Waarschuwing: De wereld wordt voorbereid voor hun toekomstige ‘verlosser’!

UPDATE 28-12-2022  De nood die we om ons heen zien, en de misleidingen, nemen met de dag toe. Jezus alleen is het antwoord, geen mens en geen andere verlosser.

Eindtijdnieuws.com
20 augustus 2022

 

Niet alleen Vrijmetselaars voorzeggen wat komen gaat, maar de Heer doet dit ook.
Hij doet dit echter om een andere reden, namelijk, omdat Hij van ons houdt. Satan en de zijnen kennen geen liefde, alleen haat en verwoesting.

Een andere reden dat de Heer waarschuwingen geeft, is, zodat Zijn volk kan bidden, zichzelf vernederend, en Hem zoekend, om te bidden voor genade en hulp in onze tijd van nood, opdat we ons voor kunnen bereiden.
Jezus is het antwoord, en het gebed is de methode.

Niet alleen niet-gelovigen zullen in deze val trappen, maar ook veel gelovigen:

 

PROPHETIC WARNING: Vultures are Circling…..

Translation => Options (gear wheel) > Subtitles > Automatic translation > Choose your language

 

Enkele headlines:

‘De wereld wordt klaargemaakt en in de val gelokt voor hun toekomstige ‘verlosser’…

de antichrist, de Assyriër, zoals sommigen hem zouden noemen. Hij zal het onrecht herstellen, maar op kleine schaal en op schamele manieren.

De mensen zullen wanhopig zijn!

Dus ze zullen alle ‘kliekjes’, die hun worden toegeworpen, accepteren. Ze zullen ook de ‘kruimels’ nemen, die het systeem hen zal geven. Want velen zullen hongerig, berooid, koud en uitgeput zijn.

Degenen, die op zoek zijn naar een andere verlosser, zullen geen verlichting of verlossing vinden, hoewel ze het zullen proberen te vinden. Ze zullen echter hun hoop op een ander vestigen.

En dan zal de valstrik sluiten

Ze zullen in de leugens en het bedrog worden gevangen! Ze zullen het ‘merkteken’ graag accepteren, want voor hen is het hun enige weg naar vrede.

Maar diep van binnen, – welk geweten er ook over is – zullen zij beter weten, en dat er een andere weg is: een ware weg naar God, de Schepper van het heelal. Ze zullen hun eigen geweten echter verloochenen omwille van veiligheid en vrede.  1 Thessalonicenzen 5:3

Deze dagen komen sneller dan je denkt

Dus maak nu de juiste keuzes, niet wanneer het zó laat is dat je geen kans meer hebt om dat te doen!
Neem de juiste beslissingen, en je zult in de eeuwigheid met Mij leven.

Blijf trouw, zoals Ik trouw ben.
Blijf waarachtig, zoals Ik waarachtig ben.
Jouw Heiland, Koning der koningen, Heer der heren,’

Jezus

 

Note: Babylon de Grote is niet Amerika! Het is Rome

Daarom zullen haar plagen komen op één dag, dood, en rouw, en hongersnood, en zij zal met vuur worden verbrand; want de God die haar veroordeelt, is een sterke Heer, en de koningen van de aarde zullen over haar weeklagen, en over haar klaagzingen, die hoererij hebben gepleegd, en in wellust met haar hebben geleefd, wanneer ze die rook van haar brandende zullen zien, en van verre zullen staan uit angst voor haar pijniging, zeggende: “Wee, wee, die grote stad Babylon, die machtige stad: want in één uur is uw oordeel gekomen”.  Openbaring 18:8-10

 

Don’t be scared; be prepared, and pray

 

You may also like