Hoe een totaal versleten koe weer ‘tot leven kwam’ met…

Juist, je raadt het al, Smeerwortel! Lees wat dit gratis voedsel deed voor huisdieren, vee en pluimvee, zoals konijnen, honden, paarden en renpaarden, koeien en kalveren, varkens, schapen, geiten, bizons, herten, kippen, kalkoenen, ganzen, kwartels, eenden, duiven, etc. Melkdieren kunnen hun melkopbrengst verdriedubbelen; slagers zagen nog nooit zulke gezonde levers! 

Eindtijdnieuws.com
4 juni 2024

 

Een Australiër, Foster Savage, genaamd, – ik wist dat je het zou raden – kweekte heel veel smeerwortel.
En in Australië, moet je weten, werd de smeerwortelplant verboden, verbannen en zeer giftig verklaard! Hij deelde zijn kennis over smeerwortel et Isabell Shipard, onder anderen.

 

Smeerwortel als voer voor vee

Verwelkte smeerwortel werd in grote hoeveelheden aan Fosters dieren gevoerd

Waarom liet hij het verwelken? Hij vertelde, dat de dieren elke dag veel meer konden eten, wanneer het verwelkt was!

Er kwamen vaak groepen en privépersonen op bezoek, en hij deelde zijn kennis over smeerwortel en hoe het zijn land, dieren en familie ten goede kwam. Let wel, hij had 13 kinderen.

Totdat….

Toen de wetgeving smeerwortel in Australië op de lijst met giftige stoffen plaatste, en kranten het verbod onder de aandacht brachten, schreef hij een brief aan de Sunshine Coast Daily, ter verdediging van smeerwortel:

“Ik was misschien wel verantwoordelijk voor 95% van de smeerwortel in Australië, omdat ik de plant in 1954 in dit land heb geïntroduceerd, en ik de plant sindsdien in grote hoeveelheden heb gebruikt. Ik ben misschien wel bevoegd om erover te spreken, en om een paar opmerkingen te maken over de … opmerkingen over smeerwortel van de CSIRO wetenschapper … 

”Om te zeggen dat twee bladeren, dagelijks gegeten – gedurende een paar jaar – ernstige ziekten zullen veroorzaken, is gewoon niet waar. Bij ons thuis eten we al 24 jaar dagelijks 70 blaadjes of zo: in de vorm van smeerwortelthee, vloeibaar gemaakt in een vitamiser [keukenmachine] als groene drank, en in salades. Ik heb smeerwortel ook aan mijn boerderijdieren gevoerd.”

Ja, smeerwortel kan een versleten en afgedankt dier snel herstellen!

“Ik kende de kracht van smeerwortel, om een versleten dier snel te doen herstellen en weer melk te laten geven. Daarom kocht ik eens een oude koe op de Dandenong Markt, toen ik in Victoria aan het boeren was. Ze was door een boer afgedankt, omdat ze versleten was. Ik zette haar op smeerwortel, en gaf haar 90 pond [45 kilo] verwelkte smeerwortel (verwelkte smeerwortel om de koe meer van de buitengewone voedingsstoffen van smeerwortel te laten opnemen), en 90 pond maakte een behoorlijk grote hoop, zo’n 1 meter 20 hoog. 

Dit arme, oude schepsel nam de smeerwortel zonder te aarzelen…

Ze was uitgehongerd naar mineralen, en haar instinct gaf haar een verlangen naar smeerwortel. Als ze begon te eten, at ze een paar uur van de hoop bladeren, en ging dan weer zitten voor een uur of zo. Later ging ze weer door met eten, tot elk blad op was. 

Als de woorden van Dr. Culvenor waar waren, stel je dan eens voor wat voor gif ze in haar lichaam zou opnemen, met deze hoeveelheid smeerwortel per dag. Als smeerwortel de lever zou aantasten, dan zou deze koe gestorven zijn, omdat ze in een versleten toestand verkeerde. 

In plaats daarvan verdubbelde ze haar melkproductie binnen een week

En in veertien dagen tijd verdrievoudigde ze deze! Het opmerkelijke was dat de room, die ’s nachts bleef staan, zo’n 3,5 cm dik was, en dat de scheiding van de room van de melk zo perfect was, dat de room eraf kon worden gehaald, zonder dat er iets van achterbleef. 

Ik voerde smeerwortel aan kalveren, zoveel als ze konden eten….

opnieuw met alleen maar bevredigende resultaten. 

Ik voerde varkens, geheel op smeerwortel en graan, zoveel smeerwortel als ze konden eten….

En de kwaliteit van die varkens was legendarisch in het district! 

De bekendheid van smeerwortel verspreidde zich wijd en zijd, want mijn boerderij werd bezocht door 6.000 boeren uit heel Australië en van overzee. 

Tot slot, herinner ik me nog goed, de enthousiaste opmerkingen van de slager….

die onze met smeerwortel gevoede kalveren regelmatig slachtte. Hij vertelde ons, dat hij nog nooit zulke gezonde levers had gezien … en dat nadat ze waren opgefokt met een kruid, dat verondersteld werd ‘leverziekten te veroorzaken’!”

 

Behoorlijk schandalig, nietwaar?

Het is duidelijk dat er nog vele anderen zijn, die de wetgeving die smeerwortel aan banden legde, echt schandalig vinden. Smeerwortel staat op de lijst van vergiften, en wordt gedefinieerd als een stof of preparaat, dat zo’n extreem gevaar voor het leven oplevert, dat het gerechtvaardigd is om de distributie ervan te beperken tot bevoegde personen (geregistreerde artsen), en dat speciale voorzorgsmaatregelen vereist bij de productie of het gebruik.

Natuurgeneeskundigen en het publiek schreven duizenden protestbrieven en ondertekenden petities, waarin ze de leden van het parlement vroegen, om smeerwortel van de lijst met giftige stoffen te halen en het weer zonder recept beschikbaar te maken voor het publiek. Ze kregen te horen, dat ze de veiligheid en werkzaamheid van smeerwortel moesten bewijzen, als ze het wilden gebruiken. Ze kregen ook te horen, dat ze al het bewijsmateriaal konden indienen dat ze wilden, maar dat de beslissing niet veranderd zou worden!
Natuurlijk! Het zijn de Illuminati, die zonder de wet opereren.

Voor duizenden gebruikers van smeerwortel heeft de plant een bewezen staat van dienst, die meer dan 2000 jaar teruggaat.

 

Smeerwortel: het wonderkruid voor paarden

“Smeerwortel is misschien wel een van de meest waardevolle, verbazingwekkend genezende kruiden, die je ooit kunt gebruiken bij de behandeling van renpaarden, of welk dier dan ook!”

Smeerwortel: het is het wonderkruid voor paarden. Ze houden ervan hoe het smaakt, en de gezondheidsvoordelen zijn natuurlijk enorm. Smeerwortel bevordert de genezing van beschadigde botten (pijnlijke schenen, gebroken knieën, enz.), vermindert de effecten van artritis en verlicht peesspanningen. Het heeft ook de reputatie het ademhalingssysteem te ondersteunen.
Een volwassen paard kan gemakkelijk ongeveer 40 bladeren en één wortel smeerwortel per dag eten.

Smeerwortel, paarden en gezondheid

“Met het verdwijnen van het werkpaard uit de meeste boerderijen, is smeerwortel vooral waardevol voor renstallen, stoeterijen en maneges.”

“De grootste winst zit in het voorkomen van spijsverteringsstoornissen, urineklachten en vooral veulenschuren (diarree), en dit voordeel is niet te overzien. Het gebruik van smeerwortel als voer vermindert het aantal dingen, dat mis kan gaan bij zwaarbelaste en gevoelige renpaarden.”

“De nieuwe smeerwortelstarters zijn woensdag veilig en in uitstekende staat aangekomen. We planten ze vandaag…. meteen nadat we een nieuw hek hebben bedacht om onze huidige smeerwortel te beschermen, omdat onze paarden eraan hebben gezeten en hem tot de grond toe hebben opgegeten, twee keer! Gelukkig veert de smeerwortel in een mum van tijd weer op, maar we willen niet al onze smeerwortel aan onze gulzige paarden geven….”

 

Varkens genieten van Smeerwortel 

Ze verslinden de plant volledig, elk stukje ervan!

“Elke schrijver sinds 1810 heeft benadrukt hoe leuk het is voor varkens om smeerwortel te eten: er is nooit sprake van verwelking, of dat ze er geleidelijk aan gewend raken. Je hoeft alleen maar een bak vol aan te bieden.” 

“Wijlen Kenneth Crawley mestte varkens met smeerwortel. Hij stelt dat je het naar believen kunt voeren, en de helft van de normale maaltijd kunt besparen.” (Kenneth Crawley onderzocht en promootte de smeerwortel zelfs in de jaren 1930 tot 1943. 

“De beste kleinschalige toepassing is voor fokkers, die na het werpen bijvoeren, als aanvulling op het normale rantsoen, waarbij de hoeveelheid wordt verhoogd naarmate de biggen er beter op reageren. Dit ontlast de melk van een grote worp. Het neemt het schuurrisico weg van zowel zeug als worp.”

 

Smeerwortel is geweldig voor melkvee

Smeerwortel is vooral ook goed voor dieren, die je melkt. Het geeft hinden, koeien en ooien een voedingsboost! Je kunt het zelfs drogen en in de winter aan je dieren voeren.
Sommige mensen zeggen dat het de melkproductie verbetert en de hoeveelheid room in de melk verhoogt (waarschijnlijk door het eiwit).

Ondanks veel publiciteit die het tegendeel beweert, is smeerwortel volkomen veilig, zowel inwendig als uitwendig. In veel delen van Duitsland en ook Japan wordt smeerwortel tijdens de zomermaanden uitsluitend gebruikt als voer voor melkvee, omdat het zeer voedzaam is.

 

Boeren voeren smeerwortel aan vee

“Het is misschien verstandig om op te merken, dat bij het bestuderen van dierstudies, smeerwortel in het hele noordwesten van de Stille Oceaan zonder problemen wordt gebruikt als veevoer voor melkvee en vleesvee. Het is zelfs zo dat boeren smeerwortelvelden verbouwen vanwege de uitstekende resultaten in de melkproductie en de gezondheid van de kuddes.”

“Het zal blijken, dat vee van alle leeftijden elke dag wat verwelkte smeerwortel eet, hoe goed hun gras ook is, op dezelfde manier als ze naar de heggen gaan voor diepwortelend gras voor de afwisseling en om mineralen te leveren.”

Koeien ontsnapten ervoor uit hun wei!

“Ik heb een jaar geleden een Bocking #4 Comfrey stek gekocht. Verderop in de straat woont een boer met paarden en een kleine kudde koeien. De koeien ontsnapten meer dan eens uit hun weide, en leken mijn erf het leukst te vinden…. In de nazomer ontsnapten de koeien opnieuw. Er waren tekenen van het bezoek: Een diepe hoefafdruk in een van mijn tuinbakken, verschillende grote koeienvlaaien, vertrapte/verscheurde planten, maar vooral mijn grote mooie smeerwortel was bijna tot de grond toe afgeknaagd! (Je zei toch dat vee graag smeerwortel eet!)”

“Ik was vol vertrouwen, maar toch een beetje bezorgd, om te zien wat de aangevreten smeerwortelstronk zou doen na overwintering in de grond. In het voorjaar leek het alsof de plant van de ene op de andere dag was opgekomen. Ik ben blij om te zien dat de plant terug is gekomen en zich in verschillende richtingen vertakt.”

“Ik heb mijn dochter al een stekje van de plant in pot gegeven, dat ze prompt vergat, en toen ze het zich eindelijk herinnerde, was het uitgedroogd, slap en zag het eruit alsof het er niet meer was. Maar toen ze het eenmaal in de grond had geplant, verschenen er overal kleine scheuten.”

“Na een vroege lente, gevolgd door een kille/vorstige/regenachtige mei, staat mijn smeerwortel plotseling al in bloei na een paar weken warmer weer.”

 

Schapen grazen gulzig op smeerwortel

“De algemene gewoonte in deze periode was om smeerwortel in het vroege voorjaar op de weide te strooien om de melkgift van de ooien te verbeteren, en ook als hulp bij het mesten in de herfst op armer land. Bergschapen grazen ook gulzig op smeerwortel….”

 

Konijnen houden van smeerwortel

Smeerwortel: het beste konijnentonicum!

“Ik gebruik smeerwortel al heel lang als voedselbron en tonicum in mijn konijnenren. Toen ik jong was, praatte ik altijd met alle konijnenfokkers in mijn buurt en op mijn krantenroute. Ze waren het er allemaal over eens en zwoeren bij smeerwortel als het beste konijnentonicum, en zeiden dat elke konijnenfokker het zou moeten kweken. Ze gaven elke dag een beetje aan hun dagelijkse groenvoer, en vertelden me dat hun konijnen daarom nooit ziek werden.”
Konijnen zijn dol op de smeerwortelblaadjes!

Smeerwortel helpt konijnen

“Heel erg bedankt voor de smeerwortel! Ik heb veel onderzoek gedaan naar het grootbrengen van konijnen zonder korrels, en smeerwortel is een van de beste planten om ze te voeren. Het zou coccidia (darmaandoening bij jong vee) helpen voorkomen. Ik ben van plan om het de hele zomer te voeren en wat te drogen, om het toe te voegen aan mijn winterhooi…”

Deel dit met onwetende dierenliefhebbers, boeren en veehouders!

 

Val dus niet voor deze grote Google-leugen:

‘Is smeerwortel giftig voor vee?’
‘Smeerwortel wordt al meer dan 2000 jaar door mensen geconsumeerd als groente en thee en gebruikt als kruidengeneesmiddel. Smeerwortel veroorzaakt echter hepatotoxiciteit bij vee en mensen, en carcinogeniteit bij proefdieren.’

Het is allemaal bedoeld als lastercampagne, lieve mensen!

 

Bronnen:

https://eindtijdnieuws.com/expose-of-the-week-this-is-how-people-were-scared-and-in-shock-to-stop-eating-comfrey/

Comfrey as Feed & Fodder for Livestock – Pigs, Cattle, Goats, Sheep, Horses, Rabbits

Medicinal Comfrey – racehorses

You may also like