Hoe de Illuminati mensen programmeren: Verraad, twinning, innerlijke muren, structuren, geometrie

23-11-2000  ‘Verraad is het grootste goed’, het belang van tweelingbanden, manipuleren is een kunst, geometrische figuren worden als heilig beschouwd, en veel voorkomende inwendige structuren, zoals ‘tijdreis’ programmering.

Eindtijdnieuws.com
31 januari 2023

 

De Illuminati: Hoe de sekte mensen programmeert 

door ‘Svali’

Hoofdstuk Tien: De zesde stap van discipline: verraad; twinning, inwendige muren, structuren, geometrie

Dit hoofdstuk behandelt onder meer de zesde stap van discipline binnen de Illuminati: Verraad programmering.

‘Verraad is het grootste goed’

Verraadprogrammering begint in de kindertijd, maar wordt formeel gemaakt rond de leeftijd van zes tot zeven jaar, en gaat door tot in de volwassenheid. De zesde stap kan worden samengevat als: ‘Verraad is het grootste goed’. De Illuministen leren dit aan hun kinderen als een zeer belangrijk spiritueel principe! Zij idealiseren verraad als de ware toestand van de mens. De scherpe van geest, de ingewijde (in de Illuminati), leert dit snel en leert het ook te manipuleren.

Het kind leert dit principe door de ene opzet na de andere

Het kind wordt in situaties geplaatst, waarin een volwassene die vriendelijk is, en in de ene opzet na de andere het kind ‘redt’, zijn vertrouwen wint. Het kind kijkt op naar de volwassene als een ‘redder’, nadat de volwassene meerdere malen ingrijpt, en het kind beschermt. Na maanden, of zelfs een jaar van hechting, zal het kind zich op een dag in een valstrik tot de volwassene wenden voor hulp. De volwassene trekt zich dan terug, spot met het kind, en begint het te mishandelen. Dit zet de programmering in werking: volwassenen zullen een kind en andere volwassenen hierdoor altijd verraden!

Een andere opzet betreft tweelingen, die hier speciale vermelding verdienen

De Illuminati creëren vaak tweelingbanden bij hun kinderen. Ideaal is een echte tweeling, maar dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Het kind mag dus vanaf zijn vroegste jeugd spelen met een ander kind van de sekte, en er een hechte band mee krijgen. Op een bepaald moment wordt het kind verteld, dat het andere kind eigenlijk zijn ‘tweeling’ is, en dat ze bij de geboorte zijn gescheiden. Ze krijgen te horen, dat dit een groot geheim is, en dat ze het, op straffe van straf, aan niemand mogen vertellen. Het kind, dat vaak eenzaam en geïsoleerd is, is dolblij! Het heeft een tweeling, iemand die door zijn geboorte een speciale band met hem heeft!

De kinderen doen alles samen

Ze krijgen samen les, doen samen aan militaire training. Ze vertellen elkaar geheimen. Ook overdag zijn ze vaak vrienden. Hen wordt geleerd, om elkaar te benaderen zoals echte broers en zussen dat zouden doen. Echter…

Op een gegeven moment worden ze gedwongen elkaar pijn te doen

Wanneer een ‘tweeling’ als vervangbaar wordt beschouwd, dan zal de ultieme opzet er eentje zijn, waarin de ene tweeling gedwongen wordt te sterven, terwijl de andere toekijkt. Een tweeling kan geheimen verzamelen van de andere tweeling, gedwongen worden die te onthullen aan een trainer of sekteleider, en daarna gedwongen worden om de andere te doden. De ene tweeling kan gedwongen worden de andere te slaan, of pijn te doen.

Les:Vertrouw niemand. Verraad, of word verraden’

Als ze weigeren, wordt de andere tweeling door de trainer mishandeld, en krijgt de weigerende tweeling te horen, dat het kind gewond is geraakt door zijn weigering. Bij veel opstellingen wordt de ene tweeling gedwongen de andere te verraden, door zich tegen het andere kind te keren, na intensieve programmering. Deze verraderlijke opzet zal beide kinderen verwoesten, en ze zullen de ware les leren: Vertrouw niemand. Verraad, of word verraden!

De kinderen zullen ook overal volwassen rolmodellen hebben

Want de sekte is een zeer politieke, hiërarchische, achterbakse samenleving! Volwassenen verraden elkaar voortdurend, en stappen over elkaar heen om hogerop te komen! De kinderen zullen toekijken hoe een volwassene wordt geprezen, promotie maakt, omdat hij anderen onder hem heeft verraden, of hen heeft laten falen. De kinderen zullen snel leren, om de volwassenen om hen heen te imiteren. En zowel volwassenen als kinderen kunnen behoorlijk cynisch worden over de menselijke aard! Zij hebben het op zijn slechtst gezien, of het nu gaat om trainingssessies, de wreedheid van een commandant in het leger, of de roddels en ‘dolksteken in de rug’, die plaatsvinden voor en na rituelen. Ze nemen de boodschap ook inwendig, op: Speel het spel mee, of word ‘overreden’.

Manipuleren: een kunst

Zelfs de jongste kinderen leren al op zeer jonge leeftijd anderen vakkundig te manipuleren, terwijl de volwassenen lachen om hoe snel zij volwassen manieren leren! Het manipuleren van mensen wordt in de sekte als een kunst beschouwd. Degenen die dat het beste kunnen, winnen vaak, zoals in elke groep.

Voor suggesties, zie bron.

 

Inwendige structuren: tempels, ogen, spiegels, carrousels, geometrische figuren…

Een ander type programmering betreft het opzettelijk creëren van innerlijke structuren in het sektelid

De Illuminati trainers zullen proberen om inwendige structuren te creëren in de persoonlijkheidssystemen van de persoon. Waarom? Zij geloven, dat dit voor meer stabiliteit zorgt. Het geeft de alter ego’s en fragmenten ook een plaats om binnenin te ‘hangen’, en het creëert een handige manier om ze ook op te roepen. Als een fragment bijvoorbeeld aan een inwendige helix is gekoppeld, weet de trainer ze gemakkelijker te vinden.

Innerlijke structuren zullen sterk variëren, afhankelijk van de trainer, de groep, de regio van de VS of Europa, en de doelen voor het individu.

 

Veel voorkomende inwendige structuren zijn onder andere:

Tempels:

Deze zijn vaak gewijd aan principiële Illuminati goden; spirituele alter ego’s komen hier samen. Dit kunnen echte tempels zijn, Vrijmetselaars- of privé tempels, die de betrokkene heeft bezocht.
De Tempel van Moloch zal worden gemaakt van zwart steen met een inwendig brandend vuur.

Alziend oog van Horus:

Het alziend oog is één van de meest voorkomende structuren in een Illuminati systeem; het is universeel. Horus is een godheid, die door de Illuminati wordt vereerd. Het alziend oog, inwendig, staat voor het feit, dat de sekte altijd kan zien wat het individu doet. Het staat ook voor het gegeven worden aan Horus in een hoge ceremonie. Het oog kan gesloten of open zijn, afhankelijk van de status van het systeem op dat moment. Dit oog wordt ook gekoppeld aan demonisch toezicht op iemands activiteiten.

Piramiden:

De Illuminati vereren de oude Egyptische symbolen, met name de ‘mysterie godsdienst’ en de leer van de Tempel van Set. Piramiden worden inwendig geplaatst, zowel voor stabiliteit (een driehoek en/of piramide staat voor kracht en stabiliteit), en als een plek van oproep van het demonische (demonen). Piramiden en driehoeken, en het getal drie, vertegenwoordigen het oproepen van het demonische in de Illuministische filosofie.

Zon:

De Zon vertegenwoordigt Ra, de zonnegod.

Geometrische figuren:

Formaties van cirkels, driehoeken, vijfhoeken, etc. Geometrische patronen worden als heilig beschouwd, en zijn gebaseerd op de oude filosofie. Er kunnen er honderden overlappen in een trainingsrooster voor complexe systemen!

Trainingsrasters:

Deze kunnen simplistisch zijn, zoals kubussen met patronen erop, of rijen dozen; ze kunnen ook complexer zijn, zoals helixen (spiralen), dubbele helixen, oneindige lussen. Elke trainer heeft favorieten, die zijn ingedeeld als eenvoudig, gemiddeld en complex, afhankelijk van het kind en zijn vermogen tot herinneren en onthouden.

Zuilen:

Griekse Dorische, ionische zuilen. Deze bevatten vaak ‘tijdreis’ programmering, met een portaal tussen twee zuilen in.

Computers:

Complexe, sterk gedissocieerde systemen met alter ego’s en fragmenten, die in een computersysteem worden vastgehouden.

Robots:

Robots kunnen worden gezien in oudere systemen (oudere alter ego systemen).

Kristallen:

Edelstenen, bollen, veelzijdige objecten (veel oppervlakten hebbend). Deze worden gebruikt in spirituele systemen, om occulte krachten te versterken. Aliens en fragmenten kunnen samenkomen op de facetten van een grote bal.
[Fragmentatie is een term, die de scheiding of de verdeling van iets in stukken of fragmenten beschrijft. Het is de naam van een psychologische stoornis, waarbij denken en handelen uit elkaar zijn gehaald.]

Spiegels:

Deze worden inwendig gebruikt om andere programmeringsreeksen te versterken, en gebruikt voor inwendige ‘twinning’, en vervorming van de werkelijkheid programmering. Spiegels kunnen schaduwsystemen creëren van functionele systemen. Het kan ook demonische programmering insluiten!

Carrousels:

Carrousels worden  gebruikt in sommige programmeerreeksen om alter ego’s te verwarren. Vaak gekoppeld aan draaien, innerlijke verwarring programmering. Het kan worden gebruikt om inwendige alter ego’s te straffen; ze worden op de carrousel gedraaid als ze het vertellen.

Kaartspel:

Dit kan kaarten uit een kaartspel omvatten, of complexe configuraties van honderden kaarten binnenin. Domino’s programmeren is vergelijkbaar. Ze raken elkaar, en als iemand probeert de programmering te ontmantelen, zal het kaartspel ‘vallen’.

Zwarte dozen:

Zwarte dozen staan voor zelfvernietiging en versplintering van de programmering, die in een zwarte doos is opgeborgen om het systeem te beschermen. Deze mogen niet geopend worden zonder zorgvuldige voorbereiding en goede therapie.

Mijnen, boobytraps:

Zie boven.

Spinnenwebben:

Deze staan voor gekoppelde programmering, met een spin (inwendige programmeur), die het web voortdurend opnieuw weeft, en de innerlijke programmering en de straffen versterkt. Het web communiceert ook met andere systemen. Het kan ook staan voor inwendige demonische koppelingen, die ingeweven zijn.

Innerlijke trainingsruimtes:

Deze worden gebruikt als straffen voor inwendige alter ego’s. Ze vertegenwoordigen externe trainingsruimtes, waar de persoon is geweest.

Innerlijke muren:

Deze stellen vaak zeer grote innerlijke geheugenbarrières voor. De muren kunnen erg dik zijn, ondoordringbaar, of half doordringbaar. Een typische toepassing van een muur is het handhaven van een hoog niveau van geheugenverlies tussen dagelijks levende amnestische alter ego’s aan de ‘voorkant’, en sekte-actieve alter ego’s aan de ‘achterkant’, die meer van de levensgeschiedenis van de persoon bevatten. De achterkant kan selectief over de muur heen kijken, maar de voorkant weet helemaal niet dat er een muur is, of wat erachter ligt!

Zegels:

Meestal in een groep van zes of zeven, vertegenwoordigen zij demonische verzegelingen, en kunnen betrekking hebben op de eindtijd, verbrijzeling van de programmering, alsook op de rol binnen de sekte in de nieuwe hiërarchie.

Dit zijn enkele veel voorkomende programmeringsstructuren. Nogmaals, er worden vele, vele andere soorten inwendige structuren gebruikt! En het aantal en het soort worden slechts beperkt door de creatieve vermogens van de trainer en de overlevende. De manier waarop deze structuren in de persoon worden geplaatst, zijn redelijk vergelijkbaar. Onder drugs, hypnose en elektroshock wordt de persoon in een diepe trance gebracht. In de diepe trance wordt hem verteld, om zijn ogen te openen en te kijken naar: een geprojecteerde afbeelding van de structuur, een 3D-model ervan, of een holografisch beeld met behulp van een virtual reality headset. Het beeld wordt ingeslepen, met behulp van schokken en door het beeld steeds dichter bij het gezichtsveld van de persoon te brengen. Het kan worden gedraaid, als er grafische afbeeldingen beschikbaar zijn, of er wordt een 3D gebruikt. Als het een tempel of piramide is, dan kan hun onder diepe hypnose worden verteld, dat zij (de geprogrammeerde alter ego’s) nu in de structuur/doos/kaart, etc., zullen ‘wonen’. Dit zal ook worden gebruikt om het geheugenverlies en de isolatieprogrammering inwendig te versterken, aangezien de structuur zal worden gebruikt om muren tussen de alter ego/fragment en andere alter ego’s en fragmenten inwendig te versterken.

Voor meer suggesties, lees verder bij de bron.

 

Bron:

Chapter Ten: The Sixth Step of Discipline: Betrayal; Twinning, Internal Walls, Structures, Geometry

You may also like