David Wilkersons visioen over de kerk in de eindtijd

David Wilkerson was een Evangelische predikant. Hij was een krachtig spreker, die niet aarzelde om over de duivel, de zonde, Gods straffen en de eindtijd te prediken. In 1973 al kreeg hij van God een visioen over de eindtijd.

Hij zag de immense vervolging, die de met de Heilige Geest vervulde Christenen zouden moeten ondergaan. Hij voorzag een enorme financiële crisis, die iedere persoon over heel de wereld zal treffen. Hij zag de natuur in barensweeën: bovennatuurlijke tekenen en veranderingen, de toenemende kastijdingen van God. Hij zag de maatschappij overspoeld worden door onreinheid, zedeloosheid en pornografie. Hij zag toenemende rebellie van de kinderen tegen hun ouders…

Ook zag David de opkomst van een superkerk; dit is wat hij daarover zei:

“Ik zie een superwereldkerk oprijzen. Ik zie de vorming van een superwereldkerkraad, bestaande uit een vereniging tussen liberale oecumenische Protestanten en de Rooms Katholieke kerk, die politiek hand in hand gaan om een van de krachtigste religieuze machten te vormen op aarde. En deze vereniging zal beginnen als een samenwerkingsprogramma voor liefdadigheid en zal eindigen in een politieke vereniging.

Deze zichtbare superwereldkerk zal enkel in naam spiritueel zijn, de naam van Jezus Christus vrijelijk gebruikend, maar zal eigenlijk antichristelijk zijn in politiek en veel van haar overige activiteiten. Deze vereniging zal diep betrokken zijn bij sociale acties, talloze liefdadigheidsprogramma’s en hulporganisaties. De leiders zullen verklaringen afleggen over het tegemoetkomen aan de menselijke noden. Ze zullen een oproep lanceren voor sociale acties, politieke inmenging en een grotere stem in de wereldpolitiek.

Er zal een plotselinge mysterieuze opeenvolging van gebeurtenissen zijn.

Net wanneer het lijkt dat de oecumenische beweging bijna dood is, zal een mysterieuze reeks van gebeurtenissen het fundament leggen voor deze vereniging. Rome zal erop aandringen en goedkeuringen krijgen van de protestante oecumenische leiders. De paus zal meer beschouwd worden als een politieke leider, eerder dan een spirituele leider in deze kerkvereniging.

Ik zie wereldse mensen binnendringen in die superkerk. Het zullen ongodsdienstige antichrist-mensen zijn, geobsedeerd met het idee, dat deze superwereldkerk een grote politieke macht moet worden, sterk genoeg om iedereen te verslaan die haar acties tegenspreekt. En terwijl de leiders spreken over wonderen, liefde en verzoening, zullen deze huurlingen, die voor hen werken, iedere religieuze organisatie lastigvallen en vervolgen, die niet onder hun leiderschap komt.

Ik zie homoseksuelen en lesbiennes verwelkomd worden in deze superkerkvereniging.

Ik zie deze superwereldkerk, onder het mom van ‘verkeerd begrepen zijn’, de homoseksuelen en lesbiennes accepteren als leden. Homoseksuele en lesbische ‘liefde’ zal goedgepraat worden door het leiderschap van deze kerkvereniging. Homoseksuelen zullen niet enkel verwelkomd worden, maar ze zullen aangemoedigd worden, om verder dingen te doen met hun homoseksuele daden. Homoseksuelen zullen niet enkel ingewijd worden en plaatsen van leiderschap krijgen, ze zullen toegejuicht worden als een nieuwe wind van baanbrekende evangelisatie.

Ik zie naaktdansen in de kerk. Naaktdansen in de lidkerken zal goedgepraat worden als een artistieke vorm van aanbidding.

sex in church

 

Ik geloof dat deze superkerk bepaalde occulte praktijken zal goedpraten.

Ze zullen studiecommissies oprichten, om de opvattingen over de duivel af te zwakken en zijn beeld te hertekenen als een niet-entiteit, zacht, iemand die niet gevreesd moet worden. Deze superkerk zal nooit officieel alle occulte praktijken aanvaarden, maar handlijnkunde, toekomst voorspellen en horoscopen zullen wijd gerespecteerd en aanvaard worden.” 

 

Wilkerson zag echter ook het oprijzen van een ‘bovennatuurlijke, onzichtbare Kerk’, een machtig leger van God, dat vele genaden zal krijgen.

“Het zal een vereniging van diepgelovige spirituele volgers in Jezus Christus zijn, verbonden met elkaar in de Heilige Geest. Deze bovennatuurlijke kerk van ware gelovigen zal ondergronds worden: gelovigen van alle denominaties, jong en oud, zwart en blank en mensen van alle naties. Terwijl de zichtbare superwereldkerk politieke macht verkrijgt, zal dit onzichtbare Lichaam van gelovigen enorm groeien in geestelijke kracht. Deze kracht zal voortkomen uit de vervolging. Juist deze vervolging zal de Christenen dicht bij elkaar brengen, en dichter bij Jezus Christus! Er zal daarbij minder gekeken worden naar de denominatie, maar er zal meer bezorgdheid zijn over en nadruk gelegd worden op de Komst van Jezus Christus. De Heilige Geest zal mensen verenigen van allerlei geloofsovertuigingen. In de dagen die komen, zal deze kerk bijna volledig onzichtbaar worden. En wanneer de vervolging intenser wordt, zal dit Lichaam van ware gelovigen bijna radicaal worden in hun inspanningen om te evangeliseren. Zij zal kracht krijgen van de Heilige Geest om het Evangelie te prediken in de vier uithoeken van de aarde!”

 

David Wilkerson

You may also like