Het World Economic Forum stelt voor om de zon uit te wissen om ‘klimaatverandering tegen te gaan’

Doel van deze geo-engineering is: zonnestraling terug de ruimte in reflecteren… nog meer pogingen van de globalisten om voor God te spelen.

Eindtijdnieuws.com
21 juli 2022

 

Volgens een recente TikTok-video van de globalistische organisatie stelt het World Economic Forum (WEF) voor, om de zon te blokkeren, en om aerosolen in de atmosfeer te spuiten.

“MIT-wetenschappers zeggen, dat ‘ruimtebellen’ de klimaatverandering kunnen helpen keren, door de warmte van de zon van de aarde weg te reflecteren”, begint de video. Wetenschappers proberen ons te doen geloven, dat het wegsnijden van slechts 1,8% van de zonnestralen de opwarming van de aarde ‘volledig zou moeten omkeren’!

“De bubbels of bellen zouden door robots in de ruimte moeten worden gemaakt. Ze zouden daar een ‘vlot’ vormen ter grootte van Brazilië. Dit zou op een Lagrange-punt worden geplaatst”, vervolgt het WEF. “Dat wil zeggen, een punt in de ruimte, waar de zwaartekracht van de zon en de aarde elkaar in evenwicht houdt. Dit zou het vlot op zijn plaats houden.”

Geo-engineering

“Dit soort grootschalige, fysieke oplossingen voor klimaatverandering wordt geo-engineering genoemd”, legt het WEF verder uit.

“Er zijn verschillende van dergelijke ideeën voorgesteld, van het sproeien van aerosolen in de bovenste atmosfeer tot het omwoelen van kleine belletjes op het oppervlak van de oceaan, allemaal met als doel: de zonnestraling terug de ruimte in te reflecteren.”

Zon essentieel voor al het leven op aarde!

De warmte en stralen van de zon zijn natuurlijk essentieel voor het leven hier op aarde, inclusief mensen, dieren en planten. Voor mens en dier biedt de zon, naast geestelijke gezondheid, ook zeer belangrijke voordelen voor de lichamelijke gezondheid.

Het is onduidelijk of er een wereldwijde stemming zou zijn over de vraag, of de zonnestralen moeten worden geblokkeerd, of dat de beslissing door het WEF zou worden genomen. Reken met de laatste mogelijkheid, mochten ze er niet al geruime tijd mee bezig zijn!

AFLDS  Frontline News, Liberty lives in light

‘Deze voorstellen zijn de ‘meest recente’ in de ‘wanhopige pogingen’ van het WEF, om de omgeving van de aarde te controleren en te beheersen, zelfs ten koste van de bewoners van de aarde’, meldt de website AFLDS Frontline News, Liberty lives in light, ons ten slotte.

Graag willen zij dat u met hen meedoet, en aan hen doneert. Echter, gezien de symbolen, de geliefde kleuren rood en blauw, en de zorgvuldig uitgekozen benamingen, onder andere, lijkt ook deze website twee kanten te bespelen. Het plaatje in hetzelfde artikel doet zelfs een tikkeltje voorspellend programmerend aan. Verbaas u dus niet wanneer het zo blijkt te zijn, dat ze nauw met de overheden samenwerken en door hen gesteund worden. In ieder geval zijn ze twee handen op een buik met America’s Frontline Doctors, u weet wel, bekende artsen gesteund door de VN, en gepromoot door ex-president Donald Trump.

 

America’s Frontline Doctors = 132
United States of America = 132
Catholic Church = 132 (de zetel van de Jezuïeten)
Roman Catholic = 132

AFLDS = 32
Freemason = 32 (De 322 Orde is een Vrijmetselaarsorde)

Frontline News = 66, 69
Number of the Beast = 66
Protect the Lie = 66
Weather Control = 69
The Jesuit Order = 69
The Rays of the Sun = 69 (het Jezuïeten logo)
New World Order = 69
Illuminati = 69

‘Liberty lives in light’ = 111
US of America = 111, en ook 666
Vaccination = 111, en ook 666
Covid Mandate = 111, en ook 666
Mandatory = 111, en ook 666
Humanity = 111, en ook 666
The Culling = 111, en ook 666
Temple of Ra = 111, en ook 666
Illusion = 111, en ook 666
Witchcraft = 111, en ook 666
Internet = 111, en ook 666
Psychological Operation = 111, en ook 666

En dan hebben we nog het AFLDS logo, dat ons iets te vertellen heeft…

Zijn symboliek, plus de betekenis ervan, lijkt op de staaf van Hermes, de Caduceus, waaromheen twéé slangen kronkelen.

Het website logo lijkt ook erg op de Aesculaap (of Esculaap), het bekende symbool van de geneeskunde: de slang, kronkelend om een staaf. Het is het symbool van de Griekse afgod van geneeskunde en genezing. De staf, waar omheen deze ene slang kronkelt, werd het symbool van artsen, farmacie, en ook van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).

 

De agenda van de oude slang

Tot slot, Elizabeth Marie zag kort geleden in de geest een slang, opgerold om een ​​paal. Ze zag het dier sissen en daarna zijn hoektanden…
Toen hoorde ze: ‘De slang slaat weer toe. Er zal weer een ‘pandemie’ komen, een die erger is dan voorheen. Satans agenda is om te doden en te vernietigen, en om lijden, pijn en kwelling te brengen’.

Er is echter overwinning door Jezus Christus, door Zijn werk aan het kruis! Zijn bloed reinigt en zuivert. Raak niet gevangen door angst. Kijk omhoog naar Jezus, de echte Bron van genezing, niet de vervalsing.

Toen zag zij het symbool van het medische veld, namelijk, de slang opgerold om een staf.
Daarna zag zij de paal met de koperen slang, die Mozes maakte… en wie ernaar keek, zou door de Here God genezen worden.  Numeri 21:4-9
Dit is een beeld of voorafschaduwing van Jezus’ dood aan het kruis! Allen die naar Hem kijken, zullen ook genezen worden.  Johannes 3:14-21

De keuze is aan ons

God dwingt nooit; satan en zijn dienaren doen dit wel.
Welke oplossing kies je? Welke verlossing kies je? Welke remedie kies je?
Want Hij is de grote Geneesheer, de grote Arts.
Hij zal de Zijnen redden, degenen die naar Hem opkijken voor hun redding. Hij zal hen er doorheen helpen!

Vertrouw op de Heer met heel uw hart, en steun niet op uw eigen wijsheid. Erken Hem in al uw wegen, en Hij zal u op uw wegen leiden.  Spreuken 3:5-6

 

Bron:

World Economic Forum suggests blotting out sun to ‘fight climate change’

You may also like