Rockefeller’s Lockstep 2010 was blauwdruk voor COVID pandemie

‘Operatie Lock Step’ door David Rockefeller: “Onder het mom van een pandemie zullen we een gevangenisstaat creëren.” Een wereld van strengere top-down overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met beperkte innovatie en toenemende terugdringing van burgers, door de bekende ‘fact-checkers’ weggezet en bestempeld als een hoax, nepnieuws of de zoveelste samenzweringstheorie.

De realiteit is echter, dat dit scenario zich momenteel voor onze neuzen afspeelt: we zitten er middenin, in fase 2, en zullen spoedig de Grote Reset ingaan, zoals door de elite voorzegd.

 

Rockefeller’s scenario van de toekomst

In 2010 publiceerde de Rockefeller Foundation een rapport, waarin vier scenario’s werden gepresenteerd, die de wereld wellicht te wachten staan. Eén ervan kreeg de naam ‘Lock Step’. Na zo’n 10 jaar wordt dit scenario herkenbaar als een blauwdruk voor de huidige Coronavirus pandemie, die de wereld in de tang houdt.

‘Lock Step 2010’

Het Lock Step 2010 scenario speelt zich in het ‘verleden’ af. Het onthult de doelbewuste creatie van een ‘versterkt’ SARS-virus, dat als wapen dient te worden ingezet tegen de bevolking. Lock Step omschrijft het allemaal in detail: de financiering van organisaties, die de pandemie zullen uitrollen (WHO, NIAID, CDC, VN, etc.), een wereldwijd vaccinatieplan, verplichte digitale ID’s, en indoctrinatie van de wereldbevolking via de mainstream media.

Ook spreekt het scenario over een relatief korte lockdown, gevolgd door een tweede, langere lockdown. Het belemmeren of onmogelijk maken van reizen naar het buitenland, wat nu in volle gang is. En schrik niet, de verspreiding van een veel dodelijker virus, met een sterftecijfer van 30%, indien de bevolking het vaccinatieplan afwijst.

Wat is uiteindelijk de bedoeling van dit alles?

De Illuminati houdt ervan om benamingen te veranderen, en heeft Agenda 21 ‘geüpdatet’ naar Agenda 2030, hoewel de basis en het uiteindelijke doel dezelfde zijn. Het einddoel, dat stapsgewijs wordt bereikt, mede middels de komende Grote Reset, houdt in dat alle macht in handen komt van de 1-2% niet-verkozen elite (NWO). De Illuminati is een top-down autoritair regime. De ‘nieuwe wereld’ zal cashloos (en contactloos) zijn, aangestuurd door één centrale wereldbank. Er zal een wereldwijde legermacht zijn. De soevereiniteit van naties wordt opgeheven. Privaat bezit wordt geconfisqueerd. Middenstand verdwijnt. Leefloon voor iedereen. Families worden ontbonden, familiebanden doorgeknipt. Massale ontvolking (genocide), geboortecontrole en deportaties naar communes in compacte steden en woongebieden. Opvoeding en scholing van kinderen onder supervisie van de overheid. Verplichte vaccinaties en inplanting van microchips voor totale controle, zonder welke men niet meer kan betalen of reizen. Implementatie van een ‘Sociaal kredietsysteem’, een soort puntensysteem voor individueel gedrag naar Chinees model, wat pas goed functioneert door 5G en later 6G (Internet of Things). Privé vervoer en autobezit aan banden gelegd. Niet-essentieel vliegverkeer verboden. Fossiele brandstoffen taboe. Bedrijven onder supervisie van overheden en multinationals krijgen strenge regels opgelegd. Landbouw en veeteelt, – onze volledige voedingsindustrie – exclusief in handen van de overheid. Natuurgeneeswijzen worden onwettig.

Rockefeller - secret cabal - Illuminati 


Staat van beleg 

Wij bevinden ons momenteel dus ongeveer halverwege ‘Operatie Lock Step’. De krijgswet ofwel staat van beleg is in aantocht: een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is. Het treedt bijvoorbeeld in werking na een staatsgreep, of om protesten te onderdrukken, of bedreigingen van nationale veiligheid door gewapend binnenlands verzet, oorlog en natuurrampen… Voeg hier pandemie aan toe en u, die al een voorsmaakje heeft gekregen van lockdowns en avondklokken, begrijpt waar we binnenkort aan zullen belanden…

COVID quarantaine- en isolatiekampen

Of kunnen we hier beter spreken van ‘COVID FEMA kampen’, die voor de andersdenkenden in gereedheid zijn gebracht? Het ziet ernaar uit dat Australië en Nieuw-Zeeland, onder andere, de spits afbijten met draconische maatregelen, die de regeringen er introduceren. Zo werd er een noodtoestand en volledige lockdown afgekondigd, die minstens 12 maanden zou duren. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Noord- en Zuid-Korea en China.
Celeste Solum, onder andere, waarschuwde al lange tijd voor deze medische Martial Law FEMA kampen, die al operatief zijn.
De ambtenaren, belast met gezondheidszaken, krijgen ongelimiteerde macht! Mensen verliezen tijdelijk of definitief al hun grondwettelijke rechten. De politie kan overal binnenvallen naar willekeur, ook bij u, zonder arrestatiebevel. Weet dat dit reeds gebeurt!

Een politiestaat in wording

We zien hier dus de ontplooiing van een dictatoriaal systeem, een politiestaat in wording.

The New World after COVID - USA - MaThe New World after COVID - USA - Map Biological Diversityp Biological DiversityThe New World after COVID - USA - Map Biological Diversity

Deze gesimuleerde kaart onthult, waar de Nieuwe Wereldorde regering naartoe wil… Dit zou de nieuwe realiteit worden in de VS: de lichtgroene zones zijn voorbestemd voor het volk. Dat zijn reservaten, waarin alle mensen die het overleefden, worden bijeengedreven. Dit plan is reeds in werking getreden: de bewoonde gebieden, die in Californië werden en worden verwoest door aangestoken branden, blijven voortaan onbewoonde natuurgebieden. Tenminste, dat is hun doel. Het origineel van deze afbeelding is helaas niet meer te vinden, omdat Rockefeller het verwijderd heeft, of er een andere naam aan heeft gegeven, onvindbaar voor het publiek.

 

‘Lock Step’ uit het oorspronkelijke Rockefeller draaiboek

De elite, de Illuminati, doorloopt de verschillende fasen en hun verwachte resultaten.

1ste fase
Verkoudheid/griep. Hooguit milde symptomen.
Media onderschrijven en bekrachtigen massale paranoia en angst.
Gebruik maken van een gebrekkig testsysteem, dat elk genetisch materiaal in het lichaam oppikt en een positief testresultaat activeert.
Het opblazen van het aantal COVID gevallen, door het wijzigen van overlijdensverklaringen, het dubbel tellen en classificeren van sterfgevallen, inclusief sterfte aan andere ziekten en natuurlijke oorzaken, als COVID-19.
Lockdowns zullen de mens conditioneren tot ‘levenslang’ onder draconische wetten, protesten voorkomen, en openbaar verzet identificeren.

2de fase
De eerste fase zal leiden tot beschadigde en kwetsbare immuunsystemen door voedseltekorten, social distancing, het dragen van mondkapjes, en gebrek aan contact met direct zonlicht en gezonde bacteriën.
Blootstelling aan 5G-straling zal het immuunsysteem verder aanvallen.
Dus wanneer mensen weer in de samenleving verschijnen, zullen meer mensen ziek worden.
Dit zal aan COVID-19 worden toegeschreven. Dit zal allemaal gebeuren, voordat de vaccinatie gereed is om het hieraan te kunnen toeschrijven.
Een langere en krachtigere lockdown zal volgen, totdat iedereen het vaccin zal nemen.

3de fase
Als de meerderheid van de mensen het vaccin weigert, zal een bewapend SARS/HIV/MERS-virus vrijgelaten worden.
Hieraan zullen veel mensen sterven. Het zal overleven van de sterksten zijn. Het zal ook de ultieme stimulans zijn voor iedereen om te worden gevaccineerd, om terug te keren naar ‘het normale’.
Degenen die het vaccin hebben genomen, zullen in oorlog zijn met degenen die dat niet hebben gedaan. Er zal van alle kanten wetteloosheid zijn.

Operation Lock Step from the ROperation Lock Step from the Rockefeller Playbookockefeller Playbook

 

“Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden dan hen ervan te overtuigen, dat ze voor de gek worden gehouden.”

 

Operation Lock Step 2010 by Rockefeller: Use a pandemic to control the world HD

 

Bronnen:

https://principia-scientific.com/2010-rockefellers-operation-lockstep-predicted-2020-lockdown/

http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

You may also like