Wat doet een in China verboden sekte in Nederland?

‘De Kerk van Almachtige God’ (KAG) is de naam van deze Chinese kerk, die zich ook in Nederland heeft gevestigd, en voornamelijk via het internet opereert. De sekte heeft inmiddels een enorme hoeveelheid gezangen, films en boeken naar het Nederlands vertaald. In China wordt de kerk in verband gebracht met zware geweldsdelicten.

De oorsprong van ‘De Kerk van Almachtige God’, ook wel ‘Oosterse Bliksem’ genoemd, ligt in China en wordt tegenwoordig geleid door Zhao Weishan. Zijn vrouw, Yang Xiangbin, wordt door de aanhangers van de kerk beschouwd als de vrouwelijk reïncarnatie van Jezus. Ze geloven daarom ook dat Jezus, in de vorm van mevrouw Weishan, al is teruggekeerd naar de aarde, en verwijzen dan naar Mattheüs 24:27, waar staat dat Jezus terugkomt als een bliksemschicht uit het Oosten.

‘Jezus is reeds terug op aarde, en wel in de vorm van een vrouw’

Als jonge vrouw sloot Yang zich aan bij een Christelijke huiskerk, en daar werd ze al gauw opgemerkt door haar bijzondere manier van vertellen. Andere leden van haar kerk geloofden dat haar verhalen van de Heilige Geest afkomstig waren, en zij vergeleken het met de uitspraken van Jezus. Een paar jaar later werd Yang Xiangbin door haar aanhangers zelfs erkend als de teruggekomen Jezus, en startten zij ‘De Kerk van Almachtige God’.

Miljoenen volgers

Na een paar jaar waren er al duizenden volgelingen voor de kerk van Yang Xiangbin en haar man. De Chinese regering zag de KAG echter als anticommunistische beweging en verbood alles wat met de kerk te maken had. Yang Xiangbin en haar man vluchtten het land uit en wonen sindsdien in New York. Ook andere leden vluchtten naar het buitenland en stichtten daar nieuwe kerken van de KAG, waardoor de kerk al gauw miljoenen volgers kreeg.

 

WATCH: Gravitas: Chinese Female Jesus Cult: A new threat for India

Een Chinese sekte dringt naar verluidt door in India. ‘De Kerk van Almachtige God’ is een gewelddadige beweging, die gelooft dat Jezus is teruggekeerd als een Chinese vrouw. Er wordt alarm geslagen. Palki Sharma Upadhyay vertelt je meer in deze video.

 

Nederland

Ook in Nederland begint deze Chinese kerk steeds meer aanhangers te krijgen en wordt er in rap tempo Nederlandstalig materiaal verspreid, vooral op social media. Meldpunt Sektesignaal werd al ingeschakeld. In China gebruikt de kerk het Christendom om leden te ronselen, en dat gaat er soms zeer agressief aan toe. En omdat hun leven in China zuur wordt gemaakt, komen er wereldwijd steeds meer vertakkingen van deze kerk, ook in Nederland dus.

Blijf er ver vandaan!

Deze Chinese kerk is op zoek naar Christenen op social media. Veel Christenen accepteren een vriendschapsverzoek van ‘De Kerk van Almachtige God’, zonder er bij na te denken. De KAG vindt dat erg fijn en wil betrouwbaarheid uitstralen, zodat mensen denken, ‘Als ze met die dominee bevriend zijn, dan zal het wel kloppen’. Hierdoor kunnen ze vrij gemakkelijk hun boodschap verspreiden. Ik zou zeggen, blijf er ver vandaan, want het is belangrijk dat we ons blijven vasthouden aan de Bijbel, zonder eigen toevoegingen, of door er dingen uit te verwijderen, of deze zelfs te verdraaien. En een teruggekeerde Jezus als vrouw past daar totaal niet bij.

Misleiding

Er zijn ook genoeg sekte leden, die beweren dat de Chinese overheid de KAG in een kwaad daglicht wil stellen, of dat ze overdrijven, en dat het geweld niets te maken heeft met de kerk. Het is in ieder geval iets om voor op je hoede te zijn. Leden van de KAG schrijven bijvoorbeeld: ‘God waardeert iemand, die kan luisteren naar Zijn woord en Hem kan gehoorzamen.’ En mocht je een berichtje van hen voorbij zien komen, dan weet je nu hopelijk iets meer over ‘De Kerk van Almachtige God’.

Gevaarlijke boodschap

Die ‘wederkomst’ heeft volgens de KAG dus al plaatsgevonden, in de jaren ’90, in China. Yang Xiangbin, die als de geïncarneerde Christus wordt beschouwd, is nu ca. 47 jaar oud. Met haar man, Zhao Weishan, die ‘leider’ is van de kerk, woont ze in New York.

Schrikken

De kerk staat sinds september 2016 ingeschreven bij de Kamer van de Koophandel. Eerst met een adres van een flat in Rotterdam; sinds 2018 met een rijtjeswoning in Groningen. Ook heeft de KAG een registratie in het ANBI-register, waardoor het donaties kan ontvangen. Wie even googelt naar de KAG, zal schrikken van wat hij tegenkomt. Aanhangers worden in China in verband gebracht met heftige geweldsdelicten, en zijn daar ook voor veroordeeld. (VIDEO CONTAINS IMAGES YOU MIGHT FIND DISTRESSING.)

 

China’s violent Christian cult: Church of Almighty God

 

Wat is een sekte en wat zijn haar kenmerken?

Een destructieve sekte kenmerkt zich o.a. door een elitaire opstelling t.o.v. ander opvattingen. Hun opvatting is volgens hen de enige juiste. Alle andere opvattingen zijn volgens sektes, of organisaties met sektarische trekken, een gevolg van een minder goed ‘inzicht’. In sommige sektes is het gebruikelijk te beweren, dat mensen met een ander inzicht dan die van de sekte, ‘het licht’ nog niet hebben gezien, of nog ‘in hokjes denken’, en zich daarom moeten ‘bekeren’. Ook verbreiden zij boodschappen met: ‘Er is maar één weg om te groeien en/of behouden te worden’, en beweren dan dat dit alleen maar mogelijk is door te luisteren en te geloven in hun boodschappen, die zij zo mogelijk aandikken en versterken met allerlei bijbelse teksten, losgetrokken uit hun verband.

In hun streven om mensen en donateurs binnen hun muren te halen, schromen ze niet om inbreuk te maken op persoonlijke vrijheden en rechten van de mens. Deze vorm van ‘misbruik’ kan zowel van sociale, psychologische als fysieke aard zijn. Denk hierbij ook aan hersenspoeltactieken en controle technieken. Heel vaak zien we ook huwelijken erdoor verwoest worden.

Er is maar 1 weg

U staat voor de deur met uw sleutels te morrelen. Het is koud en donker, en u wilt graag naar binnen… maar de sleutel doet het niet. Het lijkt de goede sleutel, maar het slot vertikt het om open te gaan. Wat frustrerend! U kijkt weer naar uw sleutels. Hebt u wel de juiste sleutel te pakken? Heeft iemand de sleutel beschadigd?
Dit is een passende illustratie om aan te tonen, wat de religieuze verwarring in deze wereld heeft gedaan met de kennis van God. In feite hebben velen geknoeid met die sleutel: Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, uw enige weg tot behoud.

 

Bronnen:

https://www.ad.nl/binnenland/chinese-sekte-vestigt-zich-in-nederland~a9e9f212/

https://nl.kingdomsalvation.org/?fbclid=IwAR2JLe7a65FIuqWuay5mV8ZMiC4efSeEk0J769-Tbs9JGNQIqTmVnLm4BoU

You may also like