Komende gebeurtenissen voor 2021 en 2022 – Luciferianen vertellen u van tevoren wat ze gaan doen

UPDATE 24-05-2023  Vrijmetselaar en gecontrolleerde oppositie, Damián Galerón, vertelt u over de schokkende gebeurtenissen, die in 2021-2022 zullen gaan plaatsvinden. Eén daarvan is een wereldwijde black-out. SHILLs zullen ons dus veel waarheden vertellen, gemengd met leugens!

Eén van de dingen die ik over de elite leerde, is dat ze een code hebben. Die code is dat ze de wereld alles moeten vertellen wat ze gaan doen, vóórdat ze het doen.

Deze mensen vertellen ons dus vaak precies wat ze van plan zijn, en het vermoeden is dat ze dit doen om magische en rituele redenen. Bovendien denken zij dat de grote massa mensen, met domheid geslagen door de mainstream media, er geen aandacht aan zal schenken.

Een zeer sluwe tactiek van satan en zijn aanhangers is daarbij het gebruik van Bijbelverzen, met het doel om u te misleiden, gemengd met het Katholicisme, en ook vaak met de New Age religie.

Een deel van deze video wil u rechtstreek het Katholicisme intrekken! Ik raad u daarom ten zeerste af om de rozenkrans te bidden, die wordt genoemd, aangezien het Katholicisme een valse, satanische religie is. De enige weg naar de Vader is door Zijn Zoon Jezus Christus, de Messias, en niet via een priester of Maria.

Geloof het evangelie, bekeer u van uw zonden, laat u dopen en vraag uw hemelse Vader om u te vullen met Zijn Heilige Geest, om u te leiden in alle waarheid. Bid ook om meer onderscheid in deze dagen. Bid dagelijks tot onze hemelse Vader in de naam van Jezus. Lees en bestudeer de Bijbel dagelijks en vraag God om u de waarheid te openbaren.

Het is moeilijk te zeggen of alle dingen in deze video zullen gebeuren, of in de gegeven volgorde, of dat er andere vreselijke dingen zullen zijn, die niet genoemd worden. U kunt er echter zeker van zijn dat alles wat in de Bijbel voorspeld is, zal plaatsvinden.

 

Damián Galerónvolca

Deels zijn deze gebeurtenissen Bijbels

Sommige van de gebeurtenissen worden zelfs genoemd in het boek Openbaring, het laatste boek van de Bijbel…

 

EVENTS TO COME 2021/2022

 

Headlines transcript:

Een vertaling van de Spaanse Professor Damián Galerón

‘Van nu af aan zal ik mensen waarschuwen. Dat wat er aankomt, is heel moeilijk, heel moeilijk.
Ik ontvang informatie van Amerikaanse en Russische inlichtingendiensten, die mij informatie geven, zodat ik die in mijn klas kan verspreiden. De informatie die ik heb gekregen, komt van het allerhoogste niveau binnen deze inlichtingendiensten; dan heeft u een idee. De informatie die ik nu heb, heeft betrekking op 3 processen die gaan gebeuren. Deze 3 processen zullen praktisch continu zijn, met andere woorden, er zal nauwelijks enige tijd tussen zitten.

1 Blackout

De eerste gebeurtenis, waar we doorheen zullen gaan, is een black-out. Plotseling, wanneer we thuis zijn, of zitten te lezen, of op het internet zijn, zal het licht uitgaan. Zelfs na 3 of 4 uur komt dit niet terug. Deze keer zal het licht voor maanden uit zijn. Er zal geen elektriciteit zijn, geen internet, geen telefoons… er zal niets zijn. Er zal geen distributie van levensmiddelen zijn; alles zal lamgelegd worden, alles! Er zullen geen internationale vluchten zijn. Auto’s zullen niet werken. Absoluut alles zal platliggen. Wat is het doel van dit alles? Het doel is om vele miljoenen mensen te elimineren.

De wereldwijde elites zeggen, dat er teveel mensen op aarde zijn. Binnen 3 jaar is het de bedoeling om 5 miljard mensen te elimineren. En ik zal u iets vertellen: ze gaan hun doelen bereiken.

Tegen Kerstmis zullen veel producten en voedingsmiddelen in de winkels ontbreken. Dit is niet mijn mening, maar informatie verkregen van Amerikaanse en Russische inlichtingendiensten!

Op 4 oktober dit jaar hebben ze het communicatiesysteem van de hele wereld neergehaald. Dit was een oefenruimte van wat komen gaat. Alles zal instorten, alles! En de persoon die geen eten opzij heeft gezet, zal zeer waarschijnlijk sterven van de honger. Wat er gaat komen is erg zwaar. Wat gaat komen, is veel zwaarder dan u zich ooit zou kunnen voorstellen. Ik hoop daarom dat u de informatie, die ik over deze black-out heb, respecteert.

De informatiebron die ik heb, zegt dat het in januari zal plaatsvinden, en zo’n 5 maanden kan duren.
Ik zou echter de mogelijkheid niet uitsluiten, dat deze elites het zelfs eerder zouden laten gebeuren [of later].

2 Wereldoorlog III

Wanneer de black-out tot een einde komt, zal de wereldwijde elite Wereldoorlog 3 beginnen. De Derde Wereldoorlog is reeds voorbereid. Het slagveld zal Europa zijn. Het zal een Russische en Chinese alliantie zijn, om Europa te vernietigen en de Verenigde Staten aan te vallen. Het zal een fatale nucleaire oorlog zijn, waarin voorheen onbekende wapens zullen worden gebruikt, en ze zullen intercontinentale ballistische raketten gebruiken, om 2,2 miljard mensen te doden in 3 weken tijd. Dit is inlichtingeninformatie; het is niet mijn mening.

De oorlog zal niet lang duren

50 procent van Europa zal worden uitgeroeid. Landen als Holland, België, een deel van Georgië, Hongarije en Roemenië zullen verdwijnen. Een deel van Duitsland en een groot deel van Frankrijk zal verdwijnen. Binnen 2 jaar zal de VS 180 miljoen mensen verliezen. Spanje zal 30 miljoen verliezen. Mexico zal 50 miljoen mensen verliezen. Costa Rica zal de helft van zijn bevolking verliezen. Al deze verliezen zullen plaatsvinden in 2 jaar tijd.

3 Asteroïde inslag

Het derde proces zal de impact van een asteroïde zijn, op een van de eerste 15 dagen van de maand mei.

We zullen het nu niet hebben over de straf die Planeet X heet, en die ons zal bereiken in het jaar 2023 of 2024. Want ik krijg ook informatie van astrofysici en zeer hooggeplaatste militairen.

Ik wil u waarschuwen dat de black-outs veel angstaanjagender zullen zijn dan WO3. Dit komt, omdat tijdens de oorlog de bedrijven open zullen zijn, zolang de oorlog niet voor uw deur staat. En u zult dan in staat zijn om dingen te kopen, en u voort te bewegen, op zijn minst tot op zekere hoogte.

Echter, gedurende de black-out zal de Staat van Beleg van kracht zijn, en u zult uw huis niet eens kunnen verlaten, zelfs niet om de hond uit te laten. Als u dat doet, wordt u zonder uitleg ter plekke neergeschoten. Nu kan dit in sommige landen ietsjes anders zijn; op sommige locaties kan het een beetje gemakkelijker zijn dan in andere.

Honderdduizenden mensen zullen zelfmoord plegen vanwege deze black-out.

Het volgende is het effect van het vaccin…

Dit zal beangstigend zijn. Bovendien, wanneer we allemaal in lockdown zijn, zullen ze een virus loslaten, die angstaanjagend zal zijn. [Note: dit kunnen heel goed mogelijk de afschuwelijke bijwerkingen van het huidige vaccin zijn, zoals de beelden in de video u tonen, en geen virus of mutatie!] Dit virus zal verantwoordelijk zijn voor de sterfgevallen van een groot deel van de mensheid.

De impact van de asteroïde

Ik zal u de technische details geven voor het geval u deze wilt onthouden. Het heeft een diameter van 7 kilometer. De informatie die ik heb van de astrofysici is, dat wanneer het onze atmosfeer binnenkomt, het in twee grote delen uiteen zal vallen. Het iets kleinere deel zal in de Atlantische Oceaan in de buurt van Florida inslaan. Het andere deel zal in de Stille Oceaan landen.

Met behulp van wiskundige modellen zullen de enorme golven, die het zal genereren, een diameter van 9.000 kilometer beslaan. Waar deze golven ook heen gaan, niets zal overeind blijven staan… ​​noch bomen, noch huizen, noch bergen. Want er zullen heuvels en bergen zijn, die totaal zullen worden weggespoeld.

Ik ben me bewust dat wat ik zeg erg zwaar is. Maar ik heb bevoorrechte informatie, en het is niet meer dan eerlijk dat u deze informatie ook zou moeten krijgen. De technische details van deze impact zijn absoluut angstaanjagend.

Alle eilanden van de Atlantische Oceaan zullen verdwijnen, inclusief de Canarische Eilanden. Alle eilanden van het Caribisch gebied zullen ook verdwijnen. Cuba zal verdwijnen. Een groot deel van Puerto Rico zal verdwijnen. De landen van Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, en Panama zullen ernstig worden verwoest. New York, Washington en New Jersey zullen verdwijnen. Het schiereiland van Labrador en Florida zal verdwijnen. Heel Florida, Tampa en Miami zullen compleet verdwijnen. Er zal niets overblijven. De golven die Europa bereiken, kunnen een halve kilometer hoog worden, terwijl de golven, die Amerika, Colombia, Venezuela en Brazilië bereiken, 600 meter hoog kunnen worden.

Zoals ik al zei, is deze informatie afkomstig van Amerikaanse en Russische inlichtingendiensten. In het eerste deel van mei zal dit alles gebeuren. Al deze drie processen zullen samenvallen met de tweede bloedmaan, die in mei 2022 zal verschijnen.’

Wat nu volgt is het propageren van de Katholieke religie en haar leugens! Dus wees daar alert op.

‘Wereldoorlog 3 zal ongeveer drie weken duren en zal worden beëindigd door de inslag van de asteroïde.’

Vervolgens wordt er gevraagd naar Planeet X

‘Hij zegt, dat dit monster uit de ruimte alle continenten in beweging zal zetten, alsof het sponzen zijn.

Humanoids

Hij zegt dat de inlichtingenbronnen die contact met hem opnamen, zeiden dat de vele duizenden kinderen, die nu worden geboren uit gevaccineerde moeders, geen mens zijn. Ze zijn wat hij noemt ‘humanoids’.
Hij zei, dat alle gevaccineerden nu biologische veranderingen ondergaan, en een transformatie van hun persoonlijkheid en karakter. Al degenen die gevaccineerd zijn, gaan hier doorheen. Hij zegt dat we geen flauw idee hebben van de horror, die de mensheid zal overkomen!

Een Mexicaanse vrouw vroeg hem daarna, of de Stille of de Atlantische kant van Mexico het meest verwoest zal worden. Hij vertelt haar, dat elke kustplaats in elk land ter wereld onder water zal verdwijnen. Elke stad in elk land van de wereld met een kustlijn, zonder uitzondering.

Great Reset

Onthoud dat met de black-out alle schulden zullen worden kwijtgescholden. Want het hele financiële systeem gaat instorten! Als de black-out voorbij is, en de chaos afneemt, zullen de gevaccineerden hun geld terugkrijgen; de niet-gevaccineerden zullen niets krijgen.’

Let hier op de gedeeltelijke misinformatie hier, en de propaganda beelden voor het merkteken van het beest, de microchip. Klaus Schwab waarschuwde ons al, dat niemand iets zal bezitten na de Great Reset
En uiteraard zullen zij van alles bezitten.

Nucleaire winter

‘De impact van de asteroïde op de oceanen zal de tektonische plaat onder water breken. Onthoud dat deze asteroïde een diameter van 7 kilometer heeft, en een snelheid heeft van tussen de 50 en 60.000 kilometer per uur! Dus wat zal de reactie zijn als het de zee raakt? Alle onderwatervulkanen, en vulkanen op het land, zullen uitbarsten. En we zullen een nucleaire winter tegemoet gaan, omdat de hele lucht zwart zal worden van het spul dat uit de vulkanen wordt gegooid.

Dus wat betekent dit?

Het betekent dat we in plaatsen als Costa Rica, met een gemiddelde temperatuur van 28 tot 30 graden, te maken zullen krijgen met temperaturen van 12 graden onder 0. En mensen zullen doodgaan van de kou. Zo zal de situatie maandenlang voortduren.
Landen in Europa zullen temperaturen hebben van tussen de 50 en 60 graden onder 0. Dus wie zal dat soort kou kunnen verdragen? Veel mensen zullen sterven. Deze afschuwelijke temperaturen zullen maanden aanhouden! De kou zal verschrikkelijk en beangstigend zijn.

Yellowstone vulkaan

De ingeslagen asteroïden in de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan zullen Yellowstone, die een vulkaanmond van 300 kilometer doorsnee heeft, doen uitbarsten. Het zal al het leven doden, tot aan het gebied van de Mississippi.

Vanwege de onmetelijkheid van de Stille Oceaan, zal de hele kust van China, Indonesië, Australië, de Verenigde Staten, de hele kust van Zuid-Amerika, Colombia, Costa Rica, Panama, Guatemala, Nicaragua, Mexico, Peru, Chili…, al deze plaatsen zullen volledig worden uitgewist en verwoest. Deze golven zullen soms wel 10.000 meter hoog worden. Dit zal met name in de VS gebeuren, aangezien het een geleidelijke continentaal plat heeft. Frankrijk heeft een continentaal plat van slechts 200 meter, waardoor 50 procent van Frankrijk onder water gaat. Hetzelfde zal gebeuren in Duitsland, Polen, Rusland, dat ook erg laag ligt. Ze zullen een soortgelijk lot ondergaan.

De oorlog zal ongeveer 3 weken duren

Tijdens de derde wereldoorlog zullen de Russen, Chinezen en Moslims Europa binnenvallen. De oorlog zelf zal ongeveer 3 weken duren, maar de binnenvallende troepen zullen hier 3, 4 of 5 maanden zijn. En u kunt zich het bloedbad en de brute wreedheid niet voorstellen, die ze teweeg zullen brengen op christelijke mensen. Onthoud dat de Russen en de Chinezen allemaal communisten zijn.

La Palma

Hij zegt dat het eiland La Palma in de zee zal storten, daarbij golven van 600 meter veroorzakend aan de hele oostkust van de Verenigde Staten. De Russen hebben hun diplomaten reeds uit Marokko geëvacueerd, want zij weten iets wat wij niet weten.

Wereldoorlog 3 zal geen invloed hebben op Midden- en Zuid-Amerika

De gevolgen echter van deze nucleaire oorlog, een verschrikkelijke wereldomvattende hongersnood, zal dat wel hebben.

Spanje

In de komende 3 jaar zal Spanje van een bevolking van 49 miljoen mensen naar een bevolking van 18 miljoen mensen gaan.’

Let hier op satans sluwheid, door te suggereren dat het Vaticaan slechts corrupt is sinds de laatste 18 jaar, terwijl dit satanische instituut vanaf het allereerste begin verdorven was.

‘Vervolgens zegt hij, dat ze in januari of februari van 2022 het angstaanjagende dodelijke virus zullen loslaten. Mensen zullen op straat sterven. U zult veel lijken op straat zien, die niemand verwijdert. Hij weet de naam van dit virus niet, maar hij zegt dat het zeer goed mogelijk ebola is.

Mensen zullen bloeden door hun ogen, hun neus, hun mond en hun oren. Dit zal vóór de oorlog gebeuren en de mensen zullen sterven binnen enkele uren. Hij denkt dat het via de lucht wordt overgedragen. Het is ook enorm besmettelijk.’

Mogelijk is dit misinformatie, aangezien de vaccinaties ook ebola bevatten!

‘Hij zegt, dat 90 procent van de gevaccineerden binnen de komende 2 jaar zal overlijden. Er is geen uitweg meer voor wie zich heeft laten vaccineren. Degene die 2 vaccinaties heeft gekregen, heeft geen enkele hoop. Het virus dat in januari of februari komt, heeft geen remedie.’

Verder zou ik u sterk afraden om de website van wijlen Marie-Julie Jahenny met haar valse profetieën te bezoeken; zij was een Bretonse Katholieke mysticus en stigmatist! Bovendien zou ik geen enkele waarde hechten aan de profetie van de valse Katholieke profetes Luz de Maria met haar afgodsbeelden eerder in deze video. De New Age taal heb ik ook weggelaten.

Pfizer’s nieuwe COVID-19 pil

‘In de komende maand of twee, – dat is november, december 2021 – zal Pfizer gratis pillen distribueren. Ernstige waarschuwing: iedereen die deze pil inneemt, zal een ondraaglijke dood sterven.
Pfizer zal u vertellen dat het een anti-COVID pil is.

Vergiftigd drinkwater

Hij zegt dat het belangrijk is dat we ons realiseren, dat ze tijdens de stroomuitval, de black-out, de drinkwatervoorziening van grote steden zullen vergiftigen. In sommige steden zal niemand in leven blijven. Hij denkt, dat dit zal gebeuren in steden met een bevolking van meer dan 100.000 mensen. En het water koken zal het probleem trouwens niet oplossen, omdat het gif erin zal blijven zitten.

Deze uitroeiing wordt gedirigeerd door Lucifer persoonlijk, die de wereldwijde elite leidt. Hij zegt dat degenen die de wereld regeren, niet-menselijke entiteiten zijn.’

Uiteraard wordt ook de oorlog zelf door satan en zijn trawanten aangestuurd… alsof satan niet zou weten wat hij zelf veroorzaakt tussen zijn marionetten, de globalisten.

‘Na de black-out, Wereldoorlog 3 en de asteroïde inslag, zullen er gebeurtenissen plaatsvinden, die zelfs nog erger zijn.’

Denk hierbij aan de Grote Verdrukking.

 

Jezus zei het volgende:

“En gij zult door allen gehaat worden om Mijns naams wil; maar wie volhard heeft tot het einde, die zal behouden worden.”  Mattheus 10:22

Katholieken geloven niet in de Bijbelse Opname voordat Gods toorn op aarde losbarst.

Als deze tijdlijn echt klopt, dan is de Opname zeer dichtbij.

 

Zie ook:

Visioen over de eindtijd van een 90-jarige vrouw

 

Bron:

Damián Galerón: los eventos por venir en 2021-2022

You may also like