Wie zijn de huidige wereldregeerders achter de schermen?

Hoe en waar vindt de conceptie van een top-Nephilim plaats? Waar bevinden deze hybriden zich nu? Wat is hun niet-publieke en geheime taak? Waarom is de berg Hermon een ‘hot spot’?

Eindtijdnieuws.com
15 juni 2024

 

Hoe lang duurt de zwangerschap van een Nephilim, wanneer zijn ze volwassen, en waarom hebben deze entiteiten geen schoolonderwijs nodig?

Met welk doel werd de kerk/gemeente, het lichaam van Christus, geïnfiltreerd, maar ook de politie, wetenschap, het onderwijssysteem, rechtssysteem, de technologie, politiek, psychiatrische en medische instellingen, etc.?

Luister aandachtig naar onderstaande seminar of bijeenkomst met Suzanna and Constantina (Connie), twee Nephilim draagmoeders, bevrucht door Lucifer/Satan zelf. Niet door de gevallen engelen, genoemd in Genesis 6.
Constantina is voornamelijk aan het woord in deze zeer onthullende video (samen met Amanda Buys en Doug Riggs), welke ook in het Duits te volgen is. Merk op dat de opname ervan ruim 10 jaar geleden plaatsvond.

 

Transcript headlines, gedeeltelijk en vrij vertaald:

Het begon met plotselinge herinneringen aan mijn vader….

Connie is hier nu aan het woord.
Ongeveer een paar jaar later ontmoette ik Doug en Lori Riggs, in 1997.
Mijn vader, die niet mijn echte vader bleek te zijn, was voorganger (‘pastor’ in het Engels). We woonden toen in Montana, in de VS, waar ik opgegroeid ben.

Mijn ‘vader’ preekte over ingetogenheid voor de vrouwen

Over hoe een vrouw zich moest kleden. Maar zelf had hij pornografie in zijn studeerkamer! En ik was een volwassene in therapie, voordat ik me realiseerde dat dat niet normaal was. Toen ik Doug en Lori ontmoette, was ik ongeveer drie weken bij hen thuis. Het jaar daarop was ik er vier maanden. En ik ging door een periode van vier jaar voor hulp.

Het was dus echt moeilijk voor mijn huidige familie

Mijn jongste was in pas 12 jaar in het begin van hulp vinden. Dus toen ik voor langere tijd weg was voor mijn counseling en genezing, moesten de oudere meisjes, zeg maar, de moederrol in huis nemen. Ze hielden het huis op orde. En ik wist dat ik mijn gezin en mijn kinderen niet kon verlaten, maar we konden niemand vinden daar waar we woonden. Ik wist voor het aangezicht van de Heer, het beste wat je kunt doen om je kinderen te helpen, is zelf hulp zoeken!

Vraag: Op welk moment werd je je ervan bewust dat je ‘vader’/voorganger je meenam naar bed? En vandaag weet je, dat er een moment kwam, waarop hij dit niet alleen deed, maar dat hij je ook verkocht aan andere voorgangers!

Het nam een aantal jaren van counseling voordat ik dat wist! In het begin waren mijn herinneringen alleen aan hem en mijn opa. En toen begon ik te beseffen dat het allemaal veel groter was! Ik begon herinneringen te krijgen van toen ik een heel jong kind was [omdat God zelf dit openbaarde aan Connie en Doug], namelijk, dat mijn vader mij bij hem en mijn moeder in bed stopte. En dat hij me daarna verkrachtte. Toen ik iets ouder werd, probeerde ik met mijn moeder te praten, en zei: “Mam, waarom heb je me niet beschermd?”
Ze zei, “Wat? Er is nooit iets gebeurd! Het is gewoon niet gebeurd. Waarom verzin je zulke verhalen?”

Mijn vader begon me aan andere mannen te verkopen

Ja, er waren andere voorganger bij betrokken! Mijn belangrijkste handler was een voorganger in de kerk nog boven mijn vader. Dat creëerde veel conflict, want ik hield van hem en toch haatte ik hem.
Enkele jaren later begon ik me bewust te worden van een nog veel dieper niveau, waarbij mijn vader betrokken was….

Wereldleiders kwamen naar onze boerderij!

Prins Philip van Engeland, Joseph Mengele: dat waren de twee belangrijkste. Er waren veel andere mannen, die met hen meekwamen. Toen ik ongeveer 16 jaar oud was, verhuisden we naar Minnesota, VS….

We hadden er een Missiehuis met mensen, die overal vandaan kwamen reizen

Op de derde verdieping was een appartement. En ons werd verteld, dat deze verschillende mannen ‘werden getraind om piloot te worden’. Dus dat was het verhaal, dat we aan iedereen vertelden. En de rest van mijn familie dacht dat dat alles was wat e waren. Maar ik wist dat het Mengele was geweest. Ik wist dat het ‘Mr. Pee’ was; zo noem ik Philip!
Wij waren dus nog jong….

Mijn vader hield daar Jeugdbijeenkomsten, een dekmantel voor rituelen

En wanneer Mengele boven was, in het appartement, waren er jonge mensen, die er alleen waren  voor de jeugdbijeenkomst. Maar daarnaast werden er ook mensen geprogrammeerd, jonge mensen! Dus wij werkten aan die jongeren, terwijl ze daar waren voor het weekend.

Mengele zou drugs gebruiken en de Christelijke presentator (frontpersoon, voorkant van een DIS persoon) versterken

Folteren was inbegrepen! Het was een erg donkere tijd in mijn leven. Ik voelde zoveel interne conflicten! Maar als ik ergens hulp wilde gaan zoeken, wist ik niet tot wie ik me moest wenden. Mijn ouders waren erbij betrokken. De meeste voorgangers die ik kende waren erbij betrokken!

Mijn vader zat ook bij de politie; hij had vrienden bij de politie!

En in de kleine steden werden mensen betaald om hun mond te houden.

Elke keer als ik probeerde te praten, ging ik naar een schoollerares….

Maar ik wist niet dat ze deel uitmaakte van de sekte! Dus, voor ik het wist, brachten ze me naar de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis.
Ik denk dat het moeilijkste deel van mijn reis is om te kijken naar waar ik echt bij betrokken was. Het is één ding om te moeten kijken naar wat je is aangedaan; het is iets anders om te zien wat je anderen hebt aangedaan.

Vraag: Tijdens dit proces werd je eigenlijk getraind om de protocollen van Mengele te leren. Klopt dat? Om te functioneren als zijn assistent in het programmeren.

Ja.
Dus in de DIS (Dissociatieve identiteitsstoornis, vroeger MPS) is dat erg beschermd, zodat jij en anderen het nooit zouden weten wat je deed!

Vraag: Hoe vindt de conceptie van een Nephilim plaats?
Velen zeggen, dat deze hybriden worden geproduceerd in een laboratorium. Dat is waar tot op zekere hoogte. Maar om het hoogste niveau eerste generatie hybriden te produceren…. al deze vrouwen van Koninklijke families rapporteren seks met Satan zelf. Niet alleen deze vrouwen hier, maar ook vele anderen met wie ik heb gesproken, meldt Doug.

Als je teruggaat naar Genesis 6, dan waren er engelen betrokken bij seksuele relaties met vrouwen

En dit gebeurt vandaag de dag weer. Alleen hebben we nu het laatste stadium bereikt, waarin Satan zelf betrokken is! We weten wat er gebeurd is met de engelen, die op dit gebied gezondigd hebben in Genesis 6. Want de Bijbel beschrijft dat deze engelen, die toen gezondigd hadden en deze dingen deden, in de gevangenis zitten, namelijk, in 2 Petrus 2:4

Want indien God de engelen niet gespaard heeft, toen zij zondigden, maar hen in de hel geworpen heeft en hen in de krochten der duisternis opgesloten heeft, bewaard voor het oordeel….  2 Petrus 2:4

En dat kunnen we vergelijken met de brief Judas, vers 6 en 7:

En de engelen, die hun eigen domein niet behielden, maar hun eigen verblijfplaats verlieten, heeft Hij [God] in eeuwige boeien onder de duisternis bewaard gehouden voor het oordeel van de grote dag, net zoals Sodom en Gomorra en de steden rondom hen, omdat zij zich op dezelfde manier als deze overgaven aan grove immoraliteit en vreemd vlees achterna gingen, als voorbeeld worden gesteld in het ondergaan van de bestraffing van eeuwig vuur.  Judas 1:6-7

Daarom kunnen wij weten dat Satan niet in de gevangenis zit, zoals deze specifieke engelen.

Satan kan niet reproduceren; alleen God kan dat!

Dus we weten dat de zonde van de engelen in Genesis 6, is dat ze achter vreemd vlees aangingen. Ze verlieten hun eigen verblijfplaats. De engelen, die seks hadden met vrouwen in Genesis 6, zij bewaakten niet het hun toegewezen gebied van heerschappij, wat we konden leren uit Judas 6. En er staat dat ze hun huis verlieten. Maar in het Grieks staat het woord oikodomé. Hetzelfde woord komt ook in 2 Korintiërs 5, vers 2 voor, namelijk, de woning, de verblijfplaats, waar het toekomstige opstandingslichaam van alle ware gelovigen [de Opname], dat het geestelijke lichaam is, naar toe zal gaan:

Want voorwaar, in dit huis zuchten wij, verlangend om bekleed te worden met onze woning uit de hemel….  2 Korintiërs 5

Dus als we dat samenvoegen met wat er gebeurde in Genesis 6….. deze engelen verlieten niet alleen hun toegewezen gebied van heerschappij, maar zij verbanden ook hun geestelijke lichamen. Ze namen een vorm van lichamelijkheid aan, zodat ze seks konden hebben met vrouwen en zich konden voortplanten, wat resulteerde in Nephilim, [de reuzen in die tijd]. En dit is natuurlijk bedoeld om het zaad van de vrouw aan te vallen (Genesis 3, vers 15)!

Dus op 13-jarige leeftijd kwam Satan zelf en had een seksuele relatie met deze vrouwen

Maar het is zo tegennatuurlijk! Het is zo diep schadelijk en traumatisch! Het is alsof er een explosie plaatsvindt in het lichaam, de ziel en de geest. Dus het is een genot, dat versterkt wordt tot het abnormale, en pijn, die versterkt wordt tot het abnormale, en het veroorzaakt diepe fragmentatie: gespletenheid!

Er zijn echt geen woorden voor! Ik bedoel, het is gewoon….

Connie weet eenvoudig niet hoe het echt goed onder woorden te brengen.

Vraag: Maar het is toch een geest, Satan, in zijn geestelijke vorm?

Nee, hij neemt eigenlijk een of andere ‘menselijke vorm’ aan [maar niet van een echte mens]. Het is niet als een geest, alsof er iets is dat je niet kunt voelen. Weet je, het is als iets, het is ‘een kracht’! [‘the force’]. Het is een… Ik weet niet hoe ik…. er zijn geen woorden voor!
Morgen zullen we het in meer detail laten zien met foto’s, meldt Amanda dan.

Vraag: Connie, hoe lang duurt de zwangerschap van een Nephilim?

Wel, nu is het ongeveer vier maanden, maar bij mijn eerste was het eigenlijk zes maanden.

Vraag: Je had contact met je zoon. Waar ging hij heen toen je van hem beviel? Je was 13 jaar oud.

Ten eerste, laat me je vertellen dat hij geen vorm van een dier heeft. Als je hem op straat zou tegenkomen, zou hij er volledig menselijk uitzien, en koud, kil, gewoon hard, dood [geen leven] in de ogen…. Hij was actief voordat hij gedood [geofferd] werd, als voorbereiding op Jennifer Diane’s zoon, de volgende hybride.
Ja, hij werd opgeofferd. Het is als een basis leggen voor de overigen.
Jennifer Diane is een andere jongedame, die naar Doug en Lori kwam vanuit Canada voor hulp. Zij maakt ook deel uit van deze hoge bloedlijn. Ook kwam zij naar Zuid-Afrika.

Vraag: Connie, waar vond de conceptie van de top-Nephilim plaats?

Op de berg Hermon; hij was op de berg Hermon in Israël.
Alle Nephilim, wel, de topstructuur jongens, werden geboren in Jeruzalem! Er is een [geheime] geboortekamer onder de tempelberg, dus in het binnenste van de tempelberg, meldt Amanda.

Connie’s zoon was erg actief

Er werd toen een transitie, een overgang, gemaakt voor de Koningen van de aarde, om te worden vervangen door Nephilim (hybriden). Dus hij was erg groot [belangrijk] in dat alles, een soort van hoofdfiguur van de hele zaak!

Vraag: Connie, had je jarenlang contact met hem?

Ja.
Oké, deze zoon, deze Nephilim, die zeer snel volwassen werd, moest voorbereiden dat de wereldheerschappij van de koningen zou worden overgedragen aan de Nephilim, de hybriden. En daarom was hij zeer actief geweest! En Connie had al langere tijd contact met hem gehad.

Vraag: Toen hij een volwassen man was als Nephilim…. ik hoorde dat er een bruiloft was. Kwam hij om met jou te trouwen?

Ja. Dat is zo ongeveer het protocol. Dus men is de moeder, maar ook de vrouw. Er is meestal een enorme kloof tussen die twee. De persoon in kwestie zal een enorme kernkloof [in het DIS systeem] hebben!

Vraag: Waarom groeide het kind, de hybride, zo snel op? Hoe lang duurt het voordat hij een man wordt en trouwt?

Na de geboorte bedoel je? Het is niet normaal, totaal niet zoals bij mensen! Op hun 13de zijn ze al als volwassenen.

Vraag: Waar groeien ze op? Gaan ze naar school?

Ze hebben geen school nodig. Je praat over een entiteit, een wezen dat geboren wordt met bovennatuurlijke…. Dus een baby ontwikkelt zich langzaam en moet getraind worden, maar een Nephilim niet. Zij hebben bovennatuurlijke kennis. En als je me vraagt waar ze wonen, geloof ik dat ze het vermogen hebben om naar de tweede hemel op te stijgen. Maar er zijn er ook veel van hen, die in ondergrondse basissen leven, belast met ‘wetenschap’, en verantwoordelijk voor technische laboratoria onder de grond. En ik ben niet de enige, die dat rapport gekregen heeft!

Zij hebben nu de controle over alle politieke, wetenschappelijke en medische ontwikkelingen op aarde!

[En dat niet alleen!] Zij bevinden zich achter de schermen! En zij houden toezicht op [geheime] Projecten, die te maken hebben met het vermengen en splitsen van dieren en planten met mensen [transhumanisme, onder andere], om een geheel ander ras of rassen te creëren: van een heel andere kant, onder hen, maar wel onderdeel van Satans leger. Met andere woorden, waar Hitler 60 jaar [nu zo’n 70 jaar] geleden aan werkte…. wij zijn nu enkele generaties van die tijd verwijderd, en de projecten zijn al ver gevorderd!

 

Jesaja 45:1-3  ‘Ik zal u geven de schatten van de duisternis en de verborgen rijkdommen van geheime plaatsen….’

Zo zegt de Here tot Zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken vóór hem neer te werpen: de lendenen van koningen ontgord Ik; om deuren vóór hem te openen, geen poorten blijven gesloten. Ik zelf zal vóór u uitgaan en de oneffenheden effenen; koperen deuren zal Ik verbreken en ijzeren grendels verbrijzelen. En Ik zal u geven de schatten van de duisternis en de verborgen rijkdommen van geheime plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, de Here, het ben, die u bij uw naam roept, de God van Israël.

Dat is wat wijlen Doug Riggs, die machtig gebruikt werd door de Heer, heeft ervaren en aanhaalt in deze serie video’s.

 

Did you know?

Wist u, dat berg Hermon eigenlijk een ‘hot zone’ is, een gevaarlijke zone?

De berg Hermon is één van de vele gebieden in Israël, die veel te vertellen hebben vanwege de conflicten. ‘Gevaarlijk’, omdat het gesloten zou moeten zijn voor toeristen, daarbij de schuld gevend aan ‘ISIS’.

Natuurlijk!

Nu begrijpt u misschien waarom er zoveel militaire posten langs de bergweg staan. Tanks, stalen voertuigen, barricades en soldaten zorgen ervoor dat het er heftig uitziet. Ja, er zijn zelfs Israëlische sluipschutters, om het Israëlische grondgebied en de grens op deze berg in de gaten te houden! Dus zelfs als u daar in de bus zit, is er altijd iemand die u in de gaten houdt. Wow, en nu weten we de ware reden.
De regering probeert het aantal toeristen dat deze berg bezoekt wel te beperken, meldt de fakestream media, zogenaamd vanwege ‘de veiligheid’. Nu weten wij wel beter! Geloof daarom nooit het nieuws op uw tv, radio, internet, of in de krant, met de bedoeling om u af te leiden en vooral, te hersenspoelen en echt dom te maken.

 

Bron:

SRA/DID Trauma Bonding Seminar – Leipzig – Aug 2013 (#6 of 10) Edited

You may also like