5G, de Ziekte van Alzheimer, Grafeenoxide, niet-ioniserende straling

Verband tussen niet-ioniserende straling uitgezonden door 4 en 5G technologie en de ziekte van Alzheimer, tumoren en neurodegeneratieve ziekten.

Wat is niet-ioniserende straling?
Niet-ioniserende straling is straling, die de structuur van atomen niet verandert, maar wel weefsel opwarmt en schadelijke biologische effecten kan veroorzaken.

De schade veroorzaakt door de niet-ioniserende straling, die wordt uitgezonden door zendmasten ofwel antennes met onder anderen 4G, 4G Plus, en 5G technologie, is op zich al voldoende om allerlei soorten neurodegeneratie te veroorzaken, zelfs als we de factor grafeenoxide even buiten beschouwing laten.

In het volgende videofragment legt Dr. Sevillano de verschillende gevallen uit van neurodegeneratie, die hij bij zijn patiënten heeft waargenomen. Conclusie: het is het gevolg van de niet-ioniserende straling, die wordt uitgezonden door deze antennes:

 

Non-Ionizing radiation & Alzheimer’s disease 

 

Transcript gedeeltelijk en vrij vertaald: 

Ricardo Delgado: Een persoon met de gebruikersnaam 7alcon7 uit Madrid zegt: “In mijn geval, ik woon in de buurt van Calderón. Ik had een antenne op minder dan 70 meter afstand, heel dichtbij. In het woonblok bevinden zich in totaal 3 antennes. Veel mensen hebben al Alzheimer; er zijn verschillende gevallen. In mijn geval zijn er drie van ons thuis, die lijden aan de vervloekte ziekte. Drie maanden geleden hebben ze eindelijk de antenne verwijderd, die ik in mijn buurt had”.

Dr. Sevillano: Het is één van de effecten, die ik heb gezien bij de weinige mensen, die ik hier in mijn praktijk had. Niet uit studies. Maar ik heb reeds gemerkt, dat neurodegeneratie afhankelijk is van deze antennes.

Kijk, met de heel weinige gevallen die ik heb gehad, terwijl ik al twintig jaar analyseer en terugkijk, zeg ik: ‘Maar ik heb reeds ontdekt welke gevallen van Alzheimer ik in mijn regio heb gehad… allemaal gekoppeld aan de antennes.’ Vreemd, niet? Dat is vreemd.

Dat is genoeg voor u om overal heen te gaan en te zeggen: ‘Hé, ik heb het antwoord gevonden. Ik beschik over de goede aanwijzing!’ Maar waar je ook naartoe belt, ze zullen u vertellen dat dit al is onderzocht. Of het nu de Medische Hogeschool is, of uw collega in het ziekenhuis… waar dan ook maar… ‘Nee nee. Als dat geen enkel kwaad kan, dan zijn er al studies beschikbaar’, krijgt men onder andere te horen. Valse studies, valse onderzoeken; ze zijn allemaal vals.

Wilt u weten waar de geestelijk gestoorden en zieken zijn? Wel, zoek ze in de buurt van antennes.

Zij die lijden aan de ziekte van Parkinson? Dichtbij de antennes.

Progressieve supranucleaire verlammingen en dergelijke, hetgeen neurodegeneratie is van een andere nucleus in de hersenen? Zoek ze in de buurt van antennes!

De zaak van het politiebureau: Er zijn drie mensen met tumoren in hetzelfde politiebureau, en de antenne bevindt zich op een afstand van 50, 60 of 70 meter.
Realiseert u zich de schade die dit aanricht, nog zonder grafeen? Ik vertel u nog niet eens over het feit wanneer alle mensen daarnaast ook grafeen in hun lichaam hebben.

Ik bedoel, natuurlijk zullen ze dat ook in zich hebben. Dus, wanneer u een antenne bij u in de buurt hebt, en u ziet dat deze antenne u symptomen geeft, zoals duizeligheid, hoofdpijn… probeer dan het huis te verkopen en maak dat u wegkomt. Want die antenne wordt in de meeste gevallen niet verwijderd, en u wordt er ziek van en sterft vroegtijdig.

Feit is hier, dat de huizen tot 60% en 70% in waarde worden verminderd. En dat weten de mensen niet. Maar hier weten veel mensen dat wel, en ze kopen geen huizen in de buurt van antennes! Mensen die wakker en alert zijn, zullen het niet kopen wanneer er een antenne in de buurt staat.

En dan worden mensen zich bewust van de schade, die deze dingen aanrichten. Ze weten dat deze dingen kwaad doen en toch blijven ze de antennes installeren. Net als met het vaccin.
We hebben hen al aan de kaak gesteld. De rechters weten ervan en doen niets. Je vertelt het aan je collega’s, en zij doen niets. Hieraan kunt u duidelijk zien, dat het niet om de volksgezondheid gaat. Er zitten andere duistere belangen achter dit alles, belangen, die de gezondheid van de mensen in gevaar brengen.

 

Wat is een neurodegeneratieve aandoening?

‘Neurodegeneratieve aandoening’ is een term voor verschillende aandoeningen, die allemaal gemeen hebben dat zij de neuronen in de hersenen aantasten.

Neuronen, de bouwstenen van ons zenuwstelsel
Hersenen en ruggenmerg vormen samen het zenuwstelsel. Neuronen kunnen zich normaal gesproken niet delen, noch worden vervangen. Dus wanneer ze beschadigd raken, zal het lichaam ze niet vervangen… dat dacht men. Echter, wanneer men vroegtijdig ingrijpt, kan het mogelijk zijn om dit soort aandoeningen te remmen, te stoppen en zelfs terug te draaien.

‘Ongeneeslijk’?

Dit is iets wat Big Pharma niet wil dat u weet. Daarom noemen zij het ‘ongeneeslijk’, wat niet helemaal waar is, wanneer je er in een vroeg stadium bij bent. En zelfs in een wat meer gevorderd stadium kan men vooruitgang boeken.

Tot voor kort geloofden neurowetenschappers, dat het centrale zenuwstelsel, inclusief de hersenen, niet in staat was tot neurogenese en ook niet in staat was om te regenereren. Neurogenese nu is het proces, waarbij nieuwe neuronen in de hersenen worden gevormd. In de jaren negentig werden echter stamcellen ontdekt in delen van het volwassen brein. En nu wordt zelfs aangenomen, dat het vormen van nieuwe neuronen bij volwassenen een normaal proces is dat plaatsvindt in het gezonde brein.

 

Voorbeelden van neurodegeneratieve aandoeningen:

Dementie is verantwoordelijk voor de grootste ziektelast, waarvan de Ziekte van Alzheimer in ongeveer 60-70% van de gevallen de oorzaak is.

*Ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie

*Ziekte van Parkinson en hieraan gerelateerde aandoeningen

*Prionziekte

*Amyotrofe laterale sclerose (ALS), waarbij motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, de hersenstam en de motorische schors van de hersenen afsterven

*Ziekte van Huntington, gekenmerkt door bepaalde motorische, cognitieve en psychiatrische symptomen

*Spinocerebellaire ataxie (SCA), waarbij de zenuwen hun signalen niet goed doorgeven aan de spieren

*Spinale musculaire atrofie (SMA), waarbij de spieren niet of onvoldoende functioneren

 

Bronnen:

https://www.orwell.city/2021/10/alzheimer.html

https://www.neurodegenerationresearch.eu/nl/wat-is-een-neurodegeneratieve-aandoening/

https://qbi.uq.edu.au/brain-basics/brain-physiology/what-neurogenesis

You may also like