Griekse grondtekst over Merkteken van het Beest 666 wijst op een injectienaald

Vrijwilliger in Pfizer BioNTtech partnerschap van COVID-1984 Coronavirus vaccin proeven ontwikkelde vreselijke zweren op beide voeten. Het Apocalyptische bijbelboek Openbaring voorspelt in de eindtijd de komst van een wereldwijd dictatoriaal systeem met een verplicht merkteken, zonder welk niemand nog aan de maatschappij zal kunnen deelnemen. In hetzelfde bijbelboek lezen we, dat er een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen kwam, die het merkteken van het beest hadden ontvangen.

Pfizer, een van ’s werelds grootste farmaceutische bedrijven, werkt samen met BioNTech. Pfizer heeft nu spectaculaire resultaten aangekondigd bij de eerste menselijke tests. Ze gebruiken een radicale experimentele technologie, die bekend staat als genbewerking, met name mRNA-genbewerking, iets dat nog nooit eerder in vaccins is gebruikt!

Merkteken van het Beest, 666

Steeds meer mensen, zowel gelovigen als niet-gelovigen, halen de beroemde passage over het merkteken van het Beest, 666 uit het Apocalyptische bijbelboek Openbaring aan. De Griekse grondtekst van deze passage wijst er heel duidelijk op, dat dit merkteken zal worden aangebracht met de prik van een naald.

David Wilkerson had een visioen over het merkteken van het beest

David Wilkerson beschreef 46 jaar geleden hoe hij in een visioen had gezien, dat het toekomstige merkteken van het Beest een inenting zal zijn met een speciaal soort inkt, waarin digitale informatie over die persoon – zoals bewijs van vaccinaties – zal kunnen worden opgeslagen. Nu weten we: die technologie is inmiddels beschikbaar.

Profetie: ‘Ik zie een plaag over de wereld komen’.

Twaalf jaar later, tijdens een bijeenkomst in 1986, gaf David Wilkerson de volgende profetie: ‘Ik zie een plaag over de wereld komen, waardoor bars, kerken en overheden gesloten zullen worden. De plaag zal ook New York treffen, en de stad als nooit tevoren op zijn grondvesten doen schudden.’ Verder beschreef hij, hoe deze plaag een ontwaken van het ingeslapen Christendom zal veroorzaken.

Het merkteken van het Beest wordt in het lichaam aangebracht.

Het zijn inmiddels niet meer alleen Christenen, die in de geplande verplichte Coronavaccinaties de mogelijke vervulling van deze bijbelse profetie zien, die de komst van een nieuw wereldwijd systeem beschrijft, waarin de mensen in hun hand (arm) of voorhoofd een merkteken zullen krijgen, dat hen voor altijd volgelingen van dat systeem (het systeem van het beest) maakt, en daardoor voor eeuwig verloren doet gaan. Bovendien krijgt iedereen die dit merkteken accepteert een gezwel (gezweer) op het lichaam.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.  Openbaring 13:16-18

En er kwam een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.  (Openbaring 16:2b)

Een ‘kras’, ‘ets’, of ‘prik’

Het in de Griekse grondtekst gebruikte woord epi kan zowel met ‘in’ als ‘op’ worden vertaald. Het oorspronkelijke gebruikte ‘in’ lijkt echter logischer, omdat epi ook ‘tot in’, ‘in een plek’ en ‘onder’ of ‘te midden van’ betekent.
Het Griekse woord charagma (merkteken) betekent letterlijk een ‘kras’ of ‘ets’ (van het werkwoord etsen, wat met een naald gebeurt), ‘ingegraveerd’. Charagma is direct verbonden aan charax, wat het beste met ‘het scherpen (scherper maken) van een punt’ kan worden omschreven.

Het merkteken, ingebracht met een kras of prik

Hieruit komt het duidelijke beeld naar voren dat het merkteken met een scherp, puntig voorwerp wordt aangebracht. Dat kan dus heel goed een injectie- of tatoeagenaald zijn! Bovendien kan een vaccin een nano-trackingchip bevatten.

De duivel, satan, omschreven als een slang

Opmerkelijk is dat het woord charagma buiten de bijbel om gebruikt werd, om de beet van een slang te omschrijven. In Openbaring 20, vers 2 wordt hij ook wel de draak, de oude slang, genoemd, die macht geeft aan het beest (Openbaring 13:4). Een ‘beest’ staat in alle bijbelse profetieën zonder uitzondering symbool voor een (wereld)rijk, een imperium, en nooit voor slechts één persoon.

Chi – Xi – Stigma

Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig. (Openbaring 13:18)

Dit is een van de zeldzame teksten in de bijbel, waar een getal woordelijk is gespeld, in plaats van dat er een numeriek cijfer wordt gebruikt: 666. Kijken we naar de Griekse grondtekst, dan staan daar dus niet drie zessen, maar drie letters: Chi – Xi – Stigma. De numerieke waarde van deze letters is bij elkaar opgeteld: 666 (Chi = 600, Xi = 60, Stigma = 6).

Stigma = 6

Stigma is gebaseerd op het oude Griekse digamma, dat een ‘markering’ (stempel, zegel, litteken e.d.), ‘punt’ en prik’ betekent, en meer algemener een ‘merkteken’. Het is afkomstig van het werkwoord στίζω, dat ‘prikken’ betekent, en specifieker wordt omgeschreven als ‘een merkteken van een puntig instrument, vaak een teken van eigendom (zoals een brandmerk, een tatoeage, e.d.)’.
Het woord stigma is ook tot onze eigen taal doorgedrongen. Volgens Van Dale is het een merkteken, brandmerk. Stigma en charagma komen dus zeer overeen, en wijzen beide op een merkteken, dat met een puntig instrument in het lichaam wordt aangebracht.

Chi - Xi - Stigma (666)

Merk op dat de vorm van zowel de letter xi als stigma op een opgerichte slang lijkt, die op het punt staat om toe te slaan.

Koppeling van het merkteken van het Beest’ aan een betalingssysteem

Opmerkelijk is de Engelse definitie van stigma: token (‘teken’, ‘bewijs’). Van WikipediA:
‘Een token is over het algemeen een reeks cijfers of karakters, die geheim is en soms ook uniek. Iemand die in het bezit is van een correct token heeft dit hoogstwaarschijnlijk niet geraden en bewijst daarmee het token te hebben.

Dit bewijs wordt op twee manieren gebruikt:

Het token is specifiek aan één persoon (of andere entiteit) uitgegeven en dient ter authenticatie.
Het geeft het recht om een actie uit te voeren. Het token dient dan als autorisatie voor het uitvoeren van een handeling.
Een voorbeeld van een persoonlijk token is een pin (persoonlijk identificatienummer), een reeks van vier cijfers, die een klant moet onthouden en intikken op een geldautomaat bij het opnemen van geld, of bij het aanzetten van de gsm om de simkaart te activeren. De bankautomaat leidt uit de gegevens op de pas af, wie de klant zou moeten zijn, en controleert de identiteit van de klant door hem de pincode te vragen.’

Hier zien we dus de koppeling van het merkteken van het Beest aan een betalingssysteem terug. Tokens worden standaard gebruikt in betaalpassen, creditcards, smartphones, etc. De eerste testen met geïmplanteerde betaal- en ID-chips zijn al jaren geleden in diverse landen opgestart, waaronder Zweden en de VS.

Bill Gates: Corona pandemie leidt tot invoering van vaccinatie paspoort!

Op 20 juni 2019 heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een technologie, waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem… Dit patent heeft het registratienummer 2020-060606 meegekregen. Multimiljardair Bill Gates kondigde op 24 maart in een geruchtmakend interview aan, dat de Corona pandemie zal leiden tot de invoering van vaccinatie certificaten, oftewel een vaccinatie paspoort. Zonder de juiste digitale stempels, die bewijzen dat u ingeënt bent, zult u vrijwel uitgesloten worden van de samenleving.

Andere bedrijven die aan ‘666’ verwante technologie ontwikkelen

Het techbedrijf Digital Angel ontwikkelde GPS en RFID technologie, waarmee mensen, dieren en producten kunnen worden gevolgd en geïdentificeerd. Digital Angel, dat in zijn oorspronkelijke logo 666 had verhuld, had tot 12 jaar geleden 49% van VeriChip – het controversiële bedrijf dat geïmplanteerde micro-betaalchips voor mensen ontwierp – in handen.

VeriChip had in 2004 al het Canadese eXI Wireless opgekocht (Chi-Xi-Stigma).

VeriChip fuseerde later met Steel Vault tot PositiveID, dat zich ook gespecialiseerd heeft in methoden om bacteriën en virussen te detecteren.

PositiveID is via haar tak E.N.G. tevens leider op het gebied van voertuigen voor mobiele communicatiesystemen.

Een ander bedrijf, Somark Innovations, begon met het produceren van onzichtbare RFID tracking-inkt voor het brandmerken van vee. Met Somarks SensaLab systeem worden ’s werelds kleinste volgbare RFID tags in de staarten van muizen en andere knaagdieren geplaatst. Deze piepkleine microchips zijn met een speciale vaccinatienaald in te brengen.

Onzichtbare geïnjecteerde tattoo, gefinancierd door Bill Gates

Op 26 december 2019 schreven we in het artikel ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’: Iedereen die gevaccineerd wordt, krijgt gelijktijdig in de huid een soort onzichtbare tatoeage, bestaande uit halfgeleidende kristallen geïnjecteerd, die oplichten bij infrarood licht. Deze kwantum kristallen zijn een brandmerk, dat laat zien dat de persoon zijn vaccinaties heeft gehad, maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opslaan van medische gegevens en voor algemene identificatie doeleinden. Ze worden met hightech oplosbare micronaalden in je huid gespoten. Deze technologie is al op ratten en menselijke lijken getest.

Dit onderzoek van het prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology) werd gefinancierd door Bill Gates! En daar hebben we de volgende 666 link, één van de centrale figuren – of beter gezegd: kwade geniën – in het reeds in gang gezette plan om de hele wereldbevolking te vaccineren en te ‘brandmerken’ en te traceren.
Dit teken zal dus worden gekoppeld aan een wereldwijd bewijs van ID en vaccinatie (het EU-vaccinatiepaspoort, wat al enkele jaren wordt voorbereid), en later ook aan een wereldwijd betalingssysteem. Iedereen die dit weigert, zal worden uitgesloten van de samenleving, eenvoudig omdat die persoon dan niet meer zal kunnen kopen of verkopen.

Lijkt dit niet heel erg op het systeem, dat nu overal ter wereld met noodwetten, lockdown maatregelen, en dagelijks herhaalde uitspraken, dat we onze ‘vrijheid’ pas weer terugkrijgen als er een vaccin is?

Dit artikel is zeker niet bedoeld om u in verwarring te brengen, maar om zeer alert te zijn in de tijd waarin we nu leven en die spoedig zal veranderen. Zelf heb ik het vermoeden dat het vaccin de voorloper is van de RFID-chip, die straks wereldwijd verplicht gaat worden. Dus we kunnen nog niet met zekerheid zeggen of het vaccin de daadwerkelijke chip is of niet. Desondanks is het zeer af te raden om het vaccin te accepteren! Wanneer u bijvoorbeeld ‘vaccin’ intikt in de zoekbalk, zult u hierover meer te weten komen; het zal u de ogen openen.

Zeker is het echter dat het verplichte merkteken komt, en daarmee de toorn van de antichrist en zijn systeem!

En er zijn reeds velen, die de RFID-chip in hun lichaam hebben laten implanteren.
Tot slot, geloof niet alles wat je hoort of wat je misschien zelfs geleerd is! Ga in plaats daarvan naar het Woord van God, en zoek God voor antwoorden. Als gelovigen in Jezus Christus, moeten we vragen en bidden om onderscheiding van de leugens en valstrikken van de vijand, de oude slang, en het is onze plicht om met anderen te delen, dat iemand die het merkteken neemt geen eeuwig leven zal ontvangen.

 

Bronnen:

https://www.ridingthebeast.com/articles/epi-charagma-chi-xi-stigma/

https://www.nowtheendbegins.com/insanity-doctors-now-warning-that-the-coming-covid-1984-vaccine-will-put-you-down-the-side-effects-are-so-bad-but-insist-you-take-it-twice-anyway/

https://www.xandernieuws.net/algemeen/griekse-grondtekst-over-teken-van-het-beest-666-wijst-duidelijk-op-injectienaald/

You may also like