Gebed voor bevrijding van manipulatie en intimidatie in de kerk | Getuigenis Marion Verkleij

Vergeet nooit, de Heilige Geest is een gentleman, een Heer; Hij doet niets buiten jouw wil om. Hij is geen dictator, of iemand die domineert.

Eindtijdnieuws.com
16 april 2022

 

Soms komen mensen naar de website toe, die verward zijn geraakt door manipulatie over hun leven, of teleurgesteld geraakt, of zich gevangen voelen in een bepaalde situatie, en niet weten wat ze moeten doen. God lijkt hen wakker te willen schudden door de omstandigheden waarin ze verkeren.

Manipuleren, intimideren en domineren

Het einddoel is domineren, over mensen heersen, ofwel, maken dat ze doen wat jij wilt dat ze doen. Overal waar je dit tegenkomt, zowel binnen als buiten de kerk, is de geestelijke kracht daarachter toverij.

Besef je, dat je ooit slachtoffer bent geweest van toverij in de gemeente, of nog steeds bent?

Bid dan hardop onderstaande gebed, zodat je bevrijd mag worden. Maar doe dit alleen als je het echt meent; dan zal God je bevrijden. Ook wil Hij je vrijzetten van eventuele angst voor wat er al niet kan gebeuren, als je jezelf gaat losmaken van toverij. Weet daarbij ook dat wij bidden voor alle bezoekers van Eindtijdnieuws en social media.

Laat satan niet langer met je spelen. Kies ervoor om alleen onder de controle van Jezus te komen.

Het allerbelangrijkste is te weten:

Jezus staat aan jouw kant, en Hij houdt van jou! Hij stierf voor jou, en leeft. Hij wil dat je vrij bent, en niet langer het gevoel hebt alsof je in een ‘gevangenis’ zit.

 

Zeg deze woorden tot Jezus:

“Here Jezus, U bent mijn Verlosser, U bent mijn Bevrijder. U heeft Uw bloed vergoten, om mij te verlossen uit de hand van de vijand. Ik geloof dat Uw bloed mij nu reinigt van alle zonden. U weet wat het is, dat mij gebonden houdt. U weet de manier waarop satan mij misleid heeft. U kent de manier waarop satan mij misleid en verleid heeft. 

Dank U dat U mijn ogen geopend hebt, om de ware aard van mijn vijand te kunnen zien! En nu, Here Jezus, onderwerp ik mij aan U, zonder enige terughoudendheid. Ik geef mijzelf helemaal aan U. En ik neem mijn standpunt in tegen de vijand. Ik haat alles wat satan doet! Ik haat de manier waarop hij mij manipuleert. Ik haat de manier waarop hij mij intimideert. Ik haat de manier waarop hij mij tot slaaf maakt. Ik zal niet langer zijn slaaf zijn! 

Ik doe afstand van iedere geest van toverij; dat is manipulatie en intimidatie en dominantie. Ik maak mij er nu van los, in de naam van Jezus! En ik drijf het uit mij nu, in Jezus’ naam; ik laat het los! Elke geest van toverij, ik kom tegen je op. In de naam van Jezus, manifesteer jezelf! Kom er nu uit! Je bent verslagen door het bloed van het Lam. Door het woord van ons getuigenis overwinnen we jou. Laat mij nu los in Jezus Christus’ naam!”

Laat het er nu uitkomen, adem het uit, schreeuw het eruit, gooi het eruit! Je hoeft het niet in je te laten. Je hoeft je niet te schamen; laat je ‘religieuze waardigheid’ je niet weerhouden van bevrijding.

“Eruit, eruit, in de naam van Jezus! Ieder van jullie, boze geesten, kom eruit! Er is hier geen plaats meer voor jullie. Ik ben verlost door het bloed van Jezus. Het bloed van Jezus reinigt mij van alle zonden. Ik ben bevrijd uit het rijk der duisternis! Ik ben overgeplaatst in het Koninkrijk van de Zoon van God. Ik behoor alleen God toe. Ik ben een kind van God. Ik ben een dienaar van God. Satan heeft geen plaats meer in mij, geen macht meer over mij; ik verloochen hem helemaal! In de naam van Jezus. Halleluja!”

Neem de tijd om Hem te danken.
Geef niet op, totdat je weet dat Jezus Heer is over ieder gebied van je leven. Zeg tegen Hem:

“Hier ben ik, Heer. Ik behoor U toe, mijn geest, ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. Here Jezus, ik ben van U!”

 

Getuigenis Marion Verkleij: ‘ik was onder toverij, hekserij’

Zoals jullie misschien wel weten, heb ik 8 jaar lang met manipulatie te maken gehad, en ik wist het niet. Hoewel de Heer me al heel vaak een vreemd onderbuikgevoel had gegeven, en verwarring liet voelen, en twijfels en geen zekerheid van geloof, kon satan mij ook een valse vorm van vrede en zekerheid geven, samen met een vleugje ‘meerwaarde’, omdat ons werd wijsgemaakt, dat ‘al die andere Christenen’ wel verblind moeten zijn, ‘omdat ze Benjamin niet aanvaarden als hun enige en ware profeet’. Zo werden we bang gemaakt en gehersenspoeld.
‘Gehersenspoeld?’ denk je…

Slechts een paar voorbeelden van vervloekingen en intimidatie:

‘Wie anderen wil vernietigen, zal het zelf overkomen’, en:

‘Voorwaar, indien iemand niet doet wat de Here gesproken heeft via Zijn Profeet en afneemt van de woorden, die kadosh, heilig zijn, en zowel beschreven zijn in het kadosh, heilige boek, de Bijbel, en de heilige boodschappen Gods, en deze getrouwe en waarachtige woorden verwerpt, maakt zich schuldig en zondigt tegen wat de kadosh, heilige God gesproken heeft.
Voorwaar, de Almachtige, getrouwe, waarachtige en Levende God van de geesten der Profeten heeft Zijn engel gezonden. Voorwaar, mijn naam is Michaël, en ben een bode engel Gods…’, en:

‘Denk niet in hokjes; aan de Auteur zijn alle rechten voorbehouden! God zelf is de Auteur van de Bijbel en Hij alleen heeft alle rechten, zowel om Zijn woorden aan te passen als de God van al wat leeft!’

En dat deed Benjamin Cousijnsen dus:

voor God spelen en Gods woorden aanpassen, zoals het hem goed uitkwam.

En dan zie je dagelijks de wanhopige pogingen van Benjamin om zijn aanhangers te overtuigen, dat hij toch echt Gods (enige) ware profeet is. Heel duidelijk is, dat de aandacht meestal naar zichzelf en zijn boodschappen getrokken wordt, in plaats van naar God zelf en Zijn woord alleen, om tot behoudenis te komen, om voor eeuwig gered te worden. Het is Benjamin ten voeten uit, zoals we hem al lange tijd kennen. En niet hijzelf, maar altijd degenen die hem doorhebben, moeten om vergeving vragen (projectie). Marta heeft mij dit destijds duidelijk gemaakt, dat dit zo is. Bid alsjeblieft ook voor haar, want mogelijk is ze nog steeds verblind.

Deze tactiek heet projectie

Projectie is onder andere een term uit de psychologie. Van projectie is sprake, wanneer men eigenschappen of emoties van zichzelf tracht te ontkennen, verbergen, of verdringen, door deze toe te schrijven aan iets of iemand anders. Kortom, het is de schuld willen afschuiven op een onschuldige. Dit betekent in de praktijk dat men zich nooit schuldig zou hoeven te voelen voor zijn daden.

Aanvallen in mijn slaap en slaapverlamming  

Wat mensen niet weten, is dat ik tijdens mijn ‘dienst’ binnen de bediening regelmatig aanvallen in mijn slaap had. Sinds anderhalf jaar, pas nadat ik ten volle besefte dat ik gehersenspoeld was, en betoverd, en om bevrijding had gebeden, heb ik hier nooit meer last van gehad.
Op een keer kwamen deze aanvallen zelfs een paar keer per week voor, als ik me goed herinner. Ik vertelde dit toen aan Benjamin en Marta.

Door toverij en/of handoplegging waren deze aanvallen begonnen in mijn leven. Daarbij kwamen ook zwarte schaduwen voor in mijn slaapkamer, of bij de deur, boven mijn bed, en vaak zelfs voelbaar. En vooral de plotselinge verandering van sfeer in de kamer, door de aanwezigheid van een duistere, angstaanjagende geest, was ‘voelbaar’. In de naam van Jezus kon ik die duistere machten altijd wegsturen, en ik was gelukkig ook niet echt bang. Bij slaapverlamming moet je echter wel vechten om de woorden over je lippen te krijgen! En dat deed ik.

Duifje als amulet?
Er gingen veel verschillende dingen mis, waar ik het nu niet over zal hebben. Ook met het opsturen van de duifjes ging het mis. Nu is dat een teken voor mij, dat er geen zegen op rustte.
Niet lang na mijn bevrijding heb ik ook mijn ‘zilveren’ duifje van de halsketting vernietigd, omdat ik dit op mijn hart kreeg om te doen. Ik ben er bijna van overtuigd dat dit als een soort van amulet fungeert bij de leden, en nu ik aan handoplegging denk, weet ik het zeker. Want ook deze voorwerpen werden de handen opgelegd: door Benjamin.

Het klopt dat wat je anderen aandoet, jezelf uiteindelijk zal overkomen

Benjamin wist opeens dingen over mij, of over anderen, alsof hij het had geraden. Bovendien snuffelde hij altijd in Marta’s emails. Ditzelfde gebeurt nu bij hem door zijn huidige, derde vrouw, omdat er geen vertrouwen is en ook niet kan zijn. Ja, God heeft soms humor, denk ik dan.

Telepathie?

Was er sprake van telepathie, precies op het moment in mijn leven, dat ik heel erg aan Benjamin Cousijnsen begon te twijfelen rond het jaar 2016? Ik denk het wel! Een helderziende geest is hiertoe in staat.
Gelukkig hebben wij als Christen de autoriteit van onze Heer ontvangen, om helderziendheid en telepathie te blokkeren, te binden en te verbreken in Zijn machtige naam. Dus er hoeft geen sprake te zijn van angst voor mensen, of angst voor vervloekingen. Angst voor mensen spant een strik, zegt Gods woord, en vervloekingen behoren we te verbreken in Jezus’ naam. Dank U, Heer! Hij is een Verhoorder van gebeden, en het gebed van een rechtvaardige vermag veel… hoeveel vermag het gebed van meerdere rechtvaardigen dan wel niet?

Benjamin heeft wel ooit het woord telepathie gebruikt in verband met Marta – op dat moment zijn ex-vrouw. Toen ik Benjamin aan de telefoon had, suggereerde hij dat Marta op de hoogte was van de situatie, waarin hij op dat moment verkeerde met Theresa. En ik zal u de details besparen.

Ik had geen relatie met de Heer

Gelukkig is dit 180 graden omgedraaid, halleluja!, en ben ik voor eeuwig degenen dankbaar, die allemaal voor mij gebeden hebben.

 

Bron:

https://eindtijdnieuws.com/manipulatie-ontmaskerd-als-toverij-derek-prince-marion-verkleij/

You may also like