Meditatie en Yoga: een dieper inzicht in occulte praktijken die Christenen vandaag misleiden (2)

Vervolg op Meditatie, TM, Yoga. Meditatie binnen Gods gemeente. Verzwegen neveneffecten en gevaren in detail van het beoefenen ervan. De meest ervarenen hebben aanzienlijk meer nadelige effecten dan beginners! Deel 2

Eindtijdnieuws.com
11 juli 2024

 

Carolyn en Loren schrijven verder over meditatie en yoga.
Het eerste deel kunt u hier lezen, eveneens vertaald in het Nederlands.

We gaan nu verder in op de twee volgende facetten:

3  Meditatie beoefend binnen ‘Christelijke’ groepen (zoals bijv. Charismatische groepen)

4  Waarschuwingen voor meditatie

 

3  Meditatie binnen ‘Christelijke’ groepen

Wat afschuwelijk tragisch is, is dat een toenemend aantal Christenen, zelfbenoemd of niet, deze onbijbelse meditatie beoefent: sommigen doen dit doelbewust en anderen doen dit onwetend. Maar of hun handelingen nu doelbewust of uit onwetendheid zijn, velen ervaren een heleboel terugslag en negatieve neveneffecten – ook bekend als onttrekkingen (subtracties) en overdrachten – maar ze zien deze resultaten niet altijd als daadwerkelijk negatief. Later meer over deze twee fenomenen, met voorbeelden! Als ze wel ernstige negatieve gevolgen hebben, die niet gemakkelijk te ontkennen of weg te poetsen zijn, begrijpen ze niet altijd waar het negatieve vandaan komt. Soms komt dit omdat ze hun handelingen niet zien als meditatie.

Sommige Christenen geloven dat ze door middel van meditatie met God spreken

Dus rechtvaardigen zij op die manier hun meditatiepraktijken of -handelingen. Ze geloven dat omdat ze Christen zijn. Of zij geloven dat hun occulte activiteit niet occult is, omdat ze denken dat ze niet mediteren zoals niet-christenen. Maar ze vergissen zich. In feite beoefenen ze meditatie op precies dezelfde manier als occultisten dat doen!

‘Christelijke’ Meditatie: Het woordje is vaak verborgen door ander taalgebruik

Hoewel veel Christenen occulte meditatie en yoga beoefenen, zonder te proberen hun activiteiten te verbergen voor anderen, nemen ze deel aan verschillende soorten meditatieve praktijken, die niet altijd als meditatief herkenbaar zijn. En bij sommige van deze activiteiten is de gelijkenis met occulte meditatie gemakkelijker te herkennen dan bij andere. Hoewel ze het gewoonlijk geen meditatie zullen noemen, beoefenen sommigen binnen bepaalde Christelijke groepen dat wat in wezen occulte meditatie is, waaronder Transcendente Meditatie.

Er worden veel verschillende uitdrukkingen gebruikt door occulte infiltranten….

namelijk, in Christelijke kerken en groepen, om dit soort meditatie te beschrijven. Enkele van de meest voorkomende code woorden zijn:

gebedsruimte of binnenkamer of gebedskast

2  zich bezighouden met of bezig zijn met de geest

in de geest komen

4 bewegen in de geest

5  zien in de geest

de diepere dingen van God onderzoeken

7  werken in het bovennatuurlijke

zich bezighouden met het bovennatuurlijke

een geestelijke ontmoeting hebben in het bovennatuurlijke of met bovennatuurlijke wezens

10  cultiveren, ontwikkelen, bezig zijn met, groeien in, leren te bewegen of te wandelen in, opereren vanuit, en het uitrekken van gaven en vermogens (al deze woorden beschrijven eigenlijk een proces van visualisatie en meditatie, terwijl ze leren hun occulte vermogens op te bouwen en te opereren vanuit hun occulte gaven).

 

Niet iedereen die deze termen gebruikt is een ‘Christelijke’ occultist

Occulte infiltranten zullen deze termen echter gebruiken, omdat het termen (code woorden) zijn waar de meeste Christenen bekend mee zijn.
Natuurlijk zullen sommigen er recht voor uitkomen en zeggen dat waar ze aan deelnemen in wezen meditatie is, maar ze zullen er vaak aan toevoegen dat het de ‘Christelijke manier’ is om het te doen. De leugen gaat meestal ongeveer als volgt:

“We kunnen aan deze activiteiten deelnemen, omdat we Christen zijn. We hebben de ‘heilige geest’ die ons beschermt, en we doen het niet op dezelfde manier als niet-christenen.”

Als anderen bezwaren maken, kan het weerwoord zijn: “Stop God niet in een hokje”, of een soortgelijke gedachte. Dit betekent hetzelfde als: “Ik heb geen Schriftuurlijke basis voor wat ik doe, zeg of geloof. Maar als jij niet gelooft dat wat ik zeg, doe of geloof waar is, dan geloof je ook niet dat God wonderen kan verrichten en krachtige dingen kan doen.”

Er is natuurlijk geen enkele Schrifttekst, die deze arrogante filosofie ondersteunt! Ja, een groot deel van het Christendom heeft helaas veel van de leugens over meditatie en andere praktijken, zoals yoga, geaccepteerd.

Bij andere groepen zullen ze Christelijke taal gebruiken om de waarheid van wat ze doen te verbergen

De technieken zijn echter vergelijkbaar, en soms zelfs identiek met die van ‘normale’ meditatie en TM. Bovendien zijn de resultaten van hun meditatie precies hetzelfde en zijn ook de bijwerkingen precies hetzelfde!

Het opwekken van meditatieve trances door middel van bepaalde ‘Christelijke’ activiteiten is tegenwoordig heel gewoon!

Velen zijn in deze omgeving opgegroeid en zijn zich er niet van bewust, dat waar zij bij betrokken zijn fundamenteel tegen de Schrift ingaat. Ik bid dat dit artikel zal helpen om de ogen van deze mensen te openen.

Voorbeelden van meditatie binnen Christelijke groepen

Er zijn verschillende manifestaties of vormen van meditatie, en ik geef ook enkele voorbeelden van activiteiten waarin meditatie is opgenomen, evenals enkele voorbeelden van hoe deze meditatie er binnen Christelijke kringen uit kan zien:

1  Occulte praktijken vermomd als Christelijke praktijken

Een toenemend aantal Christenen raakt verstrikt in bepaalde aspecten van meditatie door occulte doctrines en praktijken. Dit is het duidelijkst in de theologie van de geestenmens, en in de zetel van heerschappij en poortoefeningen. Deze activiteiten leren de mensen, om door middel van allerlei oefeningen in een veranderde staat van bewustzijn te komen, waardoor hun onbewuste/onderbewuste geest controle krijgt over hun bewuste geest. Dit is een proces dat vergemakkelijkt wordt door meditatie! Soms gebruiken ze de uitdrukking ‘de menselijke geest controle geven over de ziel’, maar het gaat allemaal om hetzelfde meditatieve proces. Deze zogenaamde ‘Christelijke’ praktijken zijn extreem gevaarlijk en nemen het individu mee door een reeks stappen van visualisatie en meditatie.

‘Het derde oog’

Uiteindelijk leidt dit bij sommigen tot het openen van wat occultisten onmiddellijk zouden herkennen als hun ‘derde oog’ en hun ‘hoofdcentrum’. Dit kan resulteren in iets dat identiek is aan wat vaak een ‘kundalini ontwaken’ wordt genoemd, iets waarvan zelfs occultisten die meditatie beoefenen erkennen dat het erg gevaarlijk is om er doorheen te werken, zonder getrainde professionals. Natuurlijk is het gehele proces van meditatie gevaarlijk, ongeacht of je al dan niet een zogenaamde professional hebt om je te helpen of niet!

Visualisatie en meditatie gaan hand in hand

Deze activiteiten leiden ook nietsvermoedende mensen, zoals zij die in een bevrijdingscounseling situatie zitten om hulp te verkrijgen, en de zeer dwazen die het bovennatuurlijke najagen in spirituele ervaringen die occult zijn, inclusief astraal reizen, contact maken en communiceren met de veronderstelde doden, ontmoetingen hebben met demonen en gevallen engelen, die zich vermomd hebben als engelen van God, of met interactie met en geleid worden door een antichrist geest: een demonisch wezen dat zich heeft vermomd als ‘Jezus’ of ‘Yeshua’ of een andere vertaling van de naam.
Dit is iets dat occultisten als volkomen normaal zouden beschouwen, omdat visualisatie en meditatie makkelijke manieren zijn om deze dingen te ervaren.

Benamingen van demonische entiteiten

Net als de Christen die het occulte beoefent, noemen ze deze demonische entiteiten soms ook ‘engelen’. En ze gebruiken ook andere namen, zoals ‘Geascendeerde of Verheven Meesters, Galactische Meesters, spirituele wezens, lichtwezens’, of andere dwaze namen. Welke naam er ook gebruikt wordt, de spirituele wezens zijn demonisch!

Astraal reizen

Het is geen geheim dat astraal reizen wordt onderwezen met behulp van de principes van visualisatie en meditatie! En het werkt! Want als je je geest openstelt voor de ervaring, geef je toestemming aan deze demonische wezens. Ze komen dan je spirituele ruimte binnen en nemen je mee naar verschillende plaatsen in of door de astrale rijken, en soms door de fysieke rijken. Soms gebeurt dit ‘reizen’ met de geest (meestal wordt dit ‘kijken op afstand’ genoemd), soms is het met een deel van de geest of ziel van de persoon, die het fysieke lichaam verlaat, en soms wordt het fysieke lichaam van de persoon zelfs meegenomen.

De ‘geestmens theologie’, evenals de ‘zetel van heerschappij’ en ‘poort’ oefeningen, en andere occulte leringen die hierop lijken….

trainen mensen hoe ze deze dingen moeten doen, door middel van een occulte visualisatie en meditatie, die ze proberen af te doen als ‘Christelijk’.

2  Meditatie vermomd als gebed

Soms raken individuen in trance terwijl ze zelf ‘bidden’. Natuurlijk is dit geen bijbels gebed, maar is het identiek aan een occulte meditatie, die hen in een veranderde staat van bewustzijn brengt. Dit kan eenvoudigweg beginnen doordat de persoon zijn ogen sluit en zijn gedachten en emoties richt op wat hij maar wil. Zoals: wie zij geloven dat ‘God, Jezus of engelen’ zijn, een zogenaamde hemelse plaats, of zelfs een Bijbeltekst of een herhalende gedachte. Dit wordt visualisatie genoemd. Als het individu zijn geest openstelt voor deze mentale beelden, dompelt hij zichzelf onder in deze beelden. en komt in een meditatieve, trance-achtige staat. De demonen komen dan binnen en zorgen voor een verscheidenheid aan spirituele ervaringen, gedachten en emoties.

Zoals hierboven in voorbeeld één is aangegeven, gebruiken sommige mensen zogenaamde ‘Christelijke’ oefeningen, zoals de ideeën achter de ‘spirit man theologie’ of ‘gateways’ (poorten of toegangspoorten), om deze meditatieve staat binnen te gaan. En zoals hieronder besproken zal worden, in voorbeeld drie, weten sommige mensen hoe ze in deze hypnotische staat kunnen komen, omdat ze onderwezen zijn door onhandelbare en onbijbelse kerkdiensten of bijeenkomsten, of ze zich dat nu realiseren of niet.

Het binnengaan in een veranderde staat van bewustzijn

Net als bij elke andere vorm van occulte meditatie kan het binnengaan in deze veranderde staat van bewustzijn geholpen worden door muziek, muzikale tonen, door het verbaal herhalen van Schriftteksten of door het chanten van bepaalde gebeden. Het is echter niet altijd noodzakelijk, vooral niet voor degenen die bedreven zijn in het binnengaan in een veranderde staat van bewustzijn.
De persoon kan daarbij liggen, zitten, knielen, staan of in verschillende andere houdingen zitten, die bedoeld zijn om de persoon zich comfortabel genoeg te laten voelen, zodat ze hun geest en emoties kunnen focussen.

Als resultaat van hun meditatie kan men dan verschillende soorten ‘spirituele ervaringen’ hebben

Of deze gebeurtenissen echt zijn of ingebeeld, staat ter discussie. Maar hoewel het waar is dat sommige mensen waarschijnlijk waanvoorstellingen ervaren, die voortkomen uit hun verbeelding en een diepgeworteld, uitzinnig verlangen naar spirituele ervaringen, zijn veel van de ervaringen echt en worden ze geleverd door het demonische!

3  Kerkdiensten of bijeenkomsten

De meest voorkomende vorm van het binnengaan in een meditatieve trance begint echter in veel kerkelijke omgevingen, vooral binnen een charismatische setting. Je zou ook gemakkelijk kunnen stellen dat dergelijke charismatische omgevingen de basisprincipes van het binnentreden in een meditatieve staat onderwijzen. En wanneer de individuen alleen thuis zijn, of in kleinere groepssettings, helpen deze technieken die in een kerkelijke omgeving zijn geleerd hen om in een meditatieve staat binnen te treden buiten kerkdiensten of bijeenkomsten om.

Occulte basisrituelen creëren een spirituele atmosfeer voor elke gewenste manifestatie….

door de kracht van het demonische aan te boren. Zij zullen dit vaak anders noemen, maar in wezen is het demonische kracht [of ‘the force’ in het Engels]. Dit is waar de kracht wordt gevonden, die ze proberen aan te boren en te gebruiken om onder meer spreuken uit te spreken.

Er zijn verschillende manieren om deze methodes te beschrijven….

Simpel gezegd omvatten ze de volgende elementen: visualisatie (dit gebeurt in de geest); emotie (deze emotie komt vanuit het hart (de ziel) en wordt uitgedrukt door middel van beweging); en geluid (vaak muziek of muzikale intonaties, of door het chanten van ‘krachtwoorden’, ook wel bekend als ‘power words’ in het Engels), ook wel betoveren (‘charming’ in het Engels) genoemd).

De gemiddelde, wanordelijke charismatische samenkomst gebruikt elk van deze elementen!

Dit brengt een heel ander niveau van begrip over waarom de Schrift ons vermaant om ordelijke diensten of samenkomsten te hebben.

De noodzakelijke elementen voor het doen van betoveringen:

aanroepen (een geest aanroepen)

charming of betoveren door bepaalde woorden of geluiden chanten

symbolische actie

4  en het gebruik van een fetisj of van voorwerpen

 

De gemiddelde Charismatische kerkdienst:

Er wordt hypnotiserende muziek gespeeld en gezongen, die doelbewust is gekozen om de emotie aan te spreken, of het nu opzwepend en uitzinnig is of langzaam en ontroerend. Het is ook belangrijk om op te merken dat de liedjes vaak zorgvuldig en specifiek gekozen worden, om het individu voor te bereiden om open te staan voor de specifieke boodschap, die die dag gegeven wordt. Het maakt deel uit van het bepalen van de stemming of de sfeer!
Deze emotie wordt op een fysieke manier getoond, door beweging van het lichaam, inclusief handen opheffen en bewegen, springen, dansen, wiegen en andere vormen van beweging. Deze beweging kan ook uitgelokt worden door de muziekleider, bijvoorbeeld, die de gemeente leidt om als groep bepaalde bewegingen te maken, zoals synchroon springen, klappen op commando, samen de handen omhoog doen of samen deinen.
Terwijl deze hypnotiserende muziek speelt, geeft de leider dan commando’s, zoals “laat de geest binnen”, of “open jezelf”, of “geef je over”. Ze gebruiken ook herhalende woorden of zinnen, zoals “ja, ja, ja” of “heilig, heilig, heilig”. Daarnaast laten ze de gemeente dezelfde mantra’s of krachtwoorden herhalen. Vaak staan deze commando’s of suggesties in de tekst van het lied, en worden ze gezongen, niet per se uitgesproken. Het is niet ongewoon dat beide voorkomen.

De congregatie of gemeente wordt geleid door visualisatie:

vaak door de tekst van de muziek, maar meestal ook vergroot door gesproken opdrachten van de leider, krijgt de groep mentale beelden die ze beginnen te visualiseren in hun hoofd, zoals een hemelse plaats, een eigenschap van God om zich op te concentreren, engelen, of andere van zulke dingen. Deze visualisaties kunnen soms geholpen worden door letterlijke beelden, zoals: video’s, foto’s, linten, spandoeken en teams van dansers. [Merk op dat dit niet allemaal verkeerd hoeft te zijn.]

Mensen zullen dan in meer of mindere mate spirituele ervaringen beginnen te krijgen

Voor velen zijn het slechts sterke emoties. Voor anderen zullen ze visioenen zien, hetzij met hun fysieke ogen of met hun geestelijke ogen. Soms zullen ze ervaren dat een deel van hen getransporteerd wordt naar een hemelse plaats in de astrale rijken, en dit kan gerelateerd worden aan het hebben van een visioen met hun ‘geestelijke ogen’. Sommigen krijgen ook wat ze vaak als ‘openbaring’ beschouwen, omdat ze spirituele boodschappen ontvangen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden; de ervaringen variëren sterk.

Hoewel deze meditatieve, trance-achtige ervaringen, die worden opgedaan tijdens deze charismatische diensten ‘goed aanvoelen’, zijn ze niet van God. Het zijn ervaringen die worden aangeboden door de demonen en door menselijke infiltranten in het astrale rijk.

Wat er feitelijk gebeurt in de geestenrijken [Gods Koninkrijk & het rijk van Satan] is….

dat de demonen het individu verbinden met een ‘spirituele drug’, en hen koppelen aan de geest van de antichrist. Daarna dringen de demonen hun geestelijke ruimte binnen, en beïnvloeden en controleren hen op de een of andere manier!

 

Manifestaties
Wanneer men aan deze geestelijke drug is verslaafd, zijn er vaak manifestaties, waaronder:

*Wijdverspreide en onhandelbare tongen

Dit zijn geen bijbelse tongen, voornamelijk omdat ze zich manifesteren in een goddeloze omgeving. In sommige gevallen kunnen de tongen brabbelende onzin zijn. In andere gevallen zijn het demonische vloeken, die worden uitgesproken in een andere taal dan wat de persoon zelf kent en spreekt! Dit is niet alleen een fenomeen dat ik zelf heb gezien en ervaren, maar het is ook onderzocht en beschreven door anderen!

*‘Vallen of uitvallen in de geest’

Soms wordt dit vallen gefaket of zelfs afgedwongen door een overijverige en controlerende prediker. Soms is het echt. En wat er in wezen gebeurt, is dat het individu neergeslagen wordt door demonische geesten en soms door menselijke infiltranten, die in het astrale werken, verslaafd zijn aan de spirituele drug en verbonden zijn met de geest van de antichrist.

*Schudden, rollen, draaien, stuiptrekken, neervallen en andere spastische bewegingen

Wanneer deze verschijnselen zich voordoen, heeft het individu soms min of meer controle over zijn of haar fysieke lichaam. Maar omdat hij of zij geen controle heeft over zijn of haar eigen geest en emoties, is hij of zij niet in staat om te voorkomen dat hij of zij zich ongepast gedraagt binnen de setting van wat een ordelijke dienst zou moeten zijn, volgens wat het woord van God beschrijft. Aan de andere kant hebben de individuen vaak ook geen controle over wat hun fysieke lichaam doet.

*Dronken gedrag, zoals niet in staat zijn om op te staan, struikelen en slingeren tijdens het lopen, onduidelijk spreken, onsamenhangende spraak, uitbarstingen van lachen

*Schreeuwen, maniakaal lachen, hysterisch huilen of dierengeluiden maken, zoals grommen, brullen, huilen, sissen, miauwen en blaffen

 

Niet iedereen zal de meer extreme manifestaties laten zien

Veel mensen voelen zich gewoon goed, of krijgen een ‘geestelijk high’ gevoel zonder enige opzichtige vertoning. Het is echter helemaal niet ongewoon om zulke gekke demonische demonstraties te zien en te horen. En mocht je nog twijfelen: deze dingen zijn niet van God. In feite, zoals zo dadelijk zal worden aangetoond, zijn deze manifestaties gewoon negatieve neveneffecten, die kunnen optreden bij meditatie.

Begrijp het alsjeblieft niet verkeerd!

Ik zeg niet dat het spelen van muziek tijdens een kerkelijke bijeenkomst of in een bijbelstudiegroep thuis slecht is. Ik zeg niet dat in je handen klappen of je handen opheffen in de lucht slecht is. Ik zeg niet dat het hebben van een emotionele reactie in deze omstandigheden occult is. Ik zeg ook niet dat zingen of het reciteren van de Schrift onbijbels is.
Ik zeg echter wel dat de onbijbelse manier waarop mensen bidden, en de ongereguleerde manier waarop veel kerkelijke samenkomsten worden geleid, waarbij het beroep op emotionaliteit en geestelijke ervaringen centraal staat, niet van God is! Het leidt tot dingen die absoluut niet door de Schrift worden goedgekeurd. Ze weerspiegelen in feite de neveneffecten van meditatie. En wat nog belangrijker is, het creëert opzettelijk een atmosfeer, waarin de demonen kunnen binnendringen en mensen verslaafd kunnen maken aan een spirituele drug, waardoor ze op één lijn komen te staan met de geest van de antichrist.

 

4  Waarschuwingen voor meditatie

We moeten er hier op wijzen dat het in praktijk brengen van wat in het woord van God staat niet leidt tot een schadelijke ervaring. Er is geen lijst met mogelijke negatieve bijwerkingen als je gehoorzaam bent aan de Vader, en je onderwerpt aan Zijn wil. Er zijn geen negatieve bijwerkingen van het vervuld zijn met de Geest van God!

Bewering:

“Meditatie kan golven van woede, angst of jaloezie opwekken, die diep in je hadden gezeten, en dat zou je een ongemakkelijk gevoel geven.”
Men verwijst met deze claim naar het volgende emotionele proces, zoals: ‘emotie die begraven is onder ogen zien’. Men gaat dan verder met mensen aan te moedigen om door te gaan met meditatie praktijken, door te zeggen dat de woede, angst en jaloezie ‘een natuurlijke en gezonde dimensie is van meditatiebeoefening, en dat deze emoties geleidelijk zullen verdwijnen’.

Ik ben het hier 100% mee oneens!

Ten eerste is er bewijs dat deze emoties niet zullen verdwijnen, maar een voortdurend probleem zullen zijn. Dit is niet verwonderlijk, aangezien deze emoties die door meditatie naar boven komen niet overwonnen worden door nog meer meditatie, maar door onderwerping aan de Vader [onze Schepper, en de Schepper van hemel en aarde] en door Zijn Geest toe te staan je te leiden en te helpen. Zeggen dat zulke beroering natuurlijk en gezond is en geleidelijk zal afnemen met nog meer meditatie is hetzelfde als zeggen dat het eten van ranzig, vergiftigd voedsel je kan schaden, maar dat de oplossing voor het probleem is om meer van het ranzige, vergiftigde voedsel te eten!

Ten tweede, in welk universum is het normaal om te zitten, staan of liggen, proberen te ontspannen en je te concentreren op je ademhaling? En uit het niets, zonder waarneembare reden, begin je woede te voelen opwellen in je, of angst, of jaloezie? Dit duidt niet op iets dat ‘gezond’ is, maar is eigenlijk het bewijs dat de demonen op dat moment bij je binnen zijn gekomen. Dit is rot fruit van onheilige geesten, dat voortkomt uit deelname aan een onheilige activiteit! En als het fruit rot is, waarom zou je er dan aan deelnemen? En hoewel de schrijver van deze bewering pro-meditatie is, geeft ze het volgende toe:

Niet alle TM effecten zijn positief!

Een metastudie in het International Journal of Psychotherapy vermeldt verschillende mogelijke negatieve bijwerkingen van TM:
Sommige beoefenaars meldden geen ontspanning maar stress, angst en paniek [en ik kan dit bevestigen, ik, die in mijn tienerjaren aan TM deed en behoorlijke angstaanvallen ‘uit het niets’ kreeg!] Anderen meldden gevoelens van ontkoppeling met de werkelijkheid, zowel tijdens als na de meditatie. Sommigen hadden een verhoogde depressie. Anderen meldden minder motivatie in het leven. Mediteerders die moeilijkheden rapporteerden, waren niet alleen beginners maar ook ervaren mediteerders!

Tja, daar spreekt bijna niemand over, nietwaar?

Het enige wat de meesten van ons horen, zelfs van doktoren in de geneeskunde en psychiatrie, evenals veel beoefenaars van alternatieve geneeswijzen, is aanmoediging om deel te nemen aan deze door hen geprezen meditatie! Je zou op zijn minst denken dat ze eerlijk zouden zijn over de bijwerkingen, die je waarschijnlijk zult ervaren. Maar ja, dit is niet wat de demonen willen dat je weet, dus niet veel mensen praten over dit aspect van wat een ‘gezonde, risicoloze’ activiteit zou moeten zijn. En, zoals je zult ontdekken als je onderzoek doet, niet veel mensen praten over hun negatieve ervaringen met meditatie.

Loskoppeling van de werkelijkheid = Dissociatie door meditatie!

Dit doelbewust jezelf openstellen voor dissociatie van de fysieke wereld is niet iets dat gezond is, noch is het een gewenste staat-van-zijn. Ik spreek hierover uit persoonlijke ervaring.
Natuurlijk wordt dit neveneffect van dissociatie bij meditatie meestal gebagatelliseerd, maar het is een veel voorkomend probleem! Dit hoeft ons niet te verbazen, want de bedoeling van meditatie is juist om in verschillende mate te dissociëren. Natuurlijk wordt deze waarheid slim verborgen achter woorden als ‘ontkoppeling’. Op die manier begrijpt niet iedereen dat dit dissociatie is! Bovendien, niet veel mensen zullen je vertellen dat deze dissociatie chronisch kan worden en zich kan ontwikkelen tot een soort dissociatieve stoornis, die veroorzaakt wordt door ongezonde spirituele praktijken, die de persoon openstellen voor demonische invloed en zelfs tot demonische bezetenheid. Zie je het grote gevaar?

Ook anderen waarschuwen voor meditatie (zie bij de bron)

Zij laten weer een andere kant zien van meditatie, die velen nog niet kennen…. tot het voor hen te laat is en de schade al is aangericht. Je zou op zijn minst goed geïnformeerd moeten zijn over waar je aan begint, ongeacht of je Christen of niet-christen bent.

Een waarschuwend artikel, recht in ons gezicht, geschreven door de gecontroleerde oppositie:

In 1992 publiceerde David Shapiro, een professor aan UCLA Irvine, een artikel over de effecten van meditatieretraites. Nadat hij 27 [9] mensen met verschillende niveaus van meditatie-ervaring had onderzocht, ontdekte hij dat 63 [666] procent van hen ten minste één negatief effect had gehad en zeven procent zeer nadelige effecten. De negatieve effecten waren onder andere angst, paniek, depressie, pijn, verwarring en desoriëntatie. Maar misschien voelden alleen de minst ervarenen ze – en zouden meerdere dagen meditatie degenen die relatief nieuw waren in de beoefening niet overweldigen? Het antwoord was nee. Toen Shapiro de grotere groep verdeelde in mensen met minder en meer ervaring, waren er geen verschillen: ze hadden allemaal evenveel negatieve ervaringen. En een eerder onderzoek kwam tot een vergelijkbare, maar nog verrassendere conclusie: degenen met meer ervaring hadden ook aanzienlijk meer nadelige effecten dan de beginners!
Verderop voegt hij eraan toe: Er kunnen ook andere onplezierige dingen gebeuren met talloze mensen, zoals: armen klapperen, mensen trillen en hebben stuiptrekkingen; anderen gaan door euforie of depressie, of melden dat ze helemaal niets voelen, omdat hun fysieke zintuigen verdoofd raken. Hoe onplezierig ze ook zijn, als deze symptomen beperkt bleven tot een retraite, zou er niet veel aan de hand zijn – maar dat is niet zo. Soms blijven ze hangen en beïnvloeden ze het werk, de zorg voor kinderen en relaties. Ze kunnen een klinisch gezondheidsprobleem worden, dat gemiddeld meer dan drie jaar aanhoudt! Bovendien weten meditatieleraren ervan af, maar onderzoekers zijn meestal sceptisch; ze vragen naar de psychiatrische geschiedenis van mediteerders, die een mentale ziekte ontwikkelen, alsof meditatie er zelf weinig of niets mee te maken heeft.
Ondanks het bewijs is de schrijver [een CON] van de waarschuwing nog steeds een voorstander van meditatie. [Natuurlijk, want zij bespelen beide kanten en staan dus niet aan onze kant!]

Enkele negatieve bijwerkingen van Transcendente Meditatie, waaronder:

1  Chronische dissociatie

2  Toegenomen angst

Hoofdpijn tijdens meditatie

4  Onaangename lichamelijke sensaties

5  Onwillekeurig trekken van grote spiergroepen

En dit zijn nog maar de ‘normale’ negatieve bijwerkingen!

 

Mensen die hun persoonlijke ervaringen met TM hebben gedeeld, meldden het volgende:

Extreem gebrek aan mentale helderheid en focus

2  Schreeuwen, schudden en stuiptrekken

Hallucinaties

Depressie en manisch gedrag

5  Zenuwinzinkingen

6  Ernstige psychische stoornissen

Onvrijwillige opname in psychiatrische instellingen

8  Zelfmoorden, pogingen tot zelfmoorden en zelfmoordgedachten

9  Moord of moorddadige gedachten

 

Nog meer details over de negatieve bijwerkingen van meditatie:

1  Ongeschikt geworden voor de arbeidsmarkt door onvermogen om de mentale toestand onder controle te houden

Depressie

3  Agitatie of opwinding

Psychose

Complexe gedeeltelijke epilepsie, zoals: visuele afwijkingen, stemmen horen, trillingen voelen of automatisch gedrag (automatisme) ervaren

6  Emotionele moeilijkheden

7  Blackouts

Geheugenverlies

De tijd uit het oog verliezen

 

Zul je al deze negatieve neveneffecten ervaren als je meditatie beoefent?

Zal het voor jou net zo slecht zijn als voor andere mensen? Wie zal het zeggen? Maar een gokje wagen is net zoiets als Russische roulette spelen met je leven. Alleen is het wapen geen pistool maar meditatie.

‘Het leven is een risico’

Degenen die nog steeds voorstander zijn van deze praktijk, ondanks het feit dat ze de gevaren kennen, wijzen soms op het feit dat het leven een risico is. En zij geven voorbeelden van riskant gedrag dat mensen vertonen, ondanks de risico’s. Zoals: bungeejumpen, of parachutespringen.

 

5  Wat gebeurt er in de geestenrijken als je mediteert? 

Onttrekkingen, overdrachten en andere gevolgen van occulte activiteiten

Net als bij andere soorten occulte praktijken komen de neveneffecten/bijwerkingen van het beoefenen van meditatie, inclusief meditatie binnen yoga, soms op andere manieren tot uiting, zoals in onttrekkingen of overdrachten….

Occulte Meditatie versus Hekserij

Want hetzelfde geldt voor het doen aan hekserij! Onttrekkingen en overdrachten zullen altijd plaatsvinden, wanneer iemand hekserij beoefent. Maar ze kunnen gemakkelijk worden afgedaan als ‘natuurlijk voorkomende gebeurtenissen’.

Wat zijn Subtracties of onttrekkingen?

Onttrekkingen zijn dingen, die van het individu worden afgenomen als gevolg van het beoefenen van hekserij, onder andere, zoals:

1  Constante geldproblemen, ondanks hard werken en verstandig investeren

Bezittingen die voortdurend kapot gaan, gestolen worden of verloren gaan, ondanks zorg

Constante lichamelijke ziekte, ondanks dat je goed voor jezelf zorgt

Constante ongelukken, waardoor: letsel aan jezelf of vernieling van eigendommen

Voortdurende ruzies thuis, die relaties verscheuren

 

Overdrachten of overdragingen komen op twee verschillende manieren voor………

Wordt z.s.m. vervolgd! Naar verwachting zullen het totaal drie of vier artikelen worden, geschreven door Carolyn Hamlett en Loren, vanwege de ernst en het belang van dit onderwerp.

 

Bron:

Meditation and Yoga: a Deeper Look into Occult Practices that are Deceiving Christians Today

You may also like