Vele hybriden nemen de samenleving nu over; er komt een ‘Nieuw Normaal’

Wie zit er op de stoel van de President in dit politieke toneelspel? Vrijmetselarij in de regering en het ‘Nieuwe Normaal’ dat komen gaat. Een woord van de Heer…. 

Eindtijdnieuws.com
29 juni 2024

 

De Heer zal Zijn mensen beschermen; we worden onder de schaduw van Zijn vleugels geplaatst.

‘In de droom was ik ‘onzichtbaar’ voor de vijand, die overal om mij heen aan het vechten was.’

Want Hij bergt mij in Zijn paviljoen ten dage van het kwaad, Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tabernakel, Hij plaatst mij hoog op een rots.  Psalm 27:5

 

Zwart-wit dambord

‘In mei had ik een flitsdroom. Wat ik zag was een document, met bovenaan de titel: ‘Grondwet van de Verenigde Staten’, met veel tekst eronder. Maar wat echt opviel was de achtergrond achter het document…. Het was een zwart-wit dambord, een herkenbaar symbool van de Vrijmetselarij. Het wijst op de Vrijmetselaars in de regering achter de schermen. De Heer liet mij zien, wat er achter de ‘regering’ ligt. Er is veel geheimzinnigheid en duisternis achter de fundamenten van Amerika, [en niet alleen Amerika]. Door de jaren heen heeft dit de deur geopend, waardoor de duisternis van Satan alle segmenten van de samenleving kon binnendringen.’

De stoel van de President

‘Ook had ik een droomvisioen, waarin ik het bureau van de President van de Verenigde Staten in het Witte Huis zag. Ik was verbaasd toen ik zag, dat aan het bureau niet de President zat, maar de huidige vicepresident. Achter de stoel zat echter de President.’

Mijn interpretatie
Ik denk dat de Heer hier duidelijk wil maken en laten zien, wie op dit moment de hoogste Presidentiële macht heeft in het ‘politieke schaakspel’, of zullen we zeggen, toneelspel? En het is absoluut niet wat mensen denken of verwachten.

 

‘Het Nieuwe Normaal’, ontvangen tijdens het bidden – juni 2024

‘De tijden worden donkerder en donkerder, zoals het vlak voor het vallen van de avond wordt. Hoewel de duisternis rondom toeneemt, heb Ik voor mijzelf een overblijfsel bewaard, en zij zijn Mijn schijnende lichten. Zij zijn het licht op de heuvel, dat richting geeft en diegenen naar veiligere havens leiden, zoals wanneer een vuurtoren schijnt middenin een storm.
Velen zullen massaal naar dit licht beginnen te komen, omdat ze weten dat het de redding van hun ziel betekent wat hen trekt.
Terwijl de sluizen opengaan, en de overstromingen nu alle gebieden van het leven met goddeloosheid en kwaad treffen, zijn velen teruggedeinsd en hebben zich verborgen, maar niet onder de hoede van Mijn vleugels, maar in plaats daarvan in angst.
Velen hopen dat de dingen weer normaal zullen worden.

Er is een ‘Nieuw Normaal’ dat komt.

Het is het ‘normale’, dat van de vijand komt, vol haat, leugens en bedrog. Dit is de nieuwe wereld, die is ontstaan:
Wat boven is, is beneden.
Wat waar is, is vals.
Wat goed is, is slecht.

Velen, die nu de samenleving overnemen, zijn niet volledig menselijk, maar hybriden, die niet langer een ziel hebben.

Hun bedoeling is om te overleven van de grondstoffen van de aarde, en om degenen, die gemaakt zijn naar Mijn beeld, uit te roeien. Dit is onderdeel van de eindtijdoorlog van mens versus technologie (van de gevallen engelen).

Ik roep Mijn volk op, nogmaals, om puur te blijven,

en onversneden, om aan Mij gewijd te zijn, om geheiligd te worden voor Mij. Ik roep hen op om alle dingen weg te doen, die hun wandel met Mij belemmeren, en om niet verstrikt te raken in het web, dat voor hen is neergelegd. Als ze verstrikt raken in het web, kunnen ze een prooi worden.

Ik verlang ernaar, dat Mijn eigen mensen Mijn stem duidelijk horen, want dit is zo noodzakelijk voor de dagen, die komen gaan.

Dit vereist een sterke relatie met Mij, waar we samen tijd doorbrengen. Dan zul je Mijn stem horen, die tot je gesproken wordt door Mijn Heilige Geest. Hij zal jullie begeleiden en leiden naar alles wat van Mij is.
Wacht niet langer, maar kom terug in Mijn ‘stal’, in Mijn weide. Het is daar dat Ik de Goede Herder zijn zal en voor jullie behoeften zal zorgen.
Dwaal niet alleen af, want als je dat doet, zal de vijand van je ziel komen om te proberen je te verslinden. Blijf dus dicht bij Mij, Mijn geliefden, want het is daar waar je bescherming, liefde en Mijn zorg zult vinden!’

Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat, maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.  Mattheüs 5:14-16

 

Bron:

Elizabeth Marie

You may also like