Wetenschappers creëren voor het eerst embryo’s die deels mens, deels aap zijn

Wetenschappers waarschuwen voor een grote medische doorbraak, maar zeggen dat het enorme ethische zorgen oproept. Tot nu toe hebben pogingen, om een hybride embryo te creëren, waarbij menselijke cellen betrokken zijn, zeer beperkt succes gehad.

Wetenschappers hebben een buitengewone medische vooruitgang geboekt met een embryo, dat deels mens en deels aap is.

 

Doos van Pandora

De creatie van de ‘mens-aap’ is een mijlpaal in de wetenschap, die de weg kan banen naar verdere medische doorbraken. Woensdag waarschuwde een wetenschapper met recht, dat het experiment de doos van Pandora opent.

In een ongekende reeks experimenten injecteerden onderzoekers van het Salk Institute in Californië menselijke stamcellen in embryo’s van makaken in een vroeg stadium. Dit resulteerde in een aantal embryo’s van twee organismen, die een wetenschappelijk significante periode van 19 dagen overleefden.

Ondanks de aanzienlijke ethische bezwaren, zeggen ze dat mens-aap embryo’s (Chimaera’s) kunnen leiden tot een veel beter begrip van de vroege menselijke ontwikkeling, biologie en ziekte.

Wat is een Chimaera?

Een Chimaera is een hybride entiteit, die cellen bevat van twee of meer verschillende organismen, van dezelfde of een andere soort.

Voor transplantatie?

“Deze chimere benaderingen zouden erg nuttig kunnen zijn voor het bevorderen van biomedisch onderzoek, niet alleen in de allereerste levensfase, maar ook in de laatste levensfase”, zei professor Juan Carlos Izpisua Belmonte van het Salk Institute.

“Chimere embryo’s zouden ons in staat kunnen stellen de vroege menselijke ontwikkeling te bestuderen, en een groot potentieel hebben in de regeneratieve geneeskunde, maar ook in het produceren van menselijke weefsels en organen voor transplantatie. Het is essentieel dat we betere manieren hebben, om de menselijke biologie en ziekte nauwkeuriger te bestuderen en te begrijpen, aangezien we bepaalde soorten experimenten bij mensen niet kunnen uitvoeren.”

Verder hopen zij dat het embryo onderzoek van mens-aap voldoende inzicht zal geven in de ontwikkeling van dit soort embryo’s met behulp van dieren, die minder nauw ‘verwant’ zijn aan mensen als apen dat zijn. Dit zou, zo hopen zij, het mogelijk maken dat organen, die geschikt zijn voor transplantatie in mensen, kunnen worden gekweekt in dieren, zoals varkens.

 

Nieuwste ontwikkeling in samenwerking met China

Het team van prof. Izpisua Belmonte werkte samen met onderzoekers in China, waar veel werk werd verricht om juridische problemen te vermijden! Aap-mens embryo’s zouden wetenschappers namelijk in staat kunnen stellen, om experimenten uit te voeren op menselijke embryo’s, die ze vanwege strikte regelgeving anders niet mogen doen. Deze nieuwste ontwikkeling kwam vorig jaar, toen het team technologie genereerde, waarmee embryo’s van makaken in leven konden blijven en voor een langere periode buiten het lichaam konden groeien. China is dus ook bij dit onderzoek betrokken.

 

Aap-mens embryo’s

Zes dagen, nadat de apenembryo’s waren gemaakt, werd elk met 25 menselijke cellen geïnjecteerd.

De cellen staan ​​bekend als uitgebreide pluripotente stamcellen, die het vermogen hebben om zich te ontwikkelen tot veel verschillende celtypen en weefsels, zowel binnen als buiten het embryo. Een pluripotente cel is in staat, om alle cellen te vormen die een individu bezit, dus zonder het extra-embryonaal weefsel, zoals een placenta.

Na één dag werden menselijke cellen gedetecteerd in 132 embryo’s!

Na 10 dagen ontwikkelden 103 van deze embryo’s zich nog steeds. De overleving begon toen al snel af te nemen, en op dag 19 waren er nog maar drie aap-mens embryo’s in leven. Belangrijk is echter, dat het percentage menselijke cellen in de embryo’s hoog bleef gedurende de tijd dat ze bleven groeien, aldus de onderzoekers.

De bevindingen van het team werden gepubliceerd in het tijdschrift Cell.

 

Niet het eerste experiment…

‘Interspecies’-chimaera’s bij zoogdieren worden gemaakt sinds de jaren ‘70, toen ze werden gecreëerd bij knaagdieren. Ze werden gebruikt om vroege ontwikkelingsprocessen te bestuderen.

Hoe zit het met hybriden van mens en dier?

In de afgelopen jaren zijn er experimenten met dit soort embryo’s gedaan, waarbij mensen en varkens, en mensen en muizen betrokken waren, met beperkt succes.

Is er een streven om een ​​aap-mens te produceren, voorbij het embryonale stadium?

Er hangt nog steeds iets verschrikkelijks in de lucht, niet in de laatste plaats omdat het gemakkelijker is om met succes twee soorten samen te brengen, die op elkaar lijken, dan twee die totaal verschillend zijn. De embryo’s, die donderdag in het tijdschrift Cell zijn beschreven, zijn gedeeltelijk gemaakt om te proberen nieuwe manieren te vinden, om organen te produceren voor mensen, die transplantaties nodig hebben, zei het internationale team van wetenschappers die aan het project hebben meegewerkt.

Elk jaar sterven er in de Verenigde Staten alleen al duizenden mensen, in afwachting van een orgaantransplantatie. Dus de laatste jaren hebben sommige onderzoekers in de VS en daarbuiten menselijke stamcellen geïnjecteerd in schapen- en varkensembryo’s, om te zien of ze uiteindelijk menselijke organen zouden kunnen laten groeien in dergelijke dieren voor transplantatie. Maar tot nu toe heeft die aanpak niet gewerkt. Dus Belmonte ging samenwerken met wetenschappers in China en elders, om iets anders uit te proberen!

“We zijn heel erg opgewonden.”

Dergelijke, hybride, embryo’s van gemengde soorten staan ​​bekend als chimaera’s, genoemd naar het vuurspuwende wezen uit de Griekse mythologie, dat deels leeuw, deels geit en deels slang is. “Ons doel is niet om een ​​nieuw organisme of monster te genereren”, zei Belmonte.

Wat als iemand anders dit werk gaat overnemen voor meer duistere doeleinden?

Het zou niet de eerste keer zijn dat dit gebeurt! De grootste zorg, zeiden ze, is dat iemand zou kunnen proberen om dit werk verder voort te zetten, en proberen een baby te maken uit een embryo van mens en aap. In het bijzonder maken de critici zich zorgen, dat de menselijke cellen deel kunnen gaan uitmaken van de zich ontwikkelende hersenen van zo’n embryo – en van de hersenen van het resulterende dier!
Een andere zorg is, dat het op deze manier gebruiken van menselijke cellen, dieren kan produceren met menselijk sperma of eitjes! Hank Greely, een meer kritische bio-ethicus van Stanford University, zei:

“Niemand wil echt, dat apen rondlopen met menselijke eitjes en menselijk sperma erin!”

 

Belmonte erkent de ethische bezwaren. Maar hij beweert, dat zijn team niet van plan is, om dieren te creëren met de halfmens-, halfaap-embryo’s, of zelfs maar te proberen menselijke organen te laten groeien in zo’n nauw verwante soort.

“Ik denk niet dat we ons aan de rand van de ‘Planet of the Apes’ bevinden. Ik denk dat er maar heel weinig malafide wetenschappers zijn. Maar ze zijn er wel!” zei Greely.

De National Institutes of Health loopt al enkele jaren met het idee, om een ​​verbod in te stellen op financiering van dit soort projecten, maar wacht op nieuwe richtlijnen, die naar verwachting volgende maand zullen verschijnen.

 

Bronnen:

https://inews.co.uk/news/science/scientists-generate-a-human-monkey-hybrid-embryo-for-the-first-time-958581?ito=social_itw_theipaper

https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/04/15/987164563/scientists-create-early-embryos-that-are-part-human-part-monkey?t=1618561118534

You may also like