RFID-chip: Het doodsbevel komt per satelliet (reposted)

Een killerchip! Met geïmplanteerde chips kan men mensen óók doelbewust vermoorden. De uitvinder uit Saudi-Arabië meldde een patent aan op een microchip, die het mogelijk maakt om mensen te bespioneren en middels één druk op de knop te vermoorden.

Na de plannen van de opdrachtgever wordt het voor de mensen, die het geïmplanteerd hebben… een killerchip. Want per satelliet wordt het dan mogelijk de drager van de chip zowel te lokaliseren als te manipuleren.

‘De strafkamer’

Een speciale versie van de uitvinding heeft een kleine ruimte, die men ‘de strafkamer’ noemt. Dit kamertje is gevuld met gif, en deze kan op afstand geopend worden. Als men een dergelijk persoon uit veiligheids- of andere overwegingen wil elimineren, dan wordt het gif per satelliet uit de strafkamer vrijgelaten, en komt het direct in het lichaam terecht.

Diagnoses stellen via de chip

Door frequentiepatronen in de chip kan men een diagnose stellen, een therapie beginnen, of… doden. Het is al jaren bekend dat elke cel, elk orgaan, maar ook psychische toestanden, frequenties bezitten. Bij ziekten verschuiven de frequenties zich. Inmiddels zijn er duizenden frequenties bekend! Frequenties, zoals in bacteriën, virussen, microparasieten, gifstoffen, levensmiddelen, medicijnen, en in emoties als hoop, vrede, geluk, angst, depressie…

Deze combinaties zijn intussen al gedigitaliseerd en voor een fors bedrag verkrijgbaar. Op grond van deze kennis van frequentiecombinaties, kan men al enige jaren, door speciale gehoorapparaten of zelfs zonder lichamelijk contact, met een radiogolvenfrequentie-apparaat een signaal van miljoenen frequenties je lichaam in zenden, met als doel een diagnose te stellen, of voor therapie.
Een beter woord voor frequenties is radiogolven. Door middel van een geïmplanteerde chip is dat allemaal mogelijk!

 

Mind Control met en zonder chip

Met behulp van radiogolven kan men natuurlijk ook op afstand gedrag en emoties bij mensen manipuleren. Gedachten en wilskracht van mensen beïnvloeden, energie verminderen, functies van het lichaam lamleggen, organen ziek maken… en tot slot doden. Al tientallen jaren wordt de toepassing van radiogolven getest binnen het leger, de farmaceutische industrie, en door geheime diensten. En nu is het precies bekend, hoe dit per vonk te realiseren. Men kan vandaag al, met een radiogolvenfrequentie-apparaat, ook als er nog geen geïmplanteerde chip in mensen ingebracht is, bevolkingsgroepen, religies, en zelfs een individu, met radiogolven via satellieten en of mobiele telefoon psychisch en lichamelijk beïnvloeden of doden.

Chip gebruik in positieve of negatieve zin

Een RFID-chip bevat net als uw computer een opslagcapaciteit. Wanneer de RFID-chip is ingebracht in het lichaam, dan is het mogelijk om de chip te gebruiken, in positief opzicht voor diagnose en therapie van ziekten, maar ook in negatief opzicht, om iemand te doden. Wordt er langdurig een sterkere frequentie verzonden naar de chip, dan kunnen na enkelen weken of maanden veranderingen in het denken, gedrag en gevoelens ontstaan, en chronische ziekten. Zo kunnen ook infecties ontstaan, zonder dat er een virus of bacterie in het lichaam actief is!
Moet iemand snel of onopvallend gedood worden, dan kunnen ze zelfs een hartinfarct, of hersenbloeding met hartstilstand veroorzaken. Geen arts zal de echte oorzaak kunnen vaststellen… de perfecte moord! Deze manier zou al enige jaren door de Geheime en Militaire Dienst worden gebruikt.

Dan rijst de vraag: ‘Zijn er plannen om grote delen van de wereldbevolking om te brengen?’

Zulke technische mogelijkheden schijnen dus al te bestaan. Inmiddels zijn er niet alleen plannen ontwikkeld, maar ook voorbereidingen getroffen door invloedrijke partijen en politici uit allerlei verschillende landen. De Club van Rome verklaarde in de jaren ‘70 al, dat er meer mensen moesten sterven, of minder mensen geboren moeten worden. Professor Hubert Markl van het Max Planck Gesellschaft wil graag zien, dat er minstens 5 miljard minder mensen zijn. Merk op dat dit een artikel van rond 2011 is.

Bron: Interview met Prof. Hubert Markl, Salzburger Nachrichten 10 januari 2001 (Salzburgse krant)

 

Het Max Planck instituut meent dat het moet lukken om 2 miljard mensen om te brengen.

David Rockefeller, sponsor van Angela Merkel, eiste op de Bilderberg conferentie in Canada, die gehouden werd op 16 juni 2006, de vernietiging van 80 tot 90 procent van de wereldbevolking!
Dit alles klinkt ongelofelijk naar complottheorie. Uitgerekend de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) verwezenlijkt deze complottheorieën met massamoordplannen door middel van de bekende varkensgriepinjecties. Het is bekend dat er tussen de farmaceutische concerns en WHO belangrijke connecties zijn!

 

Georgia Guidestones

Boven op een van de hoogste heuvels in Elbert County, in de Amerikaanse staat Georgia, staat een reusachtig granieten monument.

Georgia GuidestonesGeorgia Guidestones

In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke daksteen dragen, tien richtlijnen ofwel geboden gegraveerd. Het monument wordt aangeduid als ‘De Wegwijzers van Georgia’, of ook wel als ‘Het Amerikaanse Stonehenge’. De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man, die opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan.

Wel is duidelijk, dat de stenen in relatie staan tot de occulte hiërarchie, die de wereld waarin we leven, domineert. In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company, en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument, met daarop een tekst in acht talen en een soort ‘tien geboden’, om aan de mensheid een boodschap door te geven. De man identificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor de toekomst.

In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden, geschreven door de man die zichzelf R.C. Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine, een figuur met een zeer occulte achtergrond! De bedoeling van Paine was, om het Joods-Christelijke gedachtegoed te vernietigen. De Wegwijzers van Georgia worden tot op de dag van vandaag gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen.

Bron: Franklin ter Horst

 

De ‘10 geboden’ van Lucifer

De boodschap houdt in:

*Houd het aantal mensen onder de 500.000.000, zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.

*Stuur de voortplanting op zo’n manier, dat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.

*Verenig de mensheid onder een nieuwe, levende taal.

*Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.

*Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.

*Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank.

*Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren.

*Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.

*Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.

*Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.

Bron: Igeawagu.com

 

Niemand houdt zich meer aan Gods wetten, en daarom worden er nieuwe wetten gemaakt.
Het is allang normaal geworden Gods wetten te overtreden… echtscheiding, abortus, enzovoort, zijn aan de orde van de dag. Het is allang door God voorzegd: het slechte wordt goed genoemd en het goede slecht. Daarom komt men aan het eind der tijden met nieuwe natuurwetten, om ons af te lijden van Gods reddingsplan voor de mensheid.

 

Zie ook:

https://www.ebaumsworld.com/videos/killer-microchip/82638466/

 

Bronnen:

http://www.eindtijdinbeeld.nl/EiB-666/666_rfid_chip.html

Biochip666.blogspot.com/

You may also like