Dr. José Luis Gettor over de ‘DARPA hydrogel’ in de PCR tests

De wattenstaafjes zijn een wapen! Ze bevatten een stof, die is ontwikkeld door DARPA, genaamd ‘DARPA hydrogel’.

Spoedarts en Vrijmetselaar, Dr. José Luis Gettor, waarschuwde de bevolking voor de schade, veroorzaakt door PCR test wattenstokjes.

Zowel grafeenoxide als ethyleenoxide zijn giftig

Net zoals andere onderzoekers hebben opgemerkt, dat de uitstrijkjes van deze test grafeenoxide bevatten – een nano materiaal dat magnetisme in het gebied veroorzaakt en de bloed-hersenbarrière passeert -, wijst Dr. Gettor erop dat ze ook Ethyleenoxide bevatten. Ethyleenoxide veroorzaakt een brandend gevoel bij degenen die deze test doen of laten doen.

Details staan hieronder in de nieuwe video, waarin deze arts spreekt voor La Quinta Columna, mogelijk om met name hun medebroeders in de Vrijmetselarij te waarschuwen voor dit gevaar:

 

Dr. José Luis Gettor on the ‘DARPA hydrogel’ in nasal swabs


 

Transcriptie:

Dr. José Luis Gettor: Mensen moeten gewaarschuwd worden voordat de tijd om is hier op Instagram.

Ik wil benadrukken, dat mensen moeten ophouden zich te laten testen, zoals iemand die zijn bloeddruk laat meten in een ziekenboeg.

De wattenstaafjes zijn een wapen! Ze bevatten een stof, die is ontwikkeld door de militaire inlichtingendienst (DARPA), genaamd ‘DARPA-hydrogel’. [DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency]
En het uiteinde van het wattenstaafje is géén gewoon katoen. [Het is in feite helemaal geen katoen.] Die wattenstaafjes komen uit China. Het is geen plastic stokje met een wattenstaafje. Het is een bundel holle nylonvezels, die onder andere ethyleenoxide bevatten.

Ethyleenoxide is een gif, dat wordt vastgehouden door de hydrogel. Maar als het wattenstaafje bij 30ºC het slijmvlies binnendringt, smelt de hydrogel. En houd er rekening mee dat ethyleenoxide kookt bij 10,4ºC. Daarom is het zo pijnlijk. Daarom is het zo bijtend. Omdat, zodra de hydrogel smelt, ethyleenoxide vrijkomt en een zweer op de bodem van de neus-keelholte genereert.

In plaats van een diagnose te stellen, is wat ze doen, veel, veel schade aanrichten. Dus, alsjeblieft, mensen, stop met het hebben van uitstrijkjes!’

 

Wat zegt het TLV1 logo ons?

Voor de meesten zullen de symbolen in het logo niet heel veel betekenis hebben, maar voor de Vrijmetselaars betekenen de vormen, afbeeldingen, teksten, afkortingen, getallen en kleuren bijzonder veel, zoals:

Toda La Verdad Primero, hetgeen betekent: De hele waarheid eerst.

De waarheid in de Vrijmetselarij is totaal iets anders dan de Waarheid die men in Jezus Christus vindt

Albert Pike schreef: ‘De waarheid moet geheim worden gehouden, en de massa heeft een lering nodig, die in verhouding staat tot hun onvolmaakte rede… Deze waarheden werden voor de burgers dus bedekt als met een sluier, en de Mysteriën van de Vrijmetselarij werden naar elk land gebracht…’

‘Maar eerst de geheime religie en de identiteit van het oog. Vrijmetselarij is een broederschap binnen een broederschap, een uiterlijke organisatie, die een innerlijke broederschap van de uitverkorenen verhult. De ene zichtbaar, en de andere onzichtbaar. Het zichtbare genootschap is een schitterende kameraadschap van ‘vrije en geaccepteerde’ mannen en vrouwen, die verplicht zijn zich te wijden aan ethische, educatieve, broederlijke, patriottische en humanitaire zaken, zoals ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen. Maar… het onzichtbare genootschap is een geheime en meest verheven broederschap, waarvan de leden toegewijd zijn aan de dienst van een mysterieus arcanum arcanorum, hetgeen betekent: Mysterie der Mysteriën. Luister dus niet naar de Vrijmetselaars, die je van de waarheid proberen af te leiden en te misleiden! Er is een Vrijmetselarij voor de meerderheid van de Vrijmetselaars, en dan is er het echte werk: de geheime religie (New Age)! Deze mensen zeggen ook graag dat Vrijmetselarij geen religie is. De Metselarij is echter in wezen een religieuze Orde, en niet alleen een beetje religieus! Elke Vrijmetselaarsloge is een tempel van religie, en de leringen ervan zijn instructies in religie.’ – Altiyan Childs

Octagon of achthoek

De drie achthoeken in hetzelfde logo, afgebeeld bij Dr. José Luis Gettor:
Het achthoek symbool staat voor: vernieuwing, wedergeboorte, regeneratie, overgang, transitie.
Weet dat het Capitool en het Witte Huis een uitgebreide lay-out van achthoekige patronen laat zien, met het specifieke kruis, dat volop door Vrijmetselaars-Tempeliers wordt gebruikt. De achthoek is een belangrijke vorm in hun occulte symboliek. Ook het nummer drie is veelbetekenend!

De kleuren van het logo

Zie ook de kleuren, welke belangrijk zijn binnen de Vrijmetselarij.
In dit geval: blauw en rood, en oranje… mogelijk een octagonale zon afbeelding: zonaanbidding.

 

Bron:

Dr. José Luis Gettor on the ‘DARPA hydrogel’ in nasal swabs

You may also like