Fysicus Dr. Fran De Aquino: HAARP manipuleert de tijd (reposted)

Een briljant fysicus publiceerde een revolutionair artikel, waarin dertig andere wetenschappelijke artikelen geciteerd worden, die onthullen dat HAARP enorme krachten heeft… krachten die veel verder gaan dan wat de meeste onderzoekers van de hoogfrequente energietechnologie vermoedden.

Dr. Fran De Aquino beweert dat een volledig functionerend HAARP netwerk, dat wereldwijd geactiveerd is, niet alleen het weer kan beïnvloeden, en allerlei geofysische gebeurtenissen, maar ook ruimte en zwaartekracht kan beïnvloeden en zelfs tijd! Nu (2012) is het netwerk bijna compleet met de activering van de nieuwste HAARP faciliteiten aan de onderkant van de wereld: het verlaten en vreemde Antarctica. Zullen de meesters van HAARP ook de meesters van de tijd worden?

 

Het uiteindelijke doel van HAARP

Facties van de grootste regeringen ter wereld, die van de Verenigde Staten, de Russische Federatie en de Volksrepubliek China, zouden opdracht kunnen geven om een man, die zij zien als één van de gevaarlijksten ter wereld, te elimineren. Nee, hij is niet ’s werelds meest opgejaagde internationale terrorist, zelfs niet een gekke wetenschapper met een nieuw virus, dat de mensheid kan wegvagen. De meest gevaarlijke man ter wereld zou wel eens Dr. Fran De Aquino kunnen zijn. De Aquino heeft geen doodsstraal ontwikkeld, of de geheime codes geregeld voor de nucleaire wapens op deze aarde. Hij heeft mogelijk iets veel ergers gedaan: hij heeft de wetenschappelijke en technologische informatie gelekt over het grootste geheim ter wereld: het uiteindelijke doel van HAARP!

HAARP installaties over de hele wereld verspreid

2012 – HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) heeft nu installaties, die kriskras over de hele wereld verspreid staan en zich uitstrekken van pool tot pool. De faciliteiten op Antarctica zijn bijna gereed. De Aquino’s artikel, ‘High-power ELF radiation generated by modulated HF heating of the ionosphere can cause Earthquakes, Cyclones and localized heating’, tilt een tipje van de sluier op van wat de HAARP tovenaars verbergen. En, in tegenstelling tot de vroegere The Wizard of Oz, hebben de HAARP tovenaars een aantal echte krachten tot hun beschikking!

Het wetenschappelijke werk van deze fysicus, dat dertig andere wetenschappelijke werken citeert, – waarvan vele door vakgenoten beoordeeld werden – onthult veel meer dan de ongelooflijke titel onthult.

 

HAARP kan zwaartekracht manipuleren

De meeste onderzoekers van HAARP vermoedden al enige tijd dat de technologie aardbevingen en orkanen kan ontketenen.
Het artikel van Aquino lijkt deze verdenkingen te bevestigen, maar hij gaat nog verder:
Door gebruik te maken van hoge frequenties, zo zegt hij, kan HAARP zwaartekracht ‘modificeren’, en zelfs beïnvloeden, door het plaatselijk blokkeren van zwaartekrachtgolven.
De Aquino beweert dat zware objecten verplaatst kunnen worden, zelfs getransporteerd, door het creëren van ‘gravitatieschermen’. Maar, zo benadrukken de wetenschappers, HAARP kan zelfs nog meer! De ELF technologie kan ‘Zwaartekracht Afschermingsmantels’ genereren, die zijn gemaakt van lagen van hoge dilectrische sterkte halfgeleiderkernen met twee metalen folies en isolatielagen. Deze Zwaartekracht Afschermingsmantels kunnen worden gemaakt met een dikte van één millimeter.

De stelling van Aquino wordt daadwerkelijk ondersteund door de experimenten van een andere natuurkundige, Dimitriou Stavros, van de Afdeling Elektrotechniek van TEI Athens (Technological Educational Institution) in Athene, Griekenland. Stavros heeft met succes een elektromagnetische interactie met het zwaartekrachtveld aangetoond.

Zijn samenvatting van het slinger experiment

Het Stavros RF experiment bezit HAARP eigenschappen: de periode van de slingeroscillaties van een hangend elektromagnetisch resonantiecircuit, gevormd door kwartgolflengte transmissielijnsecties, blijkt te worden beïnvloed door elektrische parameters van de oscillator, die het aandrijft. Van bijzondere invloed lijkt de grootte van de stroom bij resonantie, die afhangt van de effectieve kwaliteitsfactor (Q) van het RF-tankcircuit en het ingangsvermogen.

 

HAARP kan ruimte en tijd bedwingen

Toch is het meest wonderbaarlijke van alles, dat De Aquino verzekert dat de ultieme kracht van HAARP is, dat het de mogelijkheid heeft om tijd te vervormen.
Tijddilatatie of tijdsrek is een relativistisch effect, dat beschreven wordt in Einstein’s Speciale Relativiteitstheorie, gecreëerd door een massa die de snelheid van het licht nadert en de zwaartekracht beïnvloedt, door ruimte-tijd ‘scheef te trekken’.

Het artikel van De Aquino toont aan dat massa, wanneer dit wordt blootgesteld aan een uniform ELF elektromagnetisch veld, ten opzichte van externe waarnemers, kan worden overgezet in een andere tijd. Dit wordt kunstmatig gedaan en wanneer men dit maar wil. 

Geavanceerde HAARP teleportatie technologie

De Aquino trekt een analogie met een zeewaardig schip voor ogen. Hij legt uit:
“Een schip is gemaakt van staal. Bij blootstelling aan een uniform ELF elektromagnetisch veld, met een intensiteit en frequentie van het schip, zal een overgang plaatsvinden in de tijd, naar een andere tijd.
Het is belangrijk op te merken dat het elektromagnetische veld, naast het feit dat het uniform moet zijn, bij het schip moet blijven, tijdens de overgang naar de nieuwe tijd.
Als dit veld niet uniform is of blijft, zal elk deel van het schip overgezet worden naar verschillende tijdstippen in de toekomst!
Om ervoor te zorgen, dat het elektromagnetische veld bij het schip blijft, is het noodzakelijk dat alle onderdelen, die zijn betrokken bij de vorming van het veld, in het schip blijven. Wanneer er zich personen in het schip bevinden, zullen ze overgezet worden naar verschillende momenten in de toekomst, omdat hun geleidbaarheid en dichtheid verschillend zijn.”

advanced HAARP teleportation technology

Geavanceerde HAARP teleportatie technologie 

 

Project Rainbow

Opmerkelijk is, dat dit bijna het exacte scenario is van het Philadelphia Experiment, dat beschreven werd door de vermeende getuige, Carl Allende. Nu wordt het algemeen beschouwd als een verzonnen verhaal, en zou het Amerikaanse marine-experiment begin jaren ’40, met naar verluidt de codenaam Project Rainbow, nooit hebben plaatsgevonden.

 

HAARP trekt profijt uit het werk van Nikola Tesla

Men beweert, dat de beroemde uitvinder en elektrisch genie Nikola Tesla het experiment heeft ondersteund, waarbij een marine-escorte schip betrokken was: de USS Eldridge. Het doel was om onzichtbaarheid te creëren. Maar het experiment eindigde tragisch, toen het schip ruimtelijk vervoerd werd, en delen ervan gevangen raakten in tijdelijke afwijkingen.
Het sterke vermoeden bestaat, dat veel van de HAARP technologie van oorsprong het werk van Tesla is van een eeuw geleden, dat geactualiseerd en verbeterd is, en gebouwd met de meest recente wetenschappelijke kennis uit de 21ste eeuw!

 

Dus waar zal HAARP voor worden gebruikt? 

Voor oorlogen die via het weer worden uitgevochten? Voor het aanwakkeren van natuurkundige incidenten? Voor het manipuleren van de zwaartekracht? Voor het beïnvloeden van ruimte-tijd?
Sommigen geloven, dat deze technologie mensen al tot waanzin drijft (mind control).
Dr. Fran De Aquino beweert dat het al het bovengenoemde doet.

 

Bronnen:

Eindtijdnieuws.blogspot.com

https://www.abovetopsecret.com/forum/thread843465/pg1

You may also like