Wie zijn de Illuminati, hoe zijn ze georganiseerd en hoe verdienen zij geld?

24-10-2000  Meer over de hedendaagse Illuminati, hun handel in drugs, pornografie, wapenhandel, toegangscodes militaire en overheidscomputers, huurlingen, bankieren…

Eindtijdnieuws.com
14 oktober 2022

 

De Illuminati: Hoe de sekte mensen programmeert

door ‘Svali’

Hoofdstuk één: Een overzicht van de Illuminati

Om de programmering van de Illuminati cult te kunnen begrijpen, is het allereerst nodig om iets te begrijpen van de structuur en de filosofie van de organisatie.

 

Wie zijn de Illuminati?

De Illuminati zijn een groep mensen, die een filosofie aanhangen, die bekend staat als ‘Illuminisme’ of ‘verlichting’. De Illuminati kregen hun naam enkele honderden jaren geleden. Hun wortels en geschiedenis echter zijn terug te voeren op de oude mysterie godsdiensten van Egypte, het oude Babylon, en zelfs Mesopotamië. Uit deze oude religies, die gedurende honderden jaren in het geheim werden beoefend, ontstonden esoterische groepen, die de riten, tradities en cultuurdwang van de oorspronkelijke groepen bleven beoefenen.

Openlijke en heimelijke beoefening van hun praktijken

Door de eeuwen heen praktiseerden deze groepen openlijk in sommige landen, en heimelijk in landen waar het Christendom, of allerlei religies, zich tegen hun praktijken verzetten.

Enkele van de groepen, die voortkwamen uit deze oude wortels waren:

de Orde van de Tempeliers
de Rozenkruisers
het Baphetomisme
Druïdische cults

Deze groepen waren de voorlopers, of wortels, van het hedendaagse Illuminisme. De oorspronkelijke Illuministische leiders kozen ervoor, om de in hun ogen beste praktijken van elke basisreligie te combineren tot principes, en deze principes vervolgens te organiseren volgens specifieke richtlijnen.

 

De hedendaagse Illuminati

Het hedendaagse Illuminisme is een filosofie, gefinancierd door de rijken, de elite, maar beoefend in alle sociale lagen. Het is een filosofie, waarvan de beginselen zich over de hele wereld hebben verspreid! Het begon met de Duitse tak van Rozenkruisers, verspreidde zich naar Engeland, en kwam toen met de eerste kolonisten naar de Verenigde Staten.

De Illuminati hebben 3 hoofdtakken:

*de Duitse tak, die toezicht houdt op de anderen
*de Britse tak, die de financiën regelt
*de Frans/Russische tak

Alle drie de takken zijn vertegenwoordigd in de Verenigde Staten en Canada, en in elk land ter wereld!

 

Hoe de Illuminati in de VS zijn georganiseerd

De Illuminati hebben groepen in elke grote stad van de Verenigde Staten

Ze kwamen oorspronkelijk de VS binnen via Pittsburgh, Pennsylvania, en verspreidden zich van daaruit over de VS.
Er zijn 18 steden in de VS, die worden beschouwd als belangrijke ‘machtscentra’ voor de Illuminatimacht en/of -invloed. Deze omvatten:
Washington DC en omgeving; Albany, New York; Pittsburgh, Pennsylvania; de ‘gouden driehoek’ van Winston-Salem, Raleigh, Noord-Carolina; Minneapolis, Minnesota; Ann Arbor, Michigan; Wichita, Kansas; Phoenix, Arizona; Portland, Oregon; Flagstaff, Arizona; Seattle, Washington; Houston, Texas; Los Angeles, Californië en omgeving; Atlanta, Georgia; New Orleans, Louisiana, Springfield, Mississippi.

Andere steden zijn ook belangrijk voor de Illuminati, maar deze steden sluizen geld voor hen door, doen onderzoek, en vaak zitten er regionale raden in.

 

De rangorde van de Illuminati

De Illuminati hebben hun samenleving georganiseerd langs extreem hiërarchische of gelaagde, niveaus. In feite staan de hoogste niveaus bekend als:

Hiërarchisch niveau

De Illuminati hebben de Verenigde Staten verdeeld in 7 geografische regio’s; elke regio heeft zijn eigen regionale raad, bestaande uit 13 leden, met een adviesraad van 3 oudsten voor elke regio. Deze regio’s werken op elkaar in voor financiën, personeel, onderwijs, enzovoort. Onder elke regionale raad bevindt zich een lokale raad. Dit is een raad van 13 leden, waarvan het hoofd zitting heeft in de regionale raad, en deze informatie geeft over de plaatselijke groepen onder zijn leiding. De lokale raad heeft ook een adviesraad van 3 leden.

Een lokale leiderschapsraad in een groot stedelijk gebied zou er als volgt uit kunnen zien:

– Hoofd van de lokale raad (rapporteert aan de regionale raad)
– Twee tussenpersonen (rapporteren alle activiteiten onder een leider aan hem, het hoofd)
– Vier administrateurs (zien toe op financiën, administreren, zetten groepsactiviteiten op)
– Zes hoofdtrainers (geven leiding aan trainers in lokale groepen, onderwijzen andere trainers)

Onder de bovengenoemde leiderschapsraad zijn zes mensen aangewezen als informanten, of tussenpersonen, die naar de plaatselijke groepsvergaderingen gaan, contact hebben met de plaatselijke groepsleiders, en verslag uitbrengen aan de leiderschapsraad.

Anarchistisch niveau

De niveaus onder die leidersraad worden de anarchistische niveaus genoemd.
Onder het intermediaire niveau bevindt zich het lokale groepsniveau. Het ziet er als volgt uit:
Lokale ‘zustergroepen’ (zullen in aantal variëren, afhankelijk van de grootte van de stad, of steden, in het gebied). Een groot stedelijk gebied kan 10 tot 27 groepen hebben.
Elke zustergroep wordt geleid door een hogepriester en priesteres. Deze functie rouleert elke 3 jaar, zodat verschillende mensen binnen de groep een leiderschapsrol op zich kunnen nemen. Elke groep zal ook verschillende leden hebben, met specifieke rollen/functies binnen die groep. Deze rollen komen in hoofdstuk 2 aan bod.

Eén ding dat ik wil benadrukken, is dat de Illuminati tegenwoordig generatiegebonden zijn. Hun leden worden geboren in de groep die sterk georganiseerd is, zoals hierboven beschreven. De hierboven besproken opzet is, met kleine variaties, representatief voor de meeste grote metropolen in de Verenigde Staten. Kleinere bevolkingscentra zullen volgens vergelijkbare richtlijnen worden georganiseerd, maar zullen worden samengevoegd met verschillende steden binnen de regio om de lokale leiderschapsraad te vormen.

 

Hoe de Illuminati geld verdienen

De Illuminati zijn op veel gebieden betrokken bij het verdienen van geld, omdat zij voortdurende financiering nodig hebben om te overleven. Er zijn verschillende illegale en legale ondernemingen om aan geld te komen, namelijk:

Drugshandel

De Illuminati werkten jaren geleden samen met de maffia en de Colombianen, om elkaar te helpen drugs de VS binnen te brengen. Ze leveren ook koeriers, om drugs en geld uit de VS te halen! De Illuministen zijn meestal rijke zakenmensen, die vier lagen mensen onder zich hebben. En die vierde laag heeft contact met de mensen in de drugsindustrie. Zij identificeren zich echter nooit als Illuministen of Illuminati, maar alleen als mensen, die willen investeren met een gegarandeerde winst! Bovendien zijn ze uiterst geheimzinnig, gesloten, geheim. In ruil daarvoor leveren de lokale groepen mensen aan de Illuminati, die bereid zijn om geld of drugs over te brengen, of mensen, die de lokale operaties willen helpen dekken.

Pornografie

De Illuminati zijn in veel steden verbonden met pornografie, prostitutie, kinderprostitutie en de verkoop van blanke slavernij. Ook hier zijn verschillende lagen aanwezig, als buffer tussen het echte ‘management’ en degenen, die ofwel betrokken zijn bij de activiteiten, ofwel bij het betalen/financieren, en uiteindelijk betaald worden voor deze activiteiten.
Kinderen worden vaak geleverd door de plaatselijke sektegroepen. Hen wordt geleerd om kinderprostituees (en later volwassen prostituees) te zijn. Ze worden gefotografeerd en gefilmd in alle mogelijke soorten pornografie, inclusief ‘snuff films’ en gewelddadige films!

Wapenhandel

De Illuminati, en andere groepen, zijn ook betrokken bij internationale wapenverkoop en -zendingen. De Illuministen hebben goed getrainde koeriers, die internationale en staatsgrenzen overschrijden! Deze koeriers zijn ook topgeheim en zullen hun bronnen niet onthullen, op straffe van zelfmoord of moord. Deze mensen zijn verantwoording verschuldigd aan anderen boven hen, met nog twee ‘bufferlagen’ van mensen daarboven, vóórdat de persoon in de Illuminati met geld, die dit helpt financieren, wordt gevonden!

Het kopen van toegangscodes voor militaire computers

De Illuminati zal mensen uit alle lagen van het burgerleven laten trainen, om opnames te maken in de buurt van of op militaire bases. Een typische persoon kan de onschuldig uitziende vrouw van een militair zijn, een plaatselijke zakenman, of zelfs een student! Er is één contactpersoon binnen de basis, ook een dissociatieve Illuminist, die de informatie naar de externe contactpersoon overbrengt. Soms wordt de contactpersoon betaald met geld, met informatie, of met goederen. De militaire computercodes worden op willekeurige tijdstippen gewijzigd! De Illuminati hebben minstens 5 of 6 contactpersonen op elke grote militaire basis, die hen waarschuwen wanneer de codes gaan veranderen, op straffe van de dood. Want de Illuministen hebben graag toegang tot militaire computers, omdat ze daarmee toegang krijgen tot gesloten dossiers of bestanden over de gehele wereld!

Het inhuren en verkopen van moordaanslagen

Dit gebeurt wereldwijd, meer in Europa dan in de VS. Deze mensen wordt grof geld betaald, om een particuliere of politieke moord te plegen. Het geld wordt ofwel aan de moordenaar betaald, ofwel aan de trainer; meestal verdelen ze beiden het honorarium. De moordenaar krijgt een tijdje bescherming in een ander land, tot het spoor koud wordt of doodloopt. Als de moord in Europa is gepleegd, kunnen ze naar het Verre Oosten of de VS worden gestuurd, en omgekeerd wanneer de moord in de VS is gepleegd. De Illuminati hebben een groot aantal plaatsen en valse identiteiten, om deze mensen te verbergen, tenzij ze om de een of andere reden ook de moordenaar uit de weg willen ruimen. In dat geval wordt hij/zij opgepakt en onmiddellijk geëxecuteerd!

Huurlingen/militaire trainers

Raad eens wie er geld betaald krijgt om paramilitaire groepen te trainen? Wie bezit trainingskampen in de staten Montana, Nevada en Noord-Dakota? Wie zal af en toe zijn expertise aanbieden in ruil voor een grote financiële beloning? Ze adverteren nooit als Illuminati, tenzij de groep bekend staat als sympathisant voor hun zaak. Maar het zijn harde, koude, brute militaire trainers, die aanbieden om deze paramilitaire groepen les te geven, in ruil voor geld, of nog beter, een belofte om zich in ruil daarvoor bij hun groep aan te sluiten (loyaliteit in ruil voor kennis). Steeds meer paramilitaire groepen zijn op deze manier binnen de Illuminati gebracht, zonder dat zij volledig weten wie en wat de groep werkelijk is! Dit geeft de Illuministen een manier om deze huurlingen te controleren; hun trainers rapporteren over hen en hun activiteiten. Bovendien kan het nuttig zijn om getrainde militaire groepen te hebben, waarop de Illuminati ooit een beroep kunnen doen!

Bankieren

De oorspronkelijke Illuministen ofwel Illuminati waren bankiers. En ze hebben goed getrainde financiers om hun geld te organiseren, en bovengenoemde illegale fondsen door te sluizen naar meer ‘respectabele’ frontgroepen/organisaties. Zij zullen ook liefdadigheidsinstellingen, gemeenschapsorganisaties, enzovoort, oprichten als dekmantel, en het geld van een brede basis naar deze groepen doorsluizen! De Illuminati zijn vooral trots op hun vaardigheden in geld verdienen, trots op manipuleren, en trots op hun vermogen om hun papieren sporen deskundig te bedekken, door de vele lagen heen.
Alle banksporen bijvoorbeeld leiden uiteindelijk naar België, het financiële centrum van de Illuminati voor de wereld! Dit zijn enkele van de grote geldscheppende ondernemingen van de Illuminati. Zij beschikken over veel financiële middelen, die hun ondernemingen ondersteunen, wat betekent dat zij in werkelijkheid de beste advocaten, accountants, enzovoort, kunnen inschakelen om ook hun sporen uit te wissen.

 

Over de auteur 

24 oktober 2000

Hallo, mijn naam is ‘Svali’ (een deknaam).
Zowel ik als mijn hele familie waren betrokken bij een sektegroep tot enkele jaren geleden, toen we losbraken. Ik was programmeur in de sekte (de Illuminati), en nu wil ik de kennis die ik heb, delen om anderen te helpen.

Het is mogelijk om los te komen van sekte misbruik als men erbij betrokken is

Het is een lang, hartverscheurend proces, maar zeer de moeite waard. In de artikelen die ik zal geven, hoop ik de overlevende van sekte misbruik te helpen bij het vinden van hulpmiddelen op hun weg naar vrijheid.

Online overlevendengroep

Sinds anderhalf jaar ben ik adviseur van een online overlevendengroep, die mensen helpt met problemen in verband met sekteprogrammering, en het vrij worden. Zelf ben ik al negen jaar in therapie voor ritueel misbruik en DIS (Dissociatieve Identiteitsstoornis), waarvan de laatste vijf jaar in verband met het recente sekte misbruik.

Ik ben ook schrijfster en gediplomeerd verpleegster

Momenteel werk ik 20 uur per week als diabetespedagoog in Texas.
Ik heb ook zelf een boek uitgegeven over het loskomen van sekteprogrammering, waarvan verschillende deskundigen op dit gebied hebben gezegd, dat het ‘onschatbare informatie’ bevat voor de overlevende van ritueel misbruik.

Zowel mijn ex-man als mijn twee kinderen zijn vorig jaar losgekomen van sektemisbruik. Mijn kinderen wonen bij mij, terwijl mijn man aan zijn genezing werkt. Ze hebben ook allemaal DIS, vroeger bekend als meervoudige persoonlijkheidsstoornis, wat het leven thuis interessant maakt! Ik ben momenteel getrouwd met mijn tweede man, die ook hersteld is van DIS, en vijf jaar geleden uit de sekte is gestapt.

 

Het doorbreken van de keten: Loskomen van sekteprogrammering

Uitrusting, die vaak door trainers wordt gebruikt: het kan therapeuten helpen zich te realiseren, welke apparatuur trainers gebruiken. Als hun cliënt deze voorwerpen beschrijft, die er vrij geavanceerd uitzien, geloof hen dan. De sekte is technologisch behoorlijk geavanceerd geworden! (Merk op, dit was reeds het geval in het jaar 2000!)

Trainingsruimte

De gemiddelde trainingsruimte is een neutraal gekleurde ruimte, met muren, die ofwel dof grijs, wit of beige zijn geschilderd. Sommige zijn in verschillende kleuren geschilderd, als onderdeel van de kleurcodering. Ze bevinden zich vaak in geheime ondergrondse ruimten, of kelders van grote particuliere woningen, en worden vanuit het hoofdgebouw betreden via een overdekte deuropening. Onverwachte, geïmproviseerde trainingsruimtes kunnen tijdens militaire oefeningen buiten worden opgezet, in overdekte canvas tenten.

Trainers

De Illuminati hebben een regel: er moeten altijd minimaal twee trainers met één persoon werken. Dit voorkomt dat een trainer te streng of te toegeeflijk is, of een te nauwe band met de persoon ontwikkelt. Het waakzame oog van de andere trainer voorkomt dit. Jongere trainers worden gekoppeld aan oudere, meer ervaren trainers. De oudere trainer geeft les aan de jongere, die het meeste werk doet. Als de jongere een taak niet kan afmaken, of de moed verliest, springt de oudere bij.

Hoofdtrainers

Hoofdtrainers geven les, werken ook met de leiders van de raad en de hiërarchie. Alle leden moeten van tijd tot tijd komen voor een ‘tune-up’ (versterkende programmering), zelfs de topleiders!

EEG-machine

Deze machine heeft vaak verkorte aansluitingen voor snel gebruik. Het wordt veel gebruikt bij hersengolfprogrammering; ook om te controleren of een bepaalde alter ego uit is als hij of zij wordt opgeroepen. De machine kan worden gebruikt om de diepe staat van trance te verifiëren, alvorens de diepe programmering te starten. Trainers wordt geleerd om deze uitlezingen te lezen.

Trainerstafel

Een grote tafel, vaak van staal, bedekt met plastic of gemakkelijk te reinigen materiaal. Aan de zijkanten bevinden zich op regelmatige afstanden boeien voor armen, benen en nek, om beweging te voorkomen.

Stoel van de trainer

Grote stoel met armleuningen. De stoel heeft op regelmatige afstanden dezelfde beperkingen als hierboven, om beweging te voorkomen, terwijl de persoon in de stoel zit.

Schokapparatuur

De modellen en types zijn zeer gevarieerd, afhankelijk van leeftijd en bedrijf. De meeste hebben een set met rubber bedekte draden, met elektroden, die kunnen worden verbonden met klittenband, rubber (stalen punten, die onder vinger- en teennagelbedden worden aangebracht), of gelpads (voor grotere lichaamsdelen, zoals borst, armen, benen). Sommige zijn kleine elektroden, die naast de ogen kunnen worden geplakt, of in de genitaliën kunnen worden geplaatst. Deze zijn verbonden met de ‘shock box’ (schokdoos, schokgenerator) die controles heeft, die de hoeveelheid elektriciteit en de frequentie kunnen bepalen, indien intervalschokken gewenst zijn.

Drugs

Een heleboel opiaten, barbituraten, hypnotica, kalmeringsmiddelen, verdovingsmiddelen. Ook worden reanimatiemiddelen en tegengiffen bewaard, duidelijk gelabeld en geïndexeerd. Veel medicijnen, vooral experimentele, zijn alleen bekend onder codenamen, zoals ‘alphin 1’.

Reanimatieapparatuur

Voor het geval de persoon een negatieve reactie heeft op medicijnen, of programmering. Soms komt een kind-alter ego per ongeluk naar buiten tijdens een reeks programmeringen, en krijgt hij een overdosis drugs, die voor volwassen-alter ego’s zijn bedoeld. De trainers moeten hem dan het tegengif geven en hem reanimeren, net als bij een echt kind. Ze zijn zich hier terdege van bewust, en zullen kind-alter ego’s streng straffen, om hen te leren alleen naar buiten te komen als ze worden geroepen.

Virtual Reality headsets

VR is de hoeksteen van de laatste jaren. Veel programma’s maken gebruik van holografische beelden, en Virtual Reality opstellingen, waaronder moordprogramma’s, waarbij de persoon op een realistische wijze een ander mens ‘vermoordt’. Deze virtuele schijven (harddisks) zijn veel geavanceerder dan die in videospelmachines!

Apparatuur voor lichaamsbouw

Apparatuur, gebruikt in militaire training, om conditie en spiermassa te vergroten.

Stalen instrumenten

Instrumenten, gebruikt om in openingen te steken, om pijn te veroorzaken.

Rekmachine

Deze wordt gebruikt als straf; het ‘rekt’ iemand uit zonder de botten te breken; het is extreem pijnlijk.

Trainingsroosters en projectoren

Deze worden gebruikt om roosters op een muur of plafond te projecteren.

Filmprojector

Om films te tonen, hoewel nieuwe VR harddisks deze filmprojectoren vervangen.

Computer

Verzamelt en analyseert gegevens; houdt het computernet op iemands systeem. Huidige militaire computertoegangscodes zullen worden gebruikt om in overheidscomputers te downloaden.

Dagboeken van de trainer

Deze bevatten geïndexeerde kopieën van de systemen van de proefpersoon, inclusief belangrijke alter ego’s, commando codes, enzovoort.

Troostvoorwerpen

Deze voorwerpen worden gebruikt om de proefpersoon achteraf te troosten. Dit kan speelgoed of snoep zijn voor kind-alter ego’s, of oliën voor massage. Warme handdoeken, of drankjes, kunnen worden gegeven, terwijl de trainer zich ‘verbindt’ met de persoon met wie hij heeft gewerkt en deze troost. Dit is waarschijnlijk het belangrijkste deel van het trainingsproces, als de trainer rustig en vriendelijk uitlegt, hoe goed de persoon het heeft gedaan en hoe trots hij op hem is.

 

Bron:

Chapter One: An Overview of the Illuminati by ‘Svali’

You may also like