CDC waarschuwt: Zombie Apocalypse is coming | COVID vaccins en het risico op Prionziekten

Wetenschappelijke studie heeft bewezen dat Covid vaccins tevens andere ziekten in het menselijk lichaam spuiten, vele malen ernstiger dan de ‘pandemie’ zelf is, namelijk: Prionziekten. Het is dus niet zo vreemd waarom de CDC (in het Nederlands: Centrum voor Ziektecontrole en Preventie) haar waarschuwing voor een zombie apocalyps geüpdatet heeft.

Het vaccin tegen het COVID-19-biowapen is nog erger dan de kwaal zelf.
Zij creëren zelf deze zombie apocalyps.

Het is goed te weten wat Prionen zijn en wat ze veroorzaken.

Een Prionziekte is een overdraagbare ziekte, die veroorzaakt wordt door prionen.
De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) is een voorbeeld van een menselijke prionziekte, ofwel een overdraagbare, neurodegeneratieve aandoening, die tot nog toe onbehandelbaar is. Het gedraagt zich als de ‘gekke koeienziekte’ in mensen. De ziekte is altijd fataal. Infectie met deze ziekte leidt tot de dood, meestal binnen een jaar. Dus als je al die mensen ziet, die zeggen dat ze het vaccin hebben gekregen en zich gewoon oké voelen, wat kan er dan spoedig met hen gebeuren, na enkele maanden?

Laat je niet testen, noch vaccineren!

De PCR-testen alleen al verzamelen uw DNA, en taggen u zonder uw toestemming, en doen mogelijk nog veel meer kwaad. De vaccins worden momenteel losgelaten als biowapens op de mensheid, en Israël lijkt hierin het voortouw te nemen.

 

Wetenschappelijke studie bewijst: Covid vaccins dragen het risico op Prionziekten! 

Prionziekte is het meest verschrikkelijke scenario dat kan plaatsvinden, en ze injecteren deze ziekte op dit moment in vele onwetende burgers. Het gevolg is een zombie apocalyps.

Is het echt zo vreemd om ‘Voorbereidingen voor Zombie Apocalyps’ op de CDC website te vinden?

Enkele fragmenten uit het onlangs geüpdatet CDC artikel luiden: ‘Er zijn allerlei noodsituaties waar we ons op kunnen voorbereiden. Neem bijvoorbeeld een zombie apocalyps. Dat klopt, ik zei z-o-m-b-i-e a-p-o-c-a-l-y-p-s. Je mag nu lachen, maar als het gebeurt, zul je blij zijn als je dit leest. En misschien leer je zelfs een paar dingen over hoe je je kunt voorbereiden op een echte noodsituatie.’

En… ‘Wees nooit bang – CDC is voorbereid’

‘Koop een noodpakket, maak een plan, wees voorbereid.
Als zombies door de straten zouden zwerven, zou CDC een onderzoek uitvoeren, zoals bij elke andere ziekte-uitbraak. CDC zou technische assistentie bieden aan steden, staten of internationale partners, die te maken hebben met een zombieplaag. Deze hulp kan bestaan uit overleg, laboratoriumtesten en -analyse, patiënten beheer en -zorg, het opsporen van contacten en infectie controle (inclusief isolatie en quarantaine).’ Lees hier: heropvoedingskampen aka FEMA kampen.
De volgende video is gemaakt door de Vrijmetselaars en New Agers, Steven en Jana Ben-nun:

 

CDC warns Zombie Apocalypse is Coming! – COVID Vaccines and the Risk of Prion Disease

 

Er is momenteel een genocide gaande: ze doden ons door middel van vaccins.

Agenda 2030 vereist depopulatie, van meer dan 90% van de mensheid op deze planeet. Niet alleen door vaccinaties, maar ook met andere middelen.
Op dit moment is het erg belangrijk om iedereen te waarschuwen dit vaccin niet te nemen. Het is extreem gevaarlijk en 100% fataal. Een Prionziekte eindigt 100% in de dood.

 

Research: COVID-19 RNA Based Vaccines and the Risk of Prion Disease

Gedeeltelijke vertaling voor degenen die meer wetenschappelijke bewijzen willen zien…

Het bevat namelijk vele termen, die de meesten van ons niet zullen begrijpen.

Dr. John Barthelow Classen is een Amerikaanse immunoloog, gespecialiseerd in virologie en immuniteit. Hij behaalde zijn MD aan de Universiteit van Maryland, Baltimore in 1988, zijn MBA aan de Columbia University in 1992, en behaalde zijn medische licentie in oktober 1997…

Covid vaccins kunnen andere ziekten veroorzaken, die veel ernstiger zijn.

De ontwikkeling van nieuwe vaccin technologie is in het verleden met problemen gepaard gegaan. De huidige op RNA gebaseerde vaccins tegen SARS-CoV-2 werden in de VS goedgekeurd met behulp van een noodverordening, zonder uitgebreide veiligheidstests op de lange termijn.

Dit is 100% waarheidsgetrouwe informatie.

In dit onderzoek document werd het Pfizer COVID-19 vaccin geëvalueerd op het potentieel, om Prion-gebaseerde ziekte te induceren bij de ontvangers van het vaccin. De RNA-sequentie van het vaccin, en de interactie tussen de spike-eiwitten, werd geanalyseerd op het vermogen om de intracellulaire RNA-bindende eiwitten TAR DNA bindend eiwit (TDP-43) en Fused in Sarcoma (FUS) om te zetten in hun pathologische Prion-structuur.

Wat waren de resultaten van het onderzoek?

De resultaten wijzen erop, dat het vaccin RNA-specifieke sequenties heeft, die TDP-43 en FUS ertoe kunnen brengen zich in hun pathologische Prion-configuraties te voegen. In de huidige analyse werden in totaal zestien UG tandem herhalingen (ΨGΨG) geïdentificeerd, en ook werden aanvullende UG (ΨG) rijke sequenties geïdentificeerd. Er werden twee GGΨA-sequenties gevonden. Potentiële G-quadruplex-sequenties zijn mogelijk aanwezig, maar een meer gesofisticeerd computerprogramma is nodig, om deze te verifiëren. Bovendien bindt het spike-eiwit, dat ontstaat bij de translatie van het vaccin-RNA, angiotensine-converterend enzym 2 (ACE2), een zinkhoudend enzym. Deze interactie heeft het potentieel om intracellulair zink te verhogen. Het is aangetoond dat zinkionen de transformatie van TDP-43 in zijn pathologische Prion-configuratie veroorzaken. Het vouwen van TDP-43 en FUS in hun pathologische Prion-bevestigingen is bekend als oorzaak van ALS, front temporal lobar degeneratie, de ziekte van Alzheimer, en andere neurologische degeneratieve ziekten.

Covid vaccins spuiten tevens andere ziekten rechtstreeks in het menselijk lichaam.

Analyse van het Pfizer-vaccin tegen COVID-19 heeft twee potentiële risicofactoren aan het licht gebracht voor het veroorzaken van Prionziekten bij de mens. De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (KROITS-felt YAH-kobe) (CJD) is een degeneratieve hersenaandoening, die leidt tot dementie en, uiteindelijk, de dood. Mensen ondervinden problemen met de coördinatie van hun spieren. Persoonlijkheidsveranderingen (waaronder geheugenstoornissen, beoordelings- en denkstoornissen) en gezichtsstoornissen. Naast slapeloosheid en depressies komen ook hallucinaties voor bij patiënten.

Naarmate de ziekte vordert, wordt de mentale stoornis van de mens ernstiger.

Ze ontwikkelen vaak onwillekeurige spierschokken, wat myoclonus wordt genoemd, en ze kunnen blind worden. Uiteindelijk verliezen ze het vermogen om te bewegen en te spreken, en raken ze in coma. Varianten van CJD beginnen voornamelijk met psychiatrische symptomen, treffen jongere personen meer dan andere typen CJD dat doen, en de ziekteperiode duurt langer dan gewoonlijk, van het begin van de symptomen tot aan de dood. Sommige symptomen van CJD kunnen lijken op symptomen van andere progressieve neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Huntington.

In feite wordt je brein als een spons!

CJD veroorzaakt unieke veranderingen in het hersenweefsel, die bij autopsie kunnen worden waargenomen. Veroorzaakt een snellere achteruitgang van de vermogens van een persoon dan de ziekte van Alzheimer, of de meeste andere vormen van dementie. De patiënt verliest de mogelijkheid om goed na te denken, zich normaal te bewegen, en leidt aan geheugenverlies. Andere mogelijke symptomen zijn: psychiatrische symptomen, insomnia (een slaapstoornis waarbij je geen slaap krijgt), snel voortschrijdende dementie, problemen met coördinatie van de spieren, persoonlijkheidsveranderingen, problemen met beoordelen, verminderd gezichtsvermogen, depressie, ongebruikelijke sensaties, spiertrekkingen, blindheid. Uiteindelijk verliest men het vermogen zich te bewegen en te praten, en raakt men in coma. Vaak doen longontsteking en andere infecties zich voor, die ook tot de dood kunnen leiden.

CJD disease is fatal 

Het onderzoeksrapport besluit met een waarschuwing:

‘Het goedkeuren van een vaccin, waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe RNA-technologie zonder uitgebreide tests, is uiterst gevaarlijk. Het vaccin zou een biowapen kunnen zijn, en zelfs nog gevaarlijker dan de oorspronkelijke infectie.’

En nu in iets meer gangbare taal:

De Covid vaccins hebben de potentie om meer ziekten te veroorzaken dan de Covid-19 pandemie! En dan focust deze arts zich nog maar op één probleem, dat dit vaccin in ons lichaam kan veroorzaken: de mRNA in de vaccins kan de proteïnes in ons lichaam zo veranderen, dat ze een prion-structuur krijgen, een prion-proteïne worden.
Prions kunnen dus als biowapens worden gebruikt, aldus de studie.

Het immuunsysteem van de mens wordt gedeactiveerd.

Verder is het Pfizer COVID-19 vaccin gekozen, om het activeren van het immuunsysteem te verminderen. Op dit moment zijn ze het immuunsysteem van de mens aan het deactiveren! Met andere woorden, ook het vaccin is een biowapen.

We zijn ontzettend dankbaar voor deze arts. Hij gebruikt onderzoek en referenties, om u te bewijzen hoe de studie is uitgevoerd.

 

Bronnen:

https://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2011/05/preparedness-101-zombie-apocalypse/  (CDC deleted this page)

https://www.cdc.gov/prions/cjd/

You may also like