De gevaren van het dragen van een mondkapje op een rij

Waarheden over mondkapjes voor u op een rijtje gezet, die politici en de BBC waarschijnlijk hebben vergeten te vermelden…

Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA vertelt in deze video op een beetje ludieke wijze over het beladen onderwerp ‘mondkapjes’.

 

Ik stond in de wachtrij, toen een vrouw vóór mij zich omdraaide en vroeg, waarom ik geen mondkapje droeg. “Maar ik draag wel een mondkapje, antwoordde ik eenvoudig, het is een van de nieuwe onzichtbare mondkapjes. Ze maken ze van een materiaal, dat ‘gossemathin’ heet…” “Werkelijk?” zei ze. “Echt”, antwoordde ik. Later kwam een andere persoon glimlachend naar me toe, en vroeg: “Heeft u een mondkapje?” “Ik ben bang van niet”, antwoordde ik, “maar als je er een nodig hebt, kun je er eentje kopen op het internet.”

Luister naar wat deze ‘oude man in een stoel’ ons te zeggen heeft, en ik denk dat hij een punt heeft, of beter gezegd meer dan 1 punt. Lachen is goed voor uw gezondheid en voor een beter immuunsysteem!

 

Watch: Proof That Face Masks Do More Harm Than Good

 

1) Het is bewezen dat mondkapjes schadelijk zijn; het is echter niet bewezen dat ze goed werken. Burgers dwingen om ze te dragen, is een vorm van onderdrukking. Ondersteuning voor het dragen van mondkapjes komt van individuen, die mondkapjes promoten om politieke in plaats van gezondheidsredenen.

2) Meer dan een dozijn wetenschappelijke artikelen tonen duidelijk aan, dat mondkapjes niet effectief zijn bij het voorkomen van de beweging van infectieuze organismen. Ze verlagen ook het zuurstofgehalte, en stellen dragers bloot aan verhoogde niveaus van kooldioxide.

3) Negen medische auteurs uit Australië en Vietnam bestudeerden stoffen mondkapjes, en kwamen tot de conclusie dat stoffen mondkapjes niet aanbevolen zouden moeten worden voor gezondheidswerkers.

4) Het langdurig dragen van een mondkapje kan longfibrose veroorzaken. Losse vezels zijn te zien op alle soorten mondkapjes en kunnen worden ingeademd en ernstige longschade veroorzaken!

5) Onderzoekers in Frankrijk hebben aangetoond, dat het dragen van een chirurgisch mondkapje kortademigheid veroorzaakt.

6) Mondkapjes moeten om de paar uur worden vervangen en oude mondkapjes moeten veilig worden weggegooid. Als er stoffen mondkapjes worden gedragen, moeten deze twee keer per dag op hoge temperaturen worden gewassen. Wegwerpmondkapjes moeten na eenmalig gebruik worden weggegooid. (Mondkapjes die op straat worden neergeworpen, vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid.)

7) Bewijs dat het gevaar en de ondoelmatigheid van mondkapjes aantoont, is verboden, geblokkeerd of zelfs verwijderd. Discussie na discussie over de waarde van mondkapjes wordt zwaar gecensureerd!

8) In september 2020 beweerden 70 Belgische artsen, dat verplichte mondkapjes op scholen een grote bedreiging vormen voor de ontwikkeling van kinderen.

9) Een vooraanstaande Duitse viroloog beweert dat mondkapjes een prachtige voedingsbodem zijn voor bacteriën en schimmels.

10) Tandartsen in New York hebben gemeld dat het dragen van een mondkapje tandvleesaandoeningen en gaatjes veroorzaakt. De tandartsen zeggen, dat gezichtsbedekkingen leiden tot een droge mond en een toename van de vorming van bacteriën.

11) Vrijstellingscertificaten / kaarten kunnen online worden verkregen voor degenen, die geen mondkapje kunnen dragen.

12) Sommige mondkapjes hebben poriën die vijfduizend keer groter zijn dan de virusdeeltjes zelf!

13) Mondkapjes mogen nooit worden aangeraakt, als ze eenmaal op hun plaats zitten. Als een mondkapje wordt aangeraakt, moet het onmiddellijk worden vervangen.

14) Niemand mag tijdens het trainen een mondkapje dragen. Er zijn verschillende meldingen geweest van kinderen met mondkapjes, die stierven tijdens het sporten! Er zijn aanwijzingen, dat het dragen van een mondkapje het zuurstofgehalte in het bloed verlaagt, zelfs wanneer de drager stilstaat. Mensen die sporten, zullen waarschijnlijk zweten. Mondkapjes worden dan sneller vochtig, en het vocht bevordert de groei van micro-organismen.

15) Er bestaat een risico, dat virussen zich ophopen in de stof van een mondkapje, waardoor de hoeveelheid virus, die wordt ingeademd, toeneemt!

16) Het is gevaarlijk, om een ​​baby of bewusteloze patiënt een mondkapje op te zetten. Het mondkapje kan ertoe leiden dat de drager stikt in zijn braaksel.

17) Een deel van de kooldioxide, die bij elke ademhaling wordt uitgeademd, blijft vastzitten achter het mondkapje.

funny face mask with clear window

18) Een onderzoek onder gezondheidswerkers, die mondkapjes droegen, toonde aan dat een derde van hen hoofdpijn ontwikkelde, waarvoor pijnstillers nodig waren. Een andere studie toonde aan, dat 81% hoofdpijn kreeg; hun werk werd hierdoor beïnvloed.

19) Een mondkapje kan de zuurstofvoorziening van het bloed tot 20% verminderen, wat kan leiden tot mogelijk bewustzijnsverlies. Bij ten minste één verkeersongeval wordt de schuld gegeven aan een bestuurder met een mondkapje. De politie meldde, dat de bestuurder van een auto-ongeluk in New Jersey vermoedelijk flauwgevallen was achter het stuur, nadat hij te lang een mondkapje had gedragen.

20) Meer dan een dozijn onderzoeken hebben niet aangetoond dat het dragen van een mondkapje bescherming biedt tegen infectie.

21) Mondkapjes worden gebruikt als conditioneringsmiddel om ons meegaand te maken als makke schapen.

22) Een onderzoek onder 53 chirurgen toonde aan, dat er statistisch significante dalingen van het zuurstofgehalte in het bloed waren, nadat de mondkapjes slechts een paar uur waren gedragen. Het is belangrijk om te onthouden, dat chirurgen, die mondkapjes dragen (en niet allemaal), staande werken in plaats van lopen, en dat ze werken in een gecontroleerde omgeving met airconditioning. Ze raken hun mondkapjes niet aan en wisselen ze regelmatig.

23) Het feit dat de regels voor het dragen van mondkapjes van plaats tot plaats verschillen, bewijst dat er geen ‘wetenschap’ zit achter het advies om mondkapjes te dragen. Dus waarom zou het Coronavirus zich bijvoorbeeld in een winkel van persoon tot persoon verspreiden, maar niet op kantoor?

24) Er waren geen mondkapjes verplichtingen in Zweden, en het sterftecijfer daar bleef onder dat van een slecht griepseizoen. De gemiddelde leeftijd van Zweedse burgers, die stierven aan COVID-19, was ruim boven de 80 jaar.

25) Een meta-analyse van gecontroleerde onderzoeken met mondkapjes, gepubliceerd in mei 2020 door de Centers for Disease Control in de VS, concludeerde dat mondkapjes geen substantieel effect ondersteunden op de overdracht van door laboratorium bevestigde griep, noch wanneer ze werden gedragen door geïnfecteerde personen, noch door personen in de algemene gemeenschap, om hun gevoeligheid te verminderen.

26) Een meta-analyse, gepubliceerd in mei 2016, concludeerde dat mondkapjes geen nuttig effect hebben, maar dat hergebruik van besmette mondkapjes wel een infectie overdroeg.

27) In 2019 toonde een krant met 2.862 vrijwilligers aan, gepubliceerd in de Journal of The American Medical Association, dat zowel chirurgische mondkapjes als N95-beademingsapparaten geen significant verschil vertoonden in de incidentie van door laboratoriumonderzoek bevestigde influenza.

28) In 2011 toonde een meta-analyse van 17 afzonderlijke onderzoeken aan, dat geen van de onderzoeken aantoonde, dat mondkapjes nuttig waren bij het voorkomen van griep-infectie.

29) In 2009 concludeerde een artikel in de Journal of Occupational Environmental Hygiene, dat de deeltjes door mondkapjes gingen, en dat uitgeademde deeltjes langs de randen van de mondkapjes gingen.

30) Uit onderzoek, dat in 2005 werd gepubliceerd, werd geconcludeerd dat er meer overdracht was van met virus beladen deeltjes van gemaskerde individuen dan van ongemaskerde individuen, vanwege ‘lekkage’ van luchtstralen, luchtgolven. En achterwaartse ongefilterde luchtstroom bleek sterker te zijn bij mondkapjesdragers, wat suggereert dat het gevaarlijk kan zijn, om achter iemand met een mondkapje te staan.

31) Een studie, gepubliceerd in de BMJ in 2015, wees uit dat de penetratie van stoffen mondkapjes bijna 97% bedroeg!

32) N95-mondkapjes zijn gemaakt met een filter van 0,3 micron. De naam komt van het feit dat 95% van de deeltjes met een diameter van 0,3 micron wordt gefilterd door het mondkapje. Helaas hebben Coronavirussen een diameter van ongeveer 0,125 micron.

33) Een artikel met de titel: ‘Is een mondkapje nodig in de operatiekamer?’, gepubliceerd in de Annals of the Royal College of Surgeons in 1981, vond geen verschil in het aantal wondinfecties, met of zonder chirurgische mondkapjes. Een artikel, dat in 1991 werd gepubliceerd, toonde aan dat het gebruik van mondkapjes de incidentie van infectie enigszins verhoogde.

34) In 1920 werd bewezen, dat stoffen mondkapjes de overdracht van griep niet stoppen. Toen werd geconcludeerd, dat het aantal lagen stof dat nodig is om verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen, verstikkend zou zijn. Er werd ook erkend, dat er een probleem was met lekkage rond de randen van mondkapjes.

35) Mondkapjesdragers worden aangemoedigd om niet-mondkapjesdragers te demoniseren (zelfs als ze op de een of andere manier gehandicapt zijn). Dit maakt deel uit van de strijd, die in psychologische oorlogvoering wordt gevoerd!

36) Er zijn suggesties van verschillende autoriteiten, dat het dragen van een mondkapje en social distancing permanent moet zijn. Er is ook gesuggereerd, dat mondkapjes ook thuis moeten worden gedragen!

37) Mondkapjes verzamelen schimmels, bacteriën en virussen, en zijn door de vochtige uitgeademde lucht een uitstekende voedingsbodem.

38) We weten, dat het dragen van een mondkapje buiten zorginstellingen weinig of geen bescherming biedt tegen infectie… ‘In veel gevallen is de wens voor het wijdverspreide ‘muilkorven’ een reflexieve reactie op angst voor de pandemie.’ – New England Journal of Medicine, 2020

39) Onderzoek, gepubliceerd in juni 2020, suggereerde dat de vermindering van zuurstof in het bloed en de toename van kooldioxide, als gevolg van het dragen van een mondkapje, het hart en de nieren kunnen belasten!

40) Dragers van een mondkapje lopen meer kans op infectie dan niet-dragers van een mondkapje. Dit kan te wijten zijn aan het feit, dat mondkapjes het zuurstofgehalte in het bloed verlagen en de natuurlijke immuniteit nadelig beïnvloeden. Het is waarschijnlijk dat iedereen die lange tijd een mondkapje draagt, een beschadigd immuunsysteem heeft en vatbaarder is voor infecties. Studies hebben aangetoond, dat hypoxie immuun cellen kan remmen, die juist worden gebruikt om virale infecties te voorkomen en te bestrijden. Het dragen van een mondkapje kan ervoor zorgen, dat de drager meer kans heeft op het ontwikkelen van een infectie, en als zich eenmaal een infectie heeft ontwikkeld, het waarschijnlijk erger wordt.

41) Mondkapjes kunnen hypercapnie (verhoogde kooldioxide) veroorzaken. Symptomen van hypercapnie zijn onder meer slaperigheid, duizeligheid en vermoeidheid.

42) Een mondkapje, dat door een kind op school werd gedragen, werd in een laboratorium onderzocht. Tests toonden aan dat 82 bacteriekolonies en 4 schimmelkolonies op het mondkapje groeiden.

43) In mei 2020 concludeerde Dr. Fauci, de Amerikaanse COVID-19-expert van de elite, dat mondkapjes niet veel meer zijn dan symbolisch – een signaal van deugd.

44) Hoewel ze niet uitgebreid zijn getest, zijn Corona gezichtsschermen waarschijnlijk net zo nutteloos als mondkapjes, maar kunnen ze minder gevaarlijk zijn voor de dragers zelf.

 

Conclusie:

Na bestudering van het bewijs, ben ik van mening dat het dragen van een mondkapje waarschijnlijk niet goed doet, maar veel kwaad doet. Elke persoon of organisatie, die de bovenstaande informatie afwijst als ‘nepnieuws’, wordt verzocht hun naam en adres op te geven. Ze krijgen dan een dagvaarding wegens smaad. Houd er rekening mee, dat ik al bezig ben met het plannen van twee smaadacties.

Vernon Coleman

 

Zie ook:

https://vernoncoleman.com/bannedmaskbook.pdf

 

Bron:

http://www.vernoncoleman.com/main.htm

You may also like