Barack Obama en ‘bliksem’ in het nieuws: is dit een nieuwe Antichrist bevestiging?

Alweer een artikel over Barack en bliksem in de media! FOX News vergeleek DeSantis met Barack Obama: ‘Soms is het de bliksem in een fles’.

Eindtijdnieuws.com
3 februari 2023

 

Wat is er nu zo belangrijk aan Barack Obama en de bliksem?
Daar gaan we het vandaag over hebben… 

 

FOX (= 666) bericht: 

MSNBC presentator Joe Scarborough vergeleek afgelopen donderdag gouverneur Ron DeSantis met voormalig president Barack Obama tijdens het bespreken van een mogelijke match tussen de gouverneur van Florida en Donald Trump in de Republikeinse voorverkiezing van 2024.

Robert Gibbs, voormalig campagneadviseur van Obama en persvoorlichter van het Witte Huis, voegde zich bij Scarborough om de mogelijke confrontatie te bespreken. Hij loog toen het publiek voor, dat ‘we, net als met Obama, niet zullen weten wat voor kandidaat DeSantis zal zijn, totdat hij op het nationale podium staat’. Werkelijk? De Illuminati weten en wisten namelijk perfect wat zij aan Obama zouden gaan hebben; hij werd voor deze job zorgvuldig uitgekozen en getraind!

“Tjonge, hij (Obama) is een perfect voorbeeld. Ik bedoel, je kunt hem in dit opzicht op één lijn zetten met Ron DeSantis… Ik was (toen) erg sceptisch dat een staatssenator, die net in de Senaat van de Verenigde Staten is gekozen, de Clinton-machine zou verslaan”, zei Scarborough.

“Soms is het de bliksem in een fles,” voegde hij eraan toe.

 

Is this an Antichrist confirmation? Barack Obama ‘Lightning in a bottle’ Luke 10:18 HD

Or watch the video here.

 

Headlines transcript:

‘In het nieuws vandaag, MSNBC gastheer vergelijkt gouverneur DeSantis met Barack Obama: “Soms is het de bliksem in een fles”. Dit artikel is van 2 februari.

Als u zich afvraagt: ‘Wat is er zo belangrijk aan Barack Obama en de bliksem?

Nu, dat is Lukas 10, vers 18… En hij, Jezus, zei tegen hen: Ik zag Satan als bliksem uit de hemel vallen.

Baraq betekent bliksem; Strong’s 1300
Bamah betekent een hoge plaats, zoals de hemel: Strong’s 1116

Dus Barack Obama betekent letterlijk bliksem uit een hoge plaats. En hier hebben we alweer een artikel over Barack en bliksem! Nu, als Obama niet de antichrist is, of de zoon des verderfs, of de zesde en de achtste Koning in de Bijbel, waarom hebben we dan jarenlang al die nieuwsberichten over Obama en de bliksem?

Hier is Obama samen met Usain Bolt (Olympisch atleet) te zien, in een artikel van 2015, met de titel ‘President Obama poseert met Usain Bolt als een bliksemschicht’.

‘Ontmoeting in het Witte Huis verandert in een bliksemronde voor Obama en Boehner’… Obama en bliksem, alweer!

En het volgende was voor het verjaardagsfeestje van Barack Obama, waar je $6, $60, of $600 kon inleggen, wat totaal 666 is. En op het verjaardagsfeestje lieten ze een ‘uitgelekte’ foto zien met een bliksemfilter: in feite bliksem, die uit Obama’s borst kwam. Dat was een paar jaar geleden.

En op Obama’s verjaardag, 4 augustus, hadden we de blikseminslag buiten het Witte Huis in het nieuws! Tussen haakjes, Obama’s verjaardag is de 216de dag van het jaar. En Barack betekent bliksem.

Barack = 216
216 = 6 x 6 x 6

Bovendien, zijn verjaardag op 4 augustus is de dag, die 149 dagen overlaat in het jaar.

Antichrist = 149
Revelation = 149
Beast system = 149
Lightning bolt = 149

Dus hoe groot is de kans (dat dit alles louter toeval is)?
En dan kijken we naar de namen van de mensen, die door de bliksem getroffen zouden zijn op die dag. De Mueller’s, James Mueller en Donna Mueller, zouden aan hun verwondingen zijn overleden. Hun achternaam was dus Mueller:

Mueller = 103
Obama = 103
Sixhundredsixtysix = 103

Mueller = 32
Obama = 32
Barack Obama = 32
Yes, we can = 32  (Obama’s slogan)
Lafayette = 32  (Het vond plaats in Lafayette Park)

Het waren James en Donna:

James = 87
Donna = 87
Number of the Beast = 87
Six six six = 87
The Beast of Revelation = 87

James Mueller = 44
Wisconsin = 44  (Het stel kwam uit Wisconsin)
Lightning = 44
Fallen angels = 44
Obama  was nummer 44  (de 44ste President van de VS)

En dan hebben we nog I Pet Goat II, met de bliksemschicht vlak naast Obama:

Dragon = 103
Obama = 103

Dragon = 32
Obama = 32
Barack Obama = 32

Obama is zowel de bliksem als de draak uit Openbaring. Dit wordt u verteld in I Pet Goat II:

I Pet Goat II = 666

En dan hebben we dit artikel: ‘Blikseminslag doodt moeder die kind van school haalt’. Dat was op Keeth Elementary:

Keeth Elementary = 76
Barack Obama = 76
A Promised Land = 76  (Barack Obama’s boek)

Dit incident gebeurde op de 18de. Die dag had een datum numerologie van 68, zoals:

Keeth Elementary = 68
Barack Obama = 68
Antichrist = 68
Beast systeem = 68
Zie verder in de video.

Het volgende was ook in het nieuws: ‘De bliksem sloeg vrijdagavond in in een grote olieopslagtank in Matanzas, Cuba:

Matanzas Cuba = 32, 76
Barack Obama = 32, 76

En toen hadden we het volgende verhaal nog, een paar weken geleden: ‘Autoformaat laser buigt bliksem af bovenop een berg in Zwitserland’. Laser is een perfecte match met satan!

Car-size laser = 55, 80, 35
Lightning = 55, 80, 35

Baphomet = 80, 35

Car-size laser = 55
Lightning = 55
Fallen angel = 55
Satan = 55

Car-size laser = 80
The antichrist = 80
Laser = 80
Satan = 80
Baphomet = 80
The Beast = 80

En waarom zeggen ze ‘car-size’ in het nieuws? Omdat:

Car-size = 36, 45
Barack = 36, 45

En Barack betekent bliksem!

En dan hadden we ook nog Brittney Griner, die werd veroordeeld en schuldig bevonden op Obama’s verjaardag. Waarom maakt dat iets uit? Omdat Brittney Griners verjaardag 10/18 in het Engels is, zoals Lukas 10:18. Ziet u nu hoe het allemaal met elkaar samenhangt? Bovendien, Brittney speelt voor de Phoenix Suns (basketbalteam). Obama is de Phoenix.

Waarom denkt u, dat Lil Nas X op de 666 paar satan schoenen ‘Luke 10:18’ had geschreven?

En waarom denkt u, dat Event 201 werd gehouden op 18 oktober, 10/18? Omdat het om Lukas 10:18 gaat! Ik denk dat dit behoorlijk groot nieuws is, en alweer een bevestiging.’

 

Lukas 10:16-20

Jezus zei: “Wie naar u luistert en acht op u slaat, hoort en luistert naar Mij; en hij die u minacht en afwijst, minacht en verwerpt Mij; en hij die Mij minacht en verwerpt, minacht en verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft. De zeventig keerden verheugd terug en zeiden: Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in Uw naam! En Hij (de Heer Jezus Christus) zei tegen hen: Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie! Ik heb u autoriteit en macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen, en over alle macht van de vijand; en niets zal u op enigerlei wijze schaden. Verheug u er echter niet over dat de geesten u onderwerpen, maar verheug u dat uw namen in de hemel zijn ingeschreven.”

Openbaring 13:18

Hier is onderscheidingsvermogen. Laat iedereen die verstand heeft het getal van het beest berekenen, want het is een menselijk getal; zijn getal is 666.

 

‘Obama zal terugkeren, in wat voor vorm dan ook!’

Vraag is, zal hij terug op het toneel verschijnen in dezelfde vorm? Weer als een kloon? Of als een jong en goed uitziende jongeman? Wij weten het niet; tijd zal het leren.

Als de Antichrist komt…

‘Het feit dat wat je verneemt van het WEF en Klaus Schwab, onder andere, is ervoor gemaakt, dat het elke dag recht in je gezicht wordt gezegd of getoond! Want het is bedoeld dat je het haat, en ze weten dat het een belediging aan het adres van de mens is.
Maar als de antichrist komt, dan zal hij het systeem omkeren, en zeggen: “Dit was het kwaad, was boosaardig! Deze hoer is boosaardig, en ik zal dit systeem omverwerpen en de mensheid redden!”

Het systeem is een offer

Ik denk niet dat ze dat weten, maar dit systeem is absoluut een offer. Ik geloof dat het systeem nooit ten volle werkzaam zal zijn in de toekomst, maar dat het naar beneden zal worden gehaald tijdens of na deze grote wereldoorlog, die reeds begonnen is (op – sommigen zeggen – 22 februari en anderen zeggen 24 februari 2022). Het zal denk wat tijd vergen om ook het Westen te bereiken, omdat ik weet wat hier gaat plaatsvinden, voordat dit alles komen gaat. Er komt heel veel naar Amerika voordat het volgende gebeurt: deze toekomstige invasie. Deze natie zal aanzienlijk ontvolkt worden en volledig gezonken zijn, voordat deze landen ons zullen binnenvallen.

Kamala Harris

Ik geloof dat Biden verwijderd zal worden vanwege ‘gezondheidsproblemen’ (wat allemaal georkestreerd zal zijn), hoewel het ook om andere redenen kan zijn. En Kamala zal dan inspringen. Zij zal dit land (als een marionet) op zijn knieën brengen.

Obama zal terugkeren…

in wat voor vorm dan ook, maar hij zal een leider zijn. En hij zal invloed hebben op nog veel meer landen, niet alleen dit land! Ik geloof (persoonlijk) niet dat Obama de antichrist is; ik geloof dat hij een van de Beesten is, genoemd in het boek Openbaring (het laatste boek van de Bijbel). Dat geloof ik zonder enige twijfel.’ Ex-32ste Vrijmetselaar Jeremy

 

Ex-Illuministen, die hielpen de banden van de Illuminati bloot te leggen

De wortels van de Illuminati en hun komende ‘Prins’, de Antichrist, zullen worden omgehakt…

‘Mijn gebed is dat door iets ervan uit te leggen, dit anderen kan helpen te weten dat dit gebeurt, wat de eerste stap is om het te ontdekken en eraan te werken. Ik geloof dat diep gebed en steun van anderen de enige methoden zijn, om zowel de banden bloot te leggen als hun greep te verbreken! Ik werk nog steeds aan deze kwesties, en verwelkom anderen om hun ervaringen te delen met het ongedaan maken van de loyaliteit op dit kernniveau aan de oorspronkelijke daders, en van het verbreken van de spirituele en emotionele banden met hen (de Illuminati). Ik zal méér dan blij zijn om hier anoniem alle artikelen over dit onderwerp te publiceren, als een aanmoediging voor anderen, die de banden met de machtscentra in Europa verbreken. Want uiteindelijk moeten deze mannen verliezen in hun strijd om de macht!

De Bijbel vertelt ons dat er maar één Koning op de troon zit: Jezus Christus, en dat uiteindelijk zelfs de Europese wortels van de Illuminati en hun komende ‘prins’, of antichrist, zullen worden omgehakt, wanneer Christus over de aarde regeert.
Blessings to you!’ ‘Svali’

 

Antichrist, die persoonlijk geleid zal worden door Lucifer (satan)

‘En plotseling werd er binnen de Hekserij gesproken over een wereldheerser, die persoonlijk geleid zou worden door Lucifer, en die op bovennatuurlijke wijze de controle over de hele wereld zou kunnen krijgen, en de gedachten van mensen zou kunnen overnemen! Natuurlijk zeiden ze niet, dat er een verdediging hiertegen bestond (het Bloed van Jezus).’ – John Todd

 

Zie ook:

https://eindtijdnieuws.com/gematria-de-geheime-taal-van-de-heersende-elite-maakt-duidelijk-dat-barack-obama-de-antichrist-is/

https://eindtijdnieuws.com/bevestiging-antichrist-tulsi-gabbard-suggereert-obama-achter-ministry-of-truth-zegt-biden-is-slechts-een-stroman/

 

Bronnen:

Joseph Acquaviva

FOX (=666)News: MSNBC host compares Gov. DeSantis to Barack Obama: ‘Sometimes it’s lightning in a bottle’

You may also like