Wat is Black Goo? Hollywood onthult het duistere geheim | Nanotechnologie en de Black Goo

Wat is deze zwarte olieachtige vloeistof, die over mensachtig bewustzijn en hoge intelligentie lijkt te beschikken? En wat betekent het voor de mens?

Deze black goo kan worden beschouwd als een buitenaardse levensvorm.
Deze indringer hoort hier niet thuis.

AI, chemtrails, Morgellons, Smart Dust, Nanotechnologie…

Het zijn allemaal semi-geheime technologieën. En onderzoekers ervan komen een aantal stoffen tegen, die niet in de natuur hadden mogen zijn, omdat ze 100% kunstmatig zijn. En ze zijn hightech.

De Duitse onderzoeker Harald Kautz-Vella bijvoorbeeld, iemand, die zowel het spiritueel-bovennatuurlijke als het wetenschappelijke onderzoekt, zei ooit:

“Als je deze stoffen terugleidt naar waarvoor ze zijn ontworpen, kom je bij transhumanistische technologieën uit. En dit is de poging, om een interface te maken tussen kunstmatige intelligentie (AI) en het biologische. Wanneer je het de transhumanisten zelf zou vragen, zullen ze altijd zeggen dat ze de mensen betere toegang tot AI willen geven. Maar als je naar de technologieën kijkt, is het altijd andersom: het geeft de AI altijd toegang tot de mens, in die zin: om het menselijke systeem van buitenaf te controleren!”

 

Is er een verband tussen IoT en quantum computing?

Quantum computing heeft de wereld al stormenderhand veroverd. Dit, gecombineerd door IoT, kan een dodelijke combinatie zijn, en ‘de match made in heaven’ (lees: made in hell) voor de ontwikkelaars en programmeurs.

Connecting the dots

Hoewel er aan het eind van onderstaande samengestelde video geheimzinnig over gesproken wordt, kunnen we eigenlijk al weten en aannemen, dat dit het ultimate doel van de globalisten is:
Vergeet niet dat maar liefst 98 tot 99% van de Covid injecties uit grafeenoxide bestaat. Grafeen is een giftig nano-materiaal, dat onze hersenen kan binnendringen, en is ook nog eens een supergeleider, zodat de mens onderdeel kan worden van het IoT (Internet of Things of internet der dingen).

 

Black goo: Prometheus and Alien Covenant reveal the dark secret | Nanotechnology and the black goo HD

Of bekijk de video hier.

 

Headlines gedeeltelijk en vrij vertaald:

‘Black goo, een duivels, buitenaards, zwart brouwsel, dat naar de aarde werd gebracht door Lucifer (satan), om de mens, Gods schepping, te verstrikken. Black goo kan worden gebruikt door boze geesten, om door te breken en te manipuleren, via een gastheerorganisme. Het gaat ons bevattingsvermogen ver te boven! Gekaapte wetenschap wordt gebruikt voor hun uiteindelijke doel, namelijk, om het denken van de mensen, Gods schepping, te misbruiken en te corrumperen, zodat ze niet langer in staat zijn om met hun Schepper te communiceren. Op die manier nemen ze alle bewustzijnsniveaus in beslag.

Black goo is in zekere zin het ‘bloed van satan’

Het is zijn ‘oplossing’ voor de problemen in de wereld, om zo de mensen uit te roeien en zijn eigen agenda voort te drijven, zoals bijvoorbeeld robots, die geen ziel hebben. Nanotechnologie en smartphones nemen langzaam de wereld over. En op een dag zullen de mensen wakker worden, en alles wat ze ooit kenden, zal voor altijd weg zijn, uitgewist!

Black goo is totaal geen sciencefiction!

En het is echt gevaarlijk. Het is een kwaad medium, waarmee het kwaad kan worden overgedragen in levende, ademende organismen. Het is magnetisch, het is energetisch, het leeft, en het is een substantie, die positieve energie absorbeert en het vervolgens verandert in iets duivels. Het is de donkerste substantie, die deze planeet ooit heeft gekend, en het is hier al vanaf het allereerste begin.

In Genesis 1, vers 1 en 2, leren we het volgende:

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

‘In den beginne was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God’ lijkt hierdoor misschien een beetje tegenstrijdig, omdat er tegelijkertijd duisternis lag op de vloed op de aarde. Wat er precies vóór Genesis 1 is gebeurd, is onbekend. Want satan was hier vanaf het begin, en hij was hier dus ook vanaf het begin van de schepping in Genesis 1, namelijk, als een verleidelijke, listige slang in de Hof van Eden.

Waarom zien we black goo in movies?

Daarnaast vraag je je misschien af, waarom films en tv-series deze black goo substantie hebben onthuld sinds de afgelopen decennia. Wel, het staat in hun overeenkomst met hun leider, satan. Het is een mysterieuze, bovennatuurlijk regel, om alles wat ze van plan zijn te doen, kenbaar te maken. Want, zo denken ze, de mensen zijn toch te dom en begrijpen het toch niet.

Daarom is het zo belangrijk om als gelovige in je wandel met de Heer in de kracht van de Heilige Geest te blijven, dicht bij Hem, en in Zijn autoriteit te gaan staan, in Jezus’ naam.

Hoe satan zijn plannen onthult

Satan gebruikt Hollywood, de muziekindustrie en de game-industrie om zijn plannen te onthullen. Je kunt zijn plannen zien, recht in je gezicht! Als je in de wereld leeft – een werelds leven leidt, kom dan uit de wereld! Kom vandaag nog uit deze wereld, en kom naar het kruis van Jezus Christus. Zijn bloed is de enige substantie, die kracht heeft. Zijn bloed en alleen Zijn bloed kan je redden als je echt een godvruchtig, eerlijk en puur leven wilt leiden.

Het kwaad kreeg toegang…

Wanneer de mensheid echter afgeleid werd door de dingen van de wereld, door seksuele genoegens, sportverslaving, andere verslavingen, geldzucht, vrijetijdsbesteding, enzovoorts, toen was de geest van de antichrist en het kwaad in staat om binnen te dringen.

De dagen worden donkerder en donkerder

En de invloed van de vijand neemt snel toe. Spoedig zal Hij die nog weerhoudt uit de weg worden genomen: de Heilige Geest. En zij, die zich van hun zonden hebben bekeerd, en de Here Jezus uitgenodigd in hun leven, en in heiligheid leven, zullen in veiligheid worden gebracht in de armen van onze altijd liefhebbende Schepper.

Wees voorbereid op de komende dagen, en de dagen van black goo!

Aan jou de keuze.

Openbaring 12:11  En zij hebben hem (satan) overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

 

7:00  Waar je nu naar kijkt, lijkt een beetje op een octopus…

Het is een afbeelding van wat een arts onder de microscoop heeft gezien, en het om die reden heeft gedeeld. Men spendeerde ruim twee uur aan het onderzoek van deze substantie onder de microscoop. Je zou kunnen zeggen of denken, dat ze deze substantie momenteel in de vaccins wordt gestopt. En inderdaad, het zit erin, volgens de artsen die het onderzochten. Het heeft een andere naam: Grafeen. Dat is hetgeen verschillende mensen van de medische gemeenschap zeggen dat er in de Covid vaccins zit. Ze zijn het erover eens, dat het dezelfde substantie is, bekend als de black goo.

Video footage van de black goo

Een geneticus toonde video footage van de substantie, afkomstig uit een gedeeltelijk gebruikt flesje. Het is dezelfde substantie, die in mensen wordt ingebracht, en… het ‘kwam tot leven’! [Helaas hebben wij deze video niet tot onze beschikking, beste mensen.]

Onder de microscoop vormde deze substantie als het ware pootjes, die begonnen te bewegen. Het begon dus te bewegen. Nu, wat heel vreemd is, is dat als je goed kijkt, je iets kunt zien wat op een gezicht lijkt: twee ogen, een neus en een mond. [Helaas was de oorspronkelijke video die we hebben gebruikt van een te slechte kwaliteit.]

Eén van de artsen, die de substantie onder de microscoop bekeek, merkte op dat dit ‘ding’ zich bewust begon te worden dat het bekeken werd. Vervolgens keek ‘het’ omhoog, recht in de ogen van de arts.

Black goo is een demonische entiteit

De Duitse wetenschapper Harald Kautz Vella werkte ermee in het laboratorium. Hij verklaarde: ‘Het is een demonische entiteit, een alien levensvorm’. Hij zei ‘dat deze demonische entiteit in principe quantum computing is’.

Wat is deze wereldwijde verplichting die ze de bevolking proberen op te dringen?

En gaat ‘dit’ gebruikt worden, om de mensen te verbinden met het AI-systeem?
Ja, mensen, men wil ons op deze manier verbinden met het AI-systeem!

Nogmaals, dat ‘ding’ gaat in de lichamen van mensen

Echter, niet ieder mens krijgt dit via de vaccins toegediend, want zo zegt men, verschillende vaccins hebben verschillende brouwsels voor verschillende doeleinden.’

 

Bron:

https://www.youtube.com/channel/UCHBX1f_49RXlZs4HyjJr36g

You may also like