afgesplitst, zal helpen bij dit proces. Met tijd en goede innerlijke communicatie, evenals geduld van zowel de therapeut als de overlevende, kunnen militaire alter ego’s één van de sterkste troeven en bondgenoten worden om sektevrij te blijven.

 

Bron:

Chapter Seven: Military Programming

You may also like