‘Uitgelekte’ officiële documenten onthullen ‘geheime’ brandstofcrisis plannen voor 2022 – 2023

Een planningsoefening op hoog niveau stelde drie scenario’s voor een tekort aan brandstof voor, onder een ‘topgeheim’ en extreem noodplan van de regering.

Eindtijdnieuws.com
8 juni 2022

 

Planning in 3 fases: vanaf september 2022, december 2022, februari 2023

Als brandstofrantsoenering wordt ingevoerd, zullen alleen aangewezen, cruciale tankstations worden gevuld met brandstof!

Mensen zullen de opdracht krijgen, om vanuit huis te gaan werken in het geval van een grote brandstofcrisis, als gevolg van de geënsceneerde oorlog in Oekraïne, in het kader van ‘geheime noodplannen’ van de regering. Het plan wordt uitgerold in bovenstaande drie fases.

De Irish Independent heeft ‘vertrouwelijke’ details vernomen van de noodplanningsoefening, die tien dagen geleden werd gehouden tussen alle grote overheidsinstanties en de regering:

 

‘Leaked’ official documents reveal secret fuel crisis plans for 2022 – 2023

Of bekijk de video hier.

Share this video

 

Uit (opzettelijk) gelekte overheidsdossiers blijkt: Planning voor brandstoftekorten in de winter!

Opzettelijk, omdat de elite ons vanwege hun eigen codes en regels eerst op de hoogte moet stellen, alvorens zij iets doen. Verborgen in het volle zicht… ‘Hidden in plain sight’!

Wat werd er tijdens deze vergadering op hoog niveau besproken?

De planning op hoog niveau stelde drie scenario’s voor een tekort aan brandstof voor. Ook de mogelijke gevolgen hiervan werden gepresenteerd en besproken.
De afgevaardigden kregen een scenario van een tekort van 20% diesel in september dit jaar, en een afname van 35% in december. Het derde en meest extreme scenario, dat voor februari 2023 wordt voorgesteld, is waar gas- en olievoorraden niet kunnen voldoen aan de vraag naar elektriciteitsopwekking of vraag van o.a. boeren, die zich voorbereiden om kuilvoer te snijden. Kortom, enorme ‘tekorten’ worden begin volgend jaar verwacht… Europabreed! Ja, ook aan het opwekken van energie komt steeds meer in het geding.

De Irish Independent moest daarom aan de massa onthullen, dat, in het geval van een nationale brandstofcrisis, noodmaatregelen zijn besproken, welke onder meer als volgt zijn:

– Alle niet-essentiële werknemers krijgen de opdracht om thuis te werken.

– Er komt een limiet op alle niet-essentiële autoreizen.

– Een strikte limiet voor de hoeveelheid brandstof, die automobilisten tegelijkertijd kunnen kopen.

– Het doorvoeren van een onmiddellijke en strikte verlaging van de snelheidslimiet op autosnelwegen. 

Het plan omvat ook de invoering van een noodregeling, waarbij automobilisten met een oneven nummer aan het einde van hun kentekenbewijs alleen om de andere dag mogen rijden of tanken.

 

Systematische planning omvat:

– Systematisch plan voor de distributie van bulkbrandstoffen
– Het aangewezen cruciale tankstation plan
– De hulpverleningsregeling
– De regeling voor cruciale diensten
– De regeling voor maximale afname brandstoffen in het wegvervoer

En natuurlijk gelden deze extreme maatregelen niet voor de uitvoerende rijke elite.
Garagehouders en tankstation eigenaren weten dat de brandstofprijzen nog veel meer zullen gaan stijgen in de nabije toekomst.

 

Don’t be scared; be prepared

 

Bron:

EXCLUSIVE: Return of ‘work from home’ plan to save fuel in event of crisis ‘caused by Ukraine war’

You may also like