Exclusief interview met een ex-Illuminati programmeur/trainer: Deel 5 – Illuminati-CIA connectie – Rusland & China

29-12-2000  Wat is het verband tussen de CIA, FBI en andere geheime diensten en de sekte? Is Rusland een tegenstander, en hoe zit het met China? Waarom de elite ons uitlacht. Illuministen zijn niet de enige mind controlled mensen; het gewone volk is dat ook.

Eindtijdnieuws.com
18 juni 2024

 

Deel 5: Exclusief interview met een ex-Illuminati programmeur/trainer: Illuminati-CIA connectie – Rusland & China

De Illuminati

in een interview met ‘Svali’ 

Vragen & antwoorden: 

Svali: Ik wil dat jij en je lezers weten dat ik geen Illuminati-expert ben, en dat ook niet wil zijn. Ik ben slechts een overlevende, die deel uitmaakte van deze groep, in een lagere plaatselijke managementfunctie. Ik ging niet om met rijke beroemden, hoewel ik hoorde over dingen, die op hogere niveaus gebeurden. Mensen praten, zelfs in de sekte.
Er zijn ook andere mensen, die naar buiten zijn getreden en openheid van zaken hebben gegeven. Ik ken hen niet persoonlijk, maar ik heb over hen gehoord. Een van hen is Brice Taylor, in Californië en North Carolina (ze woont parttime in beide plaatsen). Een andere is Neil Brick van SMART News[letter]. Hij lijkt erg echt en geloofwaardig en een aardig persoon. Anderen zijn Caryn Stardancer, van Survivorship.org, en Annie McKenna. Ik geloof dat ze zelfs een boek heeft geschreven over haar ervaringen, ‘Paperclip Dolls’; het is heel goed. Er zijn nog anderen…. Survivorship.org heeft ook links.
Sommige overlevenden hebben hun verhalen zelf op het web gepubliceerd, om het publiek te laten weten dat dit gebeurt. [Wees voorzichtig; geloof niet meteen elke klokkenluider 100%, vooral niet wanneer zij door Google worden gepromoot ‘all over the place’ op pagina 1 in de zoekopdrachten. Een voorbeeld: type in Steven Ben-nun, en de hele pagina is met hem gevuld. Ja hij steunt nog steeds de CIA.]
Ik ben slechts één van de velen, die naar buiten is gekomen om over mijn ervaringen te praten. Mijn ervaringen zijn beperkt tot wat één persoon deed in de omgeving van Washington DC en San Diego, Californië, tussen 1957 en 1995. Een persoon, die op dat moment zijn werk deed, was zeer misleid en heeft nu oprecht spijt van de dingen, waaraan ik ooit heb deelgenomen.

Vraag: Hoe blijven overlevenden anoniem, nadat ze hulp hebben gezocht? Zou de sekte niet tot het uiterste gaan om programmeurs of leden, die de sekte hebben verlaten, te vinden en het zwijgen op te leggen? Tot welk einde zouden ze gaan om jou het zwijgen op te leggen?

Svali: In Suite 101 en in mijn boek heb ik een heel hoofdstuk geschreven over veilig blijven. Hier is de URL voor het artikel in Suite 101: Ontsnappen uit de sekte. Het bevat [belangrijke] tips om veilig te blijven. Ja, ze proberen opnieuw contact op te nemen: met mensen die eruit stappen.
De eerste manier waarop ze dit doen, is via hun familie. Vergeet niet dat ze transgenerationeel zijn. Mijn moeder zei vier jaar geleden tegen mij, dat ik ‘terug moest komen of sterven’, wat van binnen een dodelijk zelfvernietigingsprogramma activeerde. Ik geloof dat ze erop rekende dat ik terug zou komen, maar ze had het mis, en ik stierf bijna. God spaarde mijn leven! Ik moest toen naar binnen en daar alles ontmantelen [DIS systeem]. Toen ik wegging, was de hoofdtrainer behoorlijk arrogant. Hij had gezegd, dat ik binnen zes maanden dood zou zijn als ik het me zou herinneren, want ‘niemand zou zich kunnen herinneren met wat ik in haar stopte en leven’: directe quote van Jonathan M., hoofdtrainer, en ik hoop dat hij dit artikel leest.
Ten tweede worden veel mensen ontvoerd en opnieuw benaderd, omdat ze: hun daders bellen, ’s nachts alleen naar buiten gaan. Je gelooft de verhalen niet, die ik heb gehoord van overlevenden, die mij vertelden dat ze om 2 of 3 uur ’s nachts naar de winkel gingen, alleen, lopend door steegjes. Wat dachten ze wel niet???
Drie jaar geleden hielp ik een overlevende om vrij te komen. Ze werd lastiggevallen door de groep en vocht terug. Ze trok letterlijk een pistool op een mogelijke ontvoerder, en hij deinsde achteruit (hij had zijn ook pistool getrokken), toen ze hem vroeg: “En wie van ons tweeën denk je dat de beste schutter is?” Ze was een expert schutter. Ze bleef zes maanden bij me, en is nu vrij van de groep.
Meestal geven zij [de Illuminati] het na een tijdje op en worden ze moe van het proberen mensen terug te trekken. Ik zou echter nooit meer in San Diego of DC kunnen wonen. De kans om een oude trainer of bekende tegen te komen zou te groot zijn. In plaats daarvan helpt de fysieke afstand, want mensen in de sekte in deze staat kennen mij niet, en geven niet om mij.
Ik heb ook heel veel verantwoordingsplicht. Deze mensen houden van geheimhouding en zullen zich meestal niet in het openbaar gedragen als iemand bij mensen is, die geen deel uitmaken van hun groep. Ik heb gehoord van mensen, die vermoord werden. Dat is één van de redenen dat ik niet op tv kom of in het openbaar spreek. Ik leef hier heel rustig en anoniem. De meeste sektecontacten komen echter, omdat de persoon zelf opnieuw contact opneemt. De neiging om terug te gaan is soms enorm en er moet vaak tegen gevochten worden, vooral in de eerste jaren. Om uit te vinden waarom iemand terug zou gaan naar zijn misbruiker, lees mijn artikel over ‘Trauma hechting: de Trekkracht tot de Dader’ op Suite 101.

Vraag: Terug naar de politieke agenda van de Illuminati. Wat is het verband tussen de CIA, FBI en andere geheime diensten en de sekte? In welke mate zijn ze geïnfiltreerd? En wat is de werkelijke agenda van deze geheime diensten?

Svali: Ze zijn allemaal geïnfiltreerd. Ik denk niet dat iedereen in deze groepen [in het jaar 2000] Illuministen zijn, maar veel van de leiders zijn dat wel. Een voorbeeld: mijn moeder was bevriend met Sid Gottlieb, die deel uitmaakte van de CIA. De boerderij waar ik opgroeide was maar een half uur verwijderd van zijn huis in Culpeper, Virginia. Ze kende ook de familie Dulles. Veel onderzoekers van de CIA maakten er deel van uit. Ik bezocht ook Langley, Virginia, met tussenpozen toen ik opgroeide.
[De naam ‘Langley’ wordt vaak gebruikt als metoniem (naamswisseling) voor de Central Intelligence Agency (CIA), waarvan het hoofdkwartier, het George Bush Center for Intelligence, zich in Langley bevindt!]
MK-Ultra werd deels gefinancierd met geld van de Illuminati. Deze mensen gebruiken de meest geavanceerde mind control technieken op hun leden, geloof me!
Toen ik in San Diego was, werd er nog steeds geëxperimenteerd met mensen. Jonathan en ik onderzochten de effecten van bepaalde drugs op het opwekken van trance-toestanden [transstaten] en het helpen bij het programmeren. We namen de gegevens en downloadden ze in een database (oh ja, de sekte is technologisch zeer geavanceerd!), en stuurden ze daarna naar Langley [de CIA!].
Veel van de administrateurs en directeuren van de FBI zijn ook Illuministen.
De CIA hielp Duitse wetenschappers over te brengen na WO II. Velen van hen waren ook Illuminati leiders in hun eigen land, en ze werden met open armen ontvangen door de Amerikaanse groep [Illuminati]. Zij stuurden ook alle informatie, die zij leerden, door naar de Illuminati.

Vraag: Ik neem aan dat als de politieke, bancaire en militaire systemen van de VS allemaal redelijk goed onder controle van de Illuminati staan, dit dan ook zou gelden voor Oost-Europa, Rusland en andere communistische bloklanden. Wat betekent dit voor de relaties tussen de West-Oost as? Was Rusland, of de USSR in die tijd, ooit de ‘tegenstander’, die het werd genoemd, en zat er een groots plan achter om ‘Rusland als vijand’ te hebben? 

Svali: Rusland was nooit echt een bedreiging voor ons! Het marxisme werd gefinancierd door de Illuminati, en omarmd als tegenwicht tegen het kapitalisme. De Illuminati geloven sterk in het in evenwicht brengen van tegengestelde krachten, in de aantrekkingskracht tussen tegengestelden. Ze zien de geschiedenis als een complex schaakspel, en ze zullen de ene kant financieren, dan weer een andere, terwijl ze uiteindelijk uit de chaos en verdeeldheid…. ze lachen, omdat ze uiteindelijk boven de politieke partijen staan.
Een Westerse topfinancier zal in die jaren in het geheim een oosterse of Russische ‘tegenstander’ ontmoeten, en smakelijk lachen om hoe de ‘schapen’ werden misleid! Ik deel hier wat mij is geleerd, maar ook heb waargenomen.
Toen DELPHI samenkwam met ORACLE in Europa – dit zijn de hoofdtrainingsgroepen voor het noordelijk halfrond en de Europese continenten – werkten de Russische, Duitse, Franse, Britse, Canadese en Amerikaanse trainers allemaal samen! In feite is dit één van de redenen waarom pluraliteit van talen wordt gewaardeerd binnen de Illuminati. Als kind moest ik zes talen leren en leren converseren met mensen van over de gehele wereld. Het is echt een internationale groep. En de agenda van de groep is belangrijker dan nationalistische gevoelens. Er wordt ook veel heen en weer geruild tussen leden in deze groepen. Een Russische trainer kan een tijdje naar de VS komen, een klus afmaken en dan teruggaan, of omgekeerd.

Vraag: China begint met zijn sabels te rammelen en bewapent zich met kernwapens, die op Amerikaanse steden zijn gericht. Gebeurt dit allemaal volgens de agenda van de Illuminati, of is er nog steeds een vrij grote ‘onzekerheid, willekeur, of X-factor’ in het spel, die buiten de controle van de Illuminati ligt?

Svali: Ik ben er [nu in het jaar 2000] al vijf jaar uit, dus mijn informatie is ‘oud nieuws’. [Voor het meest recente, waarachtige nieuws, verwijs ik u naar Doug Riggs.]
Maar de militaire opbouw van China maakt deel uit van hun plan! Er zijn leden van de groep [Illuminati], die Aziatisch zijn en zeer opportunistisch. De Oosterse maffiagroepen zijn zeer nauw verbonden met Illuminati-activiteiten. De willekeurige factor in dit alles is hoe de gemiddelde burger reageert. Dit kan niet worden voorspeld, hoewel de leiders van de Illuminati vaak verschillende scenario’s bedenken, en proberen te beslissen hoe ze zullen handelen, als de gewone burgers op een onverwachte manier reageren.
Er is mij verteld dat rond 2020 de Illuministische agenda openlijk onthuld zou worden. Ik weet niet of dit accuraat is, of gewoon propaganda die mij werd geleerd, of dat ze deze datum hebben veranderd sinds ik in de groep zat.

Vraag: Svali, eerder had je het over slachtoffers en overlevenden van mind control, die met hun verhaal naar voren zijn gekomen en het openbaar hebben gemaakt. Een van de meer recente en opvallende verhalen is dat van Cathy O’Brian. Zij lijkt meer een slachtoffer te zijn van mind control door de CIA, wat qua technologie en techniek nog steeds erg lijkt op jouw eigen verhaal. Denk je dat er een verband zou kunnen zijn met de Illuminati?

[Merk op dat Cathy O-Brian gepromoot wordt door Google, een rode vlag, dus wees alert!]

Svali: Zoals ik al eerder zei, zijn de CIA en de Illuminati zeker met elkaar verbonden. De top van de CIA bestaat ook uit Illuminati leiders. Ik noemde Dulles en Gottlieb als mannen, die ik persoonlijk kende als kind en jongvolwassene. De wetenschappers, die leiding gaven aan MK-Ultra en andere mind control programma’s van de overheid, waren Illuministen overgebracht uit Nazi-Duitsland. Daarom zul je merken dat slachtoffers van mind control altijd Duits spreken of een gedissocieerd deel hebben, dat met een Duits accent spreekt. Ze doen hun misbruikers na, iets wat heel vaak voorkomt.
Je zou kunnen zeggen dat de CIA en de Illuminati hand in hand samenwerken. Ik weet dat de verschillende Illuminati-groepen in de VS ook gegevens sturen over de experimenten, die ze doen, naar de centrale computer in Langley, Virginia. Oh ja, experimenten met mensen en mind control gaan nog steeds door; het is niet gestopt met de Tweede Wereldoorlog!

 

Meer info over Rusland en China door Svali:

https://eindtijdnieuws.com/?s=rusland+china+svali

 

Bron:

Exclusive Interview with an Ex-Illuminati Programmer/Trainer: Part 5 – Illuminati – CIA Connection – Russia & China

You may also like